1. Elif, Lam, Mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Allah, O’ndan başka ilah olmayan, diri ve her an yaratıklarını gözetip durandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Kendisinden öncekileri onaylayan kitabı, hak olarak sana indirdi. (Nitekim önceden de insanlara yol gösterici olarak) Tevrat ve İncil’i de indirmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Önceden insanlara hidayet olarak (Tevrat ve İncil’i indirmişken, şimdi de), Furkan’ı (hakkı batıldan ayıran Kur’an’ı) indirdi. Doğrusu Allah’ın ayetlerini inkâr edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah üstün güç sahibidir, intikam alıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Şüphesiz gökte ve yerde hiç bir şey Allah’tan gizli değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ana rahminde sizi dilediği gibi şekillendiren O’dur. O’ndan başka güçlü ve hikmet sahibi bir ilah yoktur Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Sana kitabı indiren O’dur. Ondan bazısı kitabın temeli olan muhkem ayetlerdir, diğerleri de müteşabihlerdir. Kalplerinde eğrilik olan kimseler, fitne çıkarmak ve tevil etmek için müteşabih olanlarına uyarlar. Oysa onların tevilini ancak Allah bilir. İlimde derince kökleşmiş olanlar ise, "Ona inandık, (muhkem ve müteşabih) hepsi Rabbimizin katındandır" derler. Bunu ancak akıl sahipleri düşünebilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Rabbimiz! Bizi doğru yola erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme ve katından bize rahmet bağışla. Şüphesiz çok bağışlayan sensin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Rabbimiz! Kesinlikle geleceği şüphe götürmeyen günde, insanları toplayacak olan sensin. Şüphesiz Allah verdiği sözden caymaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Şüphesiz küfre sapanlar (var ya), onların malları da, çocukları da kendilerini Allah’tan (gelecek azaba karşı) hiçbir şeyden müstağni kılmaz ve onlar ateşin yakıtıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (Bunların durumu,) Ayetlerimizi yalanlayan ve Allah’ın da kendilerini günahları yüzünden yakalayıverdiği Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Allah, cezası çetin olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Küfre sapanlara, "Yenileceksiniz, toplanıp cehenneme sürüleceksiniz, orası pek de kötü bir döşektir!" de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (Bedir savaşında) Karşı karşıya gelen iki topluluğun halinde sizin için ibret vardır; biri Allah yolunda savaşıyordu, diğeri ise kâfirdi. (Bu kâfirler) Karşı tarafı gözleriyle kendilerinin iki misli görüyorlardı. Allah dilediğini yardımıyla destekler. Şüphesiz bunda basiret sahipleri için ibret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İnsanlara kadınlar, oğullar, yüklerle altın ve gümüş yığınları, salma atlar, davarlar ve ekinler kabilinden aşırı sevgiyle bağlanılan şeyler çok süslü ve çekici kılınmıştır. Bunlar dünya hayatının nimetleridir, oysa gidilecek yerin güzeli Allah katındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. De ki: "Bundan (sevdiklerinizden) daha iyisini size haber vereyim mi? Takva sahiplerine Rablerinin katında, altlarından ırmaklar akan ve onda temelli kalıcılar oldukları cennetler, tertemiz eşler ve Allah’tan bir hoşnutluk vardır. Allah kullarını hakkıyla görücüdür." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onlar (takva sahipleri), "Rabbimiz! Biz şüphesiz inandık, o halde günahlarımızı bize bağışla ve bizi ateşin azabından koru" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (Takva sahipleri) Sabreden, doğru olan, gönülden itaat eden, infakta bulunan ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Allah’tan başka ilâh olmadığına ve işlerinin adalet üzere olduğuna Allah’ın kendisi, melekler ve ilim sahipleri şahitlik etmişlerdir. (Evet, gerçekten de) O’ndan başka ilâh yoktur. O üstün güç sahibidir, hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah katında din, şüphesiz İslam’dır. Ancak kitab verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki ihtirastan kaynaklanan azgınlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah’ın ayetlerini kim inkâr ederse (bilsin ki), Allah hesabı çabuk görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Eğer seninle tartışmaya girişirlerse, "Ben, bana uyanlarla birlikte kendimi Allah’a teslim ettim" de. Kendilerine kitab verilenlere ve ümmilere (şirk koşanlara), "Siz de teslim (Müslüman) oldunuz mu?" de. Şayet teslim (Müslüman) olurlarsa, hidayete ermiş olurlar. Yüz çevirirlerse, sana yalnız tebliğ etmek düşer. Allah kullarını hakkıyla görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Allah’ın ayetlerini inkâr edenlere, haksız yere peygamberleri öldürenlere ve insanlardan adaleti emredenleri katledenlere elem verici bir azabı müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Onlar dünya ve ahirette işleri boşa çıkacak kimselerdir. Onların hiç yardımcıları da yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Görmüyor musun o kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanları? Aralarında hükmetmesi için Allah’ın kitabına davet olunuyorlar da içlerinden bir kısmı, yüz çevirerek dönüp gidiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Bu (amelleri), onların, "Bize ateş sadece sayılı bir kaç gün değecektir" demelerindendir. Uydurup durdukları şeyler, onları dinlerinde yanıltmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Geleceğinden şüphe olmayan bir günde onları topladığımız ve kendilerine haksızlık yapılmayarak herkese kazandığının eksiksiz verildiği zaman, (halleri) nasıl olacak? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. De ki: "Mülkün sahibi olan Allah’ım! Mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden çekip alırsın; dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın. Bütün iyilikler senin elindedir. Doğrusu sen, her şeye kadirsin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Geceyi gündüze, gündüzü geceye geçirirsin; ölüden diri, diriden ölü çıkarırsın ve dilediğine hesapsız rızık verirsin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Müminler, müminleri bırakıp kâfirleri veliler (yönetici ve önderler) edinmesinler. Kim böyle yaparsa Allah ile ilişiğini kesmiş olur; ancak onlardan sakınmanız hali müstesnadır. Allah sizi kendisiyle korkutur ve dönüş Allah’adır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. De ki: "İçinizde olanı gizleseniz de açıklasanız da Allah onu bilir. Göklerde olanları da yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Herkes hayırdan her ne yapmış ise onu o gün hazır bulur ve yaptığı kötülükle kendi arasında uzun bir mesafe olmasını diler. Allah sizi kendinden sakındırır ve Allah kullara karşı şefkatli olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. De ki: "Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah affedici ve merhamet edicidir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. De ki: "Allah’a ve Peygamber’e itaat edin." Yüz çevirirlerse (bilsinler ki), Allah kâfirleri sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Allah, Âdem’i, Nuh’u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçip (kendi zamanlarında) âlemlere üstün kıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (Onlar fazilet ve takva açısından) Birbirinden gelme bir nesildi. Allah şüphesiz işitendir, bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Hani İmran’ın karısı, "Ya Rabbi! Karnımda olanı, her şeyden bağımsız sadece sana ibadet etmek üzere adadım, benden kabul buyur. Doğrusu işiten ve bilen ancak sensin" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Onu doğurduğunda, Allah onun ne doğurduğunu ve (her şeyden bağımsız sadece Allah’a ibadet etmek hususunda) erkeğin kız gibi (üstün) olmadığını daha iyi bildiği halde, "Ya Rabbi! Kız doğurdum, ben ona Meryem adını verdim, ben onu da soyunu da taşa tutulmuş şeytandan sana sığındırırım" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Rabbi onu güzel bir kabulle karşıladı, onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi ve Zekeriya’yı ondan sorumlu kıldı. Zekeriya mihrapta onun yanına her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. "Meryem! Bu sana nereden geldi?" deyince, o da, "Bu, Allah katındandır. Doğrusu Allah dilediğine hesapsız rızık verir." derdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Orada Zekeriya Rabbine dua etti: "Ya Rabbi! Bana kendi katından temiz bir soy bağışla, doğrusu sen duayı işitensin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (Zekeriyya) Mihrapta namaz kılarken melekler ona, "Allah sana; Allah’tan bir kelimeyi (İsa’yı) onaylayan, önder, çok takvalı ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya’yı müjdeler" diye seslendiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. "Ya Rabbi! Ben artık iyice kocamış, karım da kısırken nasıl oğlum olabilir?" dedi. O, "Allah dilediğini işte böyle yapar" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. "Ya Rabbi! Bana bir alamet ver" (ki bu ilmim yakin ve itminana dönüşsün) dedi. Allah "Alametin, üç gün boyunca işaretle anlaşma dışında insanlarla konuşmamandır. Rabbini çok an, akşam sabah tesbih et" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Hani Melekler şöyle demişti, "Ey Meryem! Şüphesiz Allah seni seçip temizledi. Âlemlerin (mevcut) kadınlarından seni üstün kıldı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. "Ey Meryem! Rabbine gönülden boyun eğ, secde et, rükû edenlerle birlikte rükû et." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Bu, sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Meryem’e hangisi kefil olacak diye (kura çekmek için) kalemlerini atarlarken, sen yanlarında değildin, çekişirlerken de orada bulunmadın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Hani melekler, "Ey Meryem! Allah sana kendisinden bir kelimeyi müjdeliyor. Onun adı Mesih, Meryem oğlu İsa’dır. O, dünyada da ahirette de şanı yüce ve Allah’a yakın kılınanlardandır" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. "İnsanlarla, beşikte iken de yetişkin iken de konuşur ve (o) salihlerdendir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Meryem, "Rabbim! Bana bir insan dokunmamışken nasıl çocuğum olabilir?" demişti. Melekler, "Allah dilediğini böylece yaratır. Bir işin olmasını dilerse ona, "Ol" der ve o da olur" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. (Allah,) Ona (İsa’ya) kitabı, hikmeti, Tevrat’ı ve İncil’i öğretir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. (İsa) İsrail oğullarına bir peygamber (olarak şöyle diyecektir:) "Ben size Rabbinizden bir ayet getirdim. Ben size çamurdan kuş gibi bir şey yapıp ona üfleyeceğim de Allah’ın izniyle hemen kuş olacaktır. Anadan doğma körü ve alacalıyı iyileştireceğim. Allah’ın izniyle ölüleri dirilteceğim. Yediklerinizi ve evlerinizde stok ettiklerinizi de size haber vereceğim. İman etmişseniz bunda sizin için (peygamberliğim hakkında üstün bir) delil vardır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. "Benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı olarak ve (günahlarınız sebebiyle) size haram kılınan bazı şeyleri de helâl kılmam için (gönderildim). Size Rabbinizden bir ayet (İncil) getirdim. O halde Allah’tan korkun, bana da itaat edin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. "Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O’na ibadet edin, budur dosdoğru yol." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İsa onların (Yahudilerin) küfre saptıklarını hissedince, "Allah yolunda yardımcılarım kimlerdir?" dedi. Havariler şöyle dediler: "Biz Allah’ın yardımcılarıyız, Allah’a inandık, O’na teslim olduğumuza şahit ol." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. "Rabbimiz! İndirdiğine iman ettik, peygambere uyduk, bizi şahit olanlarla beraber yaz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Düzen kurdular, Allah da onlara düzen kurdu. Allah, düzen kuranların en hayırlısıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Hani Allah demişti ki: "Ey İsa! Ben seni tümüyle alacağım, seni kendime yükselteceğim, seni küfre sapanlardan arındıracağım, sana uyanları kıyamet gününe kadar kâfirlerin üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz banadır. Ayrılığa düştüğünüz hususlarda aranızda hükmedeceğim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. "Küfre sapanları ise dünya ve ahirette şiddetli azaba uğratacağım. Onların hiç yardımcıları da yoktur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Allah, iman edip salih amelde bulunanların ecirlerini ise eksiksiz verecektir. Allah zalimleri sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Bunları biz sana ayetlerden ve hikmetli zikirden (Kur’an’dan) okuyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Şüphesiz Allah katında İsa’nın örneği; kendisini topraktan yaratıp sonra da "Ol" demesiyle olmuş olan Âdem’in örneği gibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Gerçek, Rabbindendir. O halde şüphelenenlerden olma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Sana ilim geldikten sonra, bu hususta seninle kim tartışacak olursa, de ki: "Gelin oğullarımızı, oğullarınızı; kadınlarımızı, kadınlarınızı; nefislerimizi ve nefislerinizi çağıralım, sonra lânetleşelim de Allah’ın lânetinin yalancılara olmasını dileyelim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Şüphesiz bu anlatılanlar gerçek kıssalardır. Allah’tan başka ilah yoktur. Doğrusu Allah üstün güç sahibidir, hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Eğer yüz çevirirlerse, şüphesiz Allah bozguncuları bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. (Resulüm!) de ki: "Ey kitap ehli! Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz. Şöyle ki Allah’tan başkasına tapmayalım, O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah’ı bırakıp da birbirimizi rabler edinmeyelim." Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, işte o zaman, "Şahit olun ki biz Müslümanlarız!" deyiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Ey kitab ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Tevrat da İncil de şüphesiz ondan sonra indirilmiştir. Akıl etmiyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Siz hadi bilginiz olan şey üzerinde tartıştınız. Ama bilginiz olmayan şey hakkında niçin tartışırsınız? Oysa Allah bilir, sizler bilmezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. İbrahim, ne Yahudi ve ne de Hıristiyan idi; ama Allah’ı bir tanıyan ve (Allah’a) teslim olan biriydi ve şirk koşanlardan değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Doğrusu İbrahim’e en yakın olanlar; ona uyanlar, (hakeza) bu Peygamber ve iman edenlerdir. Allah iman edenlerin velisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Kitab ehlinden bir takımı sizi saptırmak isterler; oysa sadece kendilerini saptırırlar da farkında değillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Ey kitab ehli! Sizler göz göre göre Allah’ın ayetlerini niçin inkâr ediyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Ey kitab ehli! Niçin hakkı batıla karıştırıyor ve bile bile hakkı gizliyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Kitab ehlinden bir takımı şöyle dedi: "İman edenlere indirilene günün başında iman edin, sonunda ise inkâr edin; umulur ki onlar (şekke düşüp gerisin geriye) dönerler." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. "Sizin dininize uyanlardan başka hiç kimseye inanmayın" (dediler). De ki: "Şüphesiz hidayet, ancak Allah’ın hidayetidir. (Hakeza onlar, kendi aralarında şöyle dediler:) "Size verilenin benzerinin başka herhangi bir kimseye verildiğine yahut Rabbinizin huzurunda onların size karşı deliller getireceklerine de (inanmayın)." De ki: "Lütuf ve ihsan Allah’ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah her şeyi kuşatandır, bilendir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. "Dilediğini rahmetine özgü kılar, Allah büyük lütuf ve ihsan sahibidir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Kitab ehlinden kantarla emanet bıraksan onu sana ödeyen ve bir dinar emanet etsen tepesine dikilmedikçe onu sana ödemeyen vardır. Bu (davranışları), onların, "Ümmiler (Yahudi olmayanlar) hakkında üzerimize bir yol (sorumluluk) yoktur" demelerindendir. Onlar bile bile Allah’a karşı yalan söylemektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Evet, ahdini yerine getiren ve günahtan sakınan (kimseler bilsin ki), Allah şüphesiz sakınanları sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Şüphesiz Allah’ın ahdini ve yeminlerini az bir değere satanlar var ya, işte onların, ahirette bir payları yoktur. Allah onlarla kıyamet günü konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Elem verici azap da onlar içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Onlardan bir takımı (söyledikleri şeyler) kitapta olmadığı halde kitaptan zannedesiniz diye dillerini eğip bükerler. O, Allah katından olmadığı halde, "Allah katındandır" derler ve bile bile Allah’a karşı yalan söylerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Allah’ın, kendisine kitabı, hükmü ve peygamberliği verdiği bir insana (peygambere), "Allah’ı bırakıp bana ibadet edin" deme yetkisi yoktur. Lakin (her peygamber), "Öğrettiğiniz ve okuduğunuz kitap gereğince Rabbanî insanlar olunuz" (der). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Allah size melekleri ve peygamberleri rabler olarak benimsemenizi emretmez. Siz Müslüman olduktan sonra, size küfre sapmayı mı emredecek? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Hani Allah peygamberler hakkında (ümmetlerinden), "Size kitab ve hikmet verdikten sonra sizde olanı onaylayan bir peygamber geldiğinde ona mutlaka iman edip yardım edeceksiniz" diye söz almış ve, "İkrar edip bu yükümü (ahdimi) yüklendiniz mi?" demişti. Onlar "İkrar ettik" demişlerdi de Allah, "Şahit olun, ben de sizinle beraber şahitlerdenim" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Artık, bundan sonra kim (verdiği sözden) dönerse, işte onlar, Allah’ın emrinden çıkmış kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Allah’ın dininden başka bir din mi arzu ediyorlar? Oysa göklerde ve yerde kim varsa, ister istemez O’na teslim olmuştur ve O’na döneceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. De ki: "Allah’a, bize indirilene, İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a ve torunlarına indirilene, Rableri tarafından Musa, İsa ve peygamberlere verilene iman ettik, onları birbirinden ayırt etmeyiz, biz O’na teslim olanlarız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Kim İslam’dan başka bir din isterse, ondan kabul edilmeyecektir. O ahirette de hüsrana uğrayanlardandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. İnandıktan, peygamberin hak olduğuna şahadet ettikten ve kendilerine belgeler geldikten sonra küfre sapan bir kavmi, Allah nasıl hidayete eriştirir? Allah zalimleri hidayete eriştirmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. İşte bunların cezası; Allah’ın, meleklerin ve insanların hepsinin lânetine uğramalarıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Onlar onda (ilahi lanette) temelli kalıcılardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlara mühlet de verilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Ancak bunun ardından tevbe edip düzelenler müstesnadır. Doğrusu Allah bağışlayıcıdır, merhamet edicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. İnandıktan sonra küfre sapıp küfürlerini arttıranlar (var ya), onların tevbeleri kabul edilmeyecektir. İşte sapıklar onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Doğrusu küfre sapıp kâfir olarak ölenlerin hiç birinden, yeryüzünü dolduracak kadar altını fidye vermiş olsa bile, kabul edilmeyecektir. İşte elem verici azap onlaradır, onların hiç yardımcıları da yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyiliğe erişemezsiniz. Her ne infak ederseniz, işte şüphesiz Allah onu bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Tevrat’ın indirilmesinden önce İsrail’in (Yakub’un) kendisine haram ettiğinden başka, bütün yiyecekler İsrail oğullarına helal idi. De ki: (Deve eti ve sütünün haram olduğu hususunda) "Doğru sözlü iseniz Tevrat’ı getirip okuyun." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. İşte bundan sonra her kim Allah’a karşı yalan isnat ederse, işte onlar zalimlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. De ki: "Allah doğru söylemektedir (bunlar İbrahim dininde yoktu, o halde), Allah’ı bir tanıyan İbrahim’in dinine uyun. O, şirk koşanlardan değildi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Doğrusu insanlar için ilk kurulan ev, âlemler için bereketli ve bir hidayet kaynağı olan Mekke’deki evdir (Kâbe’dir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Onda (Kâbe’de) apaçık deliller, İbrahim’in makamı vardır. Kim oraya girerse güvenlik içinde olur. Oraya yol bulabilen insana Allah için Kâbe’yi haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim küfre saparsa (ve haccı terk ederse bilsin ki), doğrusu Allah âlemlerden müstağnidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. De ki: "Ey kitab ehli! Niçin Allah’ın ayetlerini inkâr ediyorsunuz? Hâlbuki Allah, bütün yaptıklarınıza şahittir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. De ki: "Ey kitab ehli! Siz (doğru olduğuna) şahitken, niçin Allah’ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek iman edenleri ondan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Ey iman edenler! Kitab verilenlerin bir takımına uyarsanız, imanınızdan sonra sizi kâfir olmaya sevk ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Allah’ın ayetleri size okunur ve aranızda da peygamberi bulunurken nasıl küfre saparsınız? Kim Allah’a sarılırsa şüphesiz doğru yola iletilmiş olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Ey iman edenler! Allah’tan, sakınılması gerektiği gibi sakının ve sizler ancak Müslüman olarak can verin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Toptan Allah’ın ipine sarılın da ayrılmayın. Allah’ın size olan nimetini anın. Hani düşmandınız, kalplerinizin arasını uzlaştırdı da onun nimeti sayesinde kardeşler oldunuz. Bir ateş çukurunun kenarında idiniz de sizi oradan kurtardı. Allah, hidayete erişesiniz diye size ayetlerini böylece açıklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk olsun. İşte kurtuluşa erişenler yalnız onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Kendilerine belgeler geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar içindir büyük bir azap. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Bir takım yüzlerin ağaracağı ve bir takım yüzlerin kararacağı gün (gelince), yüzleri kararanlara, "İmanınızdan sonra küfre mi saptınız? Küfre sapmanızdan dolayı tadın azabı" denecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Yüzleri ağaranlar ise Allah’ın rahmetindedirler. Onlar onda temelli kalıcılardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. İşte bunlar, sana hak olarak okuduğumuz Allah’ın ayetleridir. Allah âlemlere zulmetmek istemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Göklerde olanlar da, yerde olanlar da sadece Allah’ındır. İşler Allah’a döndürülür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Siz, insanlar için ortaya çıkarılan, iyiliği emreden, kötülükten alıkoyan ve Allah’a iman eden hayırlı bir ümmetsiniz. Kitab ehli iman etmiş olsalardı, bu kendileri için daha hayırlı olurdu. İçlerinde iman edenler olmakla beraber, çoğu fasıklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Onlar incitmekten başka size bir zarar veremezler. Sizinle savaşa koyulurlarsa, geri dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine yardım da edilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Nerede bulunsalar, Allah’ın ipine (İslam zimmetine) ve insanların ipine (emanına) sığınanlar müstesna, onlara alçaklık damgası vurulmuştur. Allah’tan bir gazaba uğramışlardır ve onlara miskinlik damgası vurulmuştur. Bu, Allah’ın ayetlerini inkâr etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmelerindendir. Bu, karşı gelmeleri ve taşkınlık yapmalarındandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Hepsi bir değildir. Kitap ehlinden secdeye vararak geceleri Allah’ın ayetlerini okuyup duran bir topluluk da vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. Onlar Allah’a ve ahiret gününe iman eder, iyiliği emreder, kötülükten men eder ve hayırlarda yarışırlar. İşte onlar salihlerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. Onlar hayırdan her ne yaparlarsa, inkâr edilmezler. Allah takva sahiplerini bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Şüphesiz küfre sapan kimselerin ne malları ve ne de çocukları, Allah’tan yana, onlara bir şey sağlayamaz. İşte onlar ateş ehlidir, onlar onda temelli kalıcılardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Onların, bu dünya hayatında yapmakta oldukları harcamaların durumu, kendilerine zulmetmiş olan bir kavmin ekinlerini vurup da mahveden kavurucu bir rüzgârın durumu gibidir. Allah onlara zulmetmiş değildir, aksine onlar kendi kendilerine zulmetmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Ey iman edenler! Sizden olmayanı sırdaş edinmeyin. Onlar hakkınızda bozgunculuk etmekten geri kalmazlar ve sıkıntıya düşmenizi isterler. Onların öfkesi ağızlarından taşmaktadır, kalplerinin gizlediği ise daha büyüktür. Eğer akıl ediyorsanız, şüphesiz size ayetleri açıkladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. İşte siz, onlar sizi sevmezken onları seven ve kitapların bütününe iman eden kimselersiniz. Size rastladıkları zaman, "İman ettik" derler, yalnız kaldıklarında da size öfkelerinden parmaklarını ısırırlar. De ki: "Kininizle ölünüz! Allah kalplerde olanı bilir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Size bir iyilik gelse, onların fenalarına gider; başınıza bir kötülük gelse buna sevinirler. Sabreder ve takva sahibi olursanız, onların hilesi size hiç bir zarar vermez. Allah işlediklerinin hepsini (ilmiyle) kuşatmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. Hani sen iman edenleri savaş için duracakları yerlere yerleştirmek üzere sabah erkenden ailenden ayrılmıştın. Allah da işitendi, bilendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. Hani sizden iki takım çözülüp dağılmaya yüz tutmuş idi; oysa Allah onların velisi idi. İman edenler yalnız Allah’a tevekkül etsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Hiç şüphesiz siz güçsüz bir durumda iken Bedir’de, Allah size yardım etmişti. Allah’tan sakının; umulur ki şükredersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. Hani iman edenlere, "Rabbinizin size indirilmiş üç bin melekle yardım etmesi size yetmeyecek mi?" diyordun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. Evet, eğer sabrederseniz, sakınırsanız ve (bu durumda) onlar hemen üzerinize gelirlerse, Rabbiniz size nişanlı beş bin melekle yardım edecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. Allah bunu, ancak size müjde olsun ve böylece kalpleriniz itminana ersin diye yapmıştır. Yardım, ancak güçlü ve hikmet sahibi olan Allah katındandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. (Bu ilahi yardım) Küfre sapanların kökünü kesmek veya ümitsizler olarak gerisin geriye dönecek şekilde hor kılmak içindi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. Allah’ın, onların tevbelerini kabul etmesi veya azap vermesi hususunda senin yapabileceğin bir şey yoktur; şüphesiz onlar zalimlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 129. Göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah’ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah bağışlayandır, merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 130. Ey iman edenler! Faizi kat kat alarak yemeyin. Allah’tan sakının, umulur ki kurtuluşa erişirsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 131. Kâfirler için hazırlanmış ateşten sakının. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 132. Allah’a ve Peygamber’e itaat edin; umulur ki rahmete erdirilesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 133. Rabbinizin mağfiretine ve takva sahipleri için hazırlanmış ve eni gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 134. Onlar bollukta ve darlıkta infak ederler, öfkelerini yenerler, insanların kusurlarını affederler. Allah ihsan sahiplerini sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 135. Onlar fena bir şey yaptıklarında veya kendilerine zulmettiklerinde Allah’ı anarlar ve günahlarının bağışlanmasını dilerler. Günahları Allah’tan başka bağışlayan kim vardır? Onlar yaptıklarında, bile bile ısrar etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 136. İşte onların mükâfatı; Rablerinden bağışlanma ve altlarından ırmaklar akan, içinde temelli kalıcılar oldukları cennetlerdir. Böyle amel edenlerin mükâfatı pek de güzeldir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 137. Sizden önce nice sünnetler (olaylar) gelip geçti. Yeryüzünde gezin de yalancıların sonunun ne olduğuna bir bakın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 138. Bu (Kur’an), insanlara bir açıklama, takva sahipleri için de hidayet ve bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 139. Gevşemeyin ve üzülmeyin; eğer gerçekten müminler iseniz mutlaka en üstün olan sizlersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 140. Eğer siz bir yara almışsanız, (size düşman olan) o topluluk da benzeri bir yara almıştır. Böylece biz, Allah’ın gerçek müminleri ortaya çıkarması ve içinizden şahitler edinmesi için, o günleri insanlar arasında döndürür dururuz. Allah zulmedenleri sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 141. Ve inananları günahlardan arıtmak, kâfirleri de yok etmek için (günleri insanlar arasında işte böyle döndürür dururuz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 142. Yoksa Allah, içinizden cihat edenleri ve sabredenleri belirtmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 143. Şüphesiz ölümle (cihatla) karşılaşmadan önce onu temenni ediyordunuz; (ama şimdi) ölümü görünce (tedirgin gözlerle) bakıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 144. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler geçmişti. Ölür veya öldürülürse, topuklarınız üzerinde gerisin geriye mi döneceksiniz? İki topuğu üzerinde gerisin geri dönen kimse, Allah’a hiç bir zarar vermez. Allah şükredenlerin mükâfatını verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 145. Hiç bir kimse Allah’ın izni olmadan ölmez. O, süresi belirtilmiş bir yazgıdır. Kim dünya sevabını isterse ona ondan veririz ve kim ahiret sevabını isterse ona da ondan veririz. Biz şükredenleri pek yakında mutlaka ödüllendireceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 146. Nice peygamberlerin yanında pek çok Rabbani kimse savaşmıştır. Allah yolunda başlarına gelenlerden ötürü gevşememişler, yılmamışlar ve boyun eğmemişlerdi. Allah, sabredenleri sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 147. Dedikleri ancak şu idi: "Rabbimiz! Günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bize bağışla, ayaklarımızı sabit kıl ve kâfirlere karşı bize yardım et." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 148. Bu yüzden Allah onlara dünya sevabını ve ahiret sevabının güzelliğini verdi. Allah ihsan sahiplerini sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 149. Ey iman edenler! Küfre sapanlara itaat ederseniz, sizi topuklarınız üzerinde gerisin geri döndürürler de hüsrana uğrayanlara dönersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 150. Hayır, mevlanız Allah’tır. O, yardım edenlerin en iyisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 151. Hakkında hiç bir delil indirmediği şeyi Allah’a ortak koşmalarından ötürü, küfre sapanların kalbine korku salacağız. Onların varacağı yer ateştir. Zalimlerin konaklama yeri pek de kötüdür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 152. O’nun izniyle düşmanlarınızı kuşatıp yok etmek üzereyken Allah, size bulunduğu vaadini doğruladı. Nihayet o sevdiğinizi (zaferi) size gösterdikten sonra siz isyan ettiniz, yılgınlık gösterdiniz, emirde çekişmeye düştünüz. Sizden kimi dünyayı istiyor ve sizden kimi de ahireti diliyordu. Sonra sizi imtihan etmek için onlardan çevirdi. Şüphesiz Allah sizi af buyurdu ve Allah müminler üzerine bol ihsan sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 153. Hani Peygamber sizden geriye kalan topluluk içinde sizi (arkanızdan direnişe) çağırırken, kimseye bakmadan hızla uzaklaşıyordunuz da bu yüzden kaybettiğinize ve başınıza gelene üzülmeyesiniz diye Allah sizi kederden kedere uğrattı. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 154. Kederden sonra bir takımınızı (kaçtıklarına pişman olanları) saracak şekilde size güven veren hafif bir uyku indirdi; kendi canlarının kaygısına düşmüş bir grup ise haksız yere Allah hakkında cahiliye zanlarına kapıldılar. "Bu işten (Allah’ın yardımından) bir payımız var mı?" diyorlardı. De ki: "İşlerin tümü Allah’ındır." Sana açmadıklarını içlerinde gizliyorlar. "Bu işten (Allah’ın yardımından) bir nasibimiz olsaydı, burada öldürülmezdik" diyorlar. De ki: "Evlerinizde olsaydınız, haklarında ölüm yazılı olan kimseler, yine de devrilecekleri yere gelirlerdi." Bu, Allah’ın içinizde olanı denemesi ve kalplerinizde olanı arıtması içindir. Allah gönüllerde olanı bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 155. İki topluluğun karşılaştığı gün şeytan, bazı yaptıklarından ötürü içinizden yüz çevirenlerin ayaklarını kaydırmıştı. Allah, şüphesiz onları affetti. Gerçekten Allah bağışlayandır, hilim sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 156. Ey iman edenler! Yolculuğa çıkan veya savaşa giden kardeşleri hakkında, "Onlar yanımızda olsalardı ölmezler ve öldürülmezlerdi" diyen küfre sapanlar gibi olmayın. Allah bunu (batıl arzuları) kalplerine bir hasret olarak bırakır. Dirilten de öldüren de Allah’tır. Allah yaptıklarınızı görür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 157. Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, size Allah’tan, onların topladıklarından daha hayırlı bir mağfiret ve rahmet vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 158. Hiç şüphesiz ölseniz de öldürülseniz de Allah katında toplanacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 159. Allah’ın rahmetinden dolayı sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın, şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onlara mağfiret dile, iş hakkında onlara danış, fakat karar verdin mi artık Allah’a tevekkül et, doğrusu Allah tevekkül edenleri sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 160. Allah size yardım ederse, sizi yenecek yoktur; eğer sizi yardımsız bırakırsa, O’ndan başka size yardım edecek kimdir? İman edenler yalnızca Allah’a tevekkül etsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 161. Bir peygamberin emanete hıyanet etmesi olur şey değildir. Kim emanete hıyanet ederse, kıyamet günü hıyanet ettiği şeyle gelir, sonra haksızlık yapılmaksızın herkese kazanmış olduğu ödenir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 162. Allah’ın rızasına uyan kimse, Allah’tan bir gazaba uğrayan, barınma yeri cehennem olan ve dönülecek yeri pek de kötü olan kimse gibi midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 163. Allah katında onlar derece derecedir. Allah, işlediklerini görmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 164. Allah, müminlere, aralarından kendilerine Allah’ın ayetlerini okuyan, onları arındıran ve onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir minnette (taşınması ağır olan bir iyilikte) bulundu. Şüphesiz bundan önce açık bir sapıklık içinde idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 165. (Onları) iki misline uğrattığınız bir musibete kendiniz uğrayınca mı, "Bu nereden?" dersiniz? De ki: "O, kendi tarafınızdandır." Doğrusu Allah her şeye kadirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 166. İki topluluğun karşılaştığı günde başınıza gelen, Allah’ın izniyledir. Bu (Uhud yenilgisi), iman edenleri belirtmesi içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 167. (Uhud yenilgisi) Hem de Münafıklık edenleri belirtmek içindi. Münafıklık edenlere, "Gelin, Allah yolunda savaşın veya hiç olmazsa savunmada bulunun" dendiği zaman, "Eğer savaşmayı bilseydik, ardınızdan gelirdik" dediler. O gün, onlar imandan çok küfre yakın idiler. Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlardı. Allah gizlediklerini onlardan iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 168. Onlar oturup kardeşleri için, "Bize itaat etselerdi öldürülmezlerdi" dediler. De ki: "Eğer doğru sözlü iseniz, ölümü kendinizden savın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 169. Allah yolunda öldürülenleri ölü saymayın. Hayır! Onlar diridirler. Rableri katında rızıklandırılırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 170. Allah’ın kendilerine, lütfünden verdiği şeylere sevinirler ve arkalarından kendilerine katılmayan kimselere, kendilerine korku olmadığını ve kendilerinin üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 171. Onlar Allah’tan olan nimet ve bol bağışa sevinirler ve şüphesiz Allah iman edenlerin ecrini asla zayi etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 172. Onlar ki kendilerine yara isabet ettikten sonra, Allah ve Resulü’nün çağrısına icabet ettiler. İçlerinden iyilik yapanlar ve sakınanlar için büyük bir ecir vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 173. İnsanlar onlara, "Düşmanınız olan insanlar size karşı bir ordu topladılar, onlardan korkun" dediler. Bu, onların imanını artırdı da, "Allah bize yeter. O pek de güzel bir vekildir" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 174. Bu yüzden kendilerine bir kötülük dokunmadan, Allah’tan nimet ve bollukla geri döndüler ve Allah’ın rızasına uydular. Allah büyük bir bolluk sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 175. İşte o şeytan ancak kendi dostlarını korkutur, iman etmişseniz onlardan korkmayın, benden korkun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 176. Küfürde yarışanlar seni üzmesin; şüphesiz onlar Allah’a bir zarar veremezler. Allah ahirette onlara bir pay vermemeyi diliyor ve onlara büyük azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 177. Şüphesiz iman karşılığında küfrü satın alanlar, Allah’a hiç bir zarar veremezler. Onlar için elim bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 178. Küfre sapanlar, kendilerine vermiş olduğumuz mühletin sakın kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Biz onlara ancak, günahları çoğalsın diye mühlet veriyoruz. Küçültücü azap onlaradır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 179. Allah iman edenleri sizin durumunuzda bırakacak değildir, sonunda temizi pisten ayıracaktır. Allah size gaybı bildirecek değildir; fakat Allah peygamberlerinden dilediğini seçip, ona gaybı bildirir. Artık Allah’a ve peygamberlerine iman edin; iman eder ve takvalı olursanız, bu durumda size büyük ecir vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 180. Allah’ın bol nimetinden verdiklerinde cimrilik edenler, sakın bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar, belki bu onların kötülüğünedir. Cimrilik yaptıkları şey, kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 181. Allah gerçekten de, "Allah fakir; biz zenginiz" diyenlerin sözünü işitmiştir. Dediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürdüklerini elbette yazacağız da, "Yakıcı azabı tadın" diyeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 182. İşte bu, sizin ellerinizle işlediğiniz günahların karşılığıdır. Şüphesiz Allah kullara asla zulmetmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 183. "Kurbanın (fakirlerce yiyilmesi yerine) ateşte yakılması (hükmünü) getirmedikçe hiç bir peygambere inanmamak üzere Allah bizden ahit aldı" diyenlere de ki: "Benden önce peygamberler size apaçık belgeler ve dediğiniz şeyi getirdi. Doğru sözlü iseniz niçin onları öldürdünüz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 184. Seni yalancı saydılarsa, senden önce açık deliller, hikmetli sayfalar ve aydınlatıcı kitap getiren peygamberler de yalanlanmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 185. Her insan ölümü tadacaktır. Kıyamet günü, ecirleriniz size mutlaka ödenecektir. Ateşten uzaklaştırılıp cennete sokulan kimse, bu durumda artık kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı, sadece aldatıcı bir metadan ibarettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 186. Hiç şüphesiz mallarınız ve canlarınızla sınanacaksınız ve sizden önce kitab verilenlerden ve şirk koşanlardan, çok üzücü sözler işiteceksiniz. Sabreder ve takvalı olursanız, bilin ki bu (sabır ve takva, insanı), işlerde azim (sahibi kılan şeyler)’dendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 187. Hani Allah, kitab verilenlerden, "Onu insanlara açıklayacaksınız ve gizlemeyeceksiniz" diye ahit almıştı. Onlar ise, onu arkalarına atıp az bir değere sattılar. O satın aldıkları, pek de kötü bir şeydir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 188. Ettiklerine sevinen ve yapmadıklarıyla övülmeyi sevenlerin, sakın azaptan kurtulacaklarını sanma; (aksine) elem verici azap onlaradır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 189. Göklerin ve yerin egemenliği Allah’ındır. Allah her şeye kadirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 190. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde akıl sahiplerine şüphesiz deliller vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 191. Onlar ayakta iken, otururken ve yan yatarken Allah’ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler de, "Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın, sen münezzehsin. Bizi ateşin azabından koru" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 192. "Rabbimiz! Sen ateşe kimi sokarsan, onu şüphesiz rüsva etmiş olursun, zulmedenlerin hiç yardımcıları yoktur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 193. "Rabbimiz! Doğrusu biz "Rabbinize iman edin" diye imana çağıran bir çağırıcıyı işittik de iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bize bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 194. "Rabbimiz! Peygamberlerin vesilesiyle vaat ettiklerini bize ver, kıyamet günü bizi rezil etme. Sen şüphesiz sözünden caymazsın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 195. Rableri onlara (dualarını kabul ederek şöyle) cevap verdi: "Birbirinizden meydana gelen sizlerden erkek olsun, kadın olsun, iş yapanın işini asla boşa çıkarmam. Hicret edenlerin, memleketlerinden çıkarılanların, yolumda ezaya uğratılanların, savaşan ve öldürülenlerin günahlarını elbette örteceğim. Hiç şüphesiz onları, Allah katından bir ödül olarak altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Ödüllerin en güzeli şüphesiz Allah katındadır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 196. Küfre sapanların diyar diyar gezip (refah içinde) dolaşması sakın seni aldatmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 197. (Bu) Az bir faydalanmadır, sonra onların varacakları yer cehennemdir. O pek de kötü bir yataktır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 198. Fakat Rablerinden sakınanlara, Allah katından ilk ikram olarak altlarından ırmaklar akan, içinde temelli kalıcılar oldukları cennetler vardır. Allah katındaki şeyler ise, iyiler için daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 199. Gerçekten kitap ehlinden de Allah’a, size ve kendilerine indirilene, Allah’a boyun eğerek iman edenler ve Allah’ın ayetlerini az bir değere satmayanlar vardır. İşte onlar için Rableri katında ecirleri vardır. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 200. Ey iman edenler! Sabredin, hep birlikte dayanın, dayanışma içinde olun ve Allah’tan sakının; umulur ki kurtuluşa erersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster