1. İnsanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan, ikisinden pek çok erkek ve kadın üreten Efendinizi dinleyin. Adına birbirinizden isteklerde bulunduğunuz ALLAH’a saygı gösterin; akrabalara da… ALLAH elbette sizi gözetlemektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yetimlere mallarını verin. Temiz olanı pis olanla değişmeyin. Mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin. Bu büyük bir adaletsizlik olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yetimler hakkında adaletli davranamamaktan korkuyorsanız uygun gördüğünüz kadınlarla ikişer, üçer, dörder evlenebilirsiniz. Onlara eşit davranamamaktan korkuyorsanız bir taneyle veya yeminlerinizin/anlaşmalarınızın hak sahibi oldukları ile yetinin. Sapmamanız için en uygunu budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kadınlara mehirlerini tam verin. Kendi istekleriyle o mehrin bir kısmını size bağışlarlarsa onu gönül huzuruyla yiyebilirsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. ALLAH’ın sizi gözetici kıldığı mallarınızı aklı ermezlere vermeyin. O mallarla onları besleyin, giydirin ve onlarla güzel iletişim kurun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Evlenme yaşına eriştiklerinde yetimleri sınayın. Onlarda olgunluk görürseniz kendilerine mallarını verin. Onlar büyüyecek diye savurganlık ve aceleyle mallarını yemeyin. Zengin, (malın korumasına gösterdiği çabanın ücretinden) vazgeçsin. Fakir ise uygun bir miktarda harcasın. Mallarını kendilerine tanıklar huzurunda geri verin. Hesap görücü olarak ALLAH yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ana babanın ve akrabaların bıraktığından erkeklere bir pay vardır. Ana babanın ve akrabaların bıraktığından kadınlara da bir pay vardır. Miras ister az olsun ister çok olsun kadın bir pay almalıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Miras bölüşümünde, akrabalar, yetimler ve yoksullar da hazır bulunursa güzel sözler söyleyerek onlara da verin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Geriye zayıf çocuklar bırakan ve onların durumlarından endişe duyanlar dikkat etsinler! ALLAH’ı düşünsünler ve uygun kararlar versinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler karınlarını ateşle doldurmuş olurlar ve cehennemi boylayacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. ALLAH size çocuklarınız hakkında öğütte bulunuyor. Erkek, kadının iki katı pay alır. Mirasçılar sadece kadın olup iki kişiden fazla iseler kalıtın üçte ikisi onlarındır. Çocuk sadece bir kadınsa kalıtın yarısı onundur. Ölen kişi ardında çocuk bırakmışsa, ana ve babasının her birisine altıda bir düşer. Çocuğu yok da kendisine sadece ana ve babası varis oluyorsa bu durumda annesine üçte bir pay düşer. Kardeşi varsa bu durumda annesine altıda bir düşer. Tüm bu paylaşma oranları, ölenin yaptığı vasiyetten ve borçların ödenmesinden sonra gelir. Analarınız, babalarınız ve çocuklarınızdan hangisinin size daha yararlı olduğunu bilemezsiniz. Bu ALLAH’ın yasasıdır. ALLAH Bilendir, Bilgedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Çocukları yoksa, hanımlarınızın bıraktığı mirasın yarısı sizindir. Çocukları var ise, bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Bu pay, borçlarının ödenmesinden ve yaptıkları vasiyetteki payların dağıtılmasından sonradır. Çocuklarınız yoksa bıraktığınızın dörtte biri onlarındır. Çocuklarınız varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Bu pay, borçlarınızın ödenmesinden ve yaptığınız vasiyetteki payların dağıtılmasından sonradır. Miras bırakan erkeğin veya kadının, çocuğu ve eşi olmayıp bir erkek veya bir kız kardeşi var ise bu durumda her birine altıda bir düşer. Bundan fazla iseler, üçte biri paylaşırlar. Bu paylaşım vasiyetteki payların dağıtılmasından ve borçların ödenmesinden sonra uygulanmalıdır ki kimseye zarar verilmesin. Bu, ALLAH’tan bir vasiyettir. ALLAH Bilir, Şefkatlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bunlar ALLAH’ın yasalarıdır. ALLAH’a ve elçisine uyanları içinden ırmaklar akan bahçelere yerleştirir. Orada sürekli kalırlar. Bu, en büyük başarıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Kim ALLAH’a ve elçisine isyan eder ve yasalarını çiğnerse, onu içinde sürekli kalacağı bir ateşe sokar. Onun için alçaltıcı bir azap var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı içinizden dört tanık getirin. Tanıklık ederlerse, onları, ölünceye veya ALLAH onlara bir yol açıncaya kadar evlerde tutun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Sizden zina işleyen çifti cezalandırın. Tövbe edip düzelirlerse onlardan vazgeçin. ALLAH yönelişleri kabul edendir, Rahim’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Cahillik yüzünden bir kötülük işleyen ve hemen ardından tövbe edenlerin tövbesinin kabulu ALLAH’a aittir. ALLAH tövbelerini kabul eder. ALLAH Bilendir, Bilgedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Sürekli kötülük işleyen ve kendilerini ölüm yakalayınca, "Ben artık tövbe ettim" diyenlerin tövbesi geçersizdir. İnkârcı olarak ölenlerin de tövbesi geçersizdir. Onlar için acıklı bir azap var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Gerçeği onaylayanlar! Kadınların mirasına onların isteklerine aykırı olarak mirasçı olmanız sizin için yasal değil. Kendilerine önceden vermiş bulunduğunuz malları onlardan geri almak için onları sıkıştırmayın. Bir fuhuş işlemeleri hali istisna. Onlarla iyi geçinin. Onlardan hoşlanmıyorsanız, olur ki hoşlanmadığınız bir şeye ALLAH çok hayır koymuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Mevcut eşinizi bırakıp bir başka eşle evlenmek istiyorsanız, birincisine büyük miktarda mal vermişseniz bile ondan hiçbir şeyi geri almayın. Sahtekârlık ve iftira ederek ve günah işleyerek mi geri alacaksınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Bir zamanlar birbirinizin en yakın içli dışlı dostu olmanıza ve sizden sağlam bir söz almalarına rağmen nasıl olur da onu geri alırsınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Babanızın evlenmiş bulunduğu kadınlarla artık evlenmeyin. Fakat geçmişte yaptığınız bu tip evlilikleri de bozmayın. O davranış büyük bir günahtır, iğrenç ve kötü bir yoldur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Size şunlar yasaklandı: Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren analarınız, süt bacılarınız, karılarınızın anaları, kendileriyle gerdeğe girdiğiniz karılarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız –eğer onlarla gerdeğe girmemişseniz kızlarıyla evlenebilirsiniz–, öz oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi bir arada almanız… Mevcut evlilikler bu yasanın dışındadır. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ayrıca yeminlerinize/anlaşmalarınıza sahip olanlar hariç, (evlilik yoluyla) korunmuş kadınlar. Bunlar, ALLAH’ın üzerinize farz kıldığı yasalardır. Bunların dışındakiler, iffetli yaşamanız, zina etmemeniz ve mehirleriyle istemeniz koşuluyla size helaldir. Onlardan hoşlandıklarınıza, bir farz olarak mehirlerini ödeyin. Bu farzı yerine getirirken mehri ayarlamak için karşılıklı anlaşmanızda bir sakınca yoktur. ALLAH Bilendir, Bilgedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Sizden (bekar veya dul) korunmuş kadınlarla evlenmeye güç yetiremeyenler, yeminlerinize/anlaşmalarınıza sahip olanlar gerçeği onaylamış kadınlarla evlensinler. Onaylamanızın aslını en iyi bilen ALLAH’tır. Birbirinize eşitsiniz. Sahiplerinin izniyle ve uygun şekilde mehirlerini ödeyerek onlarla nikahlanın. İffetli yaşasınlar, zina etmesinler ve gizli dostlar edinmesinler. Evlilik yoluyla özgürlüklerine kavuştuktan sonra zina yaparlarsa, kendilerine korunmuş kadınlara verilen cezanın yarısı uygulanmalı. Bu, günaha girmekten korkanlarınız içindir. Sabrederseniz sizin için daha iyi. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. ALLAH size bunları açıklamak, sizden öncekilerin yoluna sizi iletmek ve kendisine yönelişinize (tövbe) karşılık vermek ister. ALLAH Bilendir, Bilgedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. ALLAH sizin kendisine yönelişinize karşılık vermek ister; fantezilerine uyanlar ise sizin büsbütün sapıtmanızı ister. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. ALLAH ise yükünüzü hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf yaratıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Gerçeği onaylayanlar! Birbirinizin malını karşılıklı rıza ile yapılan ticaret dışında haksızlık ve hile ile yemeyin;. Birbirinizi öldürmeyin. ALLAH size Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Kim düşmanlık ve zulüm ile bunu işlerse onu ateşe göndeririz. Bu, ALLAH’a kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Büyük yasaklardan kaçınırsanız günahlarınızı örter ve sizi onurlu bir girişle kabul ederiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. ALLAH’ın her birinize bağışladığı yeteneklere imrenmeyin. Erkeklere kazandıklarından bir pay, kadınlara da kazandıklarından bir pay var. ALLAH’tan size lütfunu bağışlamasını isteyin. ALLAH her şeyi Bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ananın, babanın, akrabaların ve evlenme yoluyla size akraba olanların bıraktıklarından her biriniz için paylar ayırdık. Her birine payını vermelisiniz. Elbette ALLAH her şeye Tanıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Erkekler kadınları gözetirler. Zira ALLAH her birine farklı yetenekler ve özellikler vermiştir. Zira erkekler evin geçiminden sorumludur. Erdemli kadınlar, (Tanrı’nın yasasına) boyun eğer ve ALLAH’ın korumasını emrettiğini (onur ve iffetlerini) tek başlarına bile olsalar korurlar. İffetlerinden endişe duyduğunuz kadınlara öğüt verin, yataklarınızı ayırın ve nihayet onları çıkarın. Size itaat ederlerse onlara karşı bir yol aramayın. ALLAH Yücedir, Büyüktür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Evli çiftin aralarının açılmasından endişeleniyorsanız, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden de bir hakem atamalısınız. (Karı ve koca) barışmayı isterlerse ALLAH ikisinin arasını bulur. ALLAH Bilir, Haber alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. ALLAH’a hizmet edin O’na hiçbir şeyi ve kimseyi ortak koşmayın. Ana babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve yeminlerinizin/anlaşmalarınızın hak sahibi olduklarına iyi davranın. ALLAH kendini beğenmiş kibirli kişileri sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Bunlar üstelik cimridirler ve halka cimriliği öğütlerler. ALLAH’ın kendi lütfundan onlara verdiğini gizlerler. İnkârcılara acıklı bir azap hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Bunlar, mallarını gösteriş için halka verir. ALLAH’ı ve ahiret gününü onaylamazlar. Kimin arkadaşı sapkın olmuşsa çok kötü bir arkadaşa sahip olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. ALLAH’ı ve ahiret gününü onaylasalardı ve ALLAH’ın kendilerine vermiş olduğu rızıktan yardım olarak harcasalardı ne olurdu? ALLAH onları Bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. ALLAH bir atom ağırlığınca bile haksızlık yapmaz. Aksine iyiliğin karşılığını kat kat verir ve kendi katından büyük bir ödül de verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Her ulusun üzerine bir tanık getirdiğimizde, seni de bunların üzerine tanık olarak getirsek halleri nice olur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. İnkâr edenler ve elçiye karşı gelenler o gün yerle bir olmak isterler. ALLAH’tan hiçbir hadis gizleyemezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Gerçeği onaylayanlar! Sarhoşken, ne dediğinizi bilinceye kadar, yolcu olanlar hariç cinsel ilişkiden sonra yıkanıncaya kadar namaza durmayın. Hasta veya yolcu iseniz, yahut biriniz tuvaletten gelmişse, yahut kadınlarla cinsel ilişkiye girmiş olup da su bulamamışsanız, temiz ve kuru bir toprağa niyetlenin. ALLAH Affeder, Bağışlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Kendilerine kitaptan bir pay verilenlerin, sapıklığı satın aldıklarını ve sizin de yolu sapıtmanızı istediklerini görmüyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. ALLAH düşmanlarınızı daha iyi bilir. Dost ve sahip olarak ALLAH yeter, yardımcı olarak ALLAH yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Yahudilerin bir kısmı kelimeleri bağlamından kaydırırlar ve "İşittik ancak kabul etmiyoruz" veya "Sözünüz sağır kulağa giriyor" veya din ile alay etmek için dillerini eğip bükerek, "Çobanımız ol (raina)" derler. Onlar, "İşittik ve itaat ettik" "Dinliyoruz" ve "Bizi gözet" deselerdi kendileri için daha iyi ve daha doğru olurdu. Ne var ki ALLAH inkârlarından ötürü onları lanetlemiştir. Çokları onaylamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Kitaplılar! Bazı yüzleri çevirip sürgüne göndermeden ve Cumartesi Halkını lanetlediğimiz gibi lanetlenmeden önce, yanınızdakileri onaylayıcı olarak indirdiğimizi onaylayın. ALLAH’ın emri sürekli uygulanmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. ALLAH kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz; bundan aşağısını dilediğini bağışlar. Kim ALLAH’a ortak koşarsa çok büyük bir hakaret etmiş olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Kendilerini temize çıkaranları görmüyor musun? Oysa ALLAH dilediğini temize çıkarır. Onlara en ufak bir haksızlık yapılmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Bak, nasıl da yalan yere ALLAH’a iftira ediyorlar. Büyük bir hakaret olarak bu yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmüyor musun? Azgınları ve küstahları onaylıyorlar ve inkâr edenler için, "Bunlar, gerçeği onaylayanlardan daha doğru yoldadır" diyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Onlar ALLAH’ın lanetine uğradılar. ALLAH kimi lanetlerse onun için bir yardımcı bulamazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Yoksa onların yönetimde bir payı mı var? Öyle olsaydı insanlara bir çekirdek bile vermezlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Yoksa ALLAH’ın lütfundan insanlara verdiğini mi çekemiyorlar? Oysa biz, İbrahim ailesine kitap ve bilgelik verdik. Onlara büyük bir otorite verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Onlardan kimi onu onayladı, kimi de ondan yüz çevirdi. Onlara ceza olarak cehennem yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Ayet ve mucizelerimizi inkâr edenleri bir ateşe atacağız. Derileri yandıkça, azabı tatmaları için başka derilerle yenileyeceğiz. ALLAH Üstündür, Bilgedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Gerçeği onaylayıp erdemli davrananları ise içinden ırmaklar akan bahçelere yerleştireceğiz; orada sürekli kalırlar. Onlar için orada tertemiz eşler var. Onları serin gölgelere sokacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. ALLAH emaneti sahiplerine vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. ALLAH size ne güzel öğüt veriyor. ALLAH İşitendir, Görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Gerçeği onaylayanlar! ALLAH’a uyun, elçisine uyun; sizden görev başında olanlara da. Herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz onu ALLAH’a ve elçisine havale ediniz. ALLAH’a ve ahiret gününe Gerçeği onaylıyorsanız… Bu, sizin için daha iyi ve en güzel çözüm yoludur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Seni ve senden önce indirilenleri onayladıklarını iddia ettikleri halde azgınların ve küstahların yasalarını uygulamak isteyenleri görmüyor musun? Oysa onu inkâr etmekle emredilmişlerdi; fakat sapkın onları büsbütün saptırmak istiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Kendilerine, "ALLAH’ın indirdiğine ve elçisine geliniz" dendiğinde, o ikiyüzlülerin senden alabildiğine kaçtıklarını görüyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. İşlediklerinin sonucu olarak başlarına bir musibet gelse hemen sana gelerek, "Amacımız ancak iyilik yapmak ve uzlaştırmaktı" diye ALLAH adına yemin ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. ALLAH onların kalplerindekini bilir. Onlara aldırma, onları aydınlat ve kişiliklerini etkileyecek güzel sözler söyle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Biz her elçiyi, ALLAH’ın izniyle kendisine itaat edilsin diye gönderdik. Onlar, kişiliklerine zulmettikleri zaman sana gelip ALLAH’tan günahlarının bağışlanmasını dileselerdi ve elçi de onlar için bağışlanma dileseydi, elbette ALLAH’ı Affedici ve Rahim bulacaklardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Hayır, Efendine andolsun, anlaşmazlıklarında seni aralarında hakem kılmadıkça ve verdiğin kararı, kalplerinde bir burukluk duymadan kabul etmedikçe ve tam teslim olmadıkça gerçeği onaylamış olmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. "Canınızı adayın" yahut "Yurtlarınızdan çıkın" diye emretmiş olsaydık, pek azı hariç bunu yapmazlardı. Kendilerine öğütleneni uygulasalardı onlar için daha iyi ve daha sağlam olurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Kendilerine katımızdan büyük bir ödül verirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Ve onları doğru bir yola iletirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. ALLAH’a ve elçisine uyanlar, ALLAH’ın kendilerine iyilikte bulunduğu peygamberler, doğrulayıcılar, tanıklar ve salihler ile beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Bu lütuf ALLAH’tandır. Bilen olarak ALLAH yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Gerçeği onaylayanlar! Tetikte durun. Bölük bölük ya da topluca harekete geçin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. İçinizde ağır davrananlar var. Size bir musibet gelirse, "ALLAH bana iyilik etti de onlarla birlikte (musibete) tanık olmadım" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. ALLAH’tan size bir lütuf erişirse sanki önce aranızda hiçbir dostluk yokmuş gibi, "Keşke ben de onlarla birlikte olsaydım da büyük bir başarı kazansaydım" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Dünya hayatını ahirete değişenler ALLAH yolunda savaşsınlar. Kim ALLAH yolunda savaşır, ölür yahut yenerse, kendisine büyük bir ödül vereceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Size ne oldu ki "Efendimiz, bizi halkı zalim olan bu ülkeden kurtar, bize sahip çık, bize yardım et" diye feryat eden ezilmiş erkekler, kadınlar ve çocuklara rağmen hâlâ ALLAH yolunda savaşmıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Gerçeği onaylayanlar ALLAH yolunda savaşırlar. Kâfirler ise azgınların ve küstahların yolunda savaşırlar. Öyleyse sapkının dostlarıyla savaşın; sapkının planı zayıftır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Kendilerine, "Elinizi savaştan çekin, namazı gözetin, zekâtı verin" denilenlere dikkat etmedin mi? Kendilerine savaşmaları emredildiğinde, insanlardan ALLAH’tan korkar gibi, belki daha fazla korkmaya başladılar ve "Efendimiz, neden bize savaşı yükledin, bizi yakın bir zamana kadar erteleyemez miydin!" dediler. De ki: "Bu dünyanın varlığı azdır, erdemliler için ahiret daha hayırlıdır; en ufak bir haksızlığa uğratılmayacaksınız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Nerede olursanız olun, sağlam kalelerde bile olsanız ölüm sizi yakalar. Başlarına iyi bir şey gelse, "Bu ALLAH tarafındandır" derler. Kendilerine bir kötülük dokunsa, "Bu senin tarafındandır" derler. De ki: "Hepsi ALLAH tarafındandır." Bu topluma ne oluyor ki neredeyse hiçbir hadis (söz) anlamıyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Sana gelen her iyilik ALLAH’tan, sana gelen her kötülük ise kendindendir. Seni insanlara elçi olarak gönderdik. Tanık olarak ALLAH yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Elçiye uyan ALLAH’a uymuş olur. Kim yüz çevirirse çevirsin; biz seni onların üzerine bekçi göndermedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. "Tamam, itaat ediyoruz" derler. Ancak senin yanından çıktıklarında onlardan bir takımı, söylemiş olduklarının tersini kuruyor. ALLAH onların planlayıp kurdukları şeyleri kaydediyor. Onlara aldırma; ALLAH’a güven. Destekleyici olarak ALLAH yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Kuran’ı incelemiyorlar mı? ALLAH’tan başkasının olsaydı onda birçok çelişki bulacaklardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Onlara güvenlik ve tehlikeyle ilgili bir söylenti ulaşsa onu yayarlar. Durumu elçiye ve aralarındaki yetkililere iletselerdi uzmanları onu değerlendirirdi. Size ALLAH’ın lütfu ve rahmeti olmasaydı pek azınız hariç sapkına uyacaktınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. ALLAH yolunda savaşmalısın. Sen ancak kendinden sorumlusun. Gerçeği onaylayanları da aynı şeye özendir ki ALLAH kâfirlerin gücünü etkisiz hale getirsin. ALLAH’ın gücü daha şiddetli, cezası daha çetindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Kim bir iyiliğe aracılık ederse kendisi için ondan bir pay var. Kim bir kötülüğe aracılık ederse, kendisi için ondan bir pay var. ALLAH her şeyi kontrol eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Herhangi bir selam ile selamlandığınız zaman daha güzeliyle veya aynen iade ederek selamı alın. Kuşkusuz ALLAH her şeyi hesaba katar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. ALLAH: O’ndan başka tanrı yoktur. Gerçekleşmesi mutlak olan diriliş gününde sizleri biraraya toplayacaktır. ALLAH’tan daha doğru hadis sahibi kim olabilir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Size ne oluyor da ikiyüzlüler hakkında iki gruba ayrılıyorsunuz? İşlediklerinden ötürü ALLAH onları baş aşağı çevirdi. ALLAH’ın saptırdığını siz mi doğru yola ulaştırmak istiyorsunuz? ALLAH’ın saptırdığı kimseye sen hiçbir yol bulamazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Sizin de kendileri gibi inkâr etmenizi istediler ki onlarla bir olasınız. ALLAH yolunda harekete geçinceye kadar onlardan kimseyi dost edinmeyin. Size karşı dönerlerse onları yakalayın, onları bulduğunuz yerde öldürün. Onları ne dost ne de yardımcı edinmeyin; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Ancak aranızda anlaşma bulunan bir topluluğa katılan, yahut sizinle veya kendi halkıyla savaşmaktan dolayı göğüslerinde sıkıntı duyarak size gelenler hariç… ALLAH dileseydi onları başınıza musallat eder ve onlar da sizinle savaşırdı. Sizi yalnız bırakır, sizinle savaşmaz ve size barış önerirlerse ALLAH sizin onlara saldırmanıza izin vermez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Hem sizinle hem kendi toplumlarıyla güven içinde durmak isteyen bir başka grup bulacaksınız. Ne zaman kargaşalığa çağrılsalar içine dalarlar. Sizi yalnız bırakmaz, barış yapmak istemez ve ellerini sizden çekmezlerse karşılaştığınız yerde onları öldürebilirsiniz. Böylelerine karşı size apaçık yetki verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Gerçeği onaylamış bir kişi, kaza hali hariç gerçeği onaylamış birisini öldüremez. Kim bir gerçeği onaylayanı kazara öldürmüşse gerçeği onaylamış bir köleyi salmalı ve ölenin ailesine diyet ödemeli. Ancak diyetten vazgeçip sadaka olarak kabul ederlerse başka. Öldürülen, sizinle savaş halinde olan bir topluluğa mensup bir gerçeği onaylayan ise, o zaman gerçeği onaylayan bir köleyi salmalısınız. Ancak, maktul aranızda anlaşma olan bir topluluktan ise ailesine diyet vermeli ve gerçeği onaylamış bir köleyi salmalısınız. Kim (gerekli parayı veya salacağı bir köle) bulamıyorsa, ALLAH tarafından tövbesinin kabul edilmesi için iki ay aralıksız oruç tutmalıdır. ALLAH Bilendir, Bilgedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Kim gerçeği onaylamış birisini kasten öldürürse yeri, sürekli kalacağı cehennemdir. ALLAH kendisine gazap ve lanet etmiştir. Ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Gerçeği onaylayanlar, ALLAH yolunda çarpışmaya çıktığınız zaman dikkatli olun. Size barış önerene, dünya hayatının geçici yararını gözeterek "Sen onaylamıyorsun" demeyin. Çünkü ALLAH’ın yanında çok ganimetler var. Daha önceleri siz de onlar gibiydiniz; fakat ALLAH size lütfetti. Öyleyse iyice araştırıp emin olun. ALLAH yaptıklarınızdan Haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Yerlerinde oturanlar ile mallarıyla canlarıyla ALLAH yolunda savaşım verenler bir olmaz. ALLAH mallarıyla, canlarıyla savaşım verenleri derece bakımından oturanlardan üstün kıldı. ALLAH hepsine güzellikler söz veriyor. Bununla birlikte, ALLAH savaşım verenleri oturanlar üzerine daha büyük bir ödülle üstün kıldı; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Kendi katından derecelerle, bağışlama ve rahmet ile… ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Kendilerine zulmedenlerin canlarını alırken melekler: "Ne halde idiniz" derler. "Bizler yeryüzünde ezilmiş kimselerdik" diye cevap verirler. "ALLAH’ın yeri geniş değil miydi ki oralara göç edeydiniz" derler. Onların yeri cehennem. O ne kötü bir dönüş noktası. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Ancak, hiçbir çıkış yoluna gücü yetmeyen ve göç etmeye yol bulamayan erkek, kadın ve çocuk ezilmişler hariç. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Böylelerinin ALLAH tarafından affedilmesi umulur. ALLAH Affedicidir, Bağışlayandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Kim ALLAH yolunda göç ederse yeryüzünde barınacak çok yer ve bolluk bulur. Kim ALLAH’a ve elçisine göç etmek için evinden çıkar ve sonra kendisini ölüm yakalarsa, ödülünü vermek ALLAH’a düşer. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Yeryüzünde yolculuğa çıktığınız zaman inkârcıların size saldırmasından korkuyorsanız namazı kısaltmanızda bir sakınca yok. Kuşkusuz inkârcılar sizin açık düşmanınızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Sen içlerinde olup onlara namaz kıldırdığın zaman, onlardan bir grup sizi korumak için yanınızda bulunsun ve silahlarını da yanlarına alsın. Namaza duranlar secdeye vardıklarında arkanızda bulunsunlar. Sonra namaz kılmamış olan grup gelsin ve seninle birlikte namaza dursunlar, diğer grup silahlarını alıp nöbet tutsunlar. İnkârcılar, silahlarınız ve eşyanız hakkında dikkatsiz davranmanızı ve böylece sizi ani bir baskınla bozguna uğratmayı umarlar. Yağmur ve hastalık gibi özürlerden ötürü silahlarınızı bırakmanızda bir sakınca yok. Ancak alarmda olun. ALLAH kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırladı… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Namazı bitirdiğiniz zaman ayakta, oturarak ve uzanarak ALLAH’ı anın. Güvene kavuştuğunuzda namazı gözetiniz. Namaz, gerçeği onaylayanlar üzerine belirli vakitlerde farz kılınmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. O topluluğu izlemekte gevşeklik göstermeyin. Siz acı çekiyorsanız onlar da sizin gibi acı çekiyor. Fakat siz, onların ALLAH’tan ummadığını umuyorsunuz. ALLAH Bilendir, Bilgedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Halkın arasında ALLAH’ın sana gösterdiği gibi yargı veresin diye Biz sana gerçeği içeren kitabı indirdik. Hainlerden yana olma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. ALLAH’tan bağışlanma dile. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Kendi özlerine hainlik edenleri savunma; ALLAH ihanet edenleri ve günah işleyenleri sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Halktan gizlerler ama ALLAH’tan gizleyemezler. Oysa O’nun hoşlanmadığı düşünceleri kurarlarken O onlarla beraberdir. ALLAH onların tüm yaptıklarını Kuşatır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. İşte sizler bu tür kişileri dünya hayatında savunuyorsunuz. Peki, diriliş gününde ALLAH’a karşı kim onları savunacak? Ya da kim onlara avukat olacak? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Kim bir kötülük işler veya özüne zulmeder de sonra ALLAH’tan bağışlanma dilerse ALLAH’ı Bağışlayıcı ve Rahim bulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Kim bir günah kazanırsa kendisine karşı kazanmış olur. ALLAH Bilendir, Bilgedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Kim bir hata yahut bir günah işler de sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa şüphesiz büyük bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiş olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. ALLAH’ın sana lütfu ve rahmeti olmasaydı, onlardan bir grup seni saptıracaktı. Onlar, yalnız kendilerini saptırır; sana hiçbir zarar veremezler. ALLAH sana kitap ve bilgeliği indirdi ve sana bilmediğin şeyleri öğretti. ALLAH’ın sana olan lütfu büyüktür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. Onların gizli görüşmelerinin çoğunda hayır yoktur; sadakayı, iyiliği veya halkın arasını düzeltmeyi savunmaları başka. Kim ALLAH’ın rızasını arayarak bunları yaparsa ona büyük bir ödül vereceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. Doğru yol kendisine belli olduktan sonra kim elçiye karşı gelir ve gerçeği onaylayanların yolundan farklı bir yol edinirse, seçtiği yöne kendisini yöneltir ve onu cehenneme atarız. Ne kötü bir dönüş noktasıdır orası. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. ALLAH kendisine ortak koşulmasını affetmez; bunun aşağısındaki günahları ise dilediği kişiye affeder. Kim ALLAH’a ortak koşarsa tamamen sapıtmış olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. O’ndan ayrı olarak tanrıçalara hizmet ederler. Aslında inatçı sapkından başkasına hizmet etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. ALLAH ona lanet etmiş ve o da, "Elbette senin kullarından belli bir pay alacağım" demişti, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. "Onları saptıracağım, onları kuruntularla oyalayacağım, hayvanların kulaklarını yarmalarını (böylece etlerini haram etmelerini) emredeceğim, ALLAH’ın yaratışını/tasarımını değiştirmelerini emredeceğim." Kim ALLAH yerine sapkını dost ve egemen edinirse apaçık bir kayba uğramıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Onlara söz verir, ümit verir. Gerçekte, sapkının onlara verdiği söz kandırmadan başka bir şey değil. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. Varacakları nokta cehennemdir; ondan kaçamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. Gerçeği onaylayıp erdemli işler yapanları, içlerinde ırmaklar akan bahçelere yerleştireceğiz; orada ebedî kalacaklar. ALLAH’ın sözü gerçektir. ALLAH’tan daha doğru sözlü kim olabilir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Bu, ne sizin kuruntularınız ne de kitap halkının kuruntularına göredir: Kim bir kötülük işlerse karşılığını bulur ve ALLAH’tan başka bir Sahip ve Yardımcı bulamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. Erkek veya kadın, her kim gerçeği onaylayarak erdemli bir hayat sürerse bahçeye girer ve en ufak bir haksızlık görmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. ALLAH’a teslim olarak iyilik yapan ve İbrahim’in tek tanrıcı dinine uyandan daha güzel bir dine kim sahip olabilir? ALLAH İbrahim’i arkadaş edindi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. Yerde ve göktekilerin hepsi ALLAH’ındır. ALLAH her şeyi Kuşatır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. Sana kadınlar hakkında soruyorlar. De ki: "ALLAH bu Kitap yoluyla kadınlar hakkında sizi aydınlatıyor. Yasal hakları olan mallarını vermeyip kendileriyle evlenmek istediğiniz kadınların yetimleri ve zavallı çocukları hakkında Kitapta size okunan ayetler yetimlere adaletli davranmanızı emretmektedir. Yaptığınız her iyiliği ALLAH Biliyor." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. Bir kadın kocasının iffetsiz davranışından, yahut kendisinden yüz çevirmesinden endişe ediyorsa uzlaşmayla tekrar aralarını düzeltmelerinde bir sakınca yoktur. Uzlaşma daha iyidir. Kişi bencil ve kıskanç davranmaya eğilimlidir. İyilik yapar ve erdemli davranırsanız, elbette ALLAH yaptıklarınızı haber alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 129. Ne kadar isteseniz de kadınlara eşit davranamazsınız. Öyleyse tamamen birine yönelip de diğerini askıdaymış gibi bırakmayın. Bu durumu düzeltip erdemli olursanız ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 130. Çiftler birbirlerinden ayrılırlarsa, her birisini bol nimetiyle yoksulluktan kurtarır. ALLAH Cömerttir, Bilgedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 131. Göklerde ve yerde ne varsa ALLAH’ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere de size de, "ALLAH’ı sayıp dinleyin" diye öğütledik. İnkâr ederseniz, bilesiniz ki göklerde ve yerde ne varsa ALLAH’ındır. Kuşkusuz ALLAH kimseye muhtaç değildir, övgüye layıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 132. Göklerde ve yerde ne varsa ALLAH’ındır. Koruyucu olarak ALLAH yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 133. İnsanlar! O dilerse sizi ortadan kaldırıp başkalarını getirir. ALLAH’ın gücü buna yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 134. Her kim dünya nimetini isterse, bilsin ki hem dünya hem ahiret nimeti ALLAH’ın yanındadır. ALLAH İşitendir, Görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 135. Gerçeği onaylayanlar! Kendiniz, ananız, babanız ve yakınlarınız aleyhinde dahi olsa ALLAH için tanıklık ederek adaleti gözetin. İster zengin, ister fakir olsun, ALLAH her iki gruba da bakar. Öyleyse, kişisel çıkar ve duygularınıza uyarak taraflı davranmayın. Gerçeği çarpıtırsanız veya tanıklık etmekten çekinirseniz, bilesiniz ki ALLAH yaptıklarınızı haber alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 136. Gerçeği onaylayanlar! ALLAH’a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve daha önceden indirdiği kitabı onaylayın. Kim ALLAH’ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkâr ederse büsbütün sapıtmış olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 137. Gerçeği onaylayıp sonra inkâr eden, tekrar gerçeği onaylayıp tekrar inkâr eden ve daha sonra inkârlarında ileri giden kimseleri ALLAH affetmeyecek ve onlara yol göstermeyecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 138. İkiyüzlülere acıklı bir azabı müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 139. Onlar ki gerçeği onaylayanlara ek olarak inkârcılarla da iş birliği yapar. Onların yanında onur mu arıyorlar? Oysa, onur tümüyle ALLAH’a aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 140. Size kitapta bildirilmiştir ki: ALLAH’ın ayetlerinin inkâr edilip alaya alındığını işittiğiniz zaman, onlar başka bir söze dalıncaya kadar onlarla birlikte oturmayın; yoksa siz de onlar gibi olursunuz. ALLAH bütün ikiyüzlüleri ve inkârcıları cehennemde toplayacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 141. Onlar sizi gözetleyip dururlar. ALLAH’tan size bir zafer geldiğinde, "Biz sizinle birlikte değil miydik" derler. Kazanma sırası inkârcılara gelirse bu sefer, "Biz size destek olarak sizi gerçeği onaylayanlardan korumadık mı" derler. Diriliş günü, ALLAH aranızda hüküm verecektir. ALLAH inkârcılara, gerçeği onaylayanlar üzerine egemen olma fırsatını vermeyecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 142. İkiyüzlüler ALLAH’ı aldattıklarını zanneder. Halbuki O, onları aldanmış bırakır. Onlar namaza kalktıklarında üşene üşene kalkar. Çünkü insanlara gösteriş yaparlar ve ALLAH’ı pek az anarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 143. Arada bocalayıp dururlar; ne bunlara ne de onlara katılırlar. ALLAH’ın şaşırttığına bir yol bulamazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 144. Gerçeği onaylayanlar, gerçeği onaylayanları bırakıp inkârcıları dost edinmeyin. ALLAH’a, size karşı kullanacağı bir delil mi vermek istiyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 145. İkiyüzlüler ateşin en aşağı katındadır. Onlara yardım edecek kimse bulamazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 146. Ancak tövbe eden, durumunu düzelten, ALLAH’a sarılan ve dinlerini sadece ALLAH’a ait kılanlar başka… Bunlar, gerçeği onaylayanlarla birliktedir. ALLAH gerçeği onaylayanlara daha sonra büyük bir ödül verecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 147. Sizler gerçeği onaylar ve şükrederseniz ALLAH sizi neden cezalandırsın ki? ALLAH Şükredendir, Bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 148. ALLAH kötü dil kullanılmasını sevmez. Zulme uğrayanlar başka. ALLAH İşitendir, Bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 149. Bir iyiliği açığa vurur veya gizlerseniz, yahut bir kötülüğü affederseniz, ALLAH Affedendir, Güçlüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 150. ALLAH’a ve elçisine karşı çıkanlar, ALLAH ile elçilerinin arasını ayırmak isteyenler, "Bir kısmını gerçek olarak onaylayıp bir kısmını inkâr ederiz" diyenler ve bu ikisi arasında bir yol edinmek isteyenler… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 151. İşte bunlar gerçek inkârcılardır. İnkârcılar için acıklı bir azap hazırlıyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 152. ALLAH’ı ve elçilerini onaylayan ve onların hiçbiri arasında ayrım yapmayanların da ödüllerini ileride verecek. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 153. Kitap halkı, senin kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyor. Musa’dan bunun daha büyüğünü istemiş ve, "Bize ALLAH’ı fiziksel olarak göster" demişlerdi. Böyle sınırı aşmalarından ötürü onlara yıldırım çarptı. Kendilerine apaçık deliller gelmesine rağmen buzağıya hizmet ettiler. Onları yine affettik. Musa’ya da apaçık bir yetki verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 154. Kendilerinden söz alırken Sina Dağı’nı üzerlerine yükselttik. Onlara, "Kapıdan alçak gönüllü olarak girin" dedik. Onlara, "Cumartesi yasağını çiğnemeyin" dedik; onlardan sağlam bir söz aldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 155. Sözlerini bozmalarından, ALLAH’ın ayet ve delillerini inkâr etmelerinden, peygamberleri haksız yere öldürmelerinden ve "Sabit fikirliyiz" demelerinden ötürü, evet inkârlarından ötürü ALLAH onların anlayışlarını mühürledi. Bunun için pek azı gerçeği onaylar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 156. İnkârlarından ve Meryem hakkında büyük bir yalan uydurmalarından ötürü… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 157. Ve ALLAH’ın elçisi "Meryem oğlu İsa Mesih’i öldürdük" demelerinden ötürü… Oysa onu öldürmediler ve onu asmadılar; fakat öyle yaptıklarını sandılar. Tüm mezhepler bu konuda kuşku içindedir. Onların bu konuda bir bilgisi yok; sadece zanna uyuyorlar. Kesin olarak onu öldürmediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 158. Tersine, ALLAH onu kendisine yükseltti; ALLAH Üstündür, Bilgedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 159. Kendilerine kitap verilenlerden her biri ölümünden önce bu gerçeği onaylamak zorundadır. Diriliş Günü ise o onlara karşı tanık olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 160. Yahudilerin işledikleri zulümlerden ve birçok kişiyi ALLAH yolundan çevirmelerinden dolayı kendilerine daha önce helal kılınmış temiz nimetleri yasakladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 161. Menedildikleri halde tefecilik yapmalarından ve halkın parasını haksızlıkla yemelerinden ötürü… Onların inkârcılarına acıklı bir azap hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 162. Ancak aralarındaki derin ilim sahipleri ve gerçeği onaylayanlar, sana indirileni ve senden önce indirilenleri onaylar. Namazı gözetir, zekâtı verir, ALLAH’ı ve ahiret gününü onaylarlar; bunlara büyük bir ödül vereceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 163. Nuh’a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakup’a ve soyuna, İsa’ya, Eyyup’a, Yunus’a, Harun’a ve Süleyman’a da vahyetmiş, Davut’a da Zebur vermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 164. Sana önceden anlattığımız elçilere ve anlatmadığımız elçilere de… Ve ALLAH Musa ile de kelimelerle konuşmuştu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 165. Müjdeler ve uyarılar getiren elçiler… Ki tüm bu elçilerden sonra insanların ALLAH’a karşı bir bahaneleri kalmasın. ALLAH Üstündür, Bilgedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 166. Fakat ALLAH, sana indirdiğine tanıklık eder. Onu kendi bilgisiyle indirdi. melekler de buna tanıklık eder. Tanık olarak ALLAH yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 167. İnkâr edenler ve ALLAH’ın yolundan alıkoyanlar tamamıyla sapıtmışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 168. İnkâr edip zulmedenleri ALLAH ne bağışlayacak, ne de onlara bir yol gösterecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 169. Yalnız cehennemin yolu hariç. Orada sürekli kalacaklar. Bu, ALLAH’a pek kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 170. İnsanlar! Elçi Efendinizden gerçeği getirmiştir. Kendi yararınız için onaylamalısınız. İnkâr ederseniz, bilin ki göklerde ve yerde ne varsa ALLAH’ındır. ALLAH Bilendir, Bilgedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 171. Kitaplılar! Dininizde sınırı aşmayın. ALLAH hakkında yalnız gerçeği söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, sadece ALLAH’ın elçisi ve Meryem’e gönderdiği kelimesi ve O’ndan gelen bir candır. ALLAH’a ve elçilerini onaylayın. "Üçtür" demeyin. Kendi yararınız için buna son verin. Biricik tanrı yalnız ALLAH’tır. O, çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. Vekil olarak ALLAH yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 172. Ne Mesih, ne de yakın melekler ALLAH’ın kulu olmayı küçüklük saymaz. Kim O’na kulluğu küçük görür de büyüklük taslarsa, bilsin ki O, onların hepsini huzuruna toplayacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 173. Gerçeği onaylayıp erdemli davrananların ödüllerini eksiksiz ödeyecek ve lütfundan onlara daha fazla verecektir. Küçümseyip kibirlenenleri ise acıklı bir azapla cezalandıracak. Kendilerine ALLAH’tan başka ne bir sahip ve ne de bir yardımcı bulamayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 174. İnsanlar! Efendinizden size bir kanıt geldi ve üzerinize apaçık bir ışık indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 175. ALLAH’ı onaylayıp O’na sarılanları ise kendi rahmetine ve lütfuna kabul edecek, onları dosdoğru bir yola sokarak kendisine yöneltecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 176. Sana danışıyorlar. De ki: "ALLAH size eşsiz ve çocuksuz olan kişinin mirası hakkında şu hükmü açıklıyor: Ölen erkeğin çocuğu olmayıp bir kız kardeşi varsa, bıraktığı mirasın yarısı kız kardeşinindir. Fakat, (ölen kişi) çocuğu olmayan kız kardeşse, erkek kız kardeşinin mirasının tamamını alır. Varisler iki kız kardeş ise, bırakılanın üçte ikisi onlarındır. Kardeşler, erkeklerden ve kadınlardan oluşuyorsa, erkeğe kadının iki katı kadar pay verilir." Şaşırmamanız için ALLAH size böylece açıklıyor. ALLAH her şeyi Bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster