1. Ey İnsanlar! Sizi tek bir nefisten, aynı nefisten (cinsinsan nevi) eşini yaratan, ikisinden de erkekler ve kadınları çoğaltıp (yeryüzüne) yayan Rabbinizden korunun. Birbirinizden onun adına istediğiniz Allah dan ve akrabalık bağlarına (uymamazlıktan) sakının. Allah sizi gözetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yetimlere mallarını verin, pis şeylerle temiz olanları değiştirmeyin ve yetimlerin mallarını mallarınıza katıp yemeyin. Böyle yapmak büyük bir suçtur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Eğer yetimler hakkında dengeyi sağlayamayacaksanız, sizin kendinize uygun olan kadınlardan ikişer, üçer, dörder…adet eşler nikahlayın. Eğer aralarında adaleti gözetemeyeceğinizden korkarsanız bir tane eşle veya sahibi olduğunuz cariyelerle yetinin. Bu uygulama, haksızlık etmemenize daha uygundur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. "Kadınlara mehirlerini hakları olarak, kendiliğinizden (gönül hoşluğuyla) verin. Eğer kadınlar size kendiliklerinden mehirlerinden ne kadarını bağışlarlarsa, onları rahatlıkla şüphe etmeden yiyebilirsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Yaşamınızı ayakta tutması için Allah’ın var ettiği mallarınızı, aklını kullanamayanlara (beyin özürlü veya ergenliğe ulaşmamış kimselere) vermeyin. Onların geçimlerini temin edin, giydirin, güzel ve uygun sözler söyleyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Yetimlerin evlenme çağlarına geldiklerini tespit için onları deneyin. Eğer kendi kendilerine yeterli olabileceklerine kanaat getirirseniz, onlara mallarını geri verin. Sakın ola ki büyüyecek de mallarını alacaklar diye tez elden yetimlerin mallarını yiyip tüketmeyin. (Mallara vesayet eden) Zengin ise mümkün olduğu kadar emanet malları az kullansın, kimde fakir ise, örfe uygun bir şekilde ihtiyaçlarını karşılayacak kadar yesin. Rüştlerine erip de yetimlerin mallarını onlara iade edeceğiniz zaman, malların teslimi anında şahitler bulundurun. Allah hesap görücü olarak yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ana babanın ve akrabaların bıraktıkları mirastan erkekler için bir pay olduğu gibi, yine kadınlar içinde, ana baba ve akrabaların bıraktıklarında az olsun veya çok olsun bir pay vardır. Farz olunmuş bir pay. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Miras taksiminde yakın akrabalar, yetimler ve fakirler hazır bulundukları zaman, dağıtılan mirastan onları rızıklandırın ve onlara gönül alıcı sözler söyleyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Arkalarında zayıf bir zürriyet (küçük çocuklar) bırakanlar nasıl ki (mirastaki paylarını alamayacaklar diye) onlar için korkuyorlarsa, o çocuklar üzerine (mirası dağıtanda adaletsiz dağıtımdan) korksun. Allah dan sakınsın ve dağıtımda sözün en doğrusunu söylesin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yetimlerin mallarını haksızlık yaparak yiyenler bilsinler ki, mutlaka ateşi karınlarına indirmişlerdir. Aynı zamanda yakıcı ateşe de atılacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah miras taksiminde evlatlarınızdan bir erkeğe, iki kızın payının verilmesini tavsiye ediyor. Eğer mirasçı kadınlar ikinin üzerinde (üç, dört, beş…) iseler, bırakılan mirasın üçte ikisi onlarındır. Eğer mirasçı kadın tek ise, yarısı onundur. Miras bırakanın bir çocuğu varsa, ana babasının bırakılan mirasdan, her birine altıda bir pay vardır. Eğer miras bırakanın çocuğu yoksa ve ana babası mirasçısı ise, annenin payı üçte birdir. Eğer bir kız kardeşi varsa, borçlarından ve vasiyetinden sonra, kalandan annenin payı altıda birdir. Babalarınız ve oğullarınızın size fayda bakımından hangisinin daha yakın olduğunu bilemezsiniz. (Bunlar sizin için) Allah’ın farz kıldıklarıdır. Şüphesiz Allah her şeyi bilen ve hükmünü ona göre verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Eşlerinizin çocukları yoksa bıraktığı mirasın yarısı sizindir. Eğer eşinizin çocukları varsa o zaman, vasiyeti ve borçlarından sonra kalanın dörtte biri size düşer. Aynı şekilde, sizinde çocuğunuz yoksa bıraktığınız mirasın dörtte biri karılarınıza aittir. Eğer çocuklarınız varsa, borçlarınızdan ve tavsiye ettiğiniz vasiyetten sonra kalanın sekizde biri eşlerinize düşer. Eğer kelale yoluyla bir erkeğe ve bir kadına miras olunuyorsa ve bir erkek ve bir kız kardeşi varsa, her birine altıda bir miras verilir. Eğer miras düşen kardeş sayısı ikiden fazla ise, ölenin vasiyeti ve borçları ödendikten sonra kalanın üçte birine ortaktırlar, aralarından hiçbirisinin zarara uğratılmadan mirasın taksim edilmesi Allah’dan bir tavsiyedir. Allah her şeyi bilen ve kullarına şefkatli olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Miras hususunda bunlar Allah’ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah’a ve elçisine itaat ederse, onu içerisinde sürekli kalacağı, altlarından ırmaklar akan bahçelere koyar. İşte bu büyük kurtuluştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Kimde Allah’a ve O nun elçisine karşı çıkar ve Allah’ın koyduğu sınırları aşarsa, onu, içinde sürekli kalacağı ateşe atar ve onun için acıklı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Kadınlarınızdan aralarında eşcinsel (lezbiyen) ilişkisi kuranlar için, aranızdan dört şahit getirin. Şahitler onların yaptıkları hayâsızlığa şahitlik ederlerse, onları evlere hapsedin. Taki, ya ölüm onlara gelinceye veya Allah onlara bir yol gösterinceye kadar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Aynı şekilde aranızdaki erkeklerden eşcinsel (homoseksüel) ilişki kuranların her ikisine de eziyet edin. Eğer vazgeçer ve durumlarını düzeltirlerse, o ikisine eziyet etmekten vazgeçin. Allah vazgeçenlerin tövbesini kabul eden ve merhametli olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Bilmeden (cehaletle) bir kötülük yapan bir kimsenin, yalnızca Allah’a tövbe etmesi gerekir. Sonra, en yakın zamanda bu kötülükleri yapmaktan vazgeçerler. İşte böyle davrananlara da Allah ceza vermekten vazgeçer. Allah her şeyi bilen ve her şeyin hükmünü en güzel verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Kötü, çirkin davranışları yapanlara ölüm geldiğinde "Ben şu an vazgeçtim" diyenlerin ve doğuları inkar etmiş olark ölenlerin tövbeleri, tövbe değildir. İşte bunlar için acıklı bir azap hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ey İman edenler! Kadınlara zorla mirasçı olmanız size helal değildir. Yine kadınlarınız açıkça hayasız davranışlarda bulunmadığı sürece, onları mirasınızdan mahrum etmeniz de helal değildir. Kadınlarınıza örflerinize uygun şekilde güzel davranın. Eğer onlardan hoşlanmıyorsanız, belki de Allah sizin hoşlanmadığınız şeylerde pek çok hayırlar meydana getirebilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Evleneceğiniz bir kadının yerine başka bir kadınla evlenmek istediğinizde, kadınlardan birisine ne kadar çok verirseniz (mal veya para) verin, evlenmekten vaz geçtiğiniz eşten hiçbir şey almayın. Hele hele iftira atarak veya apaçık bir suç işleyerek alırmısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Siz birbirinizle karı koca olmuş ve kadınlarınız sizden sağlam bir taahhüt almışken, verdiklerinizi nasıl alırsınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Babalarınızla evlenmiş kadınlarla evlenmeyin, geçmişte yaptıklarınız geride kalmış olup, bundan sonra yapmanız çok çirkin, utanç verici ve kötü bir yoldur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Size annelerinizle, kızlarınızla, kız kardeşlerinizle, halalarınızla, teyzelerinizle, erkek kardeşlerinizin kızlarıyla, kız kardeşlerinizin kızlarıyla, sizi emziren sütannelerinizle, sütkız kardeşlerinizle, eşlerinizin anneleriyle, evlendiğiniz kadınlarınızdan olan üvey kızlarınızla, (eğer anneleriyle karı koca olmamışsanız onlarla evlenmenizde bir günah yoktur. ) öz oğullarınızın kadınlarıyla ve iki kız kardeşle aynı zamanda evlenmeniz haram edilmiştir. Geçmişte yaptıklarınız geride kalmış olup, muhakkak ki Allah bağışlayıcı ve merhametli olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Savaş esiri kadınlar hariç, evli kadınlarla evlenmeniz de Allah’ın kitabın da haram edilmiştir. Bu sayılan kadınların dışındakilerle gayri meşru ilişkiye girmeden, evlenmek istediklerinize mallarınızdan mehirlerini vererek uygun bir şekilde evlenmeniz helal kılındı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Sizden kim, inanan hür kadınlarla evlenmeye uzun bir bekleyişten sonra güç yetiremiyorsa, sahip olduğunuz inanmış genç cariyelerle evlenmeleri uygun olabilir. Allah sizin imanlarınızı daha iyi bilir. (Evleneceğiniz kadınlar cariye olsalar da) İnananlar olarak birbirinizdensiniz. O halde sahiplerinden izin alarak, cariyelerle, fuhuş yapmayacak, dost tutmayacak ve evlilik şartlarını yerine getireceklerse, örfe uygun olarak mehirlerini vermek şartıyla evlenin. Eğer cariyeler zina suçu işlerlerse, hür evli kadınlara uyguladığınız cezanın yarısını onlara uygulayın. Bu durum (cariyelerle evlenmek) sizden zina etmekten korkanlar için (daha uygun) dur. Sabretmeniz sizin için daha uygundur. Allah bağışlayan ve merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Allah size (evlilikle ilgili) açıklamalarla, sizden öncekilerin (doğru) uygulamalarına iletmek ve yaptığınız yanlışlardan dolayı azap etmekten vazgeçmek istiyor. Allah her şeyi bilen ve hüküm verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Allah, yaptığınız hatalardan dolayı sizi bağışlamayı dilerken, arzularının isteklerine uyanlar ise, sizin büyük bir ümitle (onların saflarına) kaymanızı istiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. İnsan zayıf olarak yaratıldığı için, Allah (sorumluluklarınızı) hafifletmek istiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ey iman edenler! Aranızdaki meşru olan alışverişlerin dışında, birlerinizin mallarını birtakım hileli yollarla, nefislerinizi duygusuzlaştırarak (içinizdeki merhamet ve adalet duygularını öldürerek) üzerlerinize geçirmeyin. Halbuki Allah size karşı çok merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Artık kim düşmanlık ve zulümle bunları yaparsa, onu ateşe atacağız. Bunu yapmak Allah için çok kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Eğer size yasaklanmış günahların büyüklerinden kaçınırsanız, bizde sizin hatalarınızı örter (göz önünde bulundurmadan), girmeniz gereken en değerli mekânlara girmenizi sağlarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Allah’ın kendi lütfüyle bir kısmınızı diğerlerinizden üstün tuttuğu şeyleri arzu etmeyin. Erkeklerin kazandıklarından kendileri için bir pay, kadınlarında kazandıklarından kendileri için bir payları vardır. Allah dan hayırlısını (lütfünden) isteyin, çünkü Allah her şeyin en iyisini bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ana babalar ve akrabaların miras olarak bıraktıklarının her birisini sahiplenecek olanları (mevali) belirledik. Antlaşma yaptıklarınız kimselerle ne şekilde anlaştıysanız, anlaştıklarınızı onlara verin. Zira Allah yaptığınız her şeye şahit olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Erkekler, Allah’ın lütfuyla rızık olarak kimini kiminden üstün tutması sebebiyle, kadınların rızıklarının ve ihtiyaçlarının karşılanma sorumluluğu onlarda olduğu için, kadınlardan üstündürler. Salih kadınlar ve itaat eden kadınlar, Allah’ın korunmasını istediği mahremiyetlerini, hiç kimsenin olmadığı (gaybde) yer ve zamanlarda da koruyanlardır. Evlilik ortamını zedeleyecek davranışlarda bulunmasından korktuğunuz kadınlara, öğüt verin, (fayda vermiyorsa) yataklarını ayırın, (buda fayda vermiyorsa) onları dövün. Eğer (Allah’ın emirlerine uygun olarak istediklerinize) itaat ediyorlarsa, onlara eziyet etmek için bahaneler aramayın. Muhakkak ki Allah her şeyden yüce ve büyüktür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. (Ey insanlar) Karı ile kocanın ayrılması ihtimalinden korkuyorsanız, her iki tarafın ehlinden aralarını düzeltebilecek birer hakem gönderin. Eğer her iki taraf evliliklerini kurtaracak gayrette bulunurlarsa, Allah da onların olumlu çabasına katkıda bulunur. Elbette Allah her şeyi bilen ve haberdar olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Allah’a kulluk edin, O na hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana babaya, akrabalara, yetimlere, fakirlere, yakın akrabaya, yanıbaşınızdaki komşuya, yolda kalmışa ve bakmakla mükellef olduklarınıza iyilik edin. (Şunu bilin) Muhakkak ki Allah, böbürlenip övünenleri sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Cimrilik edenler, insanlara da cimrilik yapmalarını emredenler ve Allah’ın lütfundan verdiklerini (ben kendim kazandım diyerek) saklayanlar var. Bizde böyle inkarcılar için, aşağılayıcı bir azap hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. İnsanlardan Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı halde, göstermelik olarak mallarını harcayanlar var. Şeytanın arkadaşlık kurmak amacıyla yakınlaştığı kimse için, o (şeytan) ne kadar kötü arkadaştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Böyleleri, Allah’a ve ahiret gününe inansalar, Allah’ın kendilerine verdiği rızıklardan ihtiyaç sahiplerine harcasalardı ne olurdu. Allah onları en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Allah (hiçbir kimseye) zerre miktarı kadar bile zulmetmez. Eğer bir kimse en ufak bir iyilik yapsa, ona fazlasıyla karşılığı ödenir ve Allah’ın katında da büyük mükâfatlar verilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Biz her ümmet için bir şahit getirdiğimiz zaman ve seni de onlar için şahit getirdiğimizde (onların hali) nasıl olacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Hesap gününde gerçekleri kabul etmeyen ve elçiye isyan edenler, isterler ki, yer onları içine alsa (da yok olup hesaptan kurtulsalar). Artık Allah dan içlerinde gizledikleri hiçbir sözü saklayamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Ey İman edenler! Namaza, sarhoş olup da ne söylediğinizi bilinceye kadar ve cünüpken de yıkanıncaya kadar yaklaşmayın. Yalnızca yolculuk hali müstesna. Eğer hasta iseniz veya yolculuk halinde iseniz veya sizden birisi tuvalet ihtiyacını yapmışsa veyahut kadınlarla cinsel temasta bulunmuşsanız ve birde su bulamadıysanız, temiz bir toprağa teyemmüm edin. (Ellerinizi toprağa vurup) Yüzlerinizi ve ellerinizi mesh edin. Şüphesiz ki Allah af edici ve bağışlayıcıdır. gusül yapmadıkça namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya bir yolculuk üzerinde bulunursanız, veya sizden biriniz ayak yolundan gelmişse, yahut da kadınlara yaklaşıp da su bulamamışsanız, o zaman temiz toprakla teyemmüm edin, yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz ki Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmüyor musun? Sapıklığı satın alıyorlar ve sizinde kendileri gibi doğru yoldan sapmanızı istiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Şüphesiz ki Allah sizin düşmanlarınızı daha iyi bilir. Sahip (veli) olarak Allah kâfidir, yardımcı olarak da Allah yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Yahudilerden (Allah’ın) sözlerini yerinden değiştirenler ve "Dinledik ama itaat etmiyoruz" diyenler var. (Elçilere) Kulak verin ama dinlemeyin, dinde kusur arayarak ve dillerini eğip bükerek "Bizi yönet (ama biz bildiğimiz gibi yaşarız)" derler. Hâlbuki "İşittik, itaat ettik, dinle ve bizi gözetle (hatalarımızı ikaz et)" deselerdi, kendileri için daha hayırlı ve daha sağlam olurdu. Ama Allah inkârlarından dolayı onlara lanet etmiştir. Artık onların çok azı iman eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Ey kendilerine kitap verilenler! (Hesap gününde) Yüzlerine bakmadığımız ve muhatap almayıp geri çevirdiğimiz gün gelmeden, sizin yanınızda olanı (Tevrat’ı) tasdik eden, veya cumartesi günü yasağına uymayanları lanetlediğimiz gibi, sizide lanetlememizden önce, indirdiğim kitaba (Kur’an’a) inanın. Allah’ın emri (her zaman) yerine gelmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. (Şunu bilin ki!) Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz, ama şirk koşulmasının dışındaki bütün hataları dilediği kimselere bağışlar. Kim Allah’a ortak koşarsa, en büyük günahı uydurmuş olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Sen kendi nefislerini temize çıkaranları görmedin mi? Hâlbuki Allah dilediği kimseleri temize çıkarır ve o nefislere en küçük bir çekirdek kadar dahi olsa, asla haksızlık yapılmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Bak (kendilerini Allah’ın yanında temiz olduklarını iddia etmekle) Allah adına nasılda yalan uyduruyorlar, bu apaçık bir günah olarak, onlara yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmüyor musun? Uydurma tanrılara ve azgınlara inanıyorlar ve inkar edenleri Allah’a inananlara tercih ederek "İnkar edenler inananlardan daha doğru yoldadır" diyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İşte onlar Allah’ın kendilerine lanet ettiği kimselerdir. Sonra Allah’ın lanet ettiği kimseye asla yardım eden de bulamazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Yoksa onlar, Allah’ın mülkünden pay sahibi olduklarını mı zannediyorlar? Öyle ise niçin insanlardan ihtiyaç sahiplerine, en ufak bir parçasını vermiyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Yoksa Allah’ın, lütfünden insanlara verdiklerini mi kıskanıyorlar? Daha öncede İbrahim ailesine kitabı, kitapla hükmetme gücünü ve büyük bir mülk vermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Sonra onlardan, Allah’ın verdiği kitaba inananlar olduğu gibi, kitaptan yüz çevirenlerde oldu. Kitapdan yüz çevirenlere cehennem yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Ayetlerimizi inkar edenlere gelince, onları ateşe atacağız, derileri kavrulup döküldüğünde, azabı yeniden tatsınlar diye derilerini yenileyeceğiz. Çünkü Allah bunları yapacak güce ve hüküm verme yetkisine sahiptir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Elbetteki iman edip salih amel işleyenleri de, ebedi kalacakları altlarından ırmakların aktığı cennetlere koyacağız. Cennette onlarla beraber tertemiz eşler olacak ve gölgeliklerde onları ağırlayacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Allah, size sorumlulukları ehillerine vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zamanda, adaletle hükmetmenizi emrediyor. Böylece Allah size ne güzel tavsiyelerde bulunuyor. Allah her şeyi işiten ve her şeyi görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Ey İman edenler! Allah’a itaat edin, elçiye ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Herhangi bir şekilde aranızda tartışmaya girerseniz, (tartıştığınız konunun doğru olarak çözümlenmesi için) eğer Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız, tartıştığınız sorunu Allah’a ve elçiye götürün. Böyle yapmanız sonuç olarak daha güzeldir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Sana indirilene ve senden önce indirilmiş kitaplara inandıklarını zannedenleri görmezmisin? Aralarındaki hukuki sorunlarda, Allah’a baş kaldırmış azgınların hakemlik etmesini istiyorlar. Hâlbuki Allah’a isyan edenlerin vereceği kararları kabul etmemeleri onlara emredilmişti. Ama şeytan onları iflah olmaz bir sapkınlığa düşürmek istiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Bu durumda onlara "Allah’ın indirdiğine ve elçiye gelin" denildiğinde, ikiyüzlülerin senden yüz çevirip, tamamen uzaklaştıklarını görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Onlara kendi elleriyle sundukları şey sebebiyle bir musibet geldiği zaman nasıl olacak?! Sonra sana gelerek: "Biz ancak iyilik etmek ve ara bulmak istedik!?" diye Allah’a yemin ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. İşte Allah, bu şekilde davrananların kalplerinde taşıdıkları niyetleri biliyor. Onlara vahyi anlatmaktan vaz geç, sadece onlara öğüt ver ve onların kendi içlerinde anlayacağı bir şekilde, meseleleri açık konuş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Biz elçileri Allah’ın izniyle, itaat edilsin diye gönderdik. Eğer onlar kendi içlerinde bir haksızlık yaptıklarında, sana gelip Allah dan bağışlanma dileselerdi ve elçide bağışlanmaları için dua etseydi, onlar Allah’ı hataları kabul eden ve bağışlayıcı olarak bulacaklardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Yok, yok Rabbine andolsunki, aralarında ayrılığa düştükleri konularda seni hakem olarak kabul etmedikçe ve aralarında verdiğin hükme, içlerinde sıkıntı duymadan teslim olmadıkça, iman etmiş olmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Eğer biz onlara "Kendinizi (Allah için) feda edin veya yurtlarınızdan çıkın" diye emretseydik, emri pek azı hariç yerine getirmeyeceklerdi. Halbuki onlar, kendilerine tavsiye edilenleri yerine getirselerdi onlar için daha hayırlı ve daha güçlü bir durumda olurlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. O zaman bizde katımızdan onlara daha büyük mükafatlar verirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Aynı zamanda onları dosdoğru bir yola iletirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Kim Allah’a ve elçisine itaat ederse, İşte onlar Allah’ın nimet verdikleri nebiler, Allah’ın vahyini doğru olarak kabul edenler, doğru olarak şahitlik yapanlar, Allah’ın emrettiği, yapılması gerekenleri yapanlarla birlikte olacaklardı. Onlar ne güzel arkadaştırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Bu mükafaatlar Allah dan bir lütuftur. Allah her şeyi bilen olarak yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Ey iman edenler (savaşmak için) ne gerekiyorsa önlemlerinizi alın. Bundan sonra küçük guruplar halinde veya toplu olarak yürüyün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Sizin içinizden mutlaka geride kalmak isteyenler olacaktır. Savaşta size yenilgi nasip olursa, geride kalan kimseler "Mağlup olanlarla beraber olmamam bana Allah’ın nimetidir" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Eğer, size savaşta Allah’ın yardımı ile zafer nasip olursa, sizinle onun arasında sevgi bağı olmayan ve savaştan geri kalmış kimse "Keşke onlarla beraber olsaydım da, büyük bir başarı kazanaydım" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Sen, ahiret hayatına karşı dünya hayatını tercih edenlerle, Allah yolunda savaş. Kim Allah yolunda savaşır, öldürülür veya galip gelirse, ona büyük bir mükafat vereceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. (Ey İman edenler!) Ehlinin "Rabbimiz! İnsanlara haksızlık yapan bu zulüm şehrinden bizi çıkart, katından bize yardımcı gönder" diyen erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan, zayıf bırakılmışlar için ve Allah yolunda niçin savaşmıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. İman edenler Allah yolunda, inkar edenlerde, Allah’a baş kaldırmışların yolunda savaşırlar. Siz Allah yolunda savaşın, zira şeytanın hileleri çok zayıftır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. "Ellerinizi cömertçe insanlara açın (yardım edin), namaz kılın ve zekatı verin" denilenleri görmüyor musun? Onlara savaş emri yazıldığında, onlardan bir gurup Allah dan korkar gibi, hatta Allah dan daha çok, insanlardan korkuyorlar ve "Rabbimiz! Niçin bize savaşmayı emrettin? Biraz daha erteleseydin ya" derler. Deki "Dünyanın geçimliği pek azdır, halbuki ahiret, Allah dan korunanlar için daha hayırlıdır ve orada hiç kimseye en küçük bir haksızlık yapılmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. (Şunu unutmayın) Her nerede olursanız olun, hatta sağlam kaleler içinde olsanız dahi (yazılmış ise) ölüm size ulaşır. Onlara bir iyilik isabet ederse "Bu Allah dan" derler, birde kötülük isabet ederse (ey elçi) "Bu senden" derler. Deki " Bunların hepsi Allah dan. " Bu topluluğa ne oluyor ki? Kendilerine açıklanan sözü anlamaya çalışmıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. (Ey Elçi!) Sana bir iyilik isabet ederse, o Allah dan, sana bir kötülük isabet ederse, oda kendindendir. Biz seni sadece elçi olarak gönderdik. Allah buna şahit olarak yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Kim Elçiye itaat ederse Allah’a itaat etmiştir. Kim de yüz çevirirse, biz seni onlara koruyucu olarak göndermedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. "Elçiye itaat gereklidir" diyorlar. Senin yanından ayrıldıktan sonra, onlardan bir gurup, senin yanında söylediklerinden başka başka planlar yaparak geceyi geçiriyorlar. Onlar gece ne planlıyorlarsa, Allah hepsini kayıt ediyor. Onlardan yüz çevir (yaptıklarına aldırış etme), Allah’a güven, zira vekil olarak Allah yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Onlar Kur’anı hiç düşünmüyorlar mı? Kur’an Allah dan başkaları tarafından indirilmiş olsaydı, içinde birbiriyle çelişen pek çok ifadeler bulacaklardı Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Güvenlik açısından veya korkulması gereken bir haber onlara geldiğinde, hemen bu haberi yayarlar. Halbuki gelen haberi elçiye ve kendilerinden olan yetkili makamlara iletselerdi, bu haberden nasıl bir sonuç çıkaracaklarını onlar daha iyi bilirdi. Eğer Allah’ın sizin üzerinize lütfu ve merhameti olmasaydı, pek azınız hariç, şeytana uyup gidecektiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Allah yolunda savaş. Hiçbir nefse gücünün yettiğinden başka bir şey yüklenmemiştir. İnananları teşvik et, umulur ki Allah, inkar edenlerin size verecekleri zararları önler. Zira azap etmede ve cezalandırmakta yalnızca Allah, en güçlü olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Kim güzel bir işte yardım yaparsa, yapılan güzel şeyden dolayı oda payını alır. Kimde kötü bir işte yardım yaparsa, o kötülüğün sonucundan kendiside bir pay alır. Allah, her şeyi gözetleyip kayıt altına alandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Eğer size bir selam verilirse, sizde o selamın en güzeliyle karşılık verin veya aynı selamla cevaplayın. Allah her şeyin hesabını en iyi yapandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Allah; kendisinden başka ilah olmayan tek ilahtır. Meydana geleceğinden kesinlikle şüphe olmayan kıyamet gününde, Allah sizi toplayacaktır. Allah dan daha doğru söz söyleyen kim vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Size ne oluyor? Allah’ın yaptıklarından dolayı ters yüz ettiği münafıklar hakkında, iki guruba ayrıldınız. Allah’ın sapıklık içinde bıraktığı kimseleri, siz mi doğru yola ileteceksiniz. Allah kimi sapkınlık içinde bırakırsa, artık onun için bir yol bulamazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Onlar isterler ki, kendileri gibi inkar edesiniz de, inkar etmede onlarla eşit olasınız. Onlar, size hicret edinceye kadar, onlardan yardımcılar (evliya) edinmeyin. (Size düşmanca davranmalarından dolayı) Eğer onlardan yüz çevirirseniz, onları yakalayın ve her nerede bulursanız öldürün. Asla onlara sığınmayın ve yardımcı da edinmeyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Ancak, sizinle aralarında anlaşma olan topluluklara sığınmışlarsa ve size gelip sizinle veya kendi kavimleriyle savaşmaktan üzüntü duyduklarını (pişman olduklarını) söylüyorlarsa, onları öldürmeyin. Allah dileseydi, onları sizin başınıza musallat eder ve sizinle savaşırlardı. Eğer sizi bırakır ve sizinle savaşmak istemeyip, sizinle barış yapmak isterlerse, Allah, sizin onlarla savaşma yollarınızı kapatıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Sizden ve kendi kavimlerinden güven içinde olmak isteyen, başka kimselerle de karşılaşacaksınız. Eğer onlar tekrar sizinle savaşmak için fitne çıkartırlar, sizi rahat bırakmazlar, sizinle barış yapmak istemez ve size kötülük yapmaktan vazgeçmezlerse, onları yakalayın ve nerede bulursanız öldürün. Böylece biz size, düşmanlarınız hakkında yapmanız gereken apaçık yetkiler verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Hata etmenin dışında, inanan bir kişinin, inanmış bir insanı öldürmesi kesinlikle olmaz. Kim bir mü’mini hata ile öldürürse, inanmış bir köleyi azat etmesi ve ölenin ailesine diyet ödemesi gerekir. Ancak, ölen tarafın ailesi diyeti bağışlarsa o zaman ödemez. Eğer ölen, size düşman olan bir kavimden ve inanan biri ise, yalnızca bir köle azat etmesi gerekir. Eğer öldürülen kişi, sizin aranızda barış antlaşması yaptığınız bir kavim ise, ölen tarafa diyetini ödemeniz ve inanmış bir köle azat etmeniz gerekir. Eğer öldüren tarafın diyet ödemeye yetecek imkanları yoksa, öldüren ara vermeksizin iki ay oruç tutmalıdır. Bu Allah’ın bağışlaması için yapılması gerekli olan şeydir. Allah her şeyi bilen ve hüküm verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Kimde, inanmış birisini kasten öldürürse, artık onun cezası devamlı kalmak üzere cehennemdir. Ayrıca Allah’ın öfkesi ve laneti öldürenin üzerine olduğu için, Allah katile büyük bir azap hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Ey İman edenler! Allah yolunda mücadele için çıktığınızda, savaşmak için hedeflediğiniz toplumlar hakkında araştırma yapın ve sizinle barış antlaşması yapmak istiyorlarsa, dünya hayatının imkanlarını arzu ederek (ganimet elde etmek için) onlara "Siz inanmış kimseler değilsiniz" diye, barış tekliflerini geri çevirmeyin. Elde edilecek ganimetlerin çok fazlası Allah’ın yanındadır. Hatırlayın, siz, Allah’ın daha önce iyilik yaptığı kimselersiniz. Allah her zaman yaptıklarınızdan haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. İnananlardan hiçbir mazereti olmaksızın savaşa gitmeyip evinde oturanlarla, mallarıyla canlarıyla Allah yolunda savaşanlar elbette eşit değildir. Mallarıyla, canlarıyla mücadele edenleri Allah, evde oturanlardan daha üstün tutmuş ve mücadele edenlere daha nice güzellikler vaat etmiştir. Allah, mücadele edenlere büyük mükafaatlar vererek, oturanlardan daha üstün tutmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Mücadele edenlere Allah dan bağışlama ve merhametlerin en üstün dereceleri var. Çünkü Allah bağışlayıcı ve merhamet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Melekler, kendi nefislerine zulmedenlerin canlarını aldıklarına "Siz niçin Allah yolunda savaşmadınız" derler. Onlarda "Biz zayıf bırakılmış kimselerdik" derler. Meleklerde onlara "Allah’ın arzı geniş değilmiydi? Hicret etseydiniz ya!" derler. İşte, böylelerinin varacağı yer cehennemdir. Cehennem dönüş yeri olarak ne kadar kötüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Ancak, erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan savaşmaya gücü yetmeyenlerin ve (savaş için) kendilerine yol gösterilmeyenlerin (savaşacak malzemeleri olmayanların) sorumlulukları yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Böylelerini Allah’ın affetmesi umulur. Allah affeden ve bağışlayandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Kimde Allah yolunda yurdunu terk ederse, yeryüzünde pek çek nimetler ve geniş yerler bulur. Evinden Allah ve resulüne hicret etmek amacıyla çıkıp ta, ölüm ona yetişen kimsenin karşılığını vermek, Allah’a aittir. Allah bağışlayan ve merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Yeryüzünde sefere çıktığınızda, eğer düşmanın size zarar vermesinden korkuyorsanız, namazı kısaltmanızda sizin için bir sorumluluk yoktur. Gerçekleri kabul etmeyen inkarcılar sizin apaçık düşmanlarınızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Sen içlerinde iken, onlara namaz kıldıracağın zaman, onlardan bir gurup seninle beraber namaza kalksınlar ve silahlarını yanlarına alsınlar. Secdeye varacakları zaman bir gurup arkada kalsın, namaz kılmayan diğer gurup gelip seninle beraber namaz kılsınlar. Yine emniyetlerini ve silahlarını alsınlar. Doğruları inkar edenler, sizin silahlarınızdan uzak bir halde olmanızı isterler ki, sizi silahsız yakalasınlar ve size olan (intikam) arzularını bir defada dolu dolu alsınlar. Eğer yağmurdan dolayı silahlarınız size ağır geliyorsa veya hasta iseniz silahlarınızı bırakmanızda size sorumluluk yoktur. Ama yinede emniyet tedbirlerinizi alın. Allah gerçeği inkar edenlere aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Namazı kıldığınızda, Allah’ı ayakta iken, otururken ve yanlarınız üzere uzanmışken anın. Güvende olduğunuza kanaat getirdiğinizde namazı kılın. Çünkü namaz, belirli vakitlerde mü’minler üzerine farz kılınmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Bir topluluğu istemenizde gevşek davranmayın, siz acı çekiyorsanız, onlarda sizin çektiğiniz acıyı çekiyorlar. Ayrıca onların Allah dan beklemediklerini, siz bekliyorsunuz. Allah her şeyi bilen ve hüküm verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Sana kitabı insanlar arasında, Allah’ın sana öğrettiği şekilde hüküm vermen için, hak olarak indirdik. O halde (hüküm vermede) Allah’a ihanet edenlerle, verdiğin hükümleri tartışma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Allah dan bağışlanmanı iste. Zira Allah bağışlayıcı ve merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Kendi nefislerine hainlik edenler için mücadele etme. Allah, ihanet eden günaha saplanmış olanları sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. İhanetlerini insanlardan gizliyorlar, ama Allah dan gizleyemezler. Zira onlar gece gizli gizli, Allah’ın razı olmayacağı sözleri planladıklarında, Allah onların yanındaydı. Allah onların yaptıklarını çepe çevre kuşatandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Sizler öyle kimselersiniz ki, dünya hayatında onlar için mücadele ediyorsunuz. Peki, söyleyin bakalım "Kıyamet günü onlar hakkında Allah’la kim mücadele edecek?" Yoksa onlara avukatlık yapacak birileri mi var ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Kim bir kötülük yapar veya kendi nefsine zulmederse, sonra hataları için Allah dan bağışlanma dilerse, şüphesiz Allah’ı bağışlayıcı ve merhametli bulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Kim bir günah işlerse, o günah kendi nefsinin aleyhinedir. Allah her şeyi bilen ve ona göre hükmünü verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Kimki bir hata yapar veya günah işler, sonra onu suçsuz birinin üzerine atarsa, iftira suçunu ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Senin üzerine Allah’ın lütfu ve merhameti olmasaydı, zulmedenler hemen seni yoldan çıkarmaya çalışacaklardı. Onlar ancak kendi kendilerini yoldan çıkartırlar ve sana asla hiçbir zarar da veremezler. Çünkü Allah sana kitabı ve onunla beraber hükümleri indirdi, sana bilmediğin şeyleri öğretti. Allah senin üzerinde büyük bir lütuf sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. İnsanlara maddi yardım yapmak, uygun olan ihtiyaçlarını karşılamak ve insanların arasını düzeltmek için yapılan gizli görüşmelerin dışında, yapılan gizli toplantıların pek çoğunda hayır yoktur. Kim Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla, insanlara yararlı özel toplantılar yaparsa, Allah onlara büyük bir karşılık verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. Allah’ın doğru olanları açıklayıcı ayetleri geldikten sonra, elçi ile kendini ayıran ve inananların yolundan başka yollara uyanları, istedikleri yöne uymalarını sağlarız ve onları (kıyamet günü) cehennem ateşine atarız. Dönüş yerleri ne kadar kötü! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Allah kendine ortak koşulmasını kesinlikle bağışlamaz. Ama şirk koşmanın dışında ki hataları dilediği kimseden bağışlar. Kim Allah’a ortaklar koşarsa, gerçekten çok uzak bir sapıklığa düşmüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Allah’a ortak koşanlar, yalnızca dişi (olarak kabul ettikleri) putları yardıma çağırıyorlar. Böyle yapmakla, yalnızca arzularına uydukları şeytanı yardıma çağırmış oluyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Allah şeytana lanet etmişti. Oda "Farz olunmuş kulluk görevlerine engel olmak için, kullarından bir kısmını elde edeceğim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. "Onları saptıracağım, kuruntulara sürükleyeceğim, hayvanların (eziyet olması için) kulaklarını kesmelerini ve Allah’ın yarattıklarının şekillerini değiştirmelerini emredeceğim" dedi. Kim Allah dan başka şeytanı yardımcı edinirse, apaçık bir ziyana uğramış olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Şeytan onlara vaatlerde bulunur ve onları boş kuruntulara sürükler. Şeytan ancak faydasız şeyleri vaat eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. Böylece, şeytana uyanların varacağı yer cehennem olup, oradan kaçacak başka bir yerde yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. İman edip, Allah’ın yapılmasını istediği doğru ve yararlı işleri yapanları, altlarından ırmakların aktığı cennetlere, sürekli kalmak üzere koyacağız. Allah’ın vaat ettiği gerçektir. Allah dan daha doğru sözlü kim vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Sizin aklınızdan geçirdiğiniz kuruntular ve kendilerine kitap verilenlerin akıllarından geçirdikleri (ahiretle ilgili) kuruntular hiçbir şey değildir. (Gerek sizden gerekse ehli kitaptan) Kim kötü bir iş yaparsa, yaptığı kötülüğün karşılığı ile cezalandırılır ve o kişi Allah dan başka ne bir koruyucu, nede bir yardımcı bulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. İman etmiş olarak, gerek erkek olsun gerekse kadın olsun, kim doğru (salih amel) şeyler yaparsa, işte onlar cennete girerler. Onlar en küçük zerre miktarı kadar dahi, zulme uğramazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. Yaptığı her şeyi Allah rızası için (muhsin) yaparak, Allah’a (kitapta emrettiklerine) teslim olandan ve Allah’ın halil (yakın, dost) edindiği İbrahim’in öğretilerine uyandan daha güzel yaşam biçimi (dini) olan kimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. Göklerde ve yerde olan her şey Allah’a aittir. Allah her şeyi kuşatmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. Sana kadınlar hakkında soru soruyorlar. Onlara bu hususta ki fetvayı ve kitapta size okunan, Allah’ın emrettiği mehirlerini henüz vermediğin, ancak evlenmek istediğin yetim (dul) kadınlar, sahipsiz (babaları şehit olduğu için) zayıf kalmış çocuklar ve yetimlere adalet içerisinde davranmanla ilgili fetvaları Allah veriyor. Doğru olan şeylerden ne yaparsanız, elbetteki Allah onların hepsini biliyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. Eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden veya kendisini terk etmesinden korkarsa, öncelikle aralarında anlaşarak evliliklerini düzeltmede, her ikisi için bir sorumluluk yoktur. Aralarını düzeltmek en iyi olanıdır. Nefisler her zaman taşkınlık yapabilir. Eğer güzel şeyler yapar ve yanlış şeyleri yapmaktan korunursanız, bilin ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 129. Ne kadar çaba gösterseniz de, kadınlarınız arasında adaletle davranmaya güç yetiremeyeceksiniz. Bu yüzden, en azından bir tarafa tamamıyla kaymayın ki, diğer eşlerinizi ortada bırakmamış olursunuz. O halde diğer eşlerle de iyi geçinin ve aranızı düzeltin, Allah dan sakının. Allah bağışlayıcı ve merhametli olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 130. Eğer eşler, olumlu çabalarına rağmen, ayrılıp boşanırlarsa, Allah her ikisini de bol lütfü ile ihtiyaçsız kılar. Allah her şeyi sınırsız bir şekilde kuşatan ve her şeyin hükmünü verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 131. Göklerde ve yerde olanlar Allah’a aittir. Biz sizden önce kendilerine kitap verilenlere, Allah dan korunun diye tavsiyelerde bulunduk. Eğer Allah’ın emirlerini inkar ederseniz, göklerde ve yerlerde olanlar Allah’a aittir. Allah’ın sizlerin itaatine ihtiyacı olmadığını ve övülmeye layık olanın yalnızca O olduğunu bilin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 132. Göklerde ve yerde olanlar Allah’ındır ve O her şeyin sorumluluğunu almaya yeterlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 133. Ey İnsanlar! Allah sizi tamamen yok etmeyi dilemiş olsaydı, sizi yok edip, sizden başka birilerini getirirdi ve Allah’ın bunu yapmaya da gücü yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 134. Kim yaptıklarının karşılığını dünyada isterse, şunu bilsin ki, dünya ve ahiretteki karşılıklar tamamıyla Allah’ın elindedir. Allah her şeyi işiten ve görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 135. Ey İman edenler! Allah için adaletin yerine getirilmesi için şahitlikleri yerine getirin. Şahitlik ettiğiniz konu kendi aleyhinize veya ana babanızın veya yakın akrabalarınızın aleyhine de olsa, onlar gerek zengin olsun gerekse fakir olsun, Allah şahitlik edilenle şahitlik edene yakın olduğu için, neye şahitlik ettiyseniz onu yerine getirin. Sakın ola ki adaleti yerine getirmede arzularınıza uymayın, eğer şahitlik etmekten kaçar veya yüz çevirirseniz, şunu bilin ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. (Bu konudaki davranışlarınızı, hesap gününde soracaktır) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 136. Ey İman edenler! Allah’a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve daha önce indirilmiş kitaplara iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve hesap gününü kabul etmeyip inkâr ederse, gerçekten çok uzak bir sapıklığa düşmüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 137. İman edenler, sonra inkâr edenler, tekrar iman edip sonra inkâr edenler, sonra inkârlarını artırmış olanların Allah, bu davranışlarını bağışlamayacak ve onları doğru yola iletmeyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 138. Böyle davranan münafıklar için, mutlaka acıklı bir azabın olduğunu onlara haber ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 139. Mü’minleri bırakıp ta, doğruları inkar edinenlere sığınanlar (veli edinenler), böyle yapmakla, acaba onların yanında güç veya şeref kazanacaklarını mı zannediyorlar? Halbuki bütün güçte, şerefte, Allah’ın yanındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 140. Biz kitapta, "Allah’ın ayetlerinin bir mecliste inkar edildiğini veya alay edildiğini duyduğunuzda, o meclisten kalkın, onlarla birlikte oturmayın, taki konu değişinceye kadar. Eğer onlarla beraber oturmaya devam ederseniz, sizde onların alaylarına ve inkarlarına katılmış olursunuz. " diye indirdik. Allah iki yüzlü davrananları ve ayetlerini kabul etmeyip inkar edenlerin hepsini, cehennemde toplayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 141. Sizi sürekli takip edenler gözetleyenler var. Eğer size Allah dan zafer nasip olursa, onlar "Bizde sizinle beraber değilmiydik?" derler. Eğer savaşın başarısı inkarcılar lehine sonuçlanırsa, inkarcılara "Size yardımcı olup, inananların size olan çabalarını engellemedik mi?" derler. Allah kıyamet günü aranızda, kendi hükmünü verecektir. Allah, inananlar aleyhine, inkar edenlerin bir yol bulmalarına müsaade etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 142. İkiyüzlü davrananlar Allah’ı aldattıklarını zannediyorlar. Halbuki Allah onları aldatıyor. Onlar namaza kalkacakları zaman istemeye istemeye kalkarlar ve insanlara namaz kılıyor desinler diye gösteriş yaparlar ve Allah’ı çok az anarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 143. Böylece, acaba öylemi yapsak (inananlara mı yanaşsak), yoksa böylemi yapsak (inkar edenlere mi yanaşsak) diye bocalar dururlar. Allah kimi sapıklık içerisinde bırakırsa, onun için bir yol bulamazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 144. Ey İman edenler! İnanları bırakıp, inkar edenlere sığınmayın onlardan yardım istemeyin (veli edinmeyin). Allah’ın huzurunda kendi aleyhinize apaçık bir delil mi bulmak istiyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 145. İkiyüzlü davrananlar (cehennem) ateşinin en aşağı (en çok azap veren) yerine gireceklerdir. Orada onlar için hiçbir yardımcı bulamazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 146. Ancak, hatalarından dönenler, (tövbe edenler) sonra hatalarını düzeltip doğru şeyler yapanlar, sonra Allah’ın gönderdiği kitaba sıkı sıkıya sarılanlar ve Allah’ın dinine kendiliklerinden hiçbir şey katmadan İslam’ı din olarak yaşayanlar, işte böyleleri, inananlarla beraber olacak ve Allah, elbette ki inanlara büyük mükafaatlar verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 147. Eğer iman eder ve Allah’a şükrederseniz, Allah size niçin azap etsin ki. Allah şükrün karşılığını veren ve her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 148. Allah, sözlerden kötü olanları, zulüm ve baskı altında olan kimsenin dışındakilerin, uluorta açıkça söylemelerini sevmez. Allah her şeyi işiten ve bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 149. Eğer bir iyiliği açıkça yaparsanız veya gizli yaparsanız veya bir kötülüğü bağışlarsanız, şunu iyi bilin ki Allah affedici ve her şeyi planlayıcı (takdir edici) dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 150. Allah’ı ve O nun elçilerini reddedenler, Allah ve elçilerinin aralarını ayırmak isteyenler "Biz bir kısım elçilere inanırız, bir kısmını da kabul etmeyiz" derler ve bu ikisi arasında bir yol izlerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 151. İşte onlar Allah’ın gönderdiği doğruları kabul etmeyenlerdir. Bizde inkarcılar için aşağılayıcı bir azap hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 152. Allah’a ve elçilerine iman edenler ve elçilerinin arasında hiçbir ayırım yapmayanlara gelince, Allah, onların karşılıklarını verecektir. Allah bağışlayıcı ve merhametli olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 153. Kendilerine kitap verilenler, senin onlara gökden bir kitap indirmeni isterler. Öncekilerde Musa dan bundan daha büyüğünü istediler. Dediler ki "Bize Allah’ı açıkça göster. Bundan sonra onları bu zulümlerinden dolayı yıldırımlar yakalamıştı. Fakat tekrar onlar kendilerine açıklayıcı deliller geldikten sonra, Allah dan başka, buzağıyı ilah edindiler. Yinede bu davranışlarından sonra onları bağışladık ve Musa’yı çok güçlü delillerle destekledik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 154. Onları, Allah’la yaptıkları ahitleşmeden dolayı, toplum olarak ayağa kaldırdık (esaretten kurtardık) Onlara "Rabbinize secde ederek (şu yere) girin" dedik. Sonra cumartesi günü yasaklarına uyacaklarına dair kuvvetli bir söz aldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 155. İsrail oğullarının, Allah’a verdikleri sözleri bozmalarından, Allah’ın ayetlerini reddetmelerinden, peygamberleri (habercileri) haksız yere öldürmelerinden ve "Kalplerimiz elçilerin getirdiği Allah’ın emirlerine kapalıdır" demelerinden dolayı (onlara azap ettik). Hayır…onların gerçekleri kabul etmemelerinden dolayı Allah kalplerini mühürledi. Onların pek azı hariç iman etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 156. Allah’ın ayetlerini inkâr etmeleri ve Meryem’e büyük bir iftira atmalarından dolayı (azap ettik). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 157. Yine onlar Meryem’in oğlu İsa’yı öldürdük demelerinden dolayı (azap ettik). Hâlbuki onlar İsa’yı ne öldürdüler, nede astılar. Yalnızca onlara öyle gösterildi. Zaten kendi aralarında (onu öldürüp öldürmedikleri hususunda) şüpheye düşüp, ihtilaf ettiler. Bu konuda (sonrakilerin) hiçbir bilgileri yok, yalnızca zanna uyuyorlar. Kesinlikle İsa’yı öldürmediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 158. Allah İsa’nın şanını (kıyamete kadar adının anılmasını sağlayarak) yüceltti. Allah güçlü ve her şeyin hükmünü verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 159. (İsa’nın çağdaşı) Ehli kitap olanlardan bir kısmı, İsa ölmeden önce İsa’ya inananlardan olmuşlardır ve kıyamet günüde İsa, onlar için şahitlik yapacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 160. Yahudi olanların zulümde aşırı gitmelerinden ve Allah’ın dininden sık sık yüz çevirmelerinden dolayı, onlara daha önce helal olan temiz yiyecekleri haram kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 161. Yasaklandıkları halde, faizle alışveriş yapmaları ve insanların mallarını hileli yollarla yemelerinden dolayı (azap ettik). Ayrıca onlardan Allah’ın ayetlerini reddedenlere acıklı bir azap hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 162. Lakin, onlardan doğru bilgi seviyesine erişmiş olanlar, sana ve senden önce indirilmiş kitaplara inananlar, namazı kılanlar, zekatı verenler ve Allah’a ve ahiret gününe inananlar var. İşte onlara büyük mükafaatlar vereceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 163. Nuh’a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a ve torunlarına, İsa’ya, Eyyüb’e, Yunus’a, Harun’a, Süleyman’a vahyettik ve Davud’a da Zebur’u (sayfalar) verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 164. Sana hikayelerini anlattığımız elçiler olduğu gibi, sana anlatmadığımız elçilerde var. Bunların arasından Allah Musa ile bizatihi konuştu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 165. Elçileri müjdeciler ve uyarıcılar olarak (gönderdik). Böylece insanların elçilerden sonra Allah’a karşı ellerinde bir mazeretleri olmasın. Allah her şeye gücü yeten ve her şeyin hükmünü verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 166. Allah sana kendi bilgisi dahilinde indirdiği Kur’an’a şahittir ve meleklerde buna şahitlik ederler. Allah şahit olarak yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 167. Allah’ın indirdiği gerçekleri inkar edenler ve Allah’ın yolundan yüz çevirenler, elbetteki çok uzak bir sapıklığa düşmüşlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 168. Allah’ın dinini inkar edenler ve (insanlarında inkar etmesi için) zulüm ve baskı yapanlar var ya, Allah onları asla bağışlamayacak ve doğru yola da eriştirmeyecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 169. Ancak sürekli kalacakları cehennemin yoluna ulaştıracak. Allah için bunu yapmak çok kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 170. Ey İnsanlar! Size Rabbinizden doğru ve hakikatları getiren bir elçi geldi. Elçiye iman edin. İman etmeniz sizin için daha hayırlı olur. Eğer getirdiği doğruları reddederseniz, şunu bilin ki, gökte ve yerde olanların tamamı Allah’a aittir (sizin inkarınız O na bir zarar vermez). Allah her şeyi bilen ve ona göre hüküm verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 171. Ey kitap ehli! Dininizde taşkınlık yapmayın ve Allah adına doğrulardan başka bir şey söylemeyin. Elbette ki Meryem’in oğlu İsa Mesih, Allah’ın elçisi ve O nun emriyle Meryem’in ana rahmine atılmış ve Allah tarafından yaratılmış bir insandır. Allah’a ve elçilerine inanın ve (ilahlar) üçtür demeyin. Eğer bu iddianızdan vaz geçerseniz sizin için daha hayırlı olur. Şunu bilin ki yalnızca Allah, tek ilah dır. Allah çocuğu olmaktan uzak ve göklerde ve yerde olanların hepsi O’na aittir. Güvenilmeye en çok layık olan da Allah dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 172. İsa Mesih, Allah’a kulluk etmekten asla kaçınmaz ve Allah’a yakın olan meleklerde. Kim Allah’a kulluk etmekten kaçınır ve kibirlenirse, şu muhakkak ki, O’nun huzurunda hepsi toplanacak (büyüklenmenin hesabını verecekler) dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 173. İman edipte Allah’ın emrettiği doğru şeyleri yapanlara Allah, yaptıklarının karşılıklarını verecek ve onların faziletlerini de artıracak. Allah’a kulluk etmekten kaçınıp büyüklenenlere gelince, Allah onları çok açıklı bir azapla azaplandıracak ve onlar orada Allah dan başka, ne sığınacak bir kimse ve nede yardımcı bulacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 174. Ey İnsanlar! Rabbinizden size apaçık deliller (burhan) gelmiş olup ve size yollarınızı aydınlatacak içeriği anlaşılır (bir kitap) indirmişizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 175. Allah’a iman eden ve O na sımsıkı bağlananlara gelince, Allah onları rahmetiyle koruması altına alır, onları lütuflarıyla zenginleştirir ve onları en doğru yola iletir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 176. Sana (kelale hakkında) soruyorlar. Deki "Kelale hakkındaki bilgiyi Allah veriyor. " Ölen bir kimsenin evladı yoksa ve bir kız kardeşi varsa, bıraktığının yarısı kız kardeşinindir. Bir erkek, kız kardeşine mirasçı oluyorsa ve ölen kız kardeşinin çocuğu yoksa, mirasın tamamını alır. Eğer iki kız kardeşi varsa bıraktığının üçte ikisi iki kız kardeşe aittir. Eğer ölenin kız ve erkek kardeşleri varsa, erkek iki kızın aldığı payı alacak şekilde paylaşırlar. Allah doğru olandan sapmamanız için kelaleyi böyle açıklıyor. Allah her şeyi en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster