جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ۚ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
Cealellahül ka’betel beyteh harame kıyamel lin nasi veş şehral harame vel hedye vel kalaid zalike li ta’lemu ennellahe ya’lemü ma fis semavati ve ma fil erdı ve ennellahe bi külli şey’in alım
Kelime
Anlamı
Kökü
جَعَلَ
kıldı
اللَّهُ
Allah
الْكَعْبَةَ
Ka’be’yi
الْبَيْتَ
Beyt-i
الْحَرَامَ
Haram’ı
قِيَامًا
bir durak
لِلنَّاسِ
insanlar için
وَالشَّهْرَ
ve ayı (kıldı)
الْحَرَامَ
haram
وَالْهَدْيَ
ve kurbanı
وَالْقَلَائِدَ
ve tasmalı kurbanlıkları
ذَٰلِكَ
böylece
لِتَعْلَمُوا
anlayasınız diye
أَنَّ
şüphesiz
اللَّهَ
Allah’ın
يَعْلَمُ
bildiğini
مَا
olanları
فِي
السَّمَاوَاتِ
göklerde
وَمَا
ve olanları
فِي
الْأَرْضِ
yerde
وَأَنَّ
ve şüphesiz
اللَّهَ
Allah’ın
بِكُلِّ
her
شَيْءٍ
şeyi
عَلِيمٌ
bildiğini

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Allah, Kâbe’yi hac ayını, kurbanı, kurbanlık olduğu bilinsin diye boynuna bir şey asılan hayvanları, insanların geçimine, düzenine sebep etti, böylece de şüphesiz olarak Allah’ın, göklerde ve yeryüzünde ne varsa hepsini bildiğini sizin de bilmenizi diledi ve Allah, şüphe yok ki her şeyi bilir.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Allah Kâbe’yi, o saygı değer evi, insanların dirilişi, ayaklanma ve huzura duruş merkezi kıldı. Haram ayları, kurbanlıkları ve gerdanlıklarını da, insanların kalkınmasına sebep kıldı. Bu da Allah’ın göklerde ve yerde ne varsa bildiğini ve Allah’ın herşeyi bilici olduğunu bilmeniz içindir.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Allah, Kâbe’yi, o saygıya lâyık evi, haram ayı, hac kurbanını ve (kurbanın boynuna asılan) gerdanlıkları (maddi ve manevi yönlerden) insanların belini doğrultmaya sebep kıldı. Bu da Allah’ın, göklerde ve yerde ne varsa hepsini bildiğini ve Allah’ın her şeyi bilici olduğunu (sizin de anlayıp) bilmeniz içindir.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Allâh Kâbe’yi, O Beyt-el Haram’ı, Haram Ay’ı, Hedy’i (kurban) ve Kalaid’i (boynu bağlı kurbanlıklar) insanların kıyamı (imanının ayakta kalması ve devam etmesi için) yaptı... Bu, Allâh’ın semâlar (düşünce boyutu) ve arzda (bedeninde) olanı bildiğini ve Allâh’ın her şeye Aliym olduğunu, sizin de bilmeniz içindir.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Allah Haram Ev olan Kabe’yi, haram ayları, kurbanı, gerdanlıklı kurbanları insanların (din ve dünya) işlerini belli bir düzen ve güven içinde yürütmeleri için ortaya koydu. Bu, Allah’ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah’ın her şey hakkında bilgi sahibi olduğunu bilmeniz içindir.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Allah, Beyt-i Haram (olan) Kabe’yi insanlar için bir ayaklanma (kıyam evi) kıldı; Haram Ay’ı, kurbanı ve boyunlardaki gerdanlıkları da. Bu, Allah’ın göklerde ve yerde ne varsa tümünü bildiğini ve Allah’ın gerçekten herşeyi bilen olduğunu bilmeniz içindir.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Allah, Kâbe’yi, o Beyt-i Haram’ı insanlar için din işlerinde bir düzen ve dünyada cinayetten emin bir yer kıldı. Haram olan ayları (hac aylarını) da, gerdanlıksız ve gerdanlıklı kurbanlıkları da hem mağfiret, hem de taarruzdan korunma sebebi kıldı. Bütün bunlar, Allah’ın göklerde ve yerde ne varsa hepsini bildiğini ve gerçekten Allah’ın her şeyi bilici olduğunu sizin de bilmeniz içindir.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Allah, Kâbe`yi, o saygıya lâyık evi, insanlar için maddî ve mânevî yönden bellerini doğrultmalarına sebep kıldı. O saygı değer ayı, kurbanı, boynu bağlı kurbanlıkları da böyle yaptı ki Allah`ın, göklerde ve yerde olanları ve her şeyi bilen olduğunu anlayasınız.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Allah, hurmetli ev Kabe’yi, hurmetli ayi, kurban’i, boynu tasmali kurbanliklari insanlarin faydasi icin ortaya koydu. Bu, Allah’in goklerde ve yerde olanlari bildigini ve Allah’in suphesiz her seyi Bilen oldugunu bilmeniz icindir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Allah Beytü’l-Haram = Kabe’yi, hürmetli ay’ı, Kabe’ye gönderilen gerdanlıklı, gerdanlıksız kurbanlıkları, insanların hayat düzeni için dayanak kılmıştır. Bu, Allah’ın göklerde olanı da, yerde olanı da bildiğini ve gerçekten Allah’ın her şeyi bilen olduğunu bilip anlamanız içindir.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Allah, Beyti Haram (hürmete layık) olan Kâbe`yi, (içinde hac farizasının icra edildiği) o haram olan ayı, (hacılar için gönderilen) kurbanı ve gerdanlık takılan kurbanlıkları insanlar için hayat ve güven kaynağı kıldı. Bu, Allah`ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah`ın gerçekten her şeyi bilici olduğunu bilmeniz içindir.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Allah; Ka’be’yi, o saygıdeğer evi, haram ayı , hac kurbanını ve (bu kurbanlara takılı) gerdanlıkları insanlar(ın din ve dünyaları) için ayakta kalma (ve canlanma) sebebi kıldı. Bunlar, göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah’ın bildiğini ve Allah’ın (zaten) her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu bilmeniz içindir.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Allah, Kâbe’yi, o saygıya lâyık evi, haram ayı, hac kurbanını ve (kurbanın boynuna asılan) gerdanlıkları (maddi ve manevi yönlerden) insanların belini doğrultmaya sebep kıldı. Bu da Allah’ın, göklerde ve yerde ne varsa hepsini bildiğini ve Allah’ın her şeyi bilici olduğunu (sizin de anlayıp) bilmeniz içindir.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  ALLAH, sınırlanmış ev Kâbe’yi, sınırlanmış ayları, adakları ve onları işaretleyen çelenkleri, insanlar için güvenlik unsuru yaptı. Bilesiniz ki ALLAH göklerde ve yerde olanları biliyor. ALLAH her şeyi Bilir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Allah, Kâbe’yi, o Beyt - i haram’ı, haram ayı, kurbanı ve (kurbanlardaki) gerdanlıkları insanlar için bir nizam kıldı. Bu, Allah’ın göklerde ve yerde olan herşeyi bildiğini ve Allah’ın herşeyi hakkıyle bilici olduğunu sizin de bilmeniz içindir.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Allah, Kabe’yi, o dokunulmaz evi, insanlar için güvenli bir barınak kıldı. Savaşılması yasak ayları, kurbanlıkları ve (bu bölgeye sığınma göstergesi olarak takılan) gerdanlıkları da bu dokunulmazlığın kapsamına aldı. Allah’ın göklerde ve yeryüzünde olan her şeyi bildiğini, O’nun bilgisinin her şeyi kapsamına aldığını bilesiniz diye bunu böyle yaptı.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Tanrı Beyt-i Haram (olan) Kabe’yi bir kıyam (evi) kıldı. Haram ayı, kurbanı ve boyunlardaki gerdanlıkları da. Bu, Tanrı’nın göklerde ve yerde ne varsa tümünü bildiğini ve Tanrı’nın gerçekten her şeyi bilen olduğunu bilmeniz içindir.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Allah Kabe’yi, Beyti Haram’ı insanlar için bir kıyam sebebi kıldı, o haram ayı da... O kurbanı ve boyunları gerdanlıklı kurbanlıkları da... Bunlar Allah’ın göklerde ve yerde her ne varsa bildiğini sizin de bilmeniz içindir. Şüphesiz Allah herşeyi hakkıyla bilendir.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Allah Kâ’beyi, o Beyt-i haraamı, o haraam olan ay (lar) ı, (Mekkeye hediye edilecek) kurbanı ve (onların) boyunlarındaki gerdanlıkları insanlar (ın dîn ve dünyâları) için bir nizam yapdı. Bu da Allahın, göklerde ne var, yerde ne varsa (hepsini) bildiği, Allahın (zâten her şey’i) hakkıyle bilici olduğunu sizin de bilmeniz içindir.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Allah, Kâ`be`yi, o Beyt-i Harâm`ı, (kendisinde hac edilen) haram ayı (Zilhıcce ayını), kurbanı ve (ona takılan) gerdanlıkları, insanlar için (maddî ma`nevî) bir kalkınma(vesîlesi) kıldı. Bu, muhakkak ki Allah`ın, göklerde ne var, yerde ne varsa bildiğini ve şübhesiz Allah`ın, herşeyi hakkıyla bilici olduğunu (sizin de) bilmeniz içindir.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Allah Ka’be’yi, o haram evi insanlar için hayat ve güven kaynağı kıldı. Keza o haram olan ayı da, kurbanı da, boynu bağlı olan kurbanlıkları da. Bu, Allah’ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah’ın gerçeten her şeyi bilici olduğunu bilmeniz içindir.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Allah Kabeyi, orada birtakım yasaklar koyarak, insanlar için hem korunmuş bir yer ve hemde namaz kılma mekanı yapmış ve haram ayları, kurbanlıkları ve özel olarak Allah için adanmış işaretli hayvanları bir sembol yapmıştır. Bu işaretler Allah’ın göklerde ve yerde olanların hepsini bildiğini, bilmeniz içindir. Şüphesiz Allah her şeyi en iyi bilendir.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Allâh, Beyt-i Haram olan Kâbe’yi, Haram ayını, hac kurbanını ve gerdanlıklı (boynuna kurban nişanesi asılı) kurbanlıkları, insanların yaşamlarını ayakta tutmak için yaptı (sebep kıldı). İşte bu, "Allâh’ın, göklerde ve yerlerde olanı bildiğini ve Allâh’ın herşeyi en iyi bilen olduğunu" bilmeniz içindir.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Allah, hürmetli ev Kâbe’yi, hürmetli ayı, (tasmasız) kurbanı ve boynu tasmalı kurbanlıkları bütün insanlar için bir kıyam (yaşamsal dayanak) kıldı. Bu, Allah’ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah’ın şüphesiz her şeyi bilen olduğunu bilmeniz içindir.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Allah, Kabeyi, o Beytul-Haramı bütün insanlık için bir sembol kıldı; ve (aynı şekilde) kutsal (hac) ayı ve boyunlarında takı olan kurbanlıklar, Allahın göklerde ve yerde olan her şeyin tam bilgisine sahip bulunduğunu size anlatmayı amaçla(yan sembollerdi)r.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Allah, Beytu`l-Haram olan Kabe`yi bütün insanlık için bir kıyam (sembolü) kıldı; Ve Haram ay ile boyunları bağlı ve bağsız kurbanlıkları da (sembol kıldı). Bu, Allah`ın göklerde ve yerde olan her şeyden haberdar olduğunu ve Allah`ın her şeyin bilgisine vakıf olduğunu bilesiniz diyedir.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Allah Teâlâ Kabe’yi, o Beyt-i Harâm’ı ve Şehr-i Haram ile o boyunları bağsız ve bağlı kurbanları insanlar için bir medar-ı istifade kıldı. Bu da bilmeniz içindir ki, şüphesiz Allah Teâlâ göklerde olanı da ve yerde olanı da bilir ve muhakkak ki, Allah Teâlâ herşeye tamamıyla alîmdir.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Allah Kâbe’yi, Beyti Haram’ı insanlar için bir nizam kıldı. Keza o haram ayı da, kurbanı da, boynu bağlı kurbanlıkları da (insanlar için bir nizam kıldı). Bu, Allah’ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah’ın gerçekten her şeyi bilici olduğunu bilmeniz içindir.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Allah; kâbe’yi, o saygıdeğer evi, haram ayı hac kurbanını ve gerdanlıkları insanlar(ın din ve dünyaları) için, ayakta kalma (ve ekonomik canlanma) sebebi kıldı. Bunlar, Allah’ın hem göklerde ve yerde ne varsa hepsini bildiğini ve hem de Allah’ın, (zaten) herşeyi hakkıyla bilmekte olduğunu, bilmenizi sağlamak içindir.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Allah, Kabe’yi, o dokunulmaz evi, insanlar için güvenli bir barınak kıldı. Savaşılması yasak ayları, kurbanlıkları ve (bu bölgeye sığınma göstergesi olarak takılan) gerdanlıkları da bu dokunulmazlığın kapsamına aldı. Allah’ın göklerde ve yeryüzünde olan her şeyi bildiğini, O’nun bilgisinin her şeyi kapsamına aldığını bilesiniz diye bunu böyle yaptı.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Allah Kâbe’yi, o hürmete layık mâbedi, insanların din ve dünya hayatları için bir nizam vesilesi kılmıştır; o haram ay’ı da, Kâbe’ye gönderilen gerdanlıksız veya gerdanlıklı kurbanlıkları da... Bütün bunlar, Allah’ın göklerde olanı da, yerde olanı da bildiğini ve gerçekten Allah’ın her şeyi bildiğini sizin de bilip anlamanız içindir.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Allâh Ka’be’yi, o saygıdeğer evi, insanlar için (hayât ve güven) durağı yaptı. O saygıdeğer ayı, kurbanı, tasmalı kurbanlıkları da (böyle yaptı) ki Allâh’ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allâh’ın herşeyi bilici olduğunu anlayasınız.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Allah, Kâbeyi; Beyt-i Haram’ı insanlar için güven yeri kıldı. Haram ayı, kurbanı ve kurban için işaretlenmiş hayvanları da. İşte bu, Allah’ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah’ın her şeyi bilen olduğunu bilmeniz içindir.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Allah, Beyt-i Haram (olan) Kâbe’yi insanlar için bir ayaklanma (kıyam evi) kıldı; Haram Ay’ı, kurbanı ve boyunlardaki gerdanlıkları da. Bu, Allah’ın göklerde ve yerde ne varsa tümünü bildiğini ve Allah’ın gerçekten her şeyi bilen olduğunu bilmeniz içindir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Allah Kâbe’yi, o saygıya layık evi, o saygıya layık "ay"ı, o kurbanlık hediyeleri ve gerdanlıkları insanlar için bir dayanak, bir ayağa kalkış aracı kıldı. Böyle yaptı ki, Allah’ın göklerde olanı da yerde olanı da bildiğini, Allah’ın herşeyi bilici olduğunu siz de bilesiniz.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Allah made the Ka´ba, the Sacred House, an asylum of security for men, as also the Sacred Months, the animals for offerings, and the garlands that mark them: That ye may know that Allah hath knowledge of what is in the heavens and on earth and that Allah is well acquainted with all things.