الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
Ellezıne kale lehümün nasü innen nase kad cemeu leküm fahşevhüm fe zadehüm ımana ve kalu hasbünellahü ve nı’mel vekıl
Kelime
Anlamı
Kökü
الَّذِينَ
onlar ki
قَالَ
deyince
لَهُمُ
kendilerine
النَّاسُ
halk
إِنَّ
elbette
النَّاسَ
(Düşman) İnsanlar
قَدْ
muhakkak
جَمَعُوا
(ordu) toplamışlar
لَكُمْ
size karşı
فَاخْشَوْهُمْ
onlardan korkun
فَزَادَهُمْ
(bu söz) onların artırdı
إِيمَانًا
imanını
وَقَالُوا
ve dediler ki
حَسْبُنَا
bize yeter
اللَّهُ
Allah
وَنِعْمَ
ve ne güzel
الْوَكِيلُ
vekildir

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Öyle kişilerdir onlar ki halk, kendilerine, bütün insanlar, aleyhinizde birleşti, korkun onlardan dedi de bu söz, onların inancını arttırdı ve Allah yeter bize, ne de güzel vekildir o dediler.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  O inananlar ki, başka insanlar tarafından "Bakın size karşı bir ordu toplanmış, onlardan korkun ve korunun" denince bu söz onların imanını artırdı ve "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" diye cevap verdiler.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Bir kısım insanlar, müminlere: "Düşmanlarınız olan insanlar, size karşı asker topladılar; aman sakının onlardan!" dediklerinde bu, onların imanlarını bir kat daha arttırdı ve "Allah bize yeter. O ne güzel vekîldir!" dediler.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  "Sizinle savaşmak için bir ordu oluşturdular, korkun onlardan" dediklerinde; bu haber onların bilakis imanını arttırdı da şöyle cevapladılar: "Allâh yeter bize, O ne güzel Vekiyl’dir!"

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  ’Allah bize yeter o ne güzel vekildir’ dediler.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Onlar, kendilerine insanlar: "Size karşı insanlar topla(n)dılar, artık onlardan korkun" dedikleri halde imanları artanlar ve: "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" diyenlerdir.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Onlar öyle kimselerdir ki, halk kendilerine: "- Düşmanlarınız size karşı ordu hazırladı, o halde onlardan korkun." dedi de bu söz onların imanını artırdı ve üstelik: "- Allah bize kâfidir ve O ne güzel vekildir", dediler.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Bir kısım insanlar, müminlere, “Düşmanlarınız size karşı asker topladılar, sakının onlardan!” dediklerinde bu, onların imanlarını bir kat daha arttırdı ve “Allah bize yeter. O, ne güzel vekildir!” dediler.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Insanlar onlara: «Dusmaniniz olan insanlar size karsi bir ordu topladilar, onlardan korkun» dediler. Bu, onlarin imanini artirdi da: «Allah bize yeter. O ne guzel Vekil’dir» dediler.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Onlar ki, kendilerine bazı kimselerin, «Düşmanınız olan insanlar size karşı ordu toplayıp hazırladılar, (aman) onlardan korkun !» demeleri, onların ancak imânını artırdı da, «Allah bize yeter, O ne güzel Vekîl’dir (koruyucu ve gözetici, yardım edici ve sahip akıcıdır)!» dediler.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (O inananlar öyle kimselerdi ki) insanlar onlara: “Düşmanlarınız size karşı ordu topladı, onlardan korkun.” dediklerinde, bu, onların imanını artırdı ve şöyle dediler: “Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.”

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Onlar öyle kimselerdir ki, halk kendilerine, "İnsanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun" dediklerinde, bu söz onların imanını artırdı ve "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!" dediler.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Bir kısım insanlar, müminlere: «Düşmanlarınız olan insanlar, size karşı asker topladılar; aman sakının onlardan!» dediklerinde bu, onların imanlarını bir kat daha arttırdı ve «Allah bize yeter. O ne güzel vekîldir!» dediler.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Onlar ki insanlar kendilerine, "Halk size karşı birleşip harekete geçmiş; korkun onlardan" dediklerinde, bu onların ancak onaylamasını arttırır ve şöyle derler: "Bize ALLAH yeter; o ne güzel Koruyucudur."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  İnsanlar onlara: «Düşmanlarınız size karşı ordu topladı, onlardan korkun.» dediklerinde, bu, onların imanını artırdı ve şöyle dediler: «Allah bize yeter. O ne güzel vekildir».

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  O kimseler ki, insanlar kendilerine «Düşmanlarınız size saldırmak için yığınak yaptılar, onlardan korkmalısınız» dediklerinde, bu sözden imanları daha güçlenerek ’Allah bize yeter, O ne güzel bir vekildir» dediler.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Onlar kendilerine insanlar: "Size karşı insanlar topla(n)dılar, artık onlardan korkun" dedikleri halde inançları artanlar ve: "Tanrı bize yeter, O ne güzel vekildir" diyenlerdir.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Onlar öyle kimselerdir ki, insanlar kendilerine: "Muhakkak ki insanlar size karşı (ordu) topladı; onlardan korkun!" dediklerinde bu onların imanını artırdı da: "Allah bize yeter, o ne güzel vekildir!" dediler.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine: («düşmanlarınız olan) insanlar size karşı ordu hazırladılar, o halde onlardan korkun» dedi de bu (söz) onların îmaanını artırdı ve: «Allah bize yeter. O, ne güzel vekildir dediler.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Onlar ki, (bir kısım) insanlar kendilerine: `Şübhesiz insanlar (düşmanlarınız), gerçekten size karşı toplandılar; işte onlardan korkun!` dediler de (bu) onların îmanlarını artırdı ve: `Allah bize yeter! Ve (O) ne güzel Vekîldir!` dediler.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Onlar ki: Bir takım kimseler kendilerine; düşmanlarınız sizin için kuvvetlerini topladılar onlardan korkun dedikleri zaman, bu haber onların imanını artırır da, Allah bize kafidir. O ne güzel vekildir, derler.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Onlar öyle inanmış kimselerdir ki kendilerine "İnsanlar sizin (Bedir yenilgisinin intikamı) için toplanmış, korkun!" diyen insanların propagandalarına karşı, onların imanları artmış ve "Allah bize yeter, O ne güzel güvenilecek bir dayanaktır" diyerek karşı koymuşlardır.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  O (ahsen) kimseler ki, insanlar onlara: "Muhakkak ki, insanlar, sizin için (size saldırmak için) toplandılar. Artık onlardan korkun." dedikleri zaman, (bu söz), onların îmânını artırdı. Ve "Allah bize kâfîdir ve O, ne güzel vekildir." dediler.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  İnsanlar onlara, "Düşmanınız olan insanlar size karşı bir ordu topladılar, onlardan korkun" dediler. Bu, onların imanını artırdı da, "Allah bize yeter. O pek de güzel bir vekildir" dediler.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  O inananlar ki başka insanlar tarafından, "Bakın, size karşı bir ordu toplanmış, onlardan kendinizi koruyun!" şeklinde uyarılmışlardı, ama bu, onların sadece imanını arttırdı ve "Allah bize kafidir; O, ne mükemmel bir koruyucudur!" diye cevap verdiler;

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Onlar ki, malum insanlar kendilerine "Bakın, düşmanlarınız size saldırı için toplandı, onlardan korkun!" demişlerdi de, işte bu onların imanını artırmış ve şöyle cevap vermişlerdi: "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!"

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Onlar ki, nâs onlara: Halk sizin için (kuvvet) topladılar, artık o düşmanlardan korkunuz dediler (de) bu onların imânını artırdı ve «Allah Teâlâ bizlere kâfidir ve O ne güzel vekîldir,» dediler.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Onlar öyle kimselerdir ki, halk kendilerine: "Düşmanlarınız olan insanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun!" dediklerinde, bu söz onların imanını arttırdı ve üstelik: "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!" dediler.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Onlar öyle kimselerdir ki, halk kendilerine: "İnsanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun" dediklerinde, bu söz onların imanını arttırdı ve: "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!" dediler.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  O kimseler ki, insanlar kendilerine «Düşmanlarınız size saldırmak için yığınak yaptılar, onlardan korkmalısınız» dediklerinde, bu sözden imanları daha güçlenerek ’Allah bize yeter, O ne güzel bir vekildir» dediler.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine: "Düşmanlarınız olan insanlar size karşı ordu hazırladılar, aman onlardan kendinizi koruyun." dediklerinde, bu tehdit onların imanlarını artırmış ve "Hasbunallah ve ni’me’l-vekil" "Allah bize yeter. O ne güzel vekildir!" demişlerdir.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Onlar ki, halk kendilerine: "(Düşman) İnsanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun!" deyince, (bu söz,) onların imanını artırdı. Ve: "Allâh bize yeter, O, ne güzel vekildir." dediler.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Onlara bazı kimseler: -İnsanlar sizinle savaşmak için toplandı; onlardan korkun! dediklerinde bu onların imanını artırdı ve "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" diye karşılık verdiler.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Onlar, kendilerine insanlar: «Size karşı insanlar topla(n) dılar, artık onlardan korkun» dedikleri halde, (buna rağmen) imanları artanlar ve: «Allah bize yeter, O ne güzel vekildir» diyenlerdir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  O müminler ki, insanlar kendilerine, "Halk size karşı bir araya gelmiş, korkun onlardan!" dediklerinde, bu onların imanını artırdı da şöyle söylediler: "Allah bize yeter. Ne güzel Vekîl’dir O!"

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Men said to them: "A great army is gathering against you": And frightened them: But it (only) increased their Faith: They said: "For us Allah sufficeth, and He is the best disposer of affairs."