وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
Ve le kad nesarekümüllahü bi bedriv ve entüm ezilleh fettekullahe lealleküm teşkürun
Kelime
Anlamı
Kökü
وَلَقَدْ
nitekim
نَصَرَكُمُ
size yardım etmişti
اللَّهُ
Allah
بِبَدْرٍ
Bedir’de
وَأَنْتُمْ
ve siz
أَذِلَّةٌ
zayıf durumdayken
فَاتَّقُوا
O halde korkun
اللَّهَ
Allah’tan
لَعَلَّكُمْ
umulur ki
تَشْكُرُونَ
şükredersiniz

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Siz zayıf olduğunuz halde Allah size Bedir’de yardım etmişti, artık siz de Allah’tan sakının da şükredenlerden olun.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Zira siz son derece zayıf ve güçsüz iken, Allah size Bedir’de yardım etmişti. O halde yolunuzu Allah ve kitabıyla bulun ki, şükredenlerden olasınız.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Andolsun, sizler güçsüz olduğunuz halde Allah, Bedir’de de size yardım etmişti. Öyle ise, Allah’tan sakının ki O’na şükretmiş olasınız.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  (Gerçekten) siz zayıf ve çaresiz bir hâldeyken, Allâh size Bedir’de zafer verdi. O hâlde Allâh’tan korunun ki böylece değerlendirenlerden olasınız.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Şüphesiz Bedir’de siz güçsüz durumda iken Allah sizi zafere ulaştırdı. Allah’a karşı gelmekten sakının ki şükretmiş olasınız.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Andolsun, siz güçsüz iken Allah size Bedir’de yardımıyla zafer verdi. Şu halde Allah’tan sakının, O’na şükredebilesiniz.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Bedir savaşında düşmana nisbetle daha az ve zayıf olduğunuz halde, Allah size kesin zaferi verdi. Allah’dan korkun (ve münafıkların kaçışından kederlenmeyin) tâ ki şükretmiş olasınız.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Andolsun, sizler güçsüz olduğunuz halde, Allah size Bedir`de yardım etmişti. Öyleyse Allah`tan sakının ki, O`na şükretmiş olasınız.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  And olsun ki, siz duskun bir durumda iken, Bedir’de, Allah size yardim etmisti; Allah’tan sakinin ki sukredebilesiniz.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  And olsun ki siz Bedir gününde (sayı ve silah bakımından) daha aşağı bir durumda iken, Allah size yardım etmişti. O halde Allah’tan saygı ile korkun (itaatsizlikten sakının) ki şükretmiş olasınız.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Andolsun ki Bedir`de de siz, (asker ve silah bakımından), daha zayıf bir durumda iken Allah size yardım etmiş (kesin bir zafer vermiş)ti. O halde Allah`ın emirlerine uygun yaşayın ki şükredenlerden olasınız.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Andolsun, siz son derece güçsüz iken Allah size Bedir’de yardım etmişti. O hâlde Allah’a karşı gelmekten sakının ki şükretmiş olasınız.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Andolsun, sizler güçsüz olduğunuz halde Allah, Bedir’de de size yardım etmişti. Öyle ise, Allah’tan sakının ki O’na şükretmiş olasınız.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Nitekim siz zayıf durumda iken, Bedir’de, ALLAH size yardım edip zafere ulaştırdı. Teşekkürünüzü belirtmek için ALLAH’ı dinlemelisiniz.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Andolsun, sizler güçsüz olduğunuz halde Allah size Bedir’de yardım etmişti. Allah’tan sakının ki, O’na şükretmiş olasınız.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Nitekim Bedir’de Allah sizi zafere ulaştırdı, oysa siz zayıftınız. O halde Allah’tan korkunuz, O’na şükretmiş olasınız.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Andolsun, siz güçsüz iken Tanrı size Bedir’de yardımıyla zafer verdi. Şu halde Tanrı’dan sakının, O’na şükredebilesiniz.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Andolsun ki sizler daha güçsüz olduğunuz halde Allah Bedir’de size yardım etti. O halde Allah’tan sakının ki şükretmiş olasınız!

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Andolsun ki siz (adedce, silâhça, binekçe düşmandan daha) zâîf ve dûn iken Allah size «Bedir» de kafi bir zafer verdi. Allahdan sakının, tâki şükretmiş olasınız.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Buna rağmen, siz (daha) zayıf olduğunuz hâlde, Allah Bedir`de size (zafer vererek)şübhesiz yardım etmişti. Öyle ise Allah`dan sakının, tâ ki şükredesiniz.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Andolsun ki siz, düşkün bir durumda iken Bedir’de Allah size kat’i bir zafer vermişti. Allah’tan korkun ki şükretmiş olasınız.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Siz zor durumda iken Allah, Bedir de size yardım etmişti. Allah dan korunun, umulur ki şükredersiniz.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve andolsun ki, Bedir (savaşında), siz (sayıca ve silahça) daha zayıf bir halde iken, Allah size yardım etti. Artık Allah’a karşı takvasahibi olun. Ve umulur ki böylece siz şükredersiniz!

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Hiç şüphesiz siz güçsüz bir durumda iken Bedir’de, Allah size yardım etmişti. Allah’tan sakının; umulur ki şükredersiniz.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Zira, siz son derece zayıfken Allah, Bedir’de size yardım etmişti. O halde Allah’a karşı sorumluluk bilinci duyun ki şükredenlerden olasınız.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Nitekim siz oldukça zayıf bir haldeyken, Allah size Bedir`de de yardım etmişti. O halde, Allah`a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun ki, şükredenlerden olasınız!

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ve şüphe yok ki, siz kuvvetsiz bir halde iken Allah Teâlâ size Bedir’de yardım etti, artık Allah Teâlâ’dan korkunuz, tâ ki şükreder olasınız.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Andolsun ki siz güçsüz olduğunuz bir durumda iken Bedir’de Allah size yardım etmişti. O halde Allah’tan korkun ki, şükretmiş olasınız.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Andolsun, siz son derece güçsüz iken, Allah size Bedir’de yardım etmişti. O halde Allah’a karşı gelmekten sakının ki, şükretmiş olasınız.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Nitekim Bedir’de Allah sizi zafere ulaştırdı, oysa siz zayıftınız. O halde Allah’tan korkunuz, O’na şükretmiş olasınız.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Gerçekten, sizler birkaç biçare iken, Bedir’de Allah size yardım etmişti. O halde Allah’a karşı gelmekten sakının ki şükretmiş olasınız!

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  (Allâh mü’minlere yardım eder). Nitekim Allâh, zayıf durumda bulunduğunuz Bedir’de de size yardım etmişti. O halde Allah’tan korkun ki, şükredesiniz.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Allah, size Bedir’de daha zayıf olduğunuz halde yardım etmişti. O halde Allah’tan korkun ki, şükredesiniz.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Andolsun, siz güçsüz iken Allah size Bedir’de yardımıyla zafer verdi. Şu halde Allah’tan korkup sakının, O’na şükredebilesiniz.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Yemin olsun ki, ezik-boynu bükük olduğunuz bir sırada Allah size Bedir’de de yardım etmişti. O halde Allah’tan korkun ki, şükredebilesiniz.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Allah had helped you at Badr, when ye were a contemptible little force; then fear Allah; thus May ye show your gratitude.