1. Elif lam mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Allah, kendisinden başka ilah olmayan, sonsuz hayat sahibi, her şeyin yönetimi ve gözetimi elinde olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Allah, içindeki gerçeklerle birlikte, kendisinden öncekileri (kitapları) tasdik eden kitabı sana indirdi. Tevrat’ı ve İncil’i de O indirmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İnsanları, doğru yola iletmesi için, doğru ve yanlışları ayıran kitabıda daha önce indirmişdi. Muhakkak ki Allah’ın ayetlerini inkâr edenler için çok şiddetli bir azap olup, Allah çok güçlü olan ve intikam sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Yeryüzünde ve gökyüzünde hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ana rahminde sizi dilediği gibi şekillendiren, kendisinden başka ilahın olmadığı, yegane güçün kaynağı ve her şeyin hükmünü veren Allah dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Sana kitabı indiren O dur. Kitabın içinde açık anlaşılır (muhkemat) ayetler vardır ki, bunlar kitabın genelini teşkil ederler. Diğerleri de müteşabih ayetler (Mecaz, deyim, teşbih ve atasözleri gibi anlatımlar) dir. Kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onu istedikleri gibi yorumlamak için, Kur’an içindeki müteşabih ayetlere uyarlar. Müteşabih ayetlerin tevilini Allah ve ilimde kendini geliştirmiş (Arap dilinde uzmanlaşmış ve dilin özelliklerini bilen) alimler bilir. "O na iman ettik, ayetlerin hepsi Rabbimiz katındandır" derler. Ancak akıl sahipleri böyle düşünürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Akıl sahipleri "Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola ulaştırdıktan sonra, kalplerimizi kaydırma, katından bize (kalplerimizin kaymaması için) rahmet bağışla, en çok bağışlayan sensin" diye dua ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. "Ey Rabbimiz! Kendisinde şüphe olmayan günde, insanları toplayacak olan sensin. Elbette ki Allah, vaadinden dönmez" (derler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Gerçekleri inkâr edenlere gelince, malları ve evlatları, Allah’ın katında onlar için hiçbir şeye fayda sağlamayacak. İşte onlar ateşin yakıtıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlardan önceki firavun ailesinin durumu gibi, hani onlar Allah’ın ayetlerini yalanlamışlardı, sonra Allah onları günahları ile birlikte yakalamıştı. Allah’ın hesabı çok çetindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Gerçekleri kabul etmeyenlere deki "Allah sizi perişan edecek (mağlup olacaksınız) ve cehennemde toplanılacaksınız. (Bilseniz) Orası ne kötü yer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. İki toplumun savaş için karşı karşıya gelişinde sizin için bir ibret var. Bir taraf Allah yolunda savaşıyor, diğer tarafta ise inkârcılar var. Allah yolunda savaşanları, çıplak gözle kendilerinin iki misli görüyorlardı. Allah dilediklerini yardımıyla güçlendirir. Bunda görmesini bilenler için ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İnsanlara kadınlar, oğullar, kantar kantar altın ve gümüş biriktirmek, soylu atlar, ahır hayvanları (enam) ve tarım arazilerine karşı aşırı düşkünlük, güzel gösterildi. Bunlar dünya hayatında yaşayabilmenin lazımlarıdır, Allah’ın yanında daha güzel karşılanma vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Deki "Size bunlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Allah dan korunanlar için Rableri katında, altlarından ırmakların aktığı ve sürekli kalacakları bahçeler, ayrıca tertemiz eşler ve Allah’ın razılığı var. Allah kullarının yaptıklarını görendir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (Cennette olanlar dünyada iken) "Ey Rabbimiz! Biz sana inandık, bize günahlarımızı bağışla, bizi ateşin azabından koru" diyenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (İşte bunlar) Sabredenler, Rablerini doğrulayanlar, Rablerine gönülden yönelenler, İhtiyaç sahiplerine harcayanlar ve seherlerde Rablerinden bağışlanma dileyenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Allah, melekler ve adaleti ayakta tutan ilim sahipleri de, O’ndan başka ilah olmadığına şahitlik etmiştir. O çok güçlü, her şeyin hükmünü veren ve kendisinden başka ilah olmayandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah’ın katında yegane din İslam dır. Önceki kitap verilenler, kendilerine ilim (Kur’an) geldikten sonra, aralarındaki çekememezlikten dolayı ayrıklara düştüler. Kim Allah’ın ayetlerini inkar ederse, elbette ki Allah, hesabı çok çabuk görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Seninle tartışırlarsa deki "Ben kendimi Allah’a teslim ettim ve bana tabi olanlar da (teslim oldular). " Kitap verilenlere ve daha önce vahye muhatap olmamışlara (ümmilere) deki "Sizde (Allah’a) teslim oldunuz mu?" Eğer teslim olurlarsa doğru yola girmişlerdir, yok eğer yüz çevirirlerse, sana düşen ancak açıklamak (tebliğ) dir. Allah kullarını görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Allah’ın ayetlerini inkâr edenleri, haksız yere peygamberleri öldürenleri ve insanlardan kendilerine adaletli olmayı emredenleri öldürenlerin hepsine, acıklı bir azabı müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Böyle davrananlar, dünya ve ahirette yapmış oldukları, boşa gitmiş olan kimselerdir. Onların yardımcıları da yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Kitaptan kendilerine bir pay verilenlere bakar mısın, aralarındaki ihtilaflı meseleleri Allah’ın kitabıyla çözümlemeye çağrıldıklarında, onlardan bir gurup, doğrulardan yüz çevirerek dönüp giderler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Çağrıdan yüz çevirmelerinin sebebi, onların "Sayılı günlerin dışında bize ateş dokunmayacak" demeleri ve uydurmalarla oluşturdukları dinlerinin kendilerini aldatmasıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Asla kendisinde hiç şüphe olmayan bir günde, onları bir araya getirdiğimizde ve onlara zulmedilmeden, her nefse kendi kazandığının karşılığı ödendiği bir zamanda, halleri nasıl olacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Deki "Ey her şeyin sahibi Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden de mülkü çekip alırsın. Dilediğini yüceltirsin ve dilediğini de rezil edersin. Çünkü hayır senin elindedir ve senin her şeye gücün yeter. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Sen geceyi gündüzden, gündüzü de geceden çekip çıkarırsın. Yine sen ölüden diriyi çıkarır, diri olanı da ölü hale getirirsin. Ayrıca dilediğine de hesapsız rızık verirsin. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. İnanç sahipleri, kendileri gibi inananları bırakıp, doğruları inkâr edenlerin himayelerine (veliler edinmesin) girmesinler. Kim bunu yaparsa, ancak kendilerini onlardan korumaları dışında, Allah dan bekleyecekleri hiçbir şeyleri yoktur. Allah sizi kendisiyle uyarıyor, dönüşünüz Allah’a olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Deki "İçinizden geçirdiklerinizi saklasanız da, açıktan açığa söyleseniz de Allah onu biliyor. Ayrıca Allah gökte ve yerde olan her şeyi de bilir. Allah her şeye gücü yetendir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. O gün her nefis, (Allah’ın belirlediği) doğrulardan ne yapmışsa veya yanlışlardan ne yapmışsa, onları hazır olarak karşısında bulacaktır. Yanlışları yapanlar isterler ki, kendisiyle işledikleri kötülükler arasında erişilmez uzaklıklar olsun. Allah kendi nefsiyle korkutarak uyarıda bulunuyor, Allah kullarına karşı çok şefkatlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Deki " Eğer Allah’ı seviyorsanız bana tabi olun ki, Allah da sizi sevsin ve yaptığınız hatalarınızı size bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı ve merhamet edicidir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Deki "Allah’a ve peygambere itaat edin. Eğer itaat etmekten yüz çevirirseniz, Allah inkâr edenleri sevmez. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Muhakkak ki Allah Âdemi, Nuh’u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini bütün zamanlara (örnek olarak) seçmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Onların bir kısmı, bir kısmının zürriyetindendir. Allah işiten ve her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. İmranın karısı "Rabbim karnımdaki (çocuğu)mu hiçbir kimsenin baskısı olmadan sana adıyorum. Benden kabul et. Sen her şeyi işiten ve bilensin" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Zamanı geldiğinde çocuğu doğurunca "Rabbim! Bir kız çocuğu doğurdum. Allah ne doğurduğunu en iyi bilendi. Erkek çocuk, kız çocuğu gibi değildir. Adını Meryem koydum, o nu ve soyundan gelecekleri, kovulmuş şeytandan sana sığındırıyorum (korumanı dilerim)" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Rabbi onu (Meryem’i) güzel bir şekilde kabul etti ve Meryem’i sanki bir nebat yetiştirir gibi güzel bir şekilde yetiştirdi ve Zekeriya’yı Meryem’e kefil yaptı. Zekeriya ne zaman mabette onun yanına girdiyse, mutlaka orada bir rızık buldu. "Ey Meryem bu sana nereden (geldi)?" diye sorduğunda, Meryem de "Onlar Allah katından, muhakkak ki Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Böylece Zekeriya "Rabbim bana katından tertemiz bir zürriyet bahşet, mutlaka sen duaları işitensin. " diyerek dua etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Zekeriya mescit de ayakta dua ederken melekler ona seslendi "Allah, sana kendinden onaylanmış bir sözle, bağışlayacağı Yahya’yı müjdeliyor. O, toplumda saygı değer, iffetli ve salih ameller işleyen bir peygamber olacak. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Zekeriya "Rabbim! Benim nasıl bir çocuğum olabilir ki, bana yaşlılık gelip çatmış ve karımda (yaşlılıktan dolayı) kısırlaşmış iken" dedi. Melek de "Allah böylece dilediğini yapar" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Zekeriya "Öyle ise bana bir işaret ver" dedi. Allah "İnsanlarla üç gün, işaretleşmenin dışında konuşamaman senin için işaret (ayet) olsun" dedi. Rabbini çokça hatırla ve sabah akşam O nu noksan sıfatlardan tenzih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Melekler dedi ki "Ey Meryem! Şüphesiz Allah seni seçti ve seni temizledi (iffetini korudu) ve âlemdeki bütün kadınlar arasından seni ayırdı. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. "Ey Meryem! Rabbine gönülden yönel, secde et ve saygı ile eğilenlerle birlikte sende saygı ile eğil. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. (Ey Resul!) "Sana vahyettiğimiz bu olay, gayb haberlerinden bir haberdir. Meryem’e kimin kefil olacağını tespit etmek için, aralarında kura çekerken kavga ettiklerinde, sen onların yanlarında değildin. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Melekler "Ey Meryem! Allah sana kendinden kararlaştırılmış bir söz olarak, ismi Meryem oğlu İsa Mesih olacak, dünya ve ahirette korunanlardan ve Allah’a yakın olanlardan olmak üzere, tertemiz (bir oğlan çocuğunu) müjdeliyor" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (Ve o çocuk) İnsanlara beşikte ve yetişkin olduğunda seslenecek (konuşacak) ve o salihlerden olacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Meryem "Rabbim! Benim nasıl bir çocuğum olabilir? Hiçbir insan bana dokunmadığı halde" dedi. Böyledir, Allah dilediğini yaratandır. Bir işin olmasına hükmettiğinde, yalnızca o na ol der, o da hemen olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Allah o na kitabı, hüküm vermeyi, Tevrat’ı ve İncil’i öğretti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. İsa (Allah’ın) elçisi olarak İsrailoğullarına "Rabbinizden size, benim O nun elçisi olduğumun kanıtı olarak alametler getirdim. Ben çamurdan kuş şeklinde bir heykel yapacağım ve onu canlandıracağım ve Allah’ın izniyle kuş olacak, körleri ve cüzzamlı hastaları iyileştireceğim, Allah’ın izniyle ölüyü dirilteceğim, ne yediğinizi ve evlerinizde ne sakladıklarınızı size haber vereceğim. Eğer inananlardansanız, bunlarda sizin için işaretler (mucize) var. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. "Benden önce gelmiş Tevrat dan bir kısmını tasdik eden, size önceden haram edilmiş şeylerin bazısını helal kılan Rabbinizden ayetler getirdim. Allah dan sakının ve bana itaat edin. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. "Muhakkak ki Allah, benimde Rabbim, sizinde Rabbinizdir. Yalnızca O na kulluk edin. Doğru olan yol budur" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İsa onların inkar ettiklerini hissedince, "Allah’a ulaşma yolunda, benim yardımcım olmayı kim ister" dedi. Havariler "Biz Allah’ın yardımcılarıyız, Allah’a inandık, sende bizim müslüman (Allah’a teslim) olduğumuza şahit ol dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. "Ey Rabbimiz! İndirdiğine iman ettik ve elçiye tabi olduk. Artık bizi gerçeğe şahitlik edenlerle birlikte olmamızı sağla" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. (Havariler) Hile yaptılar, Allah da onların hilelerine karşılık verdi. Allah hile yapanların en hayırlısıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Allah İsa ya dedi ki "Muhakkak seni öldüreceğim, senin değerini katımızda yücelteceğim, gerçekleri inkâr edenlerden seni çekip kurtaracağım ve sana tabi olanları, kıyamet gününe kadar gerçeği inkar edenlerin üzerine çıkaracağım. Sonra dönüşünüz banadır, aranızda ihtilaf ettiğiniz konuların hükmünü ben vereceğim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. "Doğruları inkâr edenlere gelince onlara dünyada da, ahirette de çok şiddetli bir şekilde azap edeceğim ve asla onların yardımcıları da yoktur. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. İman edip, Allah’ın emrettiği doğru şeyleri yapanlara gelince, yaptıklarının karşılıkları onlara ödenir. Allah zulüm edenleri sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Bu, sana okuduklarımız, her şeye hüküm veren (Allah)ın öğütleri ve ayetleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Allah’ın yanında İsa nın durumu, âdemin durumu gibidir. Âdemi topraktan yarattı sonra o na ol dedi ve o da oluverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Doğru haberler (hak) Rabbindendir. Sakın tereddüt edenlerden olma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Sana gelen doğru bilgilerden sonra, seninle İsa nın haberi hakkında kim çekişiyor? Seninle çekişenlere deki "Oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, biz kendimizi ve sizde kendinizi ortaya koyalım, Allah’ın lanetinin yalancıların üzerine olmasını dileyelim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Bu en doğru olan anlatımdır (kıssa). Allah dan başka ilah yoktur. Elbetteki Allah gücü her şeye yeten ve her şeyin hükmünü verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Eğer yüz çevirirlerse, Allah mutlaka bozgunculuk yapanları bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Deki "Ey kitap ehli! Sizinle bizim aramızda eşit olan bir kelimeye gelin. Yalnızca Allah’a kulluk edelim ve O na hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Kimimiz kimimizi Allah dan başka rabler edinmesin. Eğer yüz çevirirseniz, sizde şahit olun ki biz (Allah’a teslim olanlarız) müslümanlarız. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Ey kitap ehli! Niçin İbrahim hakkında çekişip duruyorsunuz. Tevrat da, İncil de İbrahim den sonra indirilmiştir. Akletmiyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Siz öyle kimselersiniz ki, hadi! Hakkında bilginiz olan konularda tartıştınız. Ama! Niçin bilginiz olmayan konularda tartışıp duruyorsunuz? Allah bilir, ama siz bilemezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. İbrahim ne Yahudi idi, nede Hıristiyan, yalnızca Allah’a şirk koşmayan bir müslümandı. Kesinlikle o, şirk koşanlardan değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. İbrahim’e insanlardan en yakın olan, (İbrahim zamanında yaşayıp) o na tabi olanlar, işte bu peygamber ve iman edenlerdir. Allah inananların koruyucusudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Kitap ehlinden bir bölümü isterler ki sizi dininizden saptırsınlar. Onlar ancak kendi kendilerini saptırırlar, fakat bunu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Ey kitap ehli! Doğruluğuna şahitler olmanıza rağmen, niçin Allah’ın ayetlerini inkâr ediyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Ey Kitap ehli! Niçin doğruların üzerine yanlışları örtüp, bildiğiniz halde gerçekleri gizliyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Kitap ehlinden bir gurup dedi ki "İman edenlere indirilen (kitab)a gündüzleri iman edin, günün sonunda da inkar edin ki, belki onlar (dinlerinden) dönerler. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. "Yalnızca sizin dininize tabi olana inanın. " Deki "Muhakkak ki doğru yol, Allah’ın gösterdiği yoldur. " "Size verilenlerin benzerinin, bir başka kimseye verileceğine yahut Rabbinizin yanında (size üstünlük sağlamak için) sizinle çekişeceklerine inanmayın" dediler. Deki "Lütuf (bağış) Allah’ın elindedir, onu dilediğine verir. Allah her şeyi kuşatan ve her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Allah rahmeti ile dilediği kimseyi özel kılar. Allah büyük lütuf sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Kitap ehlinden, kantarlarca şeyleri emanet etsen, verdiklerini sana geri verenler olduğu gibi, bir dinar versen, başında durmadıkça sana bir dinarı vermeyecek kimseler de vardır. Böyle davranmalarının sebebi "Vahyi bilmeyen (ümmi, cahil) insanlara karşı, yaptıklarımızdan dolayı sorulacak değiliz" demeleridir. Halbuki (sorulacaklarını) bildikleri halde Allah adına yalan söylüyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Evet! Kim ahdini yerine getirir ve kimde kendini korursa, Allah (azabına uğrayacak şeyleri yapmaktan) korunanları sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Allah’la yaptığı antlaşmayı ve yeminlerini az bir değere satanlar var ya, işte onların ahirette alacakları hiçbir pay yoktur ve Allah onlarla konuşmayacak, kıyamet günü onların yüzüne bakmayacak ve onları temizlemeyecek. Onlar için acıklı bir azap var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Onlardan öyle kimseler var ki, dillerini kitaba sokarlar. Siz onun söylediğini kitaptan zannedersiniz, ama söyledikleri kitabın içinde yoktur. (Bu defada) Söylediklerinin Allah’ın katından olduğunu söylerler, ama o söyledikleri de Allah’ın katından değildir. Onlar bile bile Allah adına yalan söylüyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Allah’ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiği bir insan için, insanlara "Allah’dan başka bana kulluk edin" demesi olası değildir. Aksine insanlara "Kitaptan öğrendikleriniz ve öğrettiklerinizle Rabbinize kulluk edenlerden olun" diye söylerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Peygamber size, melekleri ve peygamberleri rabler edinin diye asla emretmez. Sizler müslüman olduktan sonra, inkâr edin diye size emir verir mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Allah "(Ey Ehli kitap!) Size kitaptan ve içindeki açık hükümlerden verdiklerimi, peygamberlerin sözleşmeleri haline getirmiş, sonra; sizinle beraber olanı tasdik edip doğrulayan bir elçi geldiğinde, o elçiye iman edip, ona yardım etmelisiniz. (Ey ehli kitap!) Elçiye iman edip yardım edeceğinize dair, ahdimi sahiplenmeye karar verdiniz mi?" dediğinde, onlarda "Karar verdik" dediler. Allah da "Şahit olun, bende sizinle beraber şahit olanlardanım" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Bundan sonra kim (ahdinden) dönerse, onlar yoldan çıkanlardır Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Allah’ın dinin den başka din mi arıyorlar? Göklerde ve yerde olan her şey, isteyerek veya istemeyerek O na teslim olmuşlardır. Dönüş de O nadır Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Deki "Biz Allah’a, bize indirilene İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a ve torunlarına indirilene, Musa’ya, İsa’ya ve peygamberlere Rablerinden verilenlere iman ettik. Peygamberlerin arasından hiç birini ayırmadan hepsine iman ederiz ve biz yalnızca O na teslim olmuşuzdur. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Kim İslam dininden başka bir din ararsa, kesinlikle o kimse için başka bir din kabul edilmez. O kişi ahirette de kaybedenlerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Allah, imanlarından sonra inkâr etmiş bir topluluğu doğru yola nasıl iletir ki, Halbuki onlar elçinin Allah tarafından gönderildiğine ve kendilerine Allah’ın açıklayıcı ayetlerinin geldiğine şahittiler. Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. İşte böyle yapanların cezaları, Allah’ın, meleklerin ve tüm insanların lanetlerinin onların üzerine olmasıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. (Cehennem azabında) Sürekli kalacaklar, orada onlardan azap asla hafifletilmeyecek ve onlara bakılmayacak da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Ancak bundan sonra, inkârlarından vazgeçip (tövbe edip) durumlarını düzeltirlerse (yeniden İslam’a dönüp gereğini yerine getirirlerse), elbetteki Allah bağışlayıcı ve merhametli olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. İmanlarından sonra gerçekleri inkâr edenler ve sonra inkârlarını artıranların tövbeleri kabul edilmeyecek. Çünkü onlar Allah’ın dininden uzaklaşmışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Muhakkak ki doğruları inkâr edenler ve gerçekleri inkâr eder bir halde ölenler varya, onlardan her birisinin yer yüzü kadar altınları olsa ve hepsini feda etseler, asla kabul edilmez. Artık onlar için acıklı bir azap var ve onlara orada yardım edecek hiçbir kimse yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Sevdiğiniz şeylerden ihtiyaç sahiplerine harcamadıkça, Allah’ın değer verdiği iyiler (birr) arasına giremeziniz. Siz herhangi bir şeyden ne harcarsanız, Allah onu bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Tevrat indirilmeden önce İsrail’in kendi nefsine yasakladığı şeylerin dışında, İsrailoğulları na yiyeceklerin tümü helal idi. Deki "Tevrat’ı getirin, eğer doğru söyleyenlerden iseniz, o nu (her şeyin helal olduğuna dair iddianızı) okuyun. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Allah’ın indirdiği ayetlerden sonra, Allah adına kim yalan uydurursa, işte onlar zalimlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Deki "Allah doğru söylemiştir. O halde, asla Allah’a şirk koşmamış İbrahim’in dinine tabi olun. O müşriklerden değildi. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Şüphesiz yeryüzünde insanlık için kurulmuş, bereketli ve doğru yol kaynağı ilk mabet Mekke de idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Oradaki İbrahim’in makamında açık işaretler var. Kim güven içerisinde oraya (beyte) girerse, güç yetirenlerin Allah için beyti hac etmeleri, insanlar üzerine Allah’ın yüklediği zorunluluktur. Kimde ret ederse (Haccı inkar ederse) Allah bütün âlemlerde ihtiyacı olmayandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Deki "Ey Ehli kitap! Niçin Allah’ın ayetlerini inkar ediyorsunuz. Şüphesiz Allah sizin yaptıklarınıza şahittir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Deki "Ey Kitap ehli! Allah’ın dininde hiçbir eğrilik olmadığına, sizlerde şahitler olmanıza rağmen, iman eden kimseyi yanlışlık (eğrilik) arayarak, niçin Allah’ın yolundan döndürüyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. "Ey İman edenler! Eğer kendilerine kitap verilenlerden bir kısmına itaat ederseniz, imanınızdan sonra sizi tekrar küfre döndürürler. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. İçinizde Allah’ın elçisi varken ve size Allah’ın ayetleri okunduğu halde, gerçekleri nasıl inkâr ediyorsunuz. Kim Allah’a sımsıkı sarılırsa, mutlaka en doğru yola iletilmiş olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Ey iman edenler! Allah dan nasıl korunmanız gerekiyorsa, öyle kendinizi (Allah’ın azabından) koruyun. Ancak ve ancak Allah’a teslim olmuş (müslüman) olarak ölün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Allah’ın gönderdiği kitabına (ipine) sımsıkı sarılın, (aranızda) ayrılığa düşmeyin, Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir zamanlar siz kendi aranızda birbirlerinize düşmanlardınız, sonra Allah kalplerinizi birbirinize ısındırdı da kardeşler olmuştunuz ve siz o zamanlar ateşten bir uçurumun kenarında (müşrik veya ehli kitaptan) idiniz ve Allah bu durumdan sizi kurtarmıştı. Allah ayetlerini böyle açıklıyor ki, belki doğru yola girersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. İçinizden, iyi ve doğru olan (hayra) şeylere çağıran, iyiliği emreden ve kötülükleri açıklayan bir topluluk bulunsun. İşte bu şekilde olan bir topluluk kurtulmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Kendilerine açıklayıcı ayetler geldikten sonra, ihtilafa düşen ve ayrı ayrı guruplara ayrılanlar gibi olmayın. İşte bu şekilde davrananlara acıklı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. O (hesap) günü yüzler vardır beyazlaşır ve o gün yüzler vardır siyahlaşır. Yüzleri siyahlaşanlara gelince "İmanınızdan sonra, Allah’ın bildirdiği gerçekleri inkâr ettiniz. Artık bundan sonra inkârınıza karşılık azabı tadın" (denir. ) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Yüzleri beyazlaşanlara gelince, Allah’ın rahmeti içinde ebedi olarak kalıcıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. İşte gerçek olarak sana okuduğumuz Allah’ın ayetleri bunlardır. Allah, âlemlerin (yeryüzünde yaşamış ve yaşayacak insanların) asla zulme uğramasını istemiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Göklerde ve yerde olan her şey Allah’a aittir ve bütün işlerin dönüşü Allah’ a dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Siz insanlar içinden çıkartılmış en hayırlı bir topluluksunuz. İyi şeyleri emreder, kötü şeyleri de yasaklarsınız ve Allah’a da (gereği gibi) inanırsınız. Eğer kitap ehli de inanmış olsaydı, onlar için daha hayırlı olurdu. Onlardan inananlar olduğu gibi, pek çoğuda yoldan çıkmışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Onlar size sıkıntı vermekten başka zarar veremezler. Eğer sizinle birlikte savaşacak olsalar, size arkalarını döner (kaçar) lardı. Sonra onlara yardım da edilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Onlar (ehli kitap) üzerine aşağılanma damgası vuruldu. Her nerede yakalansalar, onlar için Allah ve insanlar tarafından (yaptıklarından dolayı) aşağılanma ile karşılanmaları vardır. Allah dan bir gazap satın almışlar ve fakirlik ve yoksulluk damgasını yemişlerdir. Uğradıkları bu cezanın sebebi, Allah’ın ayetlerini inkar etmeleri ve kendilerine gönderilen peygamberleri haksız yere öldürmelerinden dolayıdır. Böylece isyan etmişler ve haddi aşmışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Elbetteki kitap ehlinin hepsi eşit değildir. Onlardan bir topluluk, Allah’ın ayetlerini okuyup, gecenin bir bölümünü ayakta kalarak (namaz kılarak) ve secde ederek geçirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. Allah’a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten men etmeye çalışırlar, aynı zamanda hayırlarda da yarışırlar. Onlar hep doğru olan şeyleri yapanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. Onlar, hayırdan ne yaparlarsa, yaptıkları örtbas edilmeyecek. Allah kendinden sakınanları en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Gerçekleri inkar edenler için Allah’ın yanında, ne malları, ne de evlatları hiçbir şekilde fayda sağlamayacak. Onlar ateşe girecek olanlar olup, sürekli kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Dünyada iken ihtiyaç sahiplerine vermeyenlerin misali, nefislerine zulmeden ve bu zulümlerinden dolayı helak olan bir topluluğun tarlasına isabet eden dondurucu rüzgâr gibidir. Allah onlara zulmetmiyor, ancak onlar kendi kendilerine zulmediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Ey İman edenler! Kendinizden (birbirinizden) başkasını yakın arkadaş edinmeyin, onlar sizin iyiliğinizi (nimetlenmenizi) istemezler ve sizi sıkıntıda görmek ve yanlış şeyler yapmanızı isterler. Size olan kinleri (öfkeleri) ağızlarından dökülmektedir, kalplerinde gizledikleri kin ise, daha büyüktür. Siz akledesiniz (dostunuzu düşmanınızı ayırt edesiniz) diye ayetleri böyle açıklıyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. İşte siz öyle kimselersiniz ki, onlar sizi sevmedikleri halde, onlara sevgi besliyorsunuz ve kitabın hepsine inanıyorsunuz. Hâlbuki onlar sizinle karşılaştıkları zaman "İnandık" diyorlar, kendi başlarına kaldıklarında, size olan kinlerinden dolayı parmaklarını ısırıyorlar. Deki " Kinlerinizle birlikte mahvolun, Allah göğüslerde gizlenenleri en iyi bilendir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Size bir iyilik dokunursa, bu onları üzer, size bir kötülük dokunursa ona sevinirler. Eğer sabreder ve Allah dan sakınırsanız, onların hileleri size hiçbir zaman zarar vermez. Allah onların bütün yaptıklarını çepe çevre kuşatıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. İnananları savaş düzeninde, yerlerine yerleştirmek için sabah erkence evinden ayrılmıştın. Allah en iyi işiten ve her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. İçinizden iki grup bozulmuş ve savaşmayı bırakmışlardı. Hâlbuki Allah onların yardımcısı idi. İnananlar Allah’a güvenip dayansınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Siz zor durumda iken Allah, Bedir de size yardım etmişti. Allah dan korunun, umulur ki şükredersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. Sen inananlara "İndirilmiş üç bin melekle Allah’ın gücünüzü artırması, size yetmiyor mu?" diyordun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. Evet, eğer sabreder (savaşın gereğini yerine getirirseniz) ve (Allah dan) sakınırsanız, onların (düşmanın) aniden saldırması durumunda savaş teçhizatı kuşanmış beş bin melekle gücünüzü artırarak size yardım gönderir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. Allah’ın meleklerle yardım etmesi, yalnızca sizi müjdelemesi ve kalplerinizin müjde ile yatışması içindir. Yardım, ancak ve ancak yegane güç ve hüküm sahibi Allah’ın yanındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. Böylece Allah gerçeği inkâr edenlerin güçlerini kırmak ve onları yok etmek için (sizi yardımıyla destekliyor ki), elleri boş olarak savaş sahasından gerisin geriye dönsünler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. Onlara azap etmekten vazgeçmesi veya onlara azap etmesi kararına, senin hiçbir müdahalen olamaz, çünkü onlar zalimlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 129. Gökte ve yerde olanların hepsi Allah’a aittir. Dilediğini bağışlar dilediğine de azap eder. Allah bağışlayan ve merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 130. Ey iman edenler! (Mallarınızı) Artırdıkça artıran faizi yemeyin. Allah dan korunun ki, kurtuluşa eresiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 131. Gerçekleri inkar edenler için hazırlanmış ateşten korunun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 132. Allah’a ve peygambere itaat edin. Böylece merhamet olunursunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 133. "Ey iman edenler! Rabbinizden bağışlanmaya, sakınan ve korunanlar (muttakiler) için hazırlanmış, genişliği gök ve yer kadar olan cennetlere koşun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 134. Onlar (sakınan ve korunanlar), bollukta ve darlıkta ihtiyaç sahiplerine harcayan, kinlerini kontrol altında tutan ve insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 135. (Korunanlar) Utanç veren bir suç işlediklerinde veyahut kendi nefislerine haksızlık yaptıklarında, Allah’ı hatırlarlar ve yaptıkları hatalardan dolayı bağışlanmayı isterler. Hataları, Allah dan başka kim bağışlayabilir ki? Onlar yaptıkları yanlışları bile bile devam ettirmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 136. İşte böylelerinin karşılıkları Rablerinden bağışlanmak ve ebedi kalacakları altlarından ırmaklar akan bahçelerdir. Doğru şeyler yapanların karşılıkları ne kadar güzeldir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 137. Sizden önce, Allah’ın dininden farklı yaşayan nice topluluklar gelip geçti. Yeryüzünü şöyle bir dolaşın ve bakın bakalım, (Allah’ın dinini) yalanlayanların sonu nasıl olmuş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 138. İşte bu (kitap) insanlar için bir açıklama, yol gösterici rehber ve korunmak isteyenler için bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 139. Gevşemeyin (cesaretinizi kaybetmeyin), üzülmeyin, eğer Allah’a inanıyorsanız üstünsünüz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 140. Eğer size bir yara isabet etmişse, size isabet edenin bir benzeri de o topluluğa isabet etmiştir. Bu günleri insanlar arsında döndürüyoruz ki, Allah iman edenleri bilsin ve sizden şahitler edinsin. Allah haksızlık yapanları sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 141. Allah, inananları arıtıp temizlemek ve gerçekleri inkâr edenleri yok etmek için (inananlara yardım ediyor9. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 142. Allah, sizden yolunda mücadele edenleri ve sabredenleri bilmeden, cennete gideceğinizi mi zannediyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 143. Ölümle karşılaşmadan önce ölümü temenni ediyordunuz. Sizler ölümü (savaşı) beklerken, işte ölümü (savaşı) gördünüz (savaşsanız ya). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 144. Muhammed ancak bir elçidir, o ndan öncede elçiler gelip geçtiler. Eğer o ölür veya öldürülürse, ökçeleriniz özerinden gerisin geriye mi döneceksiniz? Kimler ökçelerinin üzerinden (savaş etmekten) geriye dönerlerse, bilsinler ki Allah’a hiç şekilde zarar veremezler. Allah şükredenlerin mükâfatını elbette ki verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 145. Hiçbir nefis, Allah’ın belirlediği zamanı doldurmaksızın, izni olmadan ölemez. Kim dünya hayatının karşılığını istiyorsa, o kimseye ondan veririz. Kimde ahiret hayatının karşılığını istiyorsa ona da ondan veririz. Şükredenlere elbette karşılıklarını vereceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 146. Nice peygamberler, kendisiyle beraber Rablerine kulluk eden pek çok insanla birlikte (Allah yolunda) savaştı. Allah yolunda kendilerine isabet eden musibetler karşısında gevşemediler, zaaf göstermediler ve boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 147. Ancak onların sözü her defasında "Rabbimiz bize günahlarımızı bağışla, işlerimizdeki taşkınlıklarımızı affet, ayaklarımızı sabitle ve inkârcı topluluklara karşı bize yardım et" demeleri olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 148. Sonra Allah onlara dünyanın karşılığını ve ahirette de en güzel karşılığı verecektir. Allah güzel davrananları sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 149. Ey İman edenler! Eğer gerçekleri inkâr edenlere itaat ederseniz, sizi ökçelerinizin üzerinden (dininizden ve imanınızdan) döndürürler de, sonra kendilerine yazık edenlere dönersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 150. Hayır! Allah sizin sığınacağınız tek kapıdır. O yardım edenlerin en hayırlısıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 151. Onlara sağlam bir delil indirmediği halde, Allah’a şirk koşmaları sebebiyle, gerçeği inkar edenlerin kalplerine şüphe salacağız. Onların (kıyamet günü) sığınacakları yer ateş dir. Haksızlık yapanların mekânları ne kadar kötüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 152. Şu bir gerçek ki, Allah size verdiği sözü doğruladı. Allah’ın izniyle onları yok ediyordunuz ki, gevşediniz, uygulamanız gereken emirde münakaşa ettiniz ve hoşunuza giden şeyi gördüğünüz de (zaferi) isyan ettiniz. Sizden dünyalık isteyenler olduğu gibi, sizden ahiret’i isteyenlerde vardı. Allah sizi denemek için, sizin onlar üzerindeki üstünlüğünüzü kaldırdı (mağlup oldunuz), hatalarınızı affetti. Allah, inananlar üzerine lütfünü esirgemeyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 153. Elçi, sizin diğer tarafınızdan sizi çağırdığı halde, hiçbir kimseye aldırış etmeden yukarı (dağa) doğru çıkıyordunuz. Elinizden gidene (zafere) ve size isabet edene (savaşta ölen ve yaralananlara) üzülmeyesiniz diye, üzüntü üstüne üzüntü verdi. Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 154. Savaş sonrası size isabet eden yenilgiye üzülmenizden sonra, Allah üzerinize bir sükûnet indirdi. Bu sükûnet sizden bir gurubu kaplamış, yine sizin içinizden bir gurup da kendi şahsiyetlerini ön plana çıkarmış ve cahiliyyet döneminde yaptıkları gibi, Allah’a haksız yere yanlış zanlarda bulunuyorlardı. "Bu işte bizim payımız (savaş bize ne kazandırdı) ne oldu" diyorlardı. Deki "İşlerin tamamı (sonucunu tayin etmek) Allah’a aittir. Sana açıklayamadıklarını içlerinde gizliyorlar. "Keşke bu işte (savaşta) bizim de katkımız olsaydı (bizim fikrimiz alınsaydı) savaş meydanında bu kadar çok (insanımız) öldürülmezdik" diyorlar. Deki "Evlerinizde olsanız ve ölüm onların üzerine yazılmış olsaydı, yataklarında dahi ölüm onları bulurdu. Allah içlerinizden geçirdiklerinizle sizi denemek ve kalplerinizi arındırmak için (yenilgileri size tattırıyor). Allah göğüslerin ne barındırdığını (içinizden geçenleri) en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 155. Savaşan iki topluluğun karşı karşıya geldiği gün, sizin içinizden geri dönenleri, şeytan geride bıraktıklarıyla aldatmış, buna rağmen Allah onların hatalarını affetmiştir. Allah bağışlayıcı ve kullarına hoş davranandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 156. Ey İman etmiş olanlar! Yeryüzünde rızık aramak veya savaşmak için evinden çıkan kardeşleri için, "Bizimle beraber olsalardı ölmezler veya öldürülmezlerdi" diyen gerçekleri inkâr edenler gibi olmayın. Böylece Allah, onların kalplerinde bu yenilgiyi bir sıkıntı yapmıştır. Yaşatan da Allah, öldüren de Allah dır. Allah yaptıklarınızı mutlak görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 157. Eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah’ın sizi bağışlaması ve merhamet etmesi topladığınız her şeyden daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 158. Eğer ölür veya öldürülürseniz, Allah’ın huzurunda toplanacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 159. Allah’ın merhameti sayesinde onlara yumuşak davrandın. Eğer onlara kırıcı ve kalbin katı bir şekilde davransaydın, senin çevrenden dağılırlardı. Onları bağışla, onlar için bağışlama dile ve onlarla işlerinde istişare et. (İstişare neticesinde) Karar verdin mi, ondan sonra Allah’a güvenip dayan. Allah kendine güvenip dayananları sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 160. Eğer Allah size yardım ederse, size galip gelecek yoktur. Eğer sizi terk ederse Allah dan başka size kim yardım edebilir ki. İnananlar yalnızca Allah’a güvenip dayansınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 161. Bir peygamber için hile yapmak yoktur. Kim hile yaparsa, kıyamet günü yaptığı hilesi ile beraber gelir. Sonra her nefise kazandığının karşılığı ödenir, asla onlara zulmedilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 162. Allah’ın rızasına tabi olan kimse, Allah’ın öfkesini satın alan kimse gibimidir? Böyle kimselerin sığınacağı yer cehennemdir, ne kötü dönüş yeri orası. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 163. Onların üstünlükleri Allah katında (belli olur). Allah yaptıklarını görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 164. Allah inananlara, içlerinden birisini elçi göndermekle iyilikte bulunmuştur. Elçi onlara Allah’ın ayetlerini okuyor, onları temizliyor ve kitabı ve kitapla hüküm vermeyi öğretiyor. Onlar daha önce apaçık bir sapıklık içinde bulunuyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 165. Sizin başınıza bir musibet geldiğinde daha önce siz, düşmanlarınıza başınıza gelenin iki katı musibet vermediniz mi? de, başınıza gelene "Bu da nereden?" dediniz. Deki "O musibet kendinizdendir. Allah her şeyi bir plan dâhilinde yapandır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 166. İki topluk savaş için karşı karşıya geldiğinde, (savaşın sonunda) sizin başınıza gelen (yenilgi) Allah’ın izniyle, gerçek inananları bilmesi için olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 167. Ve ayrıca ikiyüzlü davrananları bilmesi için, onlara "Gelin Allah yolunda savaşın veyahut kendinizi savunun" denildiğinde, "Biz savaşmasını bilseydik size uyardık" dediler. Onlar o gün inkâr etmeye, iman etmekten daha yakındırlar. İçlerinden geçirmediklerini ağızlarıyla söylüyorlar, ama Allah içlerinde gizlediklerini daha iyi biliyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 168. Savaşa gitmeyip oturdukları halde, (savaşta ölen) kardeşleri için, "Eğer bizi dinleyip savaşa gitmeselerdi ölmezlerdi" diyenlere "Eğer söylediklerinizde samimi iseniz ölümü kendinizden uzaklaştırın" de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 169. Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayın. Bilakis onlar Rableri katında rızıklanmaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 170. Allah yolunda öldürülenler, Allah’ın lütfundan verdikleri ile sevinirler ve onlardan sonra henüz kendilerine katılmamış, kendilerini Allah yolunda ölmeye hazırlamış kimselere, onlar için korku olmadığını ve kesinlikle üzüntülerden uzak kalacaklarını müjdelemektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 171. Onlar, Allah’ın verdiği nimetler ve lütfundan bağışladıkları ile (henüz hayatta olanları) müjdeleme isteği duyarlar. Allah inananların hak ettikleri karşılığı zayi etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 172. Kendilerine savaşta isabet eden yaralardan sonra Allah’ın ve Elçinin çağrılarına icabet edenler var ya, onlardan iyilik yapmaya devam edenlere ve Allah dan sakınanlara büyük mükafatlar var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 173. Onlar öyle inanmış kimselerdir ki kendilerine "İnsanlar sizin (Bedir yenilgisinin intikamı) için toplanmış, korkun!" diyen insanların propagandalarına karşı, onların imanları artmış ve "Allah bize yeter, O ne güzel güvenilecek bir dayanaktır" diyerek karşı koymuşlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 174. Allah yolunda savaşanlar, Allah’ın nimeti ve lütfu ile kendilerine bir kötülük isabet etmeden dönmüşler ve Allah’ın rızasına tabi olmuşlardır. Allah büyük lütuf sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 175. Şeytan, ancak ve ancak kendi yandaşlarını korkutur. (Ey inananlar!) Siz onlardan korkmayın, eğer inanıyorsanız benden korkun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 176. Gerçekleri inkâr etmekte yarışanlar seni üzmesin, zira onlar Allah’a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah onların ahiret gününde yaptıklarının karşılığında pay almalarını istiyor. Onlar için büyük bir azap var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 177. Elbette ki inkar etmeyi, iman etmeye karşılık olarak satın alanlar, böyle yapmakla Allah’a zarar veremezler. Onlar için acıklı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 178. Gerçekleri inkâr edenler kendilerine zaman tanımamızı, kendileri için hayırlı zannetmesinler. Onlara zaman tanımamız, yalnızca günahlarının artması içindir. Onlar için alçaltıcı bir azap var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 179. Allah, temiz olanları pisliklerden ayırt edinceye kadar inananları, sizlerin üzerinde bulunduğunuz (sıkıntılı) durumda bırakacak değildir. Allah, bilinmeyenlere (gayba) sizin ulaşmanızı sağlayacak değildir. Allah (gaybi bilgilerini vermeleri için) elçilerinden dilediklerini seçer. O halde Allah’a ve elçilerine inanın, eğer inanır ve korunursanız, sizin için büyük bir karşılık vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 180. Cimrilik edenler, Allah’ın lütfundan kendilerine verdiklerini, onlar için hayırlı zannetmesinler, tam aksine onlar için şerdir. Kıyamet günü cimrilik yaptıkları şeyler onları çepe çevre kuşatacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah’a aittir. Allah yaptıklarınızın tümünden haberi olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 181. Allah "Allah fakirdir, fakat biz zenginiz" diyenlerin sözlerini işitmiştir. Söyledikleri sözleri ve peygamberleri haksız yere öldürdüklerini kayda geçireceğiz ve onlara "Yakıcı ateşin azabını tadın" diyeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 182. Bu azap, sizin kendi ellerinizle kazandıklarınızın karşılığı, Allah asla kullarına haksızlık yapmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 183. "Bir peygamberin bize ateşin yiyeceği (ateşe sunacağımız) bir kurban getirmedikçe, o peygambere inanmamamız hakkında Allah bizimle antlaşma yaptı" diyenler var. Onlara deki "Benden önce Allah’ın açıklayıcı ayetleriyle beraber ve sizin konuştuklarınızı size haber veren elçiler geldi. Peki onları niçin öldürdünüz? Doğru sözlü iseniz söyleyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 184. Eğer seni yalanlarlarsa bil ki, senden önce açıklayıcı ayetler, sayfalar ve onları aydınlatıcı kitaplarla gelen elçileri de yalanladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 185. Her nefis ölümü tadıcıdır. Şüphesiz her nefse yaptıklarının karşılığı ödenir. Kim ateşten uzaklaştırılırsa, cennete atılır, artık o kurtulmuştur. Dünya hayatı yalnızca aldatma aracıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 186. Sizler, mallarınız ve canlarınızla (kendi nefsinizle) deneniyorsunuz. Sizden önce kendilerine kitap verilenler ve Allah’a ortak koşanlardan pek çok incitici sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve (Allah dan) sakınırsanız, işte bu karar verip sahiplenmeniz gereken en büyük iştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 187. Allah kitap ehlinden, insanlara (Allah’ın ayetlerini) mutlaka açıklayacaklarına ve ondan hiçbir şey gizlemeyeceklerine dair sağlam bir söz almıştı. Allah’ın açıklayıcı ayetlerini, çok az bir değer karşılığında satarak, arkalarına attılar. Satın aldıkları ne kadar kötü! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 188. Verdikleri şeylerle böbürlenenleri ve yapmadıkları şeylerle başkaları tarafından övülmeyi sevenlerin, azaptan kurtulduklarını zannetme, onlar için acıklı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 189. Göklerin ve yerin mülkü Allah’a aittir. Allah her şeye gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 190. Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbirini takip edişinde, akıl sahipleri için ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 191. O akıl sahipleri, ayakta iken, otururken ve yanları üzerine uzanmış yatarken Allah’ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederek "Rabbimiz! Sen bunları boşa yaratmadın, sen her şeylerden yücesin, bizi ateşin azabından koru" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 192. "Ey Rabbimiz! Sen kimi ateşe atarsan onu alçaltmışsındır ve zalimler için yardımcı yoktur. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 193. "Ey Rabbimiz! Rabbinize iman edin diye çağıran bir çağırıcının, iman etmeye çağırmasını işittik ve iman ettik. Rabbimiz günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı iyilik yapanlarla beraber al. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 194. "Ey Rabbimiz! Elçilerin vasıtasıyla bize vaat ettiklerini bize ver. Kıyamet günü bizi alçaltma, sen vaadinden dönmezsin" diye duya ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 195. Rableri onların dualarına cevap vermiş "Elbette ki ben, sizden gerek erkek olsun gerekse kadın olsun, doğru işleri yapanların yaptıklarını zayi etmem, sizin bir kısmınız bir kısmınızdansınız. Hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, Allah yolunda eziyet çekenlerin, savaşanların ve öldürülenlerin, yaptıkları kötülüklerin tümünün üzerini örteceğim ve Allah’ın katında yaptıklarının karşılığı olarak, onları altlarından ırmaklar akan güzel bahçelere (cennetlere) koyacağım. O Allah ki, en güzel karşılıklar O nun yanındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 196. Şehirlerdeki inkarcıların (yaptıkları kötü şeylerden sonra) dönüşleri seni aldatmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 197. Yaşamalarına az bir zaman verildi, sonra sığınacakları yer cehennemdir, kalacakları yer ne kadar kötü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 198. Fakat Rablerinden sakınanlar için altlarından ırmaklar akan ve sürekli kalacakları, Rablerinden inen bir armağan olarak güzel güzel bahçeler var. Allah’ın katında olan, iyilik yapanlar için en hayırlı olanıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 199. Kitap ehlinden öyle kimseler vardır ki Allah’a, size indirilene ve kendilerine indirilene inanırlar, Allah’a karşı çok saygılıdırlar. Allah’ın ayetlerini az bir değere satmazlar. İşte onların karşılıkları Rableri katındadır. Allah hesabı çok çabuk görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 200. Ey İman edenler! sabredin, karşılıklı birbirinize sabırlı davranın, birbirinizle ilişki içinde olun ve Allah dan sakının ki, mutluluğa kavuşasınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster