يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ
Yestebşirune bi nı’metim minellahi ve fadliv ve ennellahe la yüdıy’u ecral mü’minın
Kelime
Anlamı
Kökü
يَسْتَبْشِرُونَ
müjdelerler (sevinirler)
بِنِعْمَةٍ
ni’metini
مِنَ
اللَّهِ
Allah’ın
وَفَضْلٍ
ve lutfunu
وَأَنَّ
ve muhakkak
اللَّهَ
Allah’ın
لَا
يُضِيعُ
zayi etmeyeceğini
أَجْرَ
ecrini
الْمُؤْمِنِينَ
mü’minlerin

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Allah’ın nîmet ve ihsânına nâil olduklarından dolayı sevinç içindedir onlar ve Allah, inananların ecrini zâyi etmez.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Allah’ın nimet ve ikramıyla ve bir de Allah’ın, inananların hak ettiği ödülü zayi etmeyeceği gerçeğini müjdeleyerek sevinirler.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Onlar, Allah’tan gelen nimet ve keremin; Allah’ın, müminlerin ecrini zayi etmeyeceği müjdesinin sevinci içindedirler.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Allâh’ın üzerlerinde açığa çıkan nimetini ve fazlını ve de iman edenlerin yaptıklarının karşılıksız kalmayacağını müjdelemek isterler.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Allah’tan olan bir nimet, lütuf ve Allah’ın mü’minlerin ecirlerini zayi etmeyeceği müjdesiyle sevinirler.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Onlar, Allah’tan bir nimeti, bir fazlı (bolluğu) ve gerçekten Allah’ın mü’minlerin ecrini boşa çıkarmadığını müjdelemektedirler.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Onlar, Allah’dan gelen bir nimet ve daha üstün bir ihsan sebebiyle sevinirler ve müminlerin mükâfatını Allah’ın zayi etmediği neş’esi içinde bulunurlar.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Onlar Allah`tan gelecek olan nimet ve keremin, Allah`ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceği müjdesinin sevinci içinde olacaklardır.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Onlar Allah’tan olan bir nimeti, bollugu ve Allah’in, muminlerin ecrini zayi etmiyecegini mujdelemek isterler.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Onlar Allah’tan gelen bir nîmeti, fazl-u keremi ve Allah’ın mü’minlerin mükâfatını zay’etmiyeceğini de müjdeliyerek ferahlık duyarlar.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Onlar Allah`ın nimeti ve lütfu ile ve Allah`ın müminlere olan mükâfatını zayi etmeyeceği müjdesiyle de sevinirler.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (Şehitler) Allah’ın nimetine, keremine ve Allah’ın, mü’minlerin ecrini zayi etmeyeceğine sevinirler.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Onlar, Allah’tan gelen nimet ve keremin; Allah’ın, müminlerin ecrini zayi etmeyeceği müjdesinin sevinci içindedirler.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  ALLAH’ın bol nimetini ve ALLAH’ın gerçeği onaylayanların ödülünü yitirmeyeceği gerçeğini müjdelemek isterler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Onlar, Allah’ın nimetini, keremini ve Allah’ın, müminlerin ecrini zayi etmeyeceğini müjdelerler.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Onların sevinci Allah’tan gelen nimet ve lütuf ile O’nun müminlerin mükâfatını kayba uğratmayacağı müjdesinden kaynaklanıyor.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Onlar, Tanrı’dan bir nimeti, bir fazlı (bolluğu) ve gerçekten Tanrı’nın inançlıların ecrini boşa çıkarmadığını müjdelemektedirler.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Onlar, Allah’ın nimetini ve fazlını ayrıca Allah’ın mü’minlerin ecrini elbette zayi etmeyeceğini de müjdelemek isterler.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Onlar Allahdan (gelen) bir ni’metle, (hattâ) daha fazlasıyle ve Allah'ın, mü’minlere olan mükâfatını zaayi etmeyeceği müjdesiyle de sevinirler.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (Onlar) Allah`dan (gelen) bir ni`meti ve bir ihsânı ve şübhesiz Allah`ın, mü`minlerin mükâfâtını zâyi` etmeyeceğini (de) müjdelemek isterler.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Onlar Allah’tan gelen bir nimet ve kerem ile ve Allah’ın mü’minlerin mükafatını zayi etmeyeceği müjdesiyle sevinirler.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Onlar, Allah’ın verdiği nimetler ve lütfundan bağışladıkları ile (henüz hayatta olanları) müjdeleme isteği duyarlar. Allah inananların hak ettikleri karşılığı zayi etmez.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Onlar, Allah’dan olan ni’meti, fazlı ve "Allah’ın mü’minlerin mükâfatını zayi etmeyeceğini" müjdelemek isterler.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Onlar Allah’tan olan nimet ve bol bağışa sevinirler ve şüphesiz Allah iman edenlerin ecrini asla zayi etmez.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Onlar, Allah katından ulaşan bir lütfu, bir nimeti ve Allah’ın inananların hak ettiği ödülü zayi etmeyeceği (vaadini) müjdelemek isterler.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Onlar, Allah`ın nimeti ve keremiyle, Allah`ın mü`minlere ait ecri zayi etmeyeceğini müjdelemeye can atarlar.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ve onlar Allah Teâlâ’dan bir nîmet ile ve bir fazl ile mü’minlerin mükâfaatını Allah Teâlâ’nın elbette zâyi etmeyeceği ile müjdelenip mesrûr bir halde bulunurlar.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Onlar Allah’tan olan nimet ve keremin; Allah’ın müminlerin ecrini zâyi etmeyeceği müjdesinin sevinci içindedirler.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  (şehitler/şahit olarak ölenler) Allah’ın nimetine, ikrâmına ve Allah’ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceğine sevinirler.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Onların sevinci Allah’tan gelen nimet ve lütuf ile O’nun müminlerin mükâfatını kayba uğratmayacağı müjdesinden kaynaklanıyor.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Onlar Allah’ın nimeti ve lütfu ile ve Allah’ın müminlere olan mükâfatını zayi etmeyeceği müjdesiyle de sevinirler.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Allâh’ın ni’metine, lutfuna ve Allâh’ın mü’minlerin ecrini zayi etmeyeceğine sevinirler.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Onlar, Allah’ın nimetini ve fazlını ve Allah’ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceğini de müjdelemek isterler.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Onlar, Allah’tan bir nimeti bir fazlı (bolluğu) ve gerçekten Allah’ın mü’minlerin ecrini boşa çıkarmadığını müjdelemektedirler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Allah’tan bir nimeti, bir lütfu ve Allah’ın müminlerin ödülünü vermezlik etmeyeceğini de müjdelerler.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  They glory in the Grace and the bounty from Allah, and in the fact that Allah suffereth not the reward of the Faithful to be lost (in the least).