وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
Velteküm minküm ümmetüy yed’une ilel hayri ve ye’mürune bil ma’rufi ve yenhevne anil münker ve ülaike hümül müflihun
Kelime
Anlamı
Kökü
وَلْتَكُنْ
olsun
مِنْكُمْ
içinizden
أُمَّةٌ
bir topluluk
يَدْعُونَ
çağıran
إِلَى
الْخَيْرِ
hayra
وَيَأْمُرُونَ
ve emreden
بِالْمَعْرُوفِ
iyiliği
وَيَنْهَوْنَ
ve men’eden
عَنِ
الْمُنْكَرِ
kötülükten
وَأُولَٰئِكَ
işte
هُمُ
onlar
الْمُفْلِحُونَ
kurtuluşa erenlerdir

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  İçinizde öyle kişiler bulunmalı ki onlar, sizi hayra çağırsın, size iyiliği emretsin, sizi kötülükten vazgeçirmeye çalışsın ve onlardır kurtulanlar, muratlarına erenler.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  İçinizden iyi ve yararlı olana davet eden, doğru ve iyi olanı emreden ve kötülüklerden sakındıran bir topluluk çıksın. İşte gerçek kurtuluşa kavuşanlar onlardır.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  İçinizden hayra (Hakk’a) davet eden, Hak ve hakikate göre hükmedip, Din’e ters olan şeylerden uzaklaşmanızı tavsiye eden bir topluluk olsun. İşte onlar kurtuluşa ereceklerdir.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  İçinizde hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten alıkoyan bir topluluk bulunsun. İşte bunlar kurtuluşa erenlerdir.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Sizden; hayra çağıran, iyiliği (marufu) emreden ve kötülükten (münkerden) sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  İçinizden, insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar, kurtuluşa erenlerdir.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir grup bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Sizden, iyiye cagiran, dogrulugu emreden ve fenaliktan meneden bir cemaat olsun. Iste basariya erisenler yalniz onlardir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Sizden hayra çağıran, iyilikle emreden, kötülükten men’eden bir cemaat olsun ! İşte kurtuluşa erişenler onlardır.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  İçinizden (herkesi), iyi ve yararlı olana davet eden, eğri ve yanlıştan alıkoyan bir topluluk bulunsun. Nihai kurtuluşa erişecek kimseler, işte bunlardır.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  İçinizde, iyiliğe çağıran, sağduyuyu öğütleyen ve kötülükten sakındıran bir topluluk olsun. Bunlar başaranlardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa eren onlardır.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir ümmet olsun. İşte kurtuluşa erenler bunlardır.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Sizden, hayra çağıran, iyiliği (marufu) buyuran ve münkerden (kötülükten) sakındıran bir ümmet bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  İçinizden hayra davet eden, iyiliği emredip kötü lükten sakındıran bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendisidir.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Sizden öyle bir cemaat bulunmalıdır ki (Onlar herkesi) hayra çağırsınlar, iyiliği emretsinler, kötülükden vaz geçirmiye çalışsınlar. İşte onlar muraadına erenlerin ta kendileridir.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  O hâlde içinizden, hayra da`vet eden ve iyiliği emredip kötülükten men` eden bir topluluk bulunsun! Ve işte kurtuluşa erenler, ancak onlardır.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten alıkoyan bir topluluk bulunsun. İşte onlar, kurtuluşa erenlerdir.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  İçinizden, iyi ve doğru olan (hayra) şeylere çağıran, iyiliği emreden ve kötülükleri açıklayan bir topluluk bulunsun. İşte bu şekilde olan bir topluluk kurtulmuştur.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Sizin içinizden hayra davet eden (mürşidlerden) bir cemaat olsun ve mârufla emretsin, ve münkerden nehyetsin (men etsin). İşte onlar, onlar felâha erenlerdir.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk olsun. İşte kurtuluşa erişenler yalnız onlardır.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  ve belki içinizden iyi ve yararlı olana davet eden, doğru olanı emreden, eğri ve yanlıştan alıkoyan bir topluluk çıkar: nihai kurtuluşa erişecek kimseler, işte bunlar olacak.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Öyleyse sizler hayra çağıran, meşru ve iyi olanı öneren, kötü ve yanlış olandan da sakındıran, (ümmet olmanın gereğini yapan) bir ümmet olun! İşte onlardır ebedi saadete erecek olanlar.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ve sizden hayra davet eder, ma’ruf ile, münkerden nehy eyler bir cemaat bulunsun, işte felâh bulucular onlardır.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  İçinizde insanları hayra çağıran, iyilikleri emreden, kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun. İşte onlar gerçek kurtuluşa erenlerdir.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir ümmet olsun. İşte kurtuluşa erenler bunlardır.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Ey müminler! İçinizden hayra çağıran, iyiliği yayıp kötülükleri önleyen bir topluluk bulunsun. İşte selâmet ve felâhı bulanlar bunlar olacaklardır.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men’eden bir topluluk olsun; işte onlar kurtuluşa erenlerdir.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Sizden hayra davet eden, iyiliği emredip, kötülükten uzaklaştıran bir ümmet oluşsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Sizden, hayra çağıran, iyiliği (marufu) emreden ve kötülükten (münkerden) sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  İçinizden hayra çağıran, doğruluk ve güzelliği belirlenene özendiren, kötülük ve çirkinlik belirlenenden sakındıran bir topluluk olsun. Kurtuluş ve zafere erenler işte onlardır.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Let there arise out of you a band of people inviting to all that is good, enjoining what is right, and forbidding what is wrong: They are the ones to attain felicity.