يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
Ya eyyühellezıne amenusbiru ve sabiru ve rabitu vettekullahe lealleküm tüflihun
Kelime
Anlamı
Kökü
يَا أَيُّهَا
ey
الَّذِينَ
kimseler
امَنُوا
inanan(lar)
اصْبِرُوا
sabredin
وَصَابِرُوا
ve sabırda direnin
وَرَابِطُوا
ve savaşa hazırlıklı, uyanık bulunun
وَاتَّقُوا
ve korkun
اللَّهَ
Allah’tan
لَعَلَّكُمْ
umulur ki
تُفْلِحُونَ
başarıya eresiniz

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ey inananlar, sabredin, sebât edin, karşı durun ve Allah’tan sakının, ancak bu sâyede kurtulur, bu sâyede üst olursunuz.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Ey iman edenler! Zorluklara ve sıkıntılara sabırla katlanın ve şeytan ve uşakları olan kâfirlere karşı bu sabırla yarışın, veya kâfirlerle savaşırken birbirinizle şecaat ve yiğitlikte yarışın, cihad için hazırlıklı ve uyanık bulunun ve yolunuzu Allah ve kitabıyla bulun ki, mutluluğa erebilesiniz.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Ey iman edenler! Sabredin; (düşman karşısında) sebat gösterin; (cihad için) hazırlıklı ve uyanık bulunun ve Allah’tan korkun ki başarıya erişebilesiniz.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Ey iman edenler... (İçinde bulunduğunuz zorluklara) dayanın, birbirinizle dayanıklılıkta yarışın, düşmana karşı hazır ve bütünlük içinde olun ve Allâh’tan korunun ki kurtuluşa eresiniz.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Ey iman edenler! Sabredin, sabırda (düşmanlarınızdan) öne geçmeye çabalayın, cihada hazırlanın ve Allah’a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Ey iman edenler, sabredin ve sabırda yarışın, (sınırlarda) nöbetleşin. Allah’tan korkun. Umulur ki kurtulursunuz.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Ey iman edenler; din uğrundaki eziyetlere sabredin ve düşmanlarınızla olan savaşlarda üstün gelmek için sabır yarışı yapın. Sınır boylarında cihad için nöbet bekleşin ve Allah’dan korkun ki, felâh bulasınız.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Ey iman edenler! Sabrediniz ve birbirinizle sabırda yarışınız, ülkeyi korumada daima uyanık olunuz ve Allah`a karşı gelmekten sakınınız ki zafere ulaşasınız.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Ey Inananlar! Sabredin, dusmanlarinizdan daha sabirli olun, cihada hazir bulunun, Allah’a karsi gelmekten sakinin ki basariya erisebilesiniz.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Ey imân edenleri Sabredin ve dayanıklı olma yarışında (düşmanlarınızı) geçin; düşmana karşı hazır vaziyette durun ve Allah’tan (üstün saygı duyarak) korkun ki, kurtuluşa erişesiniz.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Ey İnananlar! Zorluklara direnin ve direnmede birbirinizle yarışın. Cihad için hazırlıklı bulunun ve (her zaman) birbirinizle irtibatlı olun. Ve Allah`ın emirlerine uygun yaşayın ki mutluluğa eresiniz!

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Ey iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin. (Cihat için) hazırlıklı ve uyanık olun ve Allah’a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Ey iman edenler! Sabredin; (düşman karşısında) sebat gösterin; (cihad için) hazırlıklı ve uyanık bulunun ve Allah’tan korkun ki başarıya erişebilesiniz.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Gerçeği onaylayanlar! Başarmak için, güçlüklere karşı tek tek direnin, topluca direnin, birlik olun ve ALLAH’ı dinleyin.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Ey iman edenler! Sabredin, düşmanlarınıza karşı sebat gösterin, nöbet bekleşin, Allah’dan gereğince korkun ki, kurtuluşa eresiniz.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Ey müminler, sabırlı olunuz, sabır yarışında düşmanlarınızı geride bırakınız, sürekli savaşa hazırlıklı olunuz ve Allah’tan korkunuz ki, kurtuluşa eresiniz.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Ey inananlar, sabredin ve sabırda yarışın, (sınırlarda) nöbetleşin. Tanrı’dan korkun. Umulur ki kurtulursunuz.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Ey iman edenler, sabredin, sabırda yarışın! Allah yolunda nöbet tutun ve Allah’tan sakının; umulur ki kurtuluşa erersiniz!..

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Ey îman edenler, sabr (-ü sebat) edin. (Düşmanlarınızla) sabır yarışı edin (onlara galebe çalın. Sınırlarda) nevbet beklesin (yurdunuzu çiğnetmeyin.) Allah’dan korkun (Bu sayede) felah bulacağınızı umabilirsiniz.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Ey îmân edenler! Sabredin! Sabırda (düşmanlarınıza) üstün gelin! (Her an cihâda) hazırlıklı olun ve Allah`dan sakının! Tâ ki kurtuluşa eresiniz.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Ey iman edenler; sabredin, sebat gösterin, düşmana karşı durun ve Allah’tan sakının ki, felah bulasınız.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Ey İman edenler! sabredin, karşılıklı birbirinize sabırlı davranın, birbirinizle ilişki içinde olun ve Allah dan sakının ki, mutluluğa kavuşasınız.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ey âmenu olanlar (Ölmeden önce, ruhlarını Allah’a ulaştırmayı dileyenler)! Sabredin ve sabır sahibi olun ! Ve, râbıta kuranlar olun (râbıta kurun!) ve Allah’a karşı takva sahibi olun ! Umulur ki böylece siz felâha erersiniz.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Ey iman edenler! Sabredin, hep birlikte dayanın, dayanışma içinde olun ve Allah’tan sakının; umulur ki kurtuluşa erersiniz.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Siz ey imana ermiş olanlar! Zorluklara sabırla katlanın ve birbirinizle sabırda yarışın, (doğru olanı yapmaya) her zaman hazır olun ve Allah’a karşı sorumluluk bilinci duyun ki mutluluğa erebilesiniz!

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Siz ey iman edenler! Zorluklara karşı direnin, direnişte birbirinizle dayanışma içinde olun, mevzilerinizi koruyun ve Allah`a karşı sorumluluk bilincini kuşanın ki ebedi saadete erebilesiniz.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ey imân edenler! Sabrediniz, sabır yarışında bulununuz ve nöbet bekleyiniz ve Allah Teâlâ’ dan korkunuz ki, felâh bulabilesiniz.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Ey iman edenler! Sabredin, sebat gösterin, hazırlıklı ve uyanık bulunun ve Allah’tan korkun ki, felâha erebilesiniz.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Ey iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında size karşı düşmanlık edenleri geçin. (Kültürel, ekonomik, siyasi ve askeri olarak) hazırlıklı ve uyanık olun ve Allah’a karşı gelmekten sakının ki, kurtuluşa eresiniz.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Ey müminler, sabırlı olunuz, sabır yarışında düşmanlarınızı geride bırakınız, sürekli savaşa hazırlıklı olunuz ve Allah’tan korkunuz ki, kurtuluşa eresiniz.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Ey iman edenler! Sabredin! Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin! Cihad için daima hazırlıklı ve uyanık bulunun! Ve Allah’a karşı gelmekten sakının ki felâh bulup başarıya eresiniz.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Ey inananlar, sabredin, direnin. Savaşa hazırlıklı, uyanık bulunun ve Allah’tan korkun ki, başarıya eresiniz.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Ey iman edenler, Sabredin, (kafirlere karşı) dirençli olun, temkinli olun, Allah’tan korkun ki kurtuluşa eresiniz.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Ey iman edenler, sabredin ve sabırda yarışın. (sınırlarda) nöbetleşin. Allah’tan korkup sakının. Umulur ki kurtuluşa varırsınız.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Ey iman sahipleri! Sabredin, sabır yarışı yapın, nöbet tutarak savaşa hazırlıklı bulunun ve Allah’tan korkun ki, kurtuluşa erebilesiniz.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  O ye who believe! Persevere in patience and constancy; vie in such perseverance; strengthen each other; and fear Allah; that ye may prosper.