1. Ey İman edenler! Antlaşmaları yerine getirin. Size kitapta haram olarak okunan hayvanların haricinde kalan ve (hac görevi esnasında) ihramlı iken avlanma yasağı olan (Mescidi Haram bölgesinin dışında) diğer bütün hayvanlar helal kılındı. Allah dilediği hükmü veriyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ey İman edenler! Allah’ı hatırlatan işaretlere, haram aylara, kurbanlıklara, adak olarak ayrılmış hayvanlara, beytülharamın (ibadet için gelenlere) güvenilirliğine ve Allah’ın rızası ve lütfundan rızık aramaya gelenlere zarar verecek davranışlardan kaçının. İhramdan (avlanma yasağı kalkınca) çıkınca avlanabilirsiniz. Sizleri Mescidii Haramdan uzaklaştıranlara olan kininiz, haddi aşmanıza sebep olup, iyiliklerde yardımlaşmanıza, haramlardan korunmanıza (takvaya) engel olmasın. İyi ve doğru şeyleri yapmakta yardımlaşın, günah işlemek ve birbirinize düşmanlık etmekte yardımlaşmayın, Allah dan korunun, Allah, hesabı çok şiddetli olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Size ölü eti, kan, domuz eti, Allah dan başkası adına kesilmiş kurban etleri, boğularak veya vurularak öldürülmüş, yuvarlanarak ölmüş, veya başka hayvanlar tarafından süsülerek veya vahşi hayvanlar tarafından parçalanarak öldürülmüş hayvanların, ancak henüz ölmemiş ve sizde canlı iken Allah’ın adını anarak kesmişseniz yiyebilirsiniz. Sunaklarda sahte ilahlar adına kesilmiş hayvanlarda haram edilmiştir. Fal okları ile geleceği aramakta yasaklanmış olup, bunların hepsi Allah’ın belirlemiş olduğu yoldan çıkmaktır. Bugün Allah’ın dinini reddedenler, Allah’ın dinine engel olamayacaklarından ümitlerini kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayın, yalnızca benden korkun. Bugün dininizi kemale erdirdim (hüküm ve uygulama olarak hiçbir eksiği yok), size olan bu nimetimi tamamladım ve mensubu olmanız gereken din olarak size İslam’ı seçtim (razı oldum). Kim zorda kalırsa, alışkanlık haline getirmeden açlık halinde, yasaklanmışlardan yiyebilir. Allah muhakkak ki bağışlayıcı ve merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Sana, onlar için neyin helal olduğunu soruyorlar. Deki "Temiz olan her şey ve Allah’ın size öğrettiği şekilde, avlanmasını öğrettiğiniz av köpeklerinin, Allah’ın ismini anarak salıpta, sizin için tuttuğu avları yiyebilirsiniz. Allah dan korunun (haramları yemeyin), Allah hesabı çok çabuk görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bu gün size temiz olan bütün yiyecekler helal edildi ve kitap ehlinin yemekleri de sizin için helal, sizin yemeklerinizde onlar için helaldir. İnanmış iffetli kadınlar ve kendilerine sizden önce kitap verilmiş olanların iffetli kadınları, gayri meşru ilişki kurmadan (zina etmeksizin) ve gizli dost tutmamak şartı ile kendilerine meşru ölçüler içerisinde mehirlerini vererek (nikah akdini yaparak) evlenmeniz helaldir. Kim bundan sonra, inanması gerekli şeyleri reddederse, bütün yaptıkları boşa gitmiştir ve hesap gününde de ziyana uğrayanlardan olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ey İman edenler! Namaza kalkacağınız zaman, yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başınızı mesh edin ve ayaklarınızı topuklara kadar yıkayın. Eğer cünüp olmuşsanız, ve bu cünüp halde hasta iseniz veya yolcu iseniz veya tuvalet ihtiyacınızı yapmışsanız veya kadınlarınızla cinsi münasebette bulunmuş ve bu hallerde su bulamamışsanız, temiz bir toprak ile (ellerinizi toprağa vurup) yüzünüzü ve ellerinize mesh (sürün) edip, teyemmüm ederek temizlenin. Allah size zorluk çıkarmak istemiyor, ancak sizi temizlemek ve üzerinize nimetini tamamlamak istiyor ki, teşekkür edesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Allah’ın üzerinizdeki nimetini ve işittik itaat ettik dediğinizde, sizden sağlam bir şekilde aldığı sözleşmeyi hatırlayın, (sözleşmeyi bozmaktan dolayı) Allah dan sakının. Allah göğüslerin ne sakladığını en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ey İman edenler! Allah için şahitlikleri adaletle yerine getirin. Bir topluluğa olan kininiz, sizi adaletsizlik yapmaya sürüklemesin. Adaleti yerine getirin, zira adaleti yerine getirmekle (Allah’ın azabından) korunmaya daha layık olursunuz. Allah dan korunun çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Allah, iman edenleri ve emrettiği doğru şeyleri yapanları, bağışlamayı ve büyük mükafaatlar vermeyi vaat etmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (Allah’ın dinini) Kabul etmeyip reddedenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar, İşte onlar, ateşe girecek olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ey İman edenler! Hatırlayın Allah’ın size olan nimetini, hani bir zamanlar bir toplum sizi yakalamak için üzerinize geliyordu. Allah onların bu çabalarını boşa çıkardı da, sizden ellerini çektiler. Allah dan sakının. İnananlar Allah’a güvenip dayansınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Allah İsrail oğullarından da söz almıştı ve onlardan on iki kişiyi (Allah’ın vaat ettiği yerleri) araştırmak üzere göndermiş ve onlara "Namazı kılar, zekatı verirseniz, elçilerime inanır, yardım yaparsanız ve Allah’a güzel bir borç verirseniz, yaptığınız hataları silerim ve altlarından ırmakların aktığı cennetlere koyarım. Bu sözleşmelerden sonra sizden kim gerçekleri inkar ederse, çok kötü bir yola sapmıştır" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Allah ile olan sözleşmelerini bozmalarından dolayı, Allah onlara lanet etmiş ve kalplerini taşlaştırmıştır. Allah’ın sözlerinin yerlerini değiştirmişler ve kendilerine hatırlatılan sözleşmelerini unutmuşlardır. Sen onlardan pek azı hariç, hep hainlik göreceksin. Onları affet ve yüz çevir. Allah iyilik yapanları sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Biz Nasraniyyiz (Hırıstiyannız) diyenlerden de sağlam bir söz almıştık. Sonra onlar Allah’ın uyarıcı ayetlerinden bir kısmını unuttular. Bizde aralarına kıyamete kadar sürecek bir düşmanlık ve kin soktuk. Allah yaptıklarını onlara haber verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ey kitap ehli! Kitaptan (İncil den) gizlediklerinizi size açıklayan ve (gizlediklerinizin) birçoğunu da hatırlatmayıp bağışlayan elçimiz geldi. Allah dan size, yolunuzu aydınlatan bir ışık ve her şeyi açıklayan bir kitap gelmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Allah, aydınlatıcı ve açıklayıcı bu kitapla rızasına uyanları, selamet yollarına iletir ve izni ile onları karanlıklardan aydınlıklara çıkarır. Aynı zamanda onları en doğru yola iletir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Allah Meryem’in oğlu Mesih tir diyenler, (Allah’ın tek ilah olduğu) gerçeğini inkar etmişlerdir. Onlara deki "Allah, Meryem’in oğlu Mesih’i ve annesini helak etmek istese, Allah dan onları korumaya göklerde ve yerde olanlardan kimin gücü yeter?" Göklerin, yerin ve ikisi arasında olanların mülkü Allah’a aittir. Allah gökte ve yerde dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeyin planını ve hesabını, en iyi şekilde yapandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Yahudiler ve Hıristiyanlar "Biz Allah’ın oğulları ve sevgilileriyiz" dediler. Onlara sor "Öyle ise günahlarınızdan dolayı Allah size niçin azap ediyor? Hayır, siz sadece yarattıklarından biri olan insansınız. Allah dilediğini bağışlar dilediğine azap eder. Göklerde, yerlerde ve her ikisi arasında olan şeylerin tamamı Allah’a aittir, her şey ona dönecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ey kitap ehli! Elçilerin gönderilmesinin bir müddet arasının kesilmesinden sonra, "Bize ne bir müjdeci ve nede bir uyarıcı gelmedi" demeyesiniz diye, (size Rabbinizin ayetlerini) açıklayan bir elçimiz geldi. İşte! size bir müjdeci ve uyarıcı geldi. Allah her şeyi planlayan ve bir ölçüye göre yapandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Musa kavmine şöyle demişti "Ey kavmim! Allah’ın üzerinize olan nimetlerini hatırlayın. İçinizden peygamberler seçip göndermiş ve yine içinizden lütfuyla hükümdarlar çıkarmış ve şimdiye kadar alemlerde hiçbir kimseye vermediği zenginlikleri size vermişti. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. "Ey kavmim! Allah’ın sizin için seçip, yurt edinmenizi emrettiği bu kutsal topraklara (savaşarak) girin. Arkanızı dönüp gerisin geriye kaçmayın, yoksa mağlup olup yaptığınıza pişman olanlardan olursunuz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Dediler ki "Ey Musa! O girmemizi emrettiğin yerde, çok güçlü ve savaşçı bir toplum var. Onlar oradan çıkmadıkça, biz oraya girmeyeceğiz. Eğer onlar oradan çıkarsa, o zaman bizde oraya gireriz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Daha önce kendilerine nimet verdiklerimizden ve (Rablerinden) korkanlardan iki kişi onlara " Şu kapıdan girip, onlara baskın yapın, Eğer oradan girerseniz onlara galip gelirsiniz. Eğer inanıyorsanız. Allah’a güvenip dayanın" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onlar "Ey Musa! O güçlü topluluk orada olduğu müddetçe, oraya ebediyyen girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin ikiniz savaşın, biz burada oturacağız" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Musa "Rabbim! Kendi nefsim ve kardeşimden başkasına güç yetiremiyorum. Bizim ve şu yoldan çıkmış topluluğun arasını ayır. " dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Allah "Orası onlar için kırk yıl yasak edilmiştir. Yeryüzünde yersiz yurtsuz olarak dolaşsınlar. Sende Allah’ın yolundan çıkmış bu topluluğun haline sakın ola ki üzülme" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (Ey Muhammed!) Onlara ademin iki oğlu arasındaki haberin en doğrusunu oku. O ikisi birer kurban adamış, Allah da birisinden kabul etmiş, diğerinden kabul etmemişti. Adağı kabul edilmeyen, diğerine "Seni mutlaka öldüreceğim" dedi. O da diğerine "Allah kendisinden korunanlardan kabul eder" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Diğeri "Eğer, sen beni öldürmek için elini kaldırırsan, ben seni öldürmek için asla elimi kaldırmam. (Ben adam öldürmenin karşılığından) Alemlerin Rabbi Allah’a sığınırım. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Ben senin, beni öldürmekle insan öldürmenin günahını yüklenmeni istiyorum ki, ateşe girenlerden olasın. Zalimlerin cezasının karşılığı işte budur. " dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Sonra diğeri, nefsinin kardeşini öldürme arzusuna uydu ve onu öldürdü. Sonra kendisine yazık edenlerden oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Bundan sonra, kardeşinin ortada kalan cesedini nasıl kaldıracağını göstermek üzere, yeri eşeleyen bir karga gönderdik. Bunun üzerine "Yazıklar olsun bana, kardeşimin cesedini nasıl ortadan kaldıracağımı düşünemeyerek, şu kargadan daha aciz kaldım. " dedi. Bundan sonra kardeşini öldürdüğüne pişman oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Bundan sonra İsrail oğullarına "Kim bir nefsi, karşılığında bir nefis (kısas) olmaksızın öldürürse, bütün insanlığı öldürmüş gibi olur, kimde bir nefse hayat verirse, bütün insanlığa hayat vermiş gibi olur" diye yazdık. Elbetteki onlara açıklayıcı ayetlerle elçiler gelmiştir. Ama onlardan pek çoğu, bu emrettiklerimize rağmen, yeryüzünde aşırı gitmeye devam ettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Allah’a ve elçilerine savaş açanların ve yeryüzünde fesat çıkarmak için koşanların cezaları, onlarla savaşmak veya onları asmak veya çaprazlama elleri ve ayaklarını kesmek veya onları yeryüzünde sürgüne göndermektir. Bu karşılıklar yalnızca onlar için, yeryüzündeki alçaltıcı cezalarıdır. Hesap gününde ise onları daha büyük azaplar beklemektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ancak bu cezalar onlara verilmeden önce, yaptıklarından dolayı tövbe ederlerse, bilin ki Allah bağışlayıcı ve merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Ey İman edenler! Allah dan korunun, Allah’a kulluk etmek için yollar arayın ki, (bunlardan birisi) Allah yolunda mücadele etmektir. Bu yolla kurtuluşa kavuşabilirsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Allah’a kulluk etmekten kaçınanlar, yeryüzündeki her şey onların olsa ve bir misli daha olsa, kıyamet gününün azabından kurtulmak için hepsini feda ederlerdi, ancak onlardan hiçbir şey kabul edilmez. Onlar için acıklı bir azap var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onlar ateşten çıkarılmayı isterler, fakat onlar oradan çıkarılacak değiller ve sürekli bir azabın içinde kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Hırsızlık yapan erkek veya kadının, Allah dan belirlenmiş bir ceza olarak, yaptıklarının karşılığı olmak üzere, ikisinin de ellerini kesin. Allah güçlü olan ve hüküm verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Eğer hırsızlar (cezalarını çektikten sonra) hırsızlık alışkanlığından vazgeçerde, bir daha yapmayacağına dair samimi bir şekle söz verirse (tövbe ederse), meşru yoldan kazanç sağlamaya çalışırsa, elbetteki Allah, samimi olarak vaz geçenleri kabul eder. Çünkü Allah bağışlayan ve merhametli olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Bilmezmisin ki? Allah göklerde ve yerde olanların sahibidir. Allah dilediğine azap eder, dilediğini (hiçbir kimsenin müdahalesi olmaksızın bizatihi kendisi) bağışlar. Allah her şeye gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Ey Elçi (Resul)! Kalplerinde iman olamadıkları halde, ağızlarıyla iman ettik diyenler, Allah’ın dininde ki doğruları kabul etmemekte birbirleriyle yarışanlar, Yahudilerden yalan yanlış şeylere itibar edenler (dinleyenler) veya sana gelmeden, diğer başka toplulukların söylediklerine kulak verenler, sakın ola ki seni üzmesin. Onlar, kendilerine söylenen gerçek sözleri bozup, uydurdukları sözleri doğruların yerine koyarak (doğru sözleri) tahrif ediyorlar. Birde pişkinlikle! "Bu (kitap) bize verilirse onu kabul edin, verilmezse sakının (kabul etmeyin)" derler. Allah bir kişiyi bu şekilde (kendisi inkarı ve isyanı seçmişse) bir deneme içinde bırakırsa, Allah’ın yanında onu düzeltmeye hiç kimsenin gücü yetmez. İşte Allah, bu gibi kimselerin kalplerini temize çıkarmayı istemiyor. Onlar için dünyada aşağılanma ve ahirette de büyük bir azap var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Onlar yalan olan her sözü dinliyorlar ve (helal haram demeden) ne bulurlarsa aç gözlülükle yiyorlar. Eğer sana gelirlerse, aralarında hüküm ver ve onlardan ayrıl (verdiğin hükmü kendileri uygulasın). Hükmü uygulamakta onlardan yüz çevirirsen, onlar sana hiçbir zarar veremezler. Onlar arasında hüküm verirken de adalet ile hüküm ver. Allah adil davrananları sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Yanlarında, içinde Allah’ın hükümleri bulunan Tevrat olduğu halde, seni nasıl hakem olarak tayin ediyorlar? Sonra da verdiğin hükümlerden yüz çevirerek uymuyorlar. Çünkü senin adaletle hüküm vereceğine) inanmış değiller. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. İçerisinde doğru yolu gösteren ve uyanların yollarını aydınlatan ayetlerle dolu olan Tevrat’ı biz indirdik ki, kendilerini Allah’a teslim etmiş peygamberler, Yahudilere Tevratla hüküm verirlerdi. Rablerine kulluk edenler (rabbaniyyun) ve alimler, Allah’ın kitabından hafızalarında kalan doğru hükümlerle hüküm verirlerdi. Bu uygulamalara bizzat kendileri şahit olanlarda, gördükleriyle hüküm verirlerdi. Bundan sonra (Ey hüküm verme gücünde olan hakimler!) insanlardan korkmayın, yalnızca benden korkun ve benim verdiğim doğru hükümleri az bir değere satmayın. Kim Allah’ın indirdiği (emrettiği) hükümlerle hükmetmiyorsa, işte onlar gerçekleri inkar edenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Biz kitaba inananlara, kitapta cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralamaya karşı yaralanma olmak üzere kısası emrettik. Mağdur olan kimse, kendisine karşılık kısas uygulanacak kimseyi bağışlarsa, onun için kefaret olur. Kim Allah’ın indirdiği hükümlerle hükmetmiyorsa, işte onlar zalim olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. İsrail oğullarına gönderilen elçilerin devamı olarak ve kendinden önceki Tevrat da emredilmiş olan hükümleri tasdik edici olmak üzere, Meryem’in oğlu İsa’yı gönderdik. Biz İsa ya, içinde doğru yolu gösteren, kendisine tabi olanların geleceğini aydınlatan, doğru yol rehberi ve Allah dan sakınanlar için öğütlerle dolu Tevrat’ı tasdik edici olarak, İncili verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. İncil’e tabi olanlara, Allah’ın indirdiği hükümlerle hüküm versin. Kim Allah’ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse, işte onlar Allah’ın yolundan çıkmış (fasık) olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Sana da kendinden önceki kitapları tasdik eden ve içinde, doğrularla yanlışları ayıran kitabı hak olarak indirdik. Onların arasında Allah’ın indirdiği hükümlerle hükmet, sana kitapta belirtilen gerçekler geldikten sonra, onların arzularına uyma. Sizden her birine bir hukuk ve çıkış yoları var ettik. Allah dileseydi sizin hepinizi tek anlayış üzerinde (tek ümmet olarak) toplardı. Ancak Allah verdikleri ile sizi imtihan ediyor. O halde hayırlarda yarışın. Topluca dönüşünüz Allah’a olacak ve Allah aranızda ihtilaf ettiğiniz konularda, hükmünü o zaman verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Öyle ise onların arasında Allah’ın indirdiği hükümlerle hükmet ve onların isteklerine uyma, Allah’ın sana indirdiği hükümlerin bir kısmından seni yanıltmalarından dolayı, onlardan kendini koru. Eğer onlar senin verdiğin hükümlerden yüz çevirirlerse, şunu bil ki Allah yaptıkları günahlardan dolayı onları cezalandırmak istiyor. İnsanların pek çoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Onlar hala cahiliyye dönemine ait hükümleri mi? istiyorlar. Allah inancında kesin kanaat oluşmuş bir toplum için, Allah dan daha güzel hüküm verecek kim vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Ey İman edenler! Yahudilerin ve Hıristiyanların korumaları altına girmeyin. Onlar birbirlerinin koruyucularıdırlar. Sizden kim onların koruması altına girmek isterse, oda onlardan olur. Elbette ki Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Kalplerinde hastalık olanların, onlarla işbirliği içine girmek için koşuştuklarını görürsün ve bu koşuşturmaya mazeret olarak da "Başımıza şanssız bir işin gelmesinden korkuyoruz" derler. Allah’ın onların başına, yurtlarını kaybetmeleri veya katından bir azap vermesi umulur. Sonra, kalplerinde gizledikleri kötü düşüncelerden dolayı da, pişman olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Münafıklardan iman edenler "Sizinle beraber olduklarına dair bütün güçleri ile yemin edenler bunlar mı?" derler. Onların yaptıkları boşa gitmiş ve ziyana uğramışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Ey İman edenler? Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki Allah başka bir topluluğu getirir. Onlar Allah’ı severler, inananlara karşı alçak gönüllü, inkar edenlere karşı çok güçlü bir şekilde dururlar, Allah yolunda mücadele ederler ve kendilerini kınayanların kınamasından da korkmazlar. Bu davranışları sergileyenlere Allah lütfu ile onları kuşatacak olup, o lütfu dilediğine verir. Allah her şeyi lütfu ile saran ve her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Sizin, yardımına sığınacağınız makam (veli) Allah, onun elçisi ve namazı kılan, zekatı veren ve saygıyla Allah’ın önünde eğilip iman edenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kim Allah’ı ve elçisini ve iman edenleri yardımcı (veli) edinirse, bilsin ki Allah’ın tarafında olanlar galip gelecek olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Ey İman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve gerçekleri kabul etmeyen inkarcılardan dininizi eğlenceye alan ve onu bir oyun haline getirenlerle yakınlık kurmayın (veli edinmeyin). Eğer inanıyorsanız Allah dan sakının. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Onları namaza çağırdığınız zaman, namazı eğlence ve oyun haline getirip alaya alırlar. Bu davranış biçimi onların aklını kullanmayan bir topluluk olduğunu gösterir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Deki: Ey Kitap ehli! "Allah’a, bize ve bizden önce indirilmiş kitaplara inanmamızdan dolayı bizden intikam mı alıyorsunuz?" Mutlaka onların çoğu yoldan çıkan kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Deki: "Allah’ın katında bundan daha beter cezanın size (inkarcılara) isabet edeceğini haber vereyim mi? Allah’a karşı azgınlık edenlere kölelik yaptıklarından dolayı, Allah kime lanet etmiş ve öfkelenmişse, onları maymunlar ve domuzlar haline getirmiştir. İşte onlar, bulundukları yer olarak en kötü yerde ve izledikleri yolda, en sapkın olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Onlar size inkarcı olarak gelmişler ve "İman ettik" dedikleri halde, sizin yanınızdan çıktıklarında da, inkarcı olarak çıkmışlardır. Halbuki Allah onların içlerinde gizlediklerini en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Sen onların çoğunu, Allah’ın yasakladığı günahları işlemekte, (inananlara) düşmanlık yapmakta ve hak hukuk demeden her durumda haramları yemekte, birbirleri ile yarış halinde olduklarını görürsün. Yaptıkları ne kadar kötü şeylerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Onların (din adamları) rabbanileri ve alimleri, günah olan kötü sözleri ve pervasızca yedikleri haramları yasaklamaları gerekmiyor muydu? Yaptıkları şey ne kadar kötü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Yahudiler "Allah’ın eli çok sıkı (cimri)" dediler. Onların elleri bağlansın ve söyledikleri yüzünden onlara lanet olsun. Tam aksine Allah’ın eli açık olup, dilediğini dilediği kadar rızıklandırıyor. Rabbinden sana kitapta indirilenler, onlardan pek çoğunun azgınlıklarını ve inkarlarını elbetteki artırıyor. Bundan dolayı bizde onların arasına, kıyamete kadar sürecek düşmanlık ve kin tohumlarını attık. Onlar ne zaman savaş alevini insanlar arasında tutuştursalar, Allah onların alevlerini söndürüyor. (Allah’ın onların çabalarını boşa çıkarmasından) Sonra, bu seferde yer yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak için koşuşturuyorlar. Allah bozgunculuk yapanları sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Eğer kitap ehli, iman edip Allah dan sakınsalardı, onların hatalarını örter ve onları nimetlerin bol olduğu cennetlere koyardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Onlar Tevrat’ı, İncil’i ve onlara indirilen Rablerinin emirlerini günlük hayatlarında yaşasalardı, onların tepelerinden ve ayaklarının altlarından rızklar yağardı. Onlardan, Allah’ın indirdiği kitaplarla amel edip, orta yolu takip edenler var. Ama onlardan pek çoğunun yaptığı ne kötü şeylerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Ey Elçi! Rabbinden sana indirileni insanlara tebliğ et. Eğer insanlara Rabbinin emirlerini bildirmezsen, elçilik görevini yapmamış olursun. (Sen tebliğ görevini yap) Allah insanlardan seni koruyacaktır. Allah inkarcı toplulukları doğru yola eriştirmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Deki: Ey Kitap ehli! "Tevrat’ı, İncil’i ve size indirilen Rabbinizin hükümlerine uymadığınız ve yaşamadığınız sürece, hiçbir değeriniz yok. Hatta sana Rabbinden indirilen vahiy, onların azgınlıklarını ve inkarlarını artırdı. Sakın ola ki gerçek doğruları reddeden bir topluluk için üzülme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Elbetteki iman edenlerden, Yahudi olanlardan, Sabilerden ve Hıristiyanlardan kim Allah’a, ahiret gününe inanır ve Allah’ın yapılmasını emrettiği doğru amelleri yaparsa, onlar için ne korku ve nede üzüntü vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Biz İsrail oğullarından sağlam bir söz almıştık ve bundan dolayı onlara elçiler gönderdik. Elçiler ne zamanki onların arzularına uymayan şeyleri getirdi ise, onlardan bir gurup, elçileri yalanladılar ve bir gurubu da, elçileri öldürdüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Elçileri yalanlamak ve onları öldürmekle başlarına bir bela gelmeyeceğini zannettiler. Körleştiler ve sağırlaştılar. Bundan sonra Allah onlara tekrar (cezalarını kaldırıp) mühlet verdi. Buna rağmen (onlar yalanlamaya ve elçileri öldürmeye devam ettikleri için) onlardan pek çoğu gerçeklere gözlerini kapatıp körleştiler ve mesajlara kulaklarını tıkayıp sağırlaştılar. Allah muhakkak ki yaptıklarını en iyi görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. "Meryem’in oğlu Mesih Allah’ın ta kendisidir" diyenler, Allah’ın tek ilah olduğu gerçeğini inkar etmişlerdir. Halbuki Meryem’in oğlu Mesih onlara "Benimde Rabbim, sizinde Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin. Kim Allah’a ortak koşarsa, Allah cenneti ona haram etmiştir. Allah’a eş koşanın gideceği yer ateştir. Zalimlerin orada asla yardımcıları yoktur" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Allah, üçün üçüncüsüdür diyenler de doğruyu inkar etmişlerdir. Halbuki tek ilah Allah dır, başka hiçbir ilah yok. Eğer onlar bu çirkin söylemi terk etmezlerse, onlardan inkar edenlerin başlarına acıklı bir azap gelecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Onların bu kadar yaptıkları yanlışlardan sonra Allah’a tövbe edip, bağışlanma dilemeleri gerekmiyor muydu? Keşke Allah’ın bağışlayan ve merhamet eden olduğunu bilselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Şunu çok iyi bilsinler ki, Meryem’in oğlu Mesih yalnızca Allah’ın bir elçisidir. Ondan öncede elçiler gelmişti. Mesih’in annesi Allah’ı tasdik eden bir kadındı, Hem Meryem, hem de Mesih İsa, yemek yiyen iki insandı. Dikkat et! Biz ayetleri onlara nasıl açıklıyoruz, onlar ayetlerden nasıl döndürülüyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Deki "Allah her şeyi işiten, her şeyi bilen olduğu halde, size ne zarar, nede bir fayda veremeyen, Allah dan başka şeylere mi kulluk ediyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Deki: "Ey kitap ehli! Dininizde haksız yere hileli yollarla (insanları) aldatmayın. Daha önce sapıtmış olan ve pek çok kimseleri de saptırmış, şu anda yolların en kötüsü içinde bocalayan bir toplumun arzularına uymayın. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. İsrail oğullarından Allah’ın dinini inkar edenler, Davut ve Meryem’in oğlu İsa’nın ağızlarıyla lanetlenmişlerdir. Bunun sebebi (Allah’ın elçilerine) isyan etmeleri ve aşırı gitmeleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Allah’ın koyduğu haramlardan, birbirlerini ikaz yoluyla uzaklaştırmadıkları gibi, birde yasaklanan şeyleri yaptılar. Yaptıkları şey ne kadar kötü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Onlardan pek çoğunun, doğruları inkar edenlerle işbirliği içinde olduklarını görürsün. Arzularının onları sürüklediği ve bu yolla kazandıklarından dolayı, Allah’ın onlara azap etmesi ne kötü şey. Ayrıca onlar, (ahiret gününde) sürekli olmak üzere azabın içinde kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Onlar (kitap ehli) Allah’a, peygambere ve peygambere indirilen kitaba inansalardı, Allah’ın dinini inkar edenlerle işbirliği (velilik) içinde olmazlardı. Ancak onlardan pek çoğu doğru yoldan çıkmış kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. İnananlara, insanlar içinde en şiddetli düşmanlık yapanların Yahudiler ve Allah’a ortak koşan müşrikleri bulursun. İnananlara en çok sevgiyle yaklaşanların ise, biz hıristiyanız diyenleri bulursun. Çünkü onların içerisinde büyüklenmeyen keşiş ve rahipler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Elçiye indirilen Kur’anı işittiklerinde, gerçek vahyin ne olduğunu bildiklerinden, gözlerinden yaşlar aktığını ve "Rabbimiz! İman ettik, işittiğimiz bu Kur’an’ın doğru olduğuna şahitlik edenlerden olduğumuzu yaz" dediklerini görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. "Biz, niçin Allah’a ve bize Hak tan gelene iman etmeyelim ki, aynı zamanda Rabbimizin bizi doğru işler yapan topluluklar arasına koymasını da umuyoruz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Allah da onları, söylediklerinden dolayı altlarından ırmaklar akan cennetlere, sürekli olmak üzere koyacaktır. İyilik yapanların karşılığı budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Ayetlerimizi kabul etmeyip inkar eden ve yalanlayanlar, böyleleri yakıcı ateşin içine girecek olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Ey iman edenler! Allah’ın size helal kıldığı temiz şeyleri, niçin haram ediyorsunuz? Haddi aşmayın, zira Allah haddi aşanları sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Allah’ın temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin, kendisine iman ettiğiniz Allah dan korunun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Allah, sizin gelişi güzel ettiğiniz yeminlerden sorumlu tutmuyor, Ancak yaptığınız antlaşmalardaki ettiğiniz yeminlerden sorumlu tutuyor. Yerine getirmediğiniz yeminlerin karşılığı, ailenize yedirdiğiniz yemeklere denk olmak üzere, on fakiri doyurmanız veya giydirmeniz veya köle azat emenizdir. Kimde bunları yapmaya gücü yetmiyorsa, üç gün oruç tutmalıdır. Bunlar yerine getirmediğiniz yeminlerin karşılığı olup, yeminlerinizi yerine getirin. Allah ayetlerini sizin için böylece açıklıyor ki, O’na şükredesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Ey İman edenler! İçki, kumar, putperestlerin kutsallarını sembolize eden dikili taşlar ve geleceği öğrenmek için açılan fallar (ve benzeri şeyler) şeytanca (Allah’a kulluktan uzaklaştıran) çirkin uygulamalardır. Artık bu çirkin ve sizi Allah’a olan kulluktan uzaklaştıran uygulamalardan uzaklaşın ki kurtuluşa eresiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. İçki ve kumar yoluyla şeytan, aranızda düşmanlık ve birbirinize kinlenip nefret etme duygularını yerleştirmek ve sizi Allah’ı anmaktan ve namaz kılmaktan uzaklaştırmak istiyor. (Allah’ın yasakladığı) Bu şeytanca uygulamalardan vaz geçtiniz mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Allah’a ve elçisine itaat edin ve (Allah’ın dinine karıştırılan yanlışlara karşı) dikkatli olun. Eğer elçinin getirdiği Allah’ın emirlerinden yüz çevirirseniz, bilin ki! Elçiye düşen, yalnızca doğruları size bildirmesidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. İman edip, salih (doğru) ameller yapanlara, Allah dan sakınıp doğru işler yapmaya devam ettikleri sürece, sonra (yeri geldiğinde) tekrar korunup iman eder ve yine sırası geldiğinde sakınıp iyi ve güzel işler yaparlarsa (daha önceki) yeyip içtiklerinden dolayı sorumlulukları yoktur. Allah iyilik ve güzel şeyler yapanları sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Ey İman edenler! (Siz ihramlı iken) Allah, elleriniz ve mızraklarınızın ulaştığı av hayvanları ve koyduğu hükümlerle, Allah’ı göremediği halde, kimin daha çok kendinden korktuğunu bilmesi için sizi deniyor. Bu mesajları aldıktan sonra kim Allah’ın koyduğu sınırları aşarsa, onun için acıklı bir azap var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Ey iman edenler! Hac görevi için ihrama girdiğinizde av hayvanlarını öldürmeyin. Kim kasıtlı olarak, bile bile bir hayvan öldürürse, sizden adalet sahibi kişilerin tespit ettiği, öldürülen hayvanın değeri kadar, Kabe ye ulaştığında, bir kurban olarak veya tespit edilen hayvanın değeri ile yoksulları doyurmak veya yaptığı hataya denk gelecek kadar oruç tutmak suretiyle kefaret ödemesi gerekir. Allah geçmişte yaptığınız hataları affetmiştir. Kim bundan sonra Allah’ın koyduğu yasaklara geri dönerse, bilsin ki Allah, ondan intikam alacaktır. Allah intikam alıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Denizden avlananlar, sizin için helal kılındı ve onları yemek sizin için, aynı zamanda denizde seyahat edenler için geçim kaynağıdır. Hac da ihramlı olduğunuz müddetçe, kara hayvanlarını avlamanız yasaklandı. Huzurunda toplanacağınız Allah dan korunun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Allah Kabeyi, orada birtakım yasaklar koyarak, insanlar için hem korunmuş bir yer ve hemde namaz kılma mekanı yapmış ve haram ayları, kurbanlıkları ve özel olarak Allah için adanmış işaretli hayvanları bir sembol yapmıştır. Bu işaretler Allah’ın göklerde ve yerde olanların hepsini bildiğini, bilmeniz içindir. Şüphesiz Allah her şeyi en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Allah’ın hesabının çok şiddetli olduğunu, aynı zamanda da bağışlayıcı ve merhametli olduğunu bilin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Elçiye düşen, ancak Allah’ın emirlerini insanlara tebliğ etmek (bildirmek) dir. Allah sizin açığa vurduğunuz şeyleri de, içinizde gizlediklerinizi de bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Deki "Pis olan şeylerle, temiz olan şeyler ve pis olan şeylerin çok olması senin hoşuna gitse de eşit değildir. Ey akıl sahipleri! Allah dan korunun ki, kurtuluşa kavuşasınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Ey iman edenler! Açıklandığında sizi üzecek olan konular hakkında elçiye sorular sormayın. Eğer Kur’an indirildiği sıralarda, o konular hakkında soru sorsaydınız size açıklanırdı. Allah sizi bu gibi soruları sorduğunuz için affetmiştir. Allah bağışlayıcı ve kullarına çok yumuşak davranandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Sizden önceki topluluklarda bu şekilde sorular sormuş, sonra da inkarcı olmuşlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Allah ne bahire’i, ne saibe’i, ne vesile’i ve nede Haam’ı emretmemiş, yalnız gerçekleri inkar edenler Allah adına yalan söylemişlerdir. Onların çoğu aklını kullanmayanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Onlara "Allah’ın indirdiğine ve elçiye gelin" denildiğinde, "Atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyler bize yeter" derler. Eğer ataları hiçbir şekilde akıllarını kullanmamışlar ve doğru yol üzerinde değillerse de mi? Onlara atalarından gelen uygulamalar yetecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Ey İman edenler! Kendi sorumluluğunuz, sizin kendinize aittir. Doğru yolu bulduktan sonra sapkınlar size hiçbir şekilde zarar veremez. Topluca dönüşünüz Allah’a dır ve size bütün yaptıklarınızı haber verecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Ey İman edenler! Sizden birisine ölüm geldiğinde vasiyet ediyorsa, içinizden adalet sahibi iki kişi veya sizden başka dine mensup iki kişi şahitlik yapsın. Eğer siz herhangi bir sebeple yolculuk halinde iken, size ölüm isabet ettiğinde, (cenaze) namazından (defnedildikten) sonra şahitlik edecek iki şahidi, şahitlik etmeleri için alıkoyun. Eğer şahitlerin doğruyu söylemeyeceklerinden şüphelenirseniz, akrabaları da olsa şahitliklerini az bir ücret karşılığında satmayacaklarına ve vasiyet esnasında işittiklerini gizlemeyeceklerine, eğer Allah için doğru söylemiyorlarsa günah kar olacaklarına dair yemin etsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Eğer, şahitlik edenlerin, sonradan doğru şahitlik etmedikleri ortaya çıkarsa, vasiyete şahitlik etmiş başka iki kişi onların yerine şahitlik etmeye daha layıktır. O iki şahitte, önceki yalan yere şahitlik yapan iki şahitten daha adil ve doğru şahitlik edeceklerine, eğer işittiklerinden daha fazlasını söylerlerse zalimlerden olacaklarına dair yemin etsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Şahitlikle ilgili bu uygulama, yeminlerinin kabul edilmemesinden korkarlarsa, doğru şahitliğin yapılması için bu (yemin ettirmek) daha uygundur. Allah dan korunun, açıklanan bu uyarıları da iyi dinleyin. Allah yoldan çıkmış bir topluluğu, asla doğru yola iletmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Allah, o (kıyamet) gün elçilerini toplar ve "Uyarılarınıza ne cevap verildi" der. Elçiler de "Bizim, verilen cevaplar hakkında hiçbir bilgimiz yok, ancak bilinmeyenleri (gaybı) en iyi bilen sensin" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Allah "Ey İsa! Sana ve annene olan nimetlerimi hatırla, seni Kutsal Ruh (Cebrail) ile desteklediğimde, beşikte ve yetişkin döneminde insanlarla konuştun, sana kitabı ve kitabın içinden nasıl hüküm çıkarılacağını, Tevrat’ı ve İncil’i öğrettim. Sen (çamurdan) bir kuş heykeli yapmış ve iznimle onu canlandırmış, iznimle kuş olmuştu, yine benim iznimle kör ve alaca hastalığı olanı iyi etmiştin ve yine iznimle (mezardan) ölüyü çıkarmıştın, yine sen İsrail oğullarına açıklayıcı kanıtlar getirmiştin ve seni ret edenler "Bu ancak apaçık bir sihirdir" demişlerdi de, seni onların kötülüklerinden korumuştum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Havarilere "Bana ve elçime inanın diye vahy etmiştim" de onlar "İman ettik ve bizim Müslüman olduğumuza şahitlik et" demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Sonra Havariler "Ey Meryem’in oğlu İsa! Rabbinin, gökten bize bir yemek sofrası indirmeye gücü yeter mi?" demişlerdi. İsa onlara "Eğer inanıyorsanız Allah dan sakının" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. "Biz inecek sofradan yemek yersek, kalplerimiz tatmin olacak ve senin bize söylediğinin doğru olduğunu öğreneceğiz ve mucizeye (sofranın inmesine) şahitler olacağız. " dediler Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. Meryem’in oğlu İsa "Ey Rabbim olan Allah’ım! Gökten bize bir sofra indir ki, ilk iman edenle son iman edenlerimize senden bir işaret olsun. Bizi rızıklandır. Zira sen rızık verenlerin en hayırlısısın" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. Allah dedi ki "Ben o sofrayı indireceğim, (sofra indikten) sonra, sizden kim inkar ederse, alemlerde şimdiye kadar hiçbir kimseye azap etmediğim kadar, inkar edene azap ederim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Allah dedi ki "Ey Meryem’in oğlu İsa! Sen mi? İnsanlara "Annemi ve beni iki ilah edenin" dedin. O da "Sen her türlü eksik sıfatlardan yücesin, Benim, doğru olmayan bir şeyi söylemem mümkün değil. Ben bunu söylemiş olsam mutlaka sen bilirsin. Sen benim nefsimde olanı bilirsin, ama ben sana ait olan şeylerin hiç birisini bilemem. Sen bilinmeyenleri en iyi bilensin" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. "Sen bana ne öğrettinse, bende onlara "Benimde Rabbim, sizinde Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin" diye öğrettiklerini söyledim. Ben onların içinde olduğum sürece, yaptıklarına şahit oldum. Beni öldürdüğünde, sen onları yakından gözetiyordun ve sen her şeye şahit olansın. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. "Eğer onlara azap edersen, elbetteki onlar senin kullarındır, eğer onları bağışlarsan muhakkak ki sen çok güçlü olan ve her şeyin hükmünü verensin" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. Allah "Bu hesap gününde doğru amel işleyenlerin, doğruluklarının kendilerine fayda vereceği gündür. Onlar için sürekli kalacakları, altlarından ırmakların aktığı cennetler vardır. Allah onlardan, onlarda Allah dan razıdırlar. İşte bu büyük bir kurtuluştur" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Göklerin, yerlerin ve onların içindekilerin sahibi Allah dır. O her şeyi planlayıp düzene koyandır Mealleri Kıyasla Sayfada Göster