ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
Zürriyyetem ba’duha mim ba’d vallahü semıun alım
Kelime
Anlamı
Kökü
ذُرِّيَّةً
türeyen nesil(ler)dir
بَعْضُهَا
bazısı (birbirinden)
مِنْ
-ndan
بَعْضٍ
bazısı
وَاللَّهُ
Allah
سَمِيعٌ
işitendir
عَلِيمٌ
bilendir

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Birbirlerinden türemiş bir soydur onlar ve Allah duyar, bilir.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Birbirlerinin soyundan olarak. Allah herşeyi işitendir, herşeyi bilendir.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Bunlar birbirinden gelme bir nesillerdir. Allah işiten ve bilendir.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Birbirinden gelme, tek bir nesil olarak... Allâh Semi’’dir, Aliym’dir.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Bunlar birbirlerinin soylarından gelen bir nesildir. Allah duyandır, bilendir.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Onlar birbirlerinden (türeme tek) bir zürriyettir. Allah işitendir, bilendir.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Bu Peygamberlerin hepsi de birbirinden gelme tek zürriyettir. Allah semî’dir= her şeyi işitir, Alîm’dir= her şeyi bilir.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  (33-34) Allah birbirinden gelme bir nesil olarak Âdem`i, Nûh`u, İbrâhim ailesi ile İmrân ailesini seçip âlemlere üstün kıldı. Allah işitendir, bilendir.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (33-34) Allah, Adem’i, Nuh’u, Ibrahim ailesini, Imran ailesini birbirinin soyundan olarak alemlere tercih etti. Allah isitendir, bilendir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (33-34) Şüphesiz ki Allah, Âdem’i, Nuh’u, İbrahim hanedanını ve İmrân ailesini seçip (kendi çağlarındaki) hanedan ve milletlere üstün kıldı. Bunlar birbirinden gelme aynı soydandır. Allah işiten ve bilendir.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (33-34) Muhakkak ki Allah, Âdem`i, Nûh`u ve İbrâhîm hânedânı ile İmran soyunu (İmran kızı Meryem ve Îsâ`yı) birbirinden gelen bir zürriyet olarak âlemler üzerine seçkin kıldı. Allah, (her şeyi) hakkıyla işiten, (her şeyi) hakkıyla bilendir.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (33-34) Şüphesiz Allah, Âdem’i, Nûh’u, İbrahim ailesini (soyunu) ve İmran ailesini (soyunu) birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip âlemlere üstün kıldı. Allah, her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (33-34) Allah birbirinden gelme bir nesil olarak Âdem’i, Nuh’u, İbrahim ailesi ile İmrân ailesini seçip âlemlere üstün kıldı. Allah işiten ve bilendir.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Birbirlerinin soyundan olarak… ALLAH İşitir, Bilir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Bir zürriyet olarak birbirinden gelmişlerdir. Allah her şeyi işitendir, bilendir.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Bunlar birbirinden türemiş tek bir kuşaktır. Hiç şüphesiz Allah işiten ve bilendir.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Onlar birbirlerinden (türeme tek) bir zürriyettir. Tanrı işitendir, bilendir.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Bazısı bazısından olan bir zürriyettir. Şüphesiz ki Allah Semi’dir, Alîm’dir.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (33-34) Gerçek, Allah Âdemi, Nuhu, İbrahim haanedânını, Imrân ailesini — hepsi de birbirinden (gelme) tek bir zürriyyet olarak — âlemlerin üzerine mümtaz kıldı. Allah hakkıyle işidici, kemâliyle bilicidir.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (33-34) Muhakkak ki Allah, Âdem`i, Nûh`u ve İbrâhîm hânedânı ile Âl-i İmrân`ı(İmran kızı Meryem ve Îsâ`yı) birbirinden gelen bir zürriyet olarak âlemler üzerine seçkin kıldı. Allah ise, Semî` (hakkıyla işiten)dir, Alîm (hakkıyla bilen)dir.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Onlar, birbirlerinden türemiş bir soydur. Allah, Semi’dir, Alim’dir.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Onların bir kısmı, bir kısmının zürriyetindendir. Allah işiten ve her şeyi bilendir.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  (Onlar) birbirinin zürriyetindendir (neslindendir). Ve Allah Semî ’dir (en iyi işitendir), Alîm’dir (en iyi bilendir).

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  (Onlar fazilet ve takva açısından) Birbirinden gelme bir nesildi. Allah şüphesiz işitendir, bilendir.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Tek bir soy zinciri halinde. Allah, her şeyi işiten, her şeyi bilendir.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Birbirlerinden gelen (aynı inanç üzerinde) tek bir nesil olarak. (Bu bakımdan, peygamberlere inanmada onları birbirinden ayırmayın ve haklarında, ayrıca Allah’ın tercihi konusunda yanlış söz söylemeyin ve yanlış düşüncelere girmeyin). Allah, (her söyleneni) hakkıyla işitendir; her şeyi hakkıyla bilendir.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Bazıları bazılarından bir zürriyet olarak neşet etmiştir. Ve Allah Teâlâ semîdir, alîmdir.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Hepsi de birbirinin zürriyetinden gelen bir nesildir. Allah işitendir, bilendir.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Bunlar birbirinden gelme zürriyettir. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Bunlar birbirinden türemiş tek bir kuşaktır. Hiç şüphesiz Allah işiten ve bilendir.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (33-34) Gerçek şu ki Allah Âdem’i, Nûh’u, İbrâhim ailesi ile İmran ailesini, birbirinden gelen tek zürriyet halinde bütün insanlardan süzüp onlara üstün kılmıştır. Allah semî’dir, alîmdir (her şeyi hakkıyla işitir, mükemmel tarzda bilir).

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  (Bunlar) Birbirinden türeyen nesil(ler)dir. Allâh işitendir, bilendir.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  (33-34) Allah; Adem’i, Nuh’u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini (birbirlerinin soyu olarak) toplumlar üzerine seçkin kıldı. Allah, hakkıyla işiten ve hakkıyla bilendir.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Onlar birbirlerinden (türeme tek) bir zürriyettir. Allah işitendir, bilendir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Birbirinden gelen soylar halinde. Allah, hakkıyla işiten, gereğince bilendir.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Offspring, one of the other: And Allah heareth and knoweth all things.