وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا
Ve bi küfrihim ve kavlihim ala meryeme bühtanen azıyam
Kelime
Anlamı
Kökü
وَبِكُفْرِهِمْ
ve küfürlerinden (ötürü)
وَقَوْلِهِمْ
ve sözlerinden
عَلَىٰ
karşı
مَرْيَمَ
Meryem’e
بُهْتَانًا
bir iftira
عَظِيمًا
büyük

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ve inkâr etmeleri, Meryem hakkında söz söylemeleri, ona pek büyük bir iftirâda bulunmaları.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Ve gerçekleri örtbas ettikleri, Meryem’e korkunç bir iftira attıkları için.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Bir de inkâr etmelerinden ve Meryem’in üzerine büyük bir iftira atmalarından;

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Hakikati inkâr etmeleri ve Meryem’e çok büyük iftira atmaları yüzünden!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Bu, bir de küfre sapmaları ve Meryem’e büyük bir iftirada bulunmaları yüzündendir.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  (Bir de) İnkara sapmaları ve Meryem’in aleyhinde büyük bühtanlar söylemeleri,

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Bir de o Yahudî’lerin İsa’yı inkâr etmeleri ve Meryem’e zina isnâdı ile büyük bir iftirada bulunup aleyhine sözleri,

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  (156-157) Bir de, inkâr etmeleri ve Meryem`e büyük bir iftira atmaları ve “Allah`ın peygamberi Meryem oğlu Îsa`yı öldürdük” demeleri yüzünden onları lânetledik. Halbuki onu ne öldürdüler ne de astılar; fakat sadece onlara öyle olmuş gibi göründü. Onun hakkında ihtilâfa düşenler, bundan dolayı tam bir kararsızlık içindedirler; bu hususta zanna uymak dışında hiçbir bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmediler.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (156-15) 8 Bu, bir de inkarlarindan Meryem’e buyuk bir iftirada bulunmalarindan ve: «Meryem oglu Isa Mesih’i, Allah’in elcisi oldurduk» demelerinden oturudur. Oysa onu oldurmediler ve asmadilar, fakat onlara oyle gorundu. Ayriliga dustukleri seyde dogrusu suphededirler, bu husustaki bilgileri ancak saniya uymaktan ibarettir, kesin olarak onu oldurmediler, bilakis Allah onu kendi katina yukseltti. Allah Guclu’dur, Hakim’dir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (156-157-158) (Yahudiler, İsâ Peygamberi) inkârları, Meryem’e zina (gibi) büyük bir iftirada bulunmaları ve Allah’ın Peygamberi Meryem oğlu isa’yı gerçekten öldürdük, demeleri (sebebiyle Allah onları lanetleyip kalblerini mühürledi). Oysa onlar İsa’yı öldüremediler ve asamadılar; (öldürülen başkası idi). kendilerine (İsâ gibi) benzetildi. İsâ’ nın öldürülmesi hakkında ihtilâfa düşenler elbette bu hususta şüphe içindedirler ; onların bu konuda zanna uymaktan başka bir, bilgileri yoktur. İsa’yı kesinlikle öldüremediler; bilâkis Allah onu kendi katına yükseltti. Allah yegâne üstündür, hikmet sahibidir.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (Kalplerinin mühürlenmesinin bir sebebi de İsa`yı) inkâr etmeleri ve Meryem`e büyük bir iftirada bulunmalarıdır.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (156-157) Bir de inkârlarından ve Meryem’e büyük bir iftira atmalarından ve "Biz Allah’ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih’i öldürdük" demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Bir de inkâr etmelerinden ve Meryem’in üzerine büyük bir iftira atmalarından;

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  İnkârlarından ve Meryem hakkında büyük bir yalan uydurmalarından ötürü…

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  (Kalblerinin mühürlenmesinin diğer bir sebebi de İsa’yı) inkâr etmeleri ve Meryem’e büyük bir iftirada bulunmalarıdır.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Kafirliklerinden dolayı ve Meryem’e büyük iftira atmalarından dolayı.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  (Bir de) küfretmeleri ve Meryem’in aleyhinde büyük bühtanlar söylemeleri,

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Ayrıca onların küfürleri ve Meryem’in aleyhinde çok büyük iftira atmaları sebebiyledir.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Bir de onların (Îsâyı) inkâr ile kâfir olmaları, Meryemin aleyhhinde büyük iftira atıb söylemeleri.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (156-157) Bir de inkâr etmeleri ve (babasız çocuk doğurması üzerine) Meryem`e karşı büyük bir iftirâ söylemeleri ve: `Doğrusu biz, Allah`ın elçisi Meryemoğlu Îsâ Mesîh`i öldürdük` demeleri sebebiyle (onlara lâ`net ettik). Hâlbuki onu ne öldürdüler, ne de onu astılar; fakat (öldürdükleri kişi) kendilerine, ona (Îsâ`ya) benzer gösterildi.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Küfür etmeleri ve Meryem’e büyük iftirada bulunmalarından.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Allah’ın ayetlerini inkâr etmeleri ve Meryem’e büyük bir iftira atmalarından dolayı (azap ettik).

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve, onların inkârları ve Hz. Meryem’e olan sözleri "çok büyük iftira"dır.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Ve (bir de) küfre sapmalarından, Meryem’e büyük bir iftirada bulunmalarından ötürü (onlara çeşitli belalar verdik).

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  ve hakikati inkar ettikleri ve Meryeme korkunç bir iftira attıkları için

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Ve inkârları ve Meryem`e pek büyük bir iftira atmaları yüzündendir.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ve küfürleri sebebiyle ve Meryem hakkında pek büyük bir iftirada bulunmaları sebebiyle (lânete uğramışlardır).

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Bir de inkâr etmelerinden, Meryem’in üzerine büyük bir iftira atmalarından.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Yine küfürleri ve Meryem’e karşı büyük bir iftira atmaları

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Kafirliklerinden dolayı ve Meryem’e büyük iftira atmalarından dolayı.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (155-158) İşte sözleşmelerini bozmaları, Allah’ın âyetlerini inkâr etmeleri, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve "kalplerimiz perdelidir" demeleri -ki kalpleri perdeli yaratılmış olmayıp, Allah inkârcılıkları sebebiyle kalplerini mühürledi de artık onlar pek az inanırlar- yine inkârları ve Meryem aleyhinde müthiş bir iftira atmaları ve "Biz Allah’ın resulü(!) Meryem oğlu Mesih Îsâ’yı katlettik!" demeleri yüzünden, onların başlarına belalar vererek cezalandırdık, kalplerini mühürledik. Oysa onlar Îsâ’yı öldüremediler, asamadılar da; öldürülen başkası idi, lâkin kendilerine ona benzer gösterildi. Îsâ hakkında ihtilâfa düşenler de bu hususta şüphe içindedirler. Bu konuda kesin bilgileri yoktur, zanna tâbi olmaktan başka bir şeye dayanmazlar. Onu kesinlikle öldüremediler. Doğrusu Allah onu kendi katına yükseltti. Allah aziz ve hakimdir (mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Küfürlerinden ve Meryem’e büyük bir iftirâ atmalarından;

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Bu, küfürleri ve Meryem’e büyük bir iftirada bulunmaları sebebiyledir.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  (Bir de) Küfre sapmaları ve Meryem’in aleyhinde büyük bühtanlar söylemeleri.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Küfürleri yüzünden, Meryem aleyhinde büyük bir yalan söylemeleri yüzünden...

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  That they rejected Faith; that they uttered against Mary a grave false charge;