لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ
Le kad semiallahü kavlellezıne kalu innellahe fekıyruv ve nahnü ağniya’ senektübü ma kalu ve katlehümül embiyae bi ğayri hakkıv ve nekulü zuku azabel harıyk
Kelime
Anlamı
Kökü
لَقَدْ
doğrusu
سَمِعَ
işitti
اللَّهُ
Allah
قَوْلَ
sözünü
الَّذِينَ
kimselerin
قَالُوا
diyen(lerin)
إِنَّ
muhakkak
اللَّهَ
Allah
فَقِيرٌ
fakirdir
وَنَحْنُ
ve biz
أَغْنِيَاءُ
zenginiz
سَنَكْتُبُ
yazacağız
مَا
şeyleri
قَالُوا
onların dedikleri
وَقَتْلَهُمُ
ve öldürmelerini
الْأَنْبِيَاءَ
peygamberleri
بِغَيْرِ
حَقٍّ
haksız yere
وَنَقُولُ
ve diyeceğiz
ذُوقُوا
tadın
عَذَابَ
azabını
الْحَرِيقِ
yangın

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Andolsun ki Allah yoksuldur, biz zenginiz ama diyenin sözünü işitmiştir Allah. Ne söyledilerse onu da yazacağız, peygamberleri haksız yere öldürmelerini de ve diyeceğiz ki: Tadın yakıcı kavurucu azâbı.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Tadınız bakalım o yakıcı azabı.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Gerçekten Allah fakir, biz ise zenginiz diyenlerin sözünü andolsun ki Allah işitmiştir. Onların (bu) dediklerini, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ile birlikte yazacağız ve diyeceğiz ki: Tadın o yakıcı azabı!

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Andolsun ki, Allâh ; "Muhakkak Allâh fakirdir, biz zenginleriz" diyenlerin sözünü algıladı. Dediklerini ve Hakk’ın muradına karşı Nebileri öldürmelerini yazacağız ve şöyle diyeceğiz: "Tadın yakan azabı!"

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  ’Ateşin azabını tadın’ diyeceğiz.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Andolsun; "Gerçek, Allah fakirdir, biz ise zenginiz" diyenlerin sözlerini Allah işitmiştir. Onların bu sözlerini ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız ve: "Yakıcı olan azabı tadın" diyeceğiz.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  "Allah fakirdir, biz zenginiz", diyen Yahûdilerin sözünü elbette Allah işitmiştir. O söyledikleri sözü ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini (meleklere emrederek) yazacağız ve: "- Tadın o yakıcı ateşin azâbını", diyeceğiz.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Gerçekten, “Allah fakir, biz ise zenginiz” diyenlerin sözünü andolsun ki Allah işitmiştir. Onların dediklerini, haksız yere peygamberleri öldürmeleriyle birlikte yazacağız ve diyeceğiz ki, “Tadın o yakıcı azabı!

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  And olsun ki, Allah: «Allah fakir; biz zenginiz» diyenlerin sozunu isitmistir. Dediklerini ve haksiz yere peygamberleri oldurduklerini elbette yazacagiz, «Yakici azabi tadin» diyecegiz.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  «Allah fakirdir, biz zenginiz» diyenlerin sözünü şüphesiz ki Allah işitti. O dediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürdüklerini yazacağız ve : «Tadınız o yakıcı azabı!» diyeceğiz..

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  “Allah fakirdir, biz ise zenginiz” diyen (Yahudi)lerin sözünü elbette ki Allah işitmiştir. Onların bu sözlerini ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız/kaydedeceğiz ve onlara (o kıyamet günü): “Yakıcı olan azabı tadın (bakalım)!” diyeceğiz.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Allah; "Şüphesiz, Allah fakirdir, biz zenginiz" diyenlerin sözünü elbette duydu. Onların dediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini yazacağız ve, "Tadın yangın azabını!" diyeceğiz.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  «Gerçekten Allah fakir, biz ise zenginiz» diyenlerin sözünü andolsun ki Allah işitmiştir. Onların (bu) dediklerini, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ile birlikte yazacağız ve diyeceğiz ki: Tadın o yakıcı azabı!

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  "ALLAH fakir, biz ise zenginiz" diyenlerin sözünü ALLAH işitmekte. Söylediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini kaydedeceğiz ve "Yakıcı azabı tadın" diyeceğiz.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Allah, «Şüphesiz Allah fakirdir, biz zenginiz.» diyenlerin lafını elbette duymuştur. Onların söylediklerini ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız ve şöyle diyeceğiz: «Tadın o yakıcı azabı!».

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Allah fakir, biz ise zenginiz diyenlerin sözünü Allah işitti. Gerek bu sözlerini ve gerekse sebepsiz yere peygamberleri öldürmelerini hesaplarına yazacak ve onlara «Kavurucu azabı tadın bakalım» diyeceğiz.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Andolsun; "Gerçek, Tanrı fakirdir, biz ise zenginiz" diyenlerin sözlerini Tanrı işitmiştir. Onların bu sözlerini ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız ve: "Yakıcı olan azabı tadın" diyeceğiz.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  "Doğrusu Allah fakirdir, biz zenginiz!?" diyen kimseleri Allah işitmiştir. Elbette ki o dediklerini ve nebileri haksız yere öldürmelerini yazacağız da: "Tadın yakıcı azabı!" diyeceğiz.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  «Hakıykat, Allah fakirdir. Biz zenginleriz» diyenlerin lâfını andolsun ki Allah işitmişdir, Söyledikleri (o sözü) haksız yere peygamberleri öldürmeleriyle beraber yazacağız ve diyeceğiz ki: «Tadın o yangın azabını»!

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  And olsun ki, `Şübhesiz Allah fakirdir, biz ise zengin kimseleriz!` diyenlerin sözünü Allah işitmiştir. Dediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini yazacağız ve(biz de o gün onlara): `Yakıcı azâbı tadın (bakalım)!` diyeceğiz.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Gerçekten, Allah, fakirdir, bizler zenginiz, diyenlerin lafını; Allah işitmiştir. Dediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürdüklerini yazacağız. Ve: Tadın o yangın azabını, diyeceğiz.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Allah "Allah fakirdir, fakat biz zenginiz" diyenlerin sözlerini işitmiştir. Söyledikleri sözleri ve peygamberleri haksız yere öldürdüklerini kayda geçireceğiz ve onlara "Yakıcı ateşin azabını tadın" diyeceğiz.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Andolsun ki : "Muhakkak ki Allah fakirdir, biz zenginiz" diyen o kimselerin sözünü Allah işitti. Biz onların söylediklerini ve peygamberlerini haksız yere öldürmelerini yazacağız. Ve onlara : "yakıcı azabı tadın" diyeceğiz.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Allah gerçekten de, "Allah fakir; biz zenginiz" diyenlerin sözünü işitmiştir. Dediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürdüklerini elbette yazacağız da, "Yakıcı azabı tadın" diyeceğiz.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  "Allah fakirdir, ama biz zenginiz!" diyenlerin sözlerini Allah duymuştur. Onların hem söylediklerini, hem de peygamberleri haksız yere öldürdüklerini kaydedeceğiz ve (Hesap Günü onlara) diyeceğiz: "Tadın bakalım ateşin azabını

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  "Allah fakirdir fakat biz zenginiz!" diyenlerini laflarını Allah duymuştur. Onların hem söylediklerini, hem de peygamberleri haksız yere öldürmelerini kaydedeceğiz ve diyeceğiz ki: "Tadın yakıp kavuran azabı!

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Andolsun ki Allah Teâlâ, «Şüphe yok Allah fakirdir, bizler ise zenginleriz» diyenlerin sözünü işitmiştir. Elbette o dediklerini ve peygamberleri haksız yere öldürdüklerini yazacağız. Ve, «O yangın azabını tadınız!» diyeceğiz.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  "Gerçekten Allah fakirdir, biz ise zenginiz. " diyenlerin lâfını andolsun ki Allah işitmiştir. Onların söylediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini yazacağız ve: "Tadın o yangın azabını!" diyeceğiz.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Allah: "şüphesiz Allah fakirdir, biz zenginiz" diyenlerin sözünü elbette duydu. Onların dediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini yazıyoruz ve: "Tadın yangın azabını!" diyeceğiz.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Allah fakir, biz ise zenginiz diyenlerin sözünü Allah işitti. Gerek bu sözlerini ve gerekse sebepsiz yere peygamberleri öldürmelerini hesaplarına yazacak ve onlara «Kavurucu azabı tadın bakalım» diyeceğiz.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  "Allah fakirdir biz ise zenginiz." diyenlerin sözlerini Allah elbette işitmiştir. Ama Biz onların dedikleri bu sözü ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız ve "Tadın bakalım o yakıcı cezayı!" diyeceğiz.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Allâh: "Allâh fakirdir, biz zenginiz." diyenlerin sözünü işitti. Onların dediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini yazacağız ve: "Yangın azâbını tadın!" diyeceğiz.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Allah, "Allah fakirdir, biz zenginiz" diyen kimselerin sözünü işitmiştir. Onların dediklerini ve haksız olarak peygamberlerini öldürmelerini yazacak ve: -Yangın / ateşin azabını tadın, diyeceğiz.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Andolsun; «Gerçek, Allah fakirdir, biz ise zenginleriz» diyenlerin sözlerini Allah işitmiştir. Onların bu sözlerini ve Peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız ve: «Yakıcı olan azabı tadın» diyeceğiz.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Andolsun ki Allah, "Allah yoksuldur, bizler zenginleriz!" diyenlerin sözünü işitti. Dediklerini de yazacağız, haksız yere peygamberleri öldürmelerini de. Ve şöyle diyeceğiz: "Tadın, yakıp pişiren azabı!"

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Allah hath heard the taunt of those who say: "Truly, Allah is indigent and we are rich!"- We shall certainly record their word and (their act) of slaying the prophets in defiance of right, and We shall say: "Taste ye the penalty of the Scorching Fire!