لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ۚ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا
Ley yestenkifel mesıhu ey yekune abdel lillahi ve lel melaiketül mükarrabun ve mey yestenkif an ıbadetihı ve yestekbir fe seyahşüruhüm ileyhi cemıa
Kelime
Anlamı
Kökü
لَنْ
يَسْتَنْكِفَ
çekinmez
الْمَسِيحُ
Mesih
أَنْ
يَكُونَ
olmaktan
عَبْدًا
kul
لِلَّهِ
Allah’a
وَلَا
الْمَلَائِكَةُ
ve melekler de
الْمُقَرَّبُونَ
(Allah’a) yaklaştırılmış
وَمَنْ
ve kim
يَسْتَنْكِفْ
çekinirse
عَنْ
عِبَادَتِهِ
O’na kulluktan
وَيَسْتَكْبِرْ
ve büyüklük taslarsa
فَسَيَحْشُرُهُمْ
bilsin ki O toplayacaktır
إِلَيْهِ
kendi huzuruna
جَمِيعًا
onların hepsini

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ne Mesîh, Allah’a kul olmaktan çekinir, ne de Tanrının kendisine yakınlaştırdığı melekler ve ona kulluktan çekinen ve ululanmak isteyenleri o, tapısında toplayacaktır.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Ne İsa Allah’ın kulu olmaktan kaçınacak kadar gurura kapıldı, ne de O’na yakın olan melekler. O’na kulluk yapmaktan vazgeçecek kadar gurura kapılanlar ve küstahça böbürlenenler bilsinler ki, hesap günü Allah hepsini kendi katında toplayacaktır.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Ne Mesîh ve ne de Allah’a yakın melekler, Allah’ın kulu olmaktan geri dururlar. O’na kulluktan geri durup büyüklenen kimselerin hepsini (Allah) yakında huzuruna toplayacaktır.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Ne Mesih (İsa) ve ne de mukarreb melâike Allâh’a kulluktan asla gocunmazlar! Kim O’nun ibadetinden kaçınır ve kibirlenirse, hepsini kendine haşr edecektir.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Mesih Allah’a kul olmaktan çekinmez; Allah’a yaklaştırılmış melekler de çekinmezler. Kim O’na kul olmaktan çekinir de büyüklenirse (bilsin ki) O, onların tümünü kendi huzuruna toplayacaktır.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Mesih ve yakınlaştırılmış (yüksek derece sahibi) melekler, Allah’a kul olmaktan kesinlikle çekimser kalmazlar. Kim O’na ibadet etmeye ’karşı çekimser’ davranırsa ve büyüklenme gösterirse (bilmeli ki,) onların tümünü huzurunda toplayacaktır.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Mesih (Hz. İsa), hiç bir zaman Allah’ın bir kulu olmaktan çekinmez. Mukarrebûn Melekler (Allah’a yakın melekler) de çekinmezler. Kim Allah’a kulluktan, ona ibadetten çekinir ve büyüklenirse, bilsin ki, o, kıyâmette hepsini huzurunda toplayacaktır.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Ne Mesih, Allah`a kul olmaktan çekinir, ne de Allah`a yaklaştırılmış melekler. Kim Allah`a kulluktan çekinir ve büyüklük taslarsa, bilsin ki Allah onların hepsini kendi huzurunda toplayacaktır.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Mesih de, gozde melekler de Allah’a kul olmaktan asla cekinmezler. kim O’na kulluktan cekinir ve buyukluk taslarsa, bilsin ki, O, hepsini huzuruna toplayacaktir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Mesîh de, en yakın melekler de Allah’a kul olmaktan çekinmezler. Kim O’na kulluktan çekinir de büyüklük taslarsa, (unutmasın ki) Allah hepsini (kabirlerinden kaldırıp) huzurunda biraraya getirerek toplayacaktır.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Mesih (İsa) da, (Allah`a) en yakın olan melekler de Allah`a kul olmaktan asla çekinmezler. Kim O`na kulluk etmekten kaçınır ve büyüklük taslarsa (bilsin ki hesap günü, Allah) hepsini kendi yanında toplayacaktır.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Mesih de, Allah’a yakın melekler de, Allah’a kul olmaktan asla çekinmezler. Kim Allah’a kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa, bilsin ki, O, onların hepsini huzuruna toplayacaktır.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Ne Mesîh ve ne de Allah’a yakın melekler, Allah’ın kulu olmaktan geri dururlar. O’na kulluktan geri durup büyüklenen kimselerin hepsini (Allah) yakında huzuruna toplayacaktır.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Ne Mesih, ne de yakın melekler ALLAH’ın kulu olmayı küçüklük saymaz. Kim O’na kulluğu küçük görür de büyüklük taslarsa, bilsin ki O, onların hepsini huzuruna toplayacak.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Hiçbir zaman Mesih de Allah’ın bir kulu olmaktan çekinmez, Allah’a yakın melekler de. Kim O’na kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki O, onların hepsini huzuruna toplayacaktır.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Ne Mesih Allah’a kul olmaktan kaçınır ve nede Allah’a yakın melekler. Kim ona kul olmaktan kaçınır, büyüklük taslarsa, bilsin ki, Allah hepsini huzurunda bir araya getirecektir.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Mesih ve yakınlaştırılmış (yüksek derece sahibi) melekler, Tanrı’ya kul olmaktan kesinlikle çekimser kalmazlar. Kim O’na ibadet etmeye ’karşı çekimser’ davranırsa ve büyüklenme gösterirse (bilmeli ki,) onların tümünü huzurunda toplayacaktır.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Mesih de mukarreb melekler de Allah’a kulluk etmekten asla çekinmezler. Her kim O’na kulluk etmekten çekinir ve kibirlenirse, onların hepsini kendisine toplayacaktır.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Ne Mesîh, ne en yakın melekler Allahın kulu olmakdan asla çekinmez. Kim Ona kullukdan çekinir ve kibirlenmek isterse (düşünsün ki Allah) onların hepsini huzurunda toplayacakdır.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (Sizin bâtıl i`tikadınıza rağmen) Mesîh (Îsâ), Allah`a kul olmaktan aslâ çekinmez, Allah`a yakın melekler de (çekinmezler). O hâlde kim O`na (Allah`a) kulluktan çekinip büyüklük taslarsa, artık (bilsin ki Allah, hesâbını sormak üzere) onları hep berâber huzûruna toplayacaktır.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Mesih, Allah’a kul olmaktan asla çekinmez. Gözde melekler de. Kim, O’na kulluktan çekinir ve büyüklük taslarsa; bilsin ki, O hepsini huzuruna toplayacaktır.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  İsa Mesih, Allah’a kulluk etmekten asla kaçınmaz ve Allah’a yakın olan meleklerde. Kim Allah’a kulluk etmekten kaçınır ve kibirlenirse, şu muhakkak ki, O’nun huzurunda hepsi toplanacak (büyüklenmenin hesabını verecekler) dır.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Mesih, Allah’a kul olmaktan asla çekinmez ve mukarrebin (Allah’a yakın) olan melekler de (Allah’a kul olmaktan çekinmezler). Ve kim , O’na kul olmaktan çekinir ve kibirlenirse, elbette onların hepsini (Allah) kendi huzurunda toplayacak.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Mesih de, yakınlaştırılmış melekler de Allah’a kul olmaktan asla çekinmez. Kim O’na kulluktan çekinir ve büyüklük taslarsa (bilsin ki), O, hepsini huzuruna toplayacaktır.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Ne İsa, Allahın kulu olmaktan kaçınacak kadar gurura kapıldı, ne de Ona yakın olan melekler. Ona kulluk etmeyi gururlarına yediremeyenler ve küstahça böbürlenenler (bilsinler ki hesap günü) Allah hepsini kendi katında toplayacaktır.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Ne İsa Allah`a kul olmaktan kaçınacak kadar gurura kapılır, ne de kendisine yakın melekler. Ve Allah, kendisine kul olmaktan kaçınacak kadar küstahça bir gurura kapılan herkesi, Hesap Günü kendi katında toplayacaktır.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Mesih de Allah Teâlâ için kul olmaktan asla çekinmez, mukarrebin olan melekler de. Her kim O’nun ibadetinden çekinir ve kibirlenirse elbette onları umumen huzuruna toplayacaktır.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Hiç bir zaman Mesih de Allahın bir kulu olmaktan çekinmez, Melâikei mukarrebîn de, ve her kim ona ibadetten çekinir ve kibirlenirse bilsin ki o yarın hepsini toplayıb huzuruna haşredecek

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Mesih de Allah’a yakın melekler de, Allah’a kul olmaktan asla çekinmezler. Kim Allah’a kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa, bilsin ki ‘O’, onların hepsini huzuruna toplayacaktır.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Ne Mesih Allah’a kul olmaktan kaçınır ve nede Allah’a yakın melekler. Kim ona kul olmaktan kaçınır, büyüklük taslarsa, bilsin ki, Allah hepsini huzurunda bir araya getirecektir.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Ne Mesih, ne de Allah’a en yakın büyük melekler, Allah’a kul olmaktan kaçınmazlar. Kim O’na kulluktan kaçınır ve kibirlenirse bilsin ki Allah, yarın hepsini huzuruna toplayıp hesaba çekecektir.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Ne Mesih, Allah’a kul olmaktan çekinir, ne de (Allah’a) yaklaştırılmış melekler. Kim O’na kulluktan çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki O, onların hepsini kendi huzûruna toplayacaktır.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Mesih, Allah’a kul olmaktan asla çekinmemiştir. Yakın Melekler de (kulluktan çekinmezler). Kim Allah’a kulluktan çekinir ve büyüklük taslarsa; Allah, herkesi huzurunda toplayacak.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Mesih de, yakınlaştırılmış (yüksek derece sahibi) melekler de, Allah’a kul olmaktan kesinlikle çekimser kalmazlar. Kim O’na ibadet etmeğe karşı çekimser davranırsa ve büyüklenme gösterirse (bilmeli ki,) onların tümünü huzurunda toplayacaktır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Ne Mesih Allah’ın bir kulu olmaktan çekinir ne de Allah’a yakınlaştırılmış melekler. Allah’a kulluk ve ibadetten çekinerek kibre saplanan bilsin ki, Allah onların tümünü huzurunda haşredecekir.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Christ disdaineth nor to serve and worship Allah, nor do the angels, those nearest (to Allah): those who disdain His worship and are arrogant,-He will gather them all together unto Himself to (answer).