إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا
İnnellezıne yekfürune billah ive rusülihı ve yürıdune ey yüferriku beynellahi ve rusülihı ve yekulune nü’minü bi ba’dıv ve nekfürü bi ba’dıv ve yürıdune ey yettehızu beyne zalike sebıla
Kelime
Anlamı
Kökü
إِنَّ
şüphesiz
الَّذِينَ
okimseler ki
يَكْفُرُونَ
inkar ederler
بِاللَّهِ
Allah’ı
وَرُسُلِهِ
ve elçilerini
وَيُرِيدُونَ
ve isterler
أَنْ
يُفَرِّقُوا
ayırmak
بَيْنَ
arasını
اللَّهِ
Allah
وَرُسُلِهِ
ile elçilerinin
وَيَقُولُونَ
ve derler
نُؤْمِنُ
inanırız
بِبَعْضٍ
kimine
وَنَكْفُرُ
ve inkar ederiz
بِبَعْضٍ
kimini
وَيُرِيدُونَ
ve isterler
أَنْ
يَتَّخِذُوا
tutmak
بَيْنَ
arasında
ذَٰلِكَ
bunun (ikisinin)
سَبِيلًا
bir yol

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Onlar, öyle kişilerdir ki Allah’ı ve peygamberlerini inkâr ederler, Allah’la peygamberlerinin arasını ayırmak isterler ve bâzısına inandık, bâzısına inanmadık derler ve imanla küfür arasında bir yol tutmak isterler.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Allah’a inanmak ile elçilerine inanmak arasında ayırım yaparak, Allah’ı ve elçilerini inkâr edenler ile bir kısmına inanırız, bir kısmına inanmayız, diyenler ve bu ikisi arasında bir yol tutturanlar

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Allah’ı ve peygamberlerini inkâr edenler ve (inanma hususunda) Allah ile peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyip "Bir kısmına iman ederiz ama bir kısmına inanmayız" diyenler ve bunlar (iman ile küfür) arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu;

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Allâh ve Rasûllerini inkâr edenler, Allâh ile Rasûllerinin arasını ayırmak isterler. "Bazısına iman edip bazısını inkâr ederiz" derler. Arada bir yol edinmek isterler. (Ayrıca şöyle de değerlendirilebilir: Allâh Esmâ’sının açığa çıkması anlamındaki ‘İrsâliyet’ hakikat ve kavramından uzaklaşıp; gökteki tanrı ile yerden seçtiği peygamber anlayışını yaymak isterler.)

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Allah’ı ve peygamberlerini inkar eden, Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak isteyen, ’bazılarına inanıyor, bazılarını inkar ediyoruz’ diyen ve bunun arasında bir yol tutturmak isteyenler var ki;

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Allah’ı ve elçilerini (tanımayıp) inkar eden, Allah ile elçilerinin arasını ayırmak isteyen, "Bazısına inanırız, bazısını tanımayız" diyen ve bu ikisi arasında bir yol tutturmak isteyenler.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  O kimseler ki, Allah’ı ve peygamberlerini inkâr ederek kâfir olurlar. Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak isterler ve: "- Peygamberlerin bir kısmına inanırız, bir kısmını inkâr ederiz." derler ve böylece imanla küfür arasında orta bir yol tutmak isterler.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  (150-151) Allah`ı ve peygamberlerini inkâr edenler, Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak isteyenler, “Kimine inanırız, kimini inkâr ederiz” diyenler, inanmakla inkârın arasında bir yol tutmak isteyenler var ya; işte onlar gerçek kâfirlerdir. Biz de kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (150-15) 1 Allah’i ve peygamberlerini inkar eden, Allah’la peygamberleri arasini ayirmak isteyen «Bir kismina inanir bir kismini inkar ederiz» diyerek ikisi arasinda bir yol tutmak isteyenler, iste onlar gercekten kafir olanlardir. Kafirlere agir bir azap hazirlamisizdir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (150-151) Doğrusu o kimseler ki Allah ve Peygamberini inkâr ederler ve bir de Allah ile Peygamberini birbirinden ayırmak isterler: Bunlardan kimine inanırız, kimini inkâr ederiz, derler de bu ikisi (imân ile küfür) arasında bir yol tutmayı arzularlar; işte onlar gerçek kâfirlerdir. Biz de kâfirler için horlayıcı, aşağılayıcı bir azâb hazırlamışızdır.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Allah`ı ve Resulü`nü inkâr edenler, Allah ve Resulü`nün arasını ayırmak isterler ve: “Biz (peygamberlerin) bazısına inanır, bazısını da inkâr ederiz” diyerek bu ikisi arasında bir yol tutmak isterler.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (150-151) Şüphesiz, Allah’ı ve peygamberlerini inkâr edenler, Allah’a inanıp peygamberlerine inanmayarak ayrım yapmak isteyenler, "(Peygamberlerin) kimine inanırız, kimini inkâr ederiz" diyenler ve böylece bu ikisinin (imanla küfrün) arasında bir yol tutmak isteyenler var ya; işte onlar gerçekten kâfirlerdir. Biz de kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Allah’ı ve peygamberlerini inkâr edenler ve (inanma hususunda) Allah ile peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyip «Bir kısmına iman ederiz ama bir kısmına inanmayız» diyenler ve bunlar (iman ile küfür) arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu;

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  ALLAH’a ve elçisine karşı çıkanlar, ALLAH ile elçilerinin arasını ayırmak isteyenler, "Bir kısmını gerçek olarak onaylayıp bir kısmını inkâr ederiz" diyenler ve bu ikisi arasında bir yol edinmek isteyenler…

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Onlar, Allah’ı ve peygamberlerini inkâr ederler, Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak isterler. «Kimine inanırız, kimini inkâr ederiz» derler. Bu ikisinin (imanla küfrün) arasında bir yol tutmak isterler.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Allah’ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah ile peygamberleri arasında ayırım yaparak; ’Buna inanır, fakat şuna inanmayız’ diyenler böylece, iman ile küfür arası bir yol tutturmak isteyenler var ya,

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Tanrı’ya ve elçilerine küfreden, Tanrı ile elçilerinin arasını ayırmak isteyen, "Bazısına inanırız, bazısına küfrederiz" diyen ve bu ikisi arasında bir yol tutturmak isteyenler.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Muhakkak ki Allah’ı ve rasullerini inkar edenler Allah ile rasullerinin arasını ayırmak isterler de: "Bir kısmına iman ederiz bir kısmını inkar ederiz." diyerek bunlar arasında bir yol tutmak isterler.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (150-151) Allahı ve peygamberlerini inkâr ederek kâfir olan, bir de Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak istiyen (Allaha inanıb peygamberlerine inanmayan), «(Bunlardan) kimine inanırız, kimini inkâr ederiz» diyen ve böylece (küfr ile îman) arasında bir yol tutmıya yeltenen kimseler (yok mu?) işte onlar gerçek kâfirlerin ta kendileridir. Biz o kâfirlere hor ve hakîr edici bir azâb hazırlamışızdır.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (150-151) Şübhesiz ki Allah`ı ve peygamberlerini inkâr edenler, Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak (Allah`a inanıp, peygamberlerini inkâr etmek)isteyenler ve: `(Biz, peygamberlerden) bir kısmına îmân eder, bir kısmını inkâr ederiz` diyenler ve bunun (îmân ile küfrün) arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu, işte bunlar gerçek kâfirlerin ta kendileridir. Kâfirler için ise (pek) aşağılayıcı bir azab hazırladık!

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Doğrusu Allah’ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak isteyenler, bir kısmına inanır, bir kısmını da inkar ederiz, diyerek bu ikisinin arasında yol tutmak isteyenler;

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Allah’ı ve O nun elçilerini reddedenler, Allah ve elçilerinin aralarını ayırmak isteyenler "Biz bir kısım elçilere inanırız, bir kısmını da kabul etmeyiz" derler ve bu ikisi arasında bir yol izlerler.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Muhakkak ki onlar, Allah’ı ve onun resûllerini inkâr ederler ve, Allah ile O’nun resûlleri arasında ayırım yapmak isterler. Ve, "Bir kısmına inanırız, bir kısmını inkâr ederiz." derler. Ve de, bunların (küfürle îmânın) arasında bir yol ittihaz etmek isterler.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Şüphesiz Allah’ı ve peygamberlerini inkâr eden, Allah’la peygamberleri arasını ayırmak isteyen, "Bir kısmına iman eder bir kısmını inkâr ederiz" diyen ve ikisi arasında bir yol tutmak isteyenler (yok mu)!

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Allah(a inanmak) ile elçileri(ne inanmak) arasında ayrım yaparak Allahı ve elçilerini inkar edenler ile "Birisine inanır, ama diğerini inkar ederiz!" diyenler ve arada bir yol tutanlar;

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Allah ile elçilerinin arasında ayrım yaparak Allah`ı ve elçilerini inkar edenlerle, "bazılarına inanır bazılarını inkar ederiz" diyerek iman ile inkar arasında bir yol tutturmak isteyenler var ya:

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Muhakkak o kimseler ki, Allah Teâlâ’yı ve O’nun peygamberlerini inkar ederler ve Allah Teâlâ ile peygamberlerinin arasını ayırmak isterler ve, «Bazısına imân eder ve bazısını inkâr eyleriz,» derler ve bunun arasında bir yol tutmak isterler.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Allah’ı ve peygamberlerini inkâr edenler, Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak isterler. "Kimine inanırız kimine inanmayız. " derler. Bu ikisinin (imanla küfrün) arasında bir yol tutmak isterler.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  O kimseler Kİ; ne Allah’ı tanırlar, ne peygamberlerini ancak Allah’ı tanımak, fakat peygamberlerini tanımayıp ayırmak isterler: "Peygamberlerin bazısına inanırız, bazısını tanımayız!" derler ve küfür ile iman arasında bir yol tutmak isterler.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Allah’ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah ile peygamberleri arasında ayırım yaparak; ’Buna inanır, fakat şuna inanmayız’ diyenler böylece, iman ile küfür arası bir yol tutturmak isteyenler var ya,

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (150-151) O kimseler ki ne Allah’ı tanırlar ne resullerini ve o kimseler ki Allah’ı tanıdığını iddia edip resullerini tanımayarak, Allah ile resullerini birbirinden ayırmak isterler. Ve o kimseler ki "resullerin bazısına iman ederiz, bazısını reddederiz" derler ve böylece iman ile küfür arasında bir yol tutmak isterler. İşte bunlar gerçek kâfirlerin ta kendileridir. Biz de kâfirler için zelil ve perişan eden bir ceza hazırladık.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Onlar ki Allâh’ı ve elçilerini inkâr ederler, Allâh ile elçilerinin arasını ayırmak isterler, "Kimine inanırız, kimini inkâr ederiz!" derler; bu ikisinin (inanmakla inkârın) arasında bir yol tutmak isterler.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Allah’ı ve resullerini tanımayan, Allah ile Resullerinin arasını ayırmak isteyen "Bir kısmına inanır; bir kısmını inkar ederiz" diyerek (iman ile küfür) arasında bir yol tutmak isteyenler...

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Allah’ı ve peygamberlerini (tanımayıp) küfre sapan, Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak isteyen, ve «Bazısına inanırız, bazısını tanımayız» diyen ve bu ikisi arasında bir yol tutturmak isteyenler;

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Onlar ki Allah’ı ve O’nun resullerini inkar ederler, Allah’la O’nun resulleri arasını açmak isterler de "bir kısmına inanırız, bir kısmını inkâr ederiz" derler; böylece imanla inkâr arasında bir yol tutmak isterler.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Those who deny Allah and His messengers, and (those who) wish to separate Allah from His messengers, saying: "We believe in some but reject others": And (those who) wish to take a course midway,-