بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا
Ber rafeahüllahü ileyh ve kanellahü azızen hakıma
Kelime
Anlamı
Kökü
بَلْ
hayır
رَفَعَهُ
onu yükseltti
اللَّهُ
Allah
إِلَيْهِ
kendisine
وَكَانَ
ve
اللَّهُ
Allah
عَزِيزًا
daima üstündür
حَكِيمًا
hüküm ve hikmet sahibidir

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Allah onu kendisine yüceltti ve Allah, üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Hayır, Allah onu kendi katına yüceltti. Allah güçlüdür, O’nun gücüne hiçbir güç yetişemez. Yapıp ettiği herşeyi, yerli yerince yapandır.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Bilâkis Allah onu (İsa’yı) kendi nezdine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Bilakis Allâh Onu kendine yüceltti! Allâh Aziyz’dir, Hakiym’dir.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Aksine Allah onu kendi katına yükseltti. Allah yücedir, hakimdir.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Hayır; Allah onu Kendine yükseltti. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Doğrusu Allah, onu yükseltip himayesine almıştır. Allah Azizdir, hükmünde hikmet sâhibidir.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Hayır, Allah onu kendi katına yüceltti. Allah gerçekten kudret ve hikmet sahibidir.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (156-15) 8 Bu, bir de inkarlarindan Meryem’e buyuk bir iftirada bulunmalarindan ve: «Meryem oglu Isa Mesih’i, Allah’in elcisi oldurduk» demelerinden oturudur. Oysa onu oldurmediler ve asmadilar, fakat onlara oyle gorundu. Ayriliga dustukleri seyde dogrusu suphededirler, bu husustaki bilgileri ancak saniya uymaktan ibarettir, kesin olarak onu oldurmediler, bilakis Allah onu kendi katina yukseltti. Allah Guclu’dur, Hakim’dir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (156-157-158) (Yahudiler, İsâ Peygamberi) inkârları, Meryem’e zina (gibi) büyük bir iftirada bulunmaları ve Allah’ın Peygamberi Meryem oğlu isa’yı gerçekten öldürdük, demeleri (sebebiyle Allah onları lanetleyip kalblerini mühürledi). Oysa onlar İsa’yı öldüremediler ve asamadılar; (öldürülen başkası idi). kendilerine (İsâ gibi) benzetildi. İsâ’ nın öldürülmesi hakkında ihtilâfa düşenler elbette bu hususta şüphe içindedirler ; onların bu konuda zanna uymaktan başka bir, bilgileri yoktur. İsa’yı kesinlikle öldüremediler; bilâkis Allah onu kendi katına yükseltti. Allah yegâne üstündür, hikmet sahibidir.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Doğrusu Allah, onu (İsa`yı) yükseltip himayesine almıştır. Allah mutlak galiptir, yegâne hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Fakat Allah onu kendisine yükseltmiştir. Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Bilâkis Allah onu (İsa’yı) kendi nezdine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Tersine, ALLAH onu kendisine yükseltti; ALLAH Üstündür, Bilgedir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Fakat Allah onu kendisine yükseltmiştir. Allah, aziz (daima üstün)dir, hikmet sahibidir.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Tersine Allah, O’nu kendi katına çıkardı. Hiç şüphesiz Allah üstün iradeli ve hikmet sahibidir.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Hayır; Tanrı onu kendine yükseltti. Tanrı üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Aksine Allah onu kendisine doğru yükseltti. Şüphesiz Allah Azîz ve Hakîm olandır.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Bil’âkis Allah onu yükseltib kendisine kaldırmışdır. Allah, mutlak gaalibdir, yegâne hüküm ve hikmet saahibidir.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Bil`akis Allah, onu kendi (katı)na yükseltti. Çünki Allah, Azîz (kudreti dâimâ galib gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Bilakis Allah, onu kendi katına yükseltmiştir. Allah; Aziz’dir, Hakim’dir.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Allah İsa’nın şanını (kıyamete kadar adının anılmasını sağlayarak) yüceltti. Allah güçlü ve her şeyin hükmünü verendir.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Hayır, Allah onu, kendisine yükseltti. Ve Allah Azîz’dir (üstündür, güçlüdür), Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibidir).

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Bilakis Allah onu kendi katına yükseltti. Allah üstün güç sahibidir, hikmet sahibidir.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Hayır, Allah onu Kendi katına yüceltti. Allah gerçekten kudret ve hikmet sahibidir.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Bilakis, Allah onu kendi katına yüceltti. Zira Allah mutlak üstün ve yüce olandır, her hükmünde tam isabet sahibidir.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Hayır, Allah Teâlâ O’nu kendisine yükseltmiştir. Ve Allah Teâlâ azîzdir, hakîmdir.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Bilakis Allah onu kendi katına yükseltti. Allah Azîz’dir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Fakat Allah onu (öldürerek) kendi katına yükseltmiştir. Allah üstün ve güçlüdür, doğru hüküm/karar verendir.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Tersine Allah, O’nu kendi katına çıkardı. Hiç şüphesiz Allah üstün iradeli ve hikmet sahibidir.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (155-158) İşte sözleşmelerini bozmaları, Allah’ın âyetlerini inkâr etmeleri, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve "kalplerimiz perdelidir" demeleri -ki kalpleri perdeli yaratılmış olmayıp, Allah inkârcılıkları sebebiyle kalplerini mühürledi de artık onlar pek az inanırlar- yine inkârları ve Meryem aleyhinde müthiş bir iftira atmaları ve "Biz Allah’ın resulü(!) Meryem oğlu Mesih Îsâ’yı katlettik!" demeleri yüzünden, onların başlarına belalar vererek cezalandırdık, kalplerini mühürledik. Oysa onlar Îsâ’yı öldüremediler, asamadılar da; öldürülen başkası idi, lâkin kendilerine ona benzer gösterildi. Îsâ hakkında ihtilâfa düşenler de bu hususta şüphe içindedirler. Bu konuda kesin bilgileri yoktur, zanna tâbi olmaktan başka bir şeye dayanmazlar. Onu kesinlikle öldüremediler. Doğrusu Allah onu kendi katına yükseltti. Allah aziz ve hakimdir (mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Hayır, Allâh onu kendisine yükseltti. Allâh dâimâ üstündür, hüküm ve hikmet sâhibidir.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Aksine Allah, Onu kendi katına yükseltti. Allah, azizdir, hakimdir.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Hayır; Allah onu kendine yükseltti. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Tam aksine, Allah onu kendisine yükseltti. Allah Azîz’dir, Hakîm’dir.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Nay, Allah raised him up unto Himself; and Allah is Exalted in Power, Wise;-