اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum
Kelime
Anlamı
Kökü
اللَّهُ
Allah (ki)
لَا
yoktur
إِلَٰهَ
tanrı
إِلَّا
başka
هُوَ
O’ndan
الْحَيُّ
daima diridir
الْقَيُّومُ
(yaratıklarını) koruyup yöneticidir

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Öyle bir Allah’tır ki yoktur ondan başka tapacak; diridir, daimî olarak mahlûkatının işlerini tedbîr ve her şeyi tasarruf eder.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Allah, kendisinden başka gerçek ilah olmayan, her zaman diri, ölümsüz, bütün varlıkların tek yöneteni ve gözeteni gerçek ilahtır.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Hayy ve kayyûm olan Allah’tan başka ilâh yoktur.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Allâh O; tanrı ve tanrısallık yoktur, sadece "HÛ" (HÛ ismi, hüviyet-i Zât’a işaret eden isimdir ki birçok yerde önce "HÛ" denerek hüviyet-i Zât’ın âlemlerden ve tüm mânâlarla kayıtlanmaktan berî olduğu vurgulanır, sonra O’nda açığa çıkan bir özelliğe işaret eden isim belirtilir, sözü edilen konuya bağlı olarak); Hayy’dır (hayatın kendisidir) ve Kayyum’dur (âlemler O’nunla vücud bulur ve devam eder).

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Allah, kendinden başka ilah olmayan (ilah)dır. O, sürekli diridir ve yaratıklarını sürekli koruyup gözetendir.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Allah... O’ndan başka İlah yoktur. Diridir, Kaimdir.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Allah O Allah’dır ki, kendinden başka hiç bir ilâh yoktur! Ezelî ve ebedî hayat ile bakîdir, zât ve kemâl sıfatları ile her şeye hâkim olup bütün varlıklar onunla kâimdir.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Allah, kendinden başka tanrı olmayan, sonsuza kadar diri, hayatın ve varlığın kaynağı ve dayanağı, her şeyi hükmüne, iradesine bağlı kılan yaratıcıdır!

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Allah, Ondan baska tanri olmayan, diri, her an yaratiklarini gozetip durandir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Allah (Bir’dir), O’ndan başka ilâh yoktur. O hep diridir, kudretiyle (varlık âlemini) tutup duran, gözetip koruyandır O..

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (1-2) Elif, Lam, Mim. Allah ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O, sonsuza kadar diri, hayatın ve varlığın kaynağı ve dayanağı olandır, (her şeyi) hakkıyla gözetip yönetendir.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayandır. Diridir, kayyumdur.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Hayy ve kayyûm olan Allah’tan başka ilâh yoktur.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  ALLAH: O’ndan başka tanrı yoktur; Diridir, Gözetendir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Allah, kendisinden başka tanrı olmayan, hayy ve kayyûmdur.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  O, kendinden başka bir ilâh bulunmayan, diri ve yarattıklarını gözetip yöneten Allah’tır.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Tanrı... O’ndan başka tanrı yoktur. Diridir, kaimdir.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Kendisinden başka ilah olmayan Allah; Hayy’dır, Kayyum’dur.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Allah o Allahdır ki kendinden başka hiç bir Tanrı yokdur, (O, zatî, ezelî ve ebedî haayat ile) diri (ve baakıy) dir. Zâtiyle, kemâliyle kaaimdir. (Yaratdıklarının her an tedbir-ü hıfzında yegâne haakimdir,her şey onunla kaaimdir).

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Allah ki, O`ndan başka ilâh yoktur. (O,) Hayy (ezelî ve ebedî hayat sâhibi olan)dır, Kayyûm (bütün mevcûdât kendisiyle kaim olan)dır.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Allah, O’ndan başka hiç bir İlah yoktur. Hayy ve Kayyum’dur.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Allah, kendisinden başka ilah olmayan, sonsuz hayat sahibi, her şeyin yönetimi ve gözetimi elinde olandır.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Allah ki, O’ndan başka ilâh yoktur, O, Hayy’dır (hayattadır), Kayyum’dur (ezelî ve ebedîdir).

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Allah, O’ndan başka ilah olmayan, diri ve her an yaratıklarını gözetip durandır.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  ALLAH, Kendisinden başka ilah olmayan, sonsuza kadar diri, hayatın ve varlığın kaynağı ve dayanağı olan, her şeyi hükmüne, iradesine bağlı kılan yaratıcı!

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Allah, kendisinden başka tanrı olmayan, mutlak diri, hayatın ve varlığın kaynağı ve dayanağıdır.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Allah Teâlâ ki, O’ndan başka mabûd yoktur, hayy ve kayyum olan O’dur.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Allah O Allah’tır ki, kendinden başka hiçbir ilâh yoktur. O Hayy ve Kayyum’dur. (Ezelî ve ebedî hayat ile bâkidir. Zât ve kemâl sıfatları ile her şeye hâkim olup, bütün varlıklar O’nunla kâimdir).

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diri’dir, Kayyum’dur (Ölümsüz Başkan’dır, İmparator’dur).

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  O, kendinden başka bir ilâh bulunmayan, diri ve yarattıklarını gözetip yöneten Allah’tır.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Allah o İlâhtır ki Kendinden başka tanrı yoktur. Hay O’dur, kayyûm O’dur.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Allâh ki, O’ndan başka tanrı yoktur, dâimâ diri ve (yaratıklarını) koruyup yöneticidir.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Allah, kendisinden başka ilah yoktur. Hayat sahibidir. gözeticidir.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Allah; O’ndan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Allah... İlâh yok O’ndan başka... Hayy’dır O, Kayyûm’dur.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Allah! There is no god but He,-the Living, the Self-Subsisting, Eternal.