نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ
Nezzele aleykel kitabe bil hakkı müsaddikal lima beyne yedeyhi ve enzelet tevrate vel incıl
Kelime
Anlamı
Kökü
نَزَّلَ
indirdi
عَلَيْكَ
sana
الْكِتَابَ
Kitabı
بِالْحَقِّ
hak ile
مُصَدِّقًا
doğrulayıcı olarak
لِمَا
بَيْنَ
يَدَيْهِ
kendinden öncekini
وَأَنْزَلَ
ve indirmişti
التَّوْرَاةَ
Tevrat
وَالْإِنْجِيلَ
ve İncil’i de

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Kitabı, sana gerçek ve ellerinde bulunanı gerçekleyici olarak indirdi, Tevrat ve İncil’i de indirdi

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Geçmişte vahyedilenlerden bu güne ulaşan, doğru haberleri doğrulayıcı olarak, bu kitabı sana parça parça indiren O’dur. Tevrat’ı ve İncil’i de O toplu halde indirmişti.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  (Resûlüm!) O, sana Kitab’ı hak ve önceki kitapları tasdik edici olarak indirdi, Tevrat ile İncil’i ve Furkan’ı indirmişti.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Senin ellerin arasındaki, geçmişten gelen Hak bilgileri tasdikleyen bu Kitabı (Hakikat ve Sünnetullâh bilgisini), Hakk’ın ta kendisi olarak, inzâl etti (bilincinde açığa çıkardı). Tevrat (Musa’ya gelen vahiyler) ve İncil’i (İsa’ya vahyolanı) de inzâl etmişti.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Sana hak üzere kendinden öncekileri doğrulayıcı olarak Kitab’ı indirdi. Tevrat ile İncil’i de O indirmişti.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  O, sana Kitab’ı hak ve kendinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O, Tevrat’ı ve İncil’i de indirmişti.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  (3-4) Allah Tealâ Kur’an’ı, önündeki kitapları da tasdîk edici olarak hak ile sana indirdi. Daha önce de insanlara hidayet için Tevrat’ı ve incîl’i indirmişti. Bir de hakkı bâtıldan ayıran kitaplar indirdi. Allah’ın âyetlerini inkâr edenler (var ya), muhakkak onlara şiddetli bir azab vardır. Allah Aziz’dir, intikam sahibidir.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  (3-4) Geçmişte vahyedilen vahiyleri tasdik eden bu ilâhî kelamı sana safha safha indiren O`dur. Geçmişte insanlığa yol gösterici olarak yine Tevrat`ı ve İncil`i de O indirmişti. Doğru ile yanlışı birbirinden ayırt etmeye yarayan gerçeklik bilgisini de. Allah`ın âyetlerini inkâra şartlanmış olanlara gelince, onları acı bir azap beklemektedir; zira Allah kudret sahibidir, kötülüğü cezalandırandır.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (3-4) Kendisinden onceki Kitablari tasdik eden Hak Kitab’i sana indirdi. Onceden insanlara yol gosterici olarak Tevrat ve Incil’i de indirmisti. O, dogruyu yanlistan ayiran Kitab’i indirdi. Dogrusu Allah’in ayetlerini inkar edenler icin siddetli azab vardir. Allah gucludur, mazlumlarin ocunu alir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (3-4) Kendinden önceki (kitap)ları doğrulayan Kitab’ı hak ile O sana indirdi. Bundan önce de insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil’i indirmiştir. Doğruyu eğriden, hakkı bâtıldan ayıran (Kur’ân ya da Zebûr)u da O indirdi. Allah’ın âyetlerini inkâr edenlere herhalde şiddetli azâb vardır ve Allah çok güçlüdür, (zâlimlerden) öc almada intikam sahibidir.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  O, sana kitab`ı kendisinden öncekileri doğrulayıcı olmak üzere hak ile kısım kısım indirdi. Tevrat ve İncil’i ise topyekün indirmişti.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (3-4) O, sana Kitab’ı hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O, daha önce Tevrat’ı ve İncil’i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan’ı da indirdi. Şüphesiz, Allah’ın âyetlerini inkâr edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah, mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (3-4) (Resûlüm!) O, sana Kitab’ı hak ve önceki kitapları tasdik edici olarak tedricen indirmiş; daha önce de, insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ile İncil’i indirmişti. Furkan’ı da indirdi. Bilinmeli ki, Allah’ın âyetlerini inkâr edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah, suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Sana bu kitabı, kendisinden öncekileri onaylayıcı olarak gerçekle indirdi. Tevrat’ı ve İncil’i de indirdi,

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  (3-4) O, sana kendisinden öncekileri tasdik edip doğrulayan bu kitabı hak ile indirdi. Daha önce insanlara hidayet olarak Tevrat’ı ve İncil’i de yine O indirmişti.. Evet bu Furkan’ı da O indirdi. Gerçek şu ki, Allah’ın âyetlerini inkâr edenler için çetin bir azap vardır. Allah çok güçlüdür, intikamını alır.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Sana daha önceki semavi kitapları onaylayan hakk içerikli kitabı indirdi. Daha önce de insanlara doğru yolu göstermek için Tevrat’ı ve İncil’i indirmişti.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Sana Kitabı Hak ve kendinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O, Tevrat’ı ve İncil’i de indirmişti.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  O, sana kitab’ı kendisinden öncekileri doğrulayıcı olmak üzere hak ile kısım kısım indirdi. Tevrat ve İncil’i ise topyekün indirmişti.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (3-4) (Habîbim) O, sana Kitabı hak (ve) kendinden evvelkileri (de) tasdıyk edici olarak (tedricen) indirdi. Bundan evvel de Tevrat ile Incîli indirmişdi (ki onlar) insanlar için birer hidâyetdi. Hak ile baatılı ayırd eden (hüküm) leri de indirdi. Allah'ın (hak olan, mahz-ı hidâyet olan) âyetlerine küfredenler (yok mu?) onlar için pek çetin bir azâb vardır. Allah cezada amansız bir gaalib-i mutlakdır.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (3-4) (O,) sana Kitâb`ı (Kur`ân`ı), kendinden öncekileri (diğer kitabları) tasdîk edici olarak hak ile indirdi; daha önce de, insanlara bir hidâyet olarak Tevrât ile İncîl`i indirdi, böylece Furkan`ı (hak ile bâtılı ayıran bütün kitabları) indirdi. Şübhesiz Allah`ın âyetlerini inkâr edenler yok mu, onlar için pek şiddetli bir azab vardır. Hâlbuki Allah, Azîz (kudreti dâimâ galib gelen)dir, intikam sâhibi (yapılan haksızlıkları cezâsız bırakmayan)dır.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Sana kitabı hak ile ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. Ve Tevart’ı ve İncil’i indirdi.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Allah, içindeki gerçeklerle birlikte, kendisinden öncekileri (kitapları) tasdik eden kitabı sana indirdi. Tevrat’ı ve İncil’i de O indirmişti.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Sana, onların ellerindeki (kitabları) tasdik eden kitabı (Kur’ânı) hak ile, kısım kısım (âyet âyet) indirdi. Ve, Tevrat ve İncil’i de indirdi.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Kendisinden öncekileri onaylayan kitabı, hak olarak sana indirdi. (Nitekim önceden de insanlara yol gösterici olarak) Tevrat ve İncil’i de indirmişti.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  (Geçmişte vahyedilenlerden) bugüne ulaşan doğru haberleri tasdik eden bu ilahi kelamı sana safha safha indiren O’dur. Tevrat’ı ve İncil’i de O indirmişti;

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Önceki (vahiy)lerden bugüne ulaşan hakiketleri doğrulayan bu ilahi kelamı sana sapasağlam indiren O`dur; üstelik, Tevrat`ı ve İncil`i de O indirmiştir

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  O Mabûd-i Kerîm, senin üzerine kitabı, kendisinden evvel (kitapları) musaddık olarak bihakkın tenzil etti. Tevrat ile İncil’i de inzal buyurmuştu.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Sana Kitab’ı hak ile ve kendinden önceki kitapları doğrulayıcı olarak indirdi, Tevrat ve İncil’i de indirmişti.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Kitabı sana, kendinden öncekileri tasdik edici olarak hak ile indirdi. Tevrat’ı ve İncil’i de O indirdi.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Sana daha önceki semavi kitapları onaylayan hakk içerikli kitabı indirdi. Daha önce de insanlara doğru yolu göstermek için Tevrat’ı ve İncil’i indirmişti.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve daha önce indirilen kitapları tasdik edici olarak indiren O’dur. Bundan önce de, insanlara doğru yolu göstermek için Tevrat ve İncîl’i indirmişti.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Sana Kitabı gerçek ile ve kendinden öncekini doğrulayıcı olarak indirdi, Tevrât ve İncil’i de indirmişti.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  O, sana, önceden indirdiği Tevrat ve İncil’i tasdik eden kitabı hak olarak indirmiştir.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  O, sana Kitabı Hak ve kendinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O, Tevrat’ı ve İncil’i de indirmişti.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  O, sana Kitap’ı, önündekileri tasdikleyici olarak hak bir yoldan indirdi. Tevrat’ı ve İncil’i de indirmişti.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  It is He Who sent down to thee (step by step), in truth, the Book, confirming what went before it; and He sent down the Law (of Moses) and the Gospel (of Jesus) before this, as a guide to mankind, and He sent down the criterion (of judgment between right and wrong).