وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ
Ve li yümehhısallahüllezıne amenu ve yemhakal kafirın
Kelime
Anlamı
Kökü
وَلِيُمَحِّصَ
ve temize çıkarması için
اللَّهُ
Allah’ın
الَّذِينَ
kimseleri
امَنُوا
inanan(ları)
وَيَمْحَقَ
ve mahvetmesi için
الْكَافِرِينَ
kafirleri

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ve Allah, inananları arıtır, tertemiz bir hale getirir, kâfirleri de helâk eder.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Ve aynı zamanda Allah iman edenleri, her türlü boş ve yararsız şeylerden arındırmak ve gerçekleri örtbas edenleri yok etmek ister.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Bir de (böylece) Allah, iman edenleri günahlardan temize çıkarmak, kâfirleri de helâk etmek ister.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Ve dahi (bu yaşanılanlar), Allâh’ın iman edenleri (bu olayları yaşatarak) arındırması; hakikati örtenleri de (bu yoldan) mahvetmesi içindir.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Bu aynı zamanda, Allah’ın mü’minleri arındırması ve kâfirleri helak etmesi içindir.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  (Yine bu) Allah’ın, iman edenleri arındırması ve inkar edenleri yok etmesi içindir.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Ve hem de Allah, iman edenleri tertemiz seçip kâfirleri mahvedeceği için...

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Bir de Allah, iman edenleri her türlü boş ve yararsız şeylerden arındırmak ve inkârcıları helâk etmek ister.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Bir de Allah, boylece iman edenleri gunahlardan aritmak, inkarcilari ise yok etmek ister.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (140-141) (Uhud Savaşı’nda) bir yara aldıysanız, şüphesiz ki o topluluk da (Bedir Savaşı’nda) benzeri bir yara almıştı. Allah sizden şehîdler (veya şâhidler) edinmek, bir de Allah, imân edenleri seçip tertemiz kılmak (içlerindeki cevheri ortaya çıkarmak), kâfirleri yok etmek için bu günleri (bazen lehte, bazen aleyhte olmak üzere) insanlar arasında nöbetleşe döndürüp dururuz. Allah zâlimleri sevmez.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (Bir de) Allah, böylece imana erenleri her türlü boş ve yararsız şeylerden arındırır ve hakikati inkâr edenleri etkisiz hale getirir.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Bir de Allah, iman edenleri arındırmak ve küfre sapanları mahvetmek için böyle yapar.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Bir de (böylece) Allah, iman edenleri günahlardan temize çıkarmak, kâfirleri de helâk etmek ister.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  ALLAH böylece gerçeği onaylayanları sağlamlaştırır ve kâfirlerin gururunu kırar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Bir de bu, Allah’ın iman edenleri tertemiz seçip, kâfirleri yok etmesi içindir.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Bunun bir başka sebebi Allah’ın, müminleri arındırması ve kâfirleri yok etmesidir.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  (Yine bu) Tanrı’nın, inananları arındırması ve kafirleri yok etmesi içindir.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Böylece Allah iman edenleri arındırsın ve kafirleri helak etsin.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (140-141) Eğer size («Uhud» de) bir yara değmiş bulunuyorsa («Bedir»de) o kavme de o kadar yara değmişdir. O günler (öyle günlerdir ki) biz onları insanlar arasında (gah lehlerine, gâh aleyhlerine olmak üzere elden ele ve nöbetleşe nöbetleşe) döndürür dururuz. (Bu da) Allahın (ezeldeki) ilmini îman edenlere açıklaması, içinizden şehîdler edinmesi, mü’minleri tertemiz yapıb kâfirleri (murdar ölümle) helak etmesi içindir. Allah zâlimleri sevmez.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Bir de Allah, îmân edenleri (bu sıkıntılarla günahlardan) temizlesin ve kâfirleri (bu zulümleri sebebiyle) helâk etsin!

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Bu; Allah’ın iman edenleri seçmesi, kafirleri mahvetmesi içindir.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Allah, inananları arıtıp temizlemek ve gerçekleri inkâr edenleri yok etmek için (inananlara yardım ediyor9.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve (bu), Allah’ın âmenu olanları temize çıkarması ve kâfirleri yavaş yavaş helak etmesi içindir.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Ve inananları günahlardan arıtmak, kâfirleri de yok etmek için (günleri insanlar arasında işte böyle döndürür dururuz).

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  ve (aynı zamanda) Allah’ın imana erenleri her türlü boş ve yararsız şeylerden arındırması ve hakikati inkar edenleri etkisiz hale getirmesi için.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  yine Allah, iman edenleri arındırıp üste çıkarsın ve inkarcıları da mahvetsin.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ve Allah Teâlâ imân edenleri seçmesi ve kâfirleri helâk eylemesi içindir.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Bir de müminleri tertemiz yapıp arıtması ve kâfirleri mahvetmesi içindir.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Bir de Allah; iman edenleri arındırmak ve küfre sapanları mahvetmek için izin/onay verir.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Bunun bir başka sebebi Allah’ın, müminleri arındırması ve kâfirleri yok etmesidir.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (140-141) Şayet siz yara aldı iseniz, karşınızdaki düşman topluluğu da benzeri bir yara aldı. İşte Biz, Allah’ın gerçek müminleri ortaya çıkarması, sizden şehitler edinmesi, müminleri tertemiz yapıp kâfirleri imhâ etmesi için, zafer günlerini insanlar arasında nöbetleşe döndürür dururuz. Allah zalimleri sevmez.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Ve inananları iyice özleştirmek, kâfirleri de mahvetmek için (günleri insanlar arasında böyle çevirmektedir).

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  (140-141) -Eğer siz bir yara aldıysanız, o topluluk da ona benzer bir yara aldı. Allah’ın iman edenleri ortaya çıkarması, içinizden şehitler edinmesi ve iman edenleri arındırıp, kafirleri mahvetmesi için bu günleri insanlar arasında döndürür dururuz. Allah zalimleri sevmez.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  (Yine bu) Allah’ın, iman edenleri arındırması ve küfre sapanları yok etmesi içindir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Tüm bunlar, Allah iman edenleri iyice seçip arındırsın ve küfre sapanları mahvetsin diyedir.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Allah´s object also is to purge those that are true in Faith and to deprive of blessing Those that resist Faith.