1. Ey iman edenler! Antlaşmalara sâdık kalınız. Size haram oldukları okunacak olanların dışında kalan hayvanlar, sadece ihramda iken avı helâl saymamak şartıyla, sizin için helâl kılındı. Allah, istediği hükmü verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ey iman edenler! Ne Allah`ın işaretlerine, ne haram aya, ne kurbana, ne gerdanlıklı kurbanlara, ne de Rabblerinin ihsanını arzu ederek Beyt-i Harâm`a doğru gelenlere saygısızlık ediniz. İhramdan çıktığınız zaman avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i Haram`dan çevirdiklerinden dolayı bir topluma karşı beslediğiniz kin, sizi saldırıya sevk etmesin. İyilik ve takvâ üzerinden yardımlaşınız; günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayınız, Allah`tan sakınınız. Çünkü Allah`ın azabı şiddetlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Leş, kan, domuz eti, Allah`tan başkası adına boğazlanan, boğulmuş, vurulup öldürülmüş, yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanıp ölmüş, canavarların yediği hayvanlar ölmeden yetişip kestikleriniz müstesna, dikili taşlar üzerinde boğazlanmış hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. Bunlar yoldan çıkmaktır. Bugün kâfirler sizin dininizden ümit kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayınız, benden korkunuz. Bugün dininizi sizin için tamamladım, nimetlerimin tamamını size bahşettim ve sizin için din olarak İslâm`ı uygun gördüm. Kim gönülden günaha yönelmiş olmamak üzere, açlık halinde dara düşerse, haram etlerden yiyebilir. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır; çok merhamet edicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Bütün iyi temiz şeyler size helâl kılınmıştır. Allah`ın size öğrettiğinden öğretip avcı haline getirdiğiniz hayvanların sizin için yakaladıklarından da yiyiniz ve üzerine Allah`ın adını anınız/besmele çekiniz. Allah`tan sakınınız. Allah`ın hesabı pek çabuktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bugün size bütün temiz şeyler helâl kılındı. Kendilerine kitap verilmiş olup tevhit inancına sahip olanların yemekleri size helâldir. Sizin yemekleriniz de onlara helâldir. Mümin kadınlardan iffetli olanlar ile, daha önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar da, mehirlerini vermeniz şartıyla, namuslu olmak, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helâldir. İmanı reddedenin ameli boşa gitmiştir ve o, âhirette de kayba uğrayanlardandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar kollarınızı, başlarınızı mesh edip, topuklara kadar ayaklarınızı yıkayınız. Eğer cünüp iseniz boy abdesti alınız. Hasta yahut yolculuk halinde bulunursanız veya biriniz tuvaletten gelirse, ya da kadınlara dokunmuşsanız /cinsi birleşme yapmışsanız ve bu hallerde su bulamamışsanız, temiz toprakla teyemmüm ediniz de yüzünüzü ve dirseklere kadar ellerinizi onunla mesh ediniz. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez; fakat sizi tertemiz kılmak ve size ihsan ettiği nimetini tamamlamak ister; umulur ki şükredersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Allah`ın size olan nimetini ve “işittik, itaat ettik” dediğiniz zaman Allah`a karşı altına girdiğiniz taahhüdü hatırlayınız ve Allah`tan sakınınız. Şüphesiz Allah sinelerdekini çok iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olunuz. Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi âdil davranmamaya itmesin. Adaletli olunuz; bu takvânın ta kendisidir. Allah`a isyandan sakınınız. Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Allah, iman eden ve iyi işler yapanlara günahlarının bağışlanacağını ve büyük bir ödülün onların olacağını vaat etmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İnkâr eden ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince; onlar cehennemliklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ey iman edenler! Allah`ın size olan nimetini hatırlayınız; hani bir topluluk size el uzatmaya teşebbüs etmişti de, Allah onların ellerini sizden çekmişti. Allah`tan sakınınız. Müminler sadece Allah`a güvensinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. “Ben sizinle beraberim. Namazı kılarsanız, zekâtı verirseniz, peygamberime inanır ve onları desteklerseniz, Allah`a güzel bir borç verirseniz, elbette kötülüklerinizi örteceğim ve sizi içinden ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Artık bundan sonra kim inkâr ederse, doğru yoldan sapmış olur.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Antlaşmalarını bozduklarından dolayı onları lânetledik ve kalplerini katılaştırdık. Kelimelerin yerlerini değiştiriyorlar. Kendilerine öğretilen hükümlerin önemli bir bölümünü de unuttular. İçlerinden pek azı hariç, onlardan daima bir hainlik görürsün. O halde sıkı dur, iyi düşünüp, reddet! Şüphesiz Allah, iyilik edenleri sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Aynı şekilde “biz Hıristiyanlarız” diyenlerden kesin bir söz almıştık; ama onlar da kendilerine verilen öğütlerin önemli bir bölümünü unuttular. Bu sebeple, kıyamete kadar aralarına düşmanlık ve kin saldık. Yakında Allah onlara yaptıklarını haber verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ey kitap ehli! Peygamberimiz, kitaptan gizlediklerinizin çoğunu açıklamak üzere size geldi; birçok kusurunuzdan da vazgeçiyor. Şu bir gerçek ki, size Allah`tan bir nur, apaçık bir kitap gelmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Rızâsını arayanı Allah onunla kurtuluş yollarına iletir ve onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarıp dosdoğru bir yola götürür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. “Eğer Meryem oğlu Îsa`yı, onun annesini ve yeryüzündekilerin hepsini imha etmek isterse, kim Allah`a engel olabilir? Zira göklerin, yerin ve onlar arasında bulunan her şeyin hükümranlığı Allah`a aittir. O, dilediğini yaratır ve Allah her şeye tam manasıyla gücü yetendir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. “Öyle ise günahlarınızdan dolayı size niçin azap ediyor? Doğrusu siz de O`nun yarattığı insanlardansınız. O, dilediğini bağışlar ve dilediğine azap eder. Göklerde, yerde ve ikisinin arasında ne varsa, mülkiyeti Allah`a aittir. Sonunda dönüş de ancak O`nadır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ey Ehli kitap! Peygamberlerin arası kesildiği bir sırada size peygamberimiz geldi. Gerçekleri size açıklıyor ki, kıyamette “Bize bir müjdeci ve uyarıcı gelmedi” demeyesiniz. İşte, size müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah her şeye gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bir zamanlar Mûsâ, kavmine, “Ey kavmim!” demişti, “Allah`ın size bahşettiği nimetleri hatırlayınız; zira O, içinizden peygamber çıkardı ve sizi hükümdarlar kıldı. Dünyada başka hiç kimseye vermediğini size verdi.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. “Ey kavmim! Allah`ın size yazdığı mukaddes toprağa giriniz ve arkanıza dönmeyiniz, yoksa kaybederek dönmüş olursunuz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. “Ey Mûsâ! Orada zorba bir halk var; onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla girmeyeceğiz. Eğer oradan çıkarlarsa biz de hemen gireriz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. “Onların üzerine kapıdan giriniz; oraya bir girdiniz mi artık siz zaferi kazanmışsınızdır. Eğer müminler iseniz sadece Allah`a güveniniz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. “Ey Mûsâ! Onlar orada bulunduğu müddetçe biz oraya asla girmeyeceğiz; şu halde sen ve Rabbin gidiniz savaşınız; biz burada oturacağız” dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Mûsâ, “Rabbim! Ben kendimden ve kardeşimden başkasına hâkim olamıyorum; bizimle bu yoldan çıkmış toplumun arasını ayır” diye yalvardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Allah, “Öyle ise orası, onlara kırk yıl yasaklanmıştır. Yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Artık sen fâsık/yoldan çıkmış toplum için üzülme” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Hani birer kurban takdim etmişlerdi de birisinden kabul edilmiş, diğerinden kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen kardeş, kıskançlık yüzünden, “Andolsun seni öldüreceğim” demişti. Diğeri de, “Allah ancak takvâ sahiplerinden kabul eder” demiş ve şöyle eklemişti: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Şu bir gerçek ki ben, âlemlerin Rabbi olan Allah`tan korkarım.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. “Ben isterim ki sen, benim günahımı da, senin günahını da yüklenip ateş halkından olasın! Zâlimlerin cezası budur.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Nefsi onu, kardeşini öldürmeye itti; o da nefsine uyarak onu öldürdü, ziyana uğrayanlardan oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Derken Allah, ona, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi; karganın yaptığını görünce, “Yazık bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim ben?” dedi ve pişman olanlardan oldu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Kim, bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkartmaya karşılık olmaksızın, haksız yere bir cana kıyarsa, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir can kurtarırsa, bütün insanları kurtarmış gibi olur. Peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler; ama bundan sonra da onlardan çoğu yine yeryüzünde aşırıya gitmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Allah`a ve Peygamberi`ne savaş açanların ve yeryüzünde fesadı yaymak için gayret gösterenlerin cezası, ancak ya öldürülmeleri ya asılmaları veya dönekliklerinden dolayı el ve ayaklarının kesilmesi, ya da bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu, onların dünyadaki rüsvaylığıdır. Onlar için âhirette de büyük azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ancak, siz kendilerini yenip ele geçirmeden önce tövbe edenler müstesnadır. Biliniz ki Allah çok bağışlayıcıdır; merhamet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Ey iman edenler! Allah`a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olunuz. O`na daha yakın olmak için bir yol arayınız ve kurtuluşa ermek için O`nun yolunda cihad ediniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Şüphe yok ki kâfirler, yeryüzündeki her şey ve bunun yanında bir o kadarı da kendilerinin olsa, kıyamet gününün azabından kurtulmak için onu fidye verseler, onlardan asla kabul edilmez. Onlar için acı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Ateşten çıkmak isterler, fakat onlar oradan çıkamazlar. Onlar için devamlı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Hırsızlık eden erkek ve kadının, yaptıklarına karşılık bir ceza ve Allah`tan bir ders olmak üzere güçlerini kesiniz. Allah, izzet ve hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Bu suçu işledikten sonra tövbe edip kendisini ıslâh edene gelince, şüphesiz Allah onun tövbesini kabul eder. Allah, çok bağışlayıcıdır; merhamet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümrânlığı Allah`ındır? O, dilediğini cezalandırır, dilediğini bağışlar. Allah, her şeye gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Ey peygamber! Kalpleri inanmamış olduğu halde ağızlarıyla “inandık” diyenlerden ve Yahudilerden inkârda yarışırcasına koşanlar seni üzmesin. Onlar daima yalana ve sana gelmeyenlere kulak verirler. Kelimeleri yerlerinden değiştirirler. “Eğer size şu verilirse hemen alınız, o verilmezse sakınınız” derler. Allah bir kimseyi fitneye düşürmek isterse, Allah`a karşı, onun lehine hiçbir şey yapamazsın. Onlar, Allah`ın, kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onlar için dünyada rezillik, âhirette de büyük bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Onlar yalanı can kulağı ile dinlerler; haramı tıka basa yerler. Sana geldiklerinde, ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen, sana hiçbir şekilde zarar veremezler. Ama aralarında hükmedersen, adâletle hükmet! Allah, âdil davrananları sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Onlar, Allah`ın hükümlerini içeren Tevrat`a sahip oldukları halde, nasıl senden hüküm vermeni isterler ve ondan sonra da senin verdiğin hükümlerden yüz çevirirler? Onlar inanmış kimseler değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Gerçekten Tevrat`ı biz indirdik; onda yol gösterme ve nûr vardır. Teslim olmuş peygamberler, onunla Yahudilere hüküm verirlerdi; kendilerini Tanrı`ya vermiş zâhid ve âbidler de Allah`ın kitabını korumakla görevlendirildiklerinden onunla hüküm verirlerdi ve onu gözetleyip kollarlardı. “Ey Allah`ın kitabına tanık olanlar, insanlardan korkmayınız, benden korkunuz ve benim âyetlerimi az bir paraya satmayınız! Kimler Allah`ın indirdiği ile hükmetmezse işte kâfirler onlardır!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. O hak kitabında onlara, “Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralara karşılık kısas/ödeşme” yazdık. Kim bunu bağışlar, kısâs hakkından vazgeçerse o, kendisi için kefâret olur ve kimler Allah`ın indirdiği ile hükmetmezse zâlimler onlardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Ardından, o peygamberlerin izleri üzere Meryem oğlu Îsâ`yı gönderdik. Tevrat`tan yanında bulunanı doğruluyordu. Onda hidayet ve ışık olan İncil`i ona verdik. Tevrat`tan yanında olanı doğrulayıcı idi. Doğruya ve güzele kılavuz, takvâya sarılanlara bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. İncil inanırları, Allah`ın onda indirdiği ile hükmetsinler. Allah`ın indirdiği ile hükmetmeyenler fâsıkların ta kendileridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Ve sana ey peygamber! Gerçekleri ortaya koyan bu kitabı; geçmiş vahiylerden geriye kalan doğruları tasdik edici ve önceki kitaplarda hangi doğruların bulunduğunu kontrol edip, gözetleyici olarak indirdik. Öyleyse ey peygamber! Geçmiş vahyin izleyicileri arasında, Allah`ın indirdiklerine uygun olarak hüküm ver ve sana gelmiş olan hakikatı terk ederek onların arzu ve heveslerine uyma. Biz, her bir toplum için farklı bir sistem ve farklı bir hayat tarzı belirledik. Eğer Allah dileseydi, hepinizi bir tek topluluk yapardı. Ama size verdikleri konusunda, sizi denemek için ayrı ayrı toplumlar olarak yaratmıştır. O halde, hayır işlerinde yarışın. Hepinizin dönüşü Allah`adır. Artık Allah, hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri size o kıyamette haber verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. O halde geçmiş vahyin mensupları arasında, Allah`ın indirdiğine göre hüküm ver, onların arzu ve heveslerine uyma, onların sözlerini dikkatle dinle, onlardan sakın ki; Allah`ın sana indirdiği hükümlerin bir kısmını uygulamada seni şaşırtmasınlar. Eğer onlar Allah`ın buyruklarından yüz çevirirlerse bil ki, bir kısım günahlarından dolayı, Allah onları böylece cezalandırmak istiyor. Unutma ki, insanların çoğu hak yoldan çıkan ve ilâhi sınırları aşanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Yoksa onlar, câhiliye kanununu nu istiyorlar? İyi anlayanlar için Allah`tan daha iyi kanun koyucu olabilir mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyiniz. Çünkü onlar sadece birbirlerinin dostudurlar. İçinizden kim onları vekil edinirse onlardandır. Şüphesiz Allah, zâlimler topluluğuna doğru yolu göstermez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Kalplerinde hastalık bulunanların, “Bir felâket gelmesinden korkuyoruz” diyerek, onların arasına koştuklarını görürsün. Belki Allah, fetih ya da kendi katından bir iş getirir de onlar, içlerinde gizlediklerine pişman olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. O zaman iman edenler, “Bunlar mıdır sizinle beraber olduklarına bütün güçleriyle yemin edenler?” diyeceklerdir. Onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir de kaybedenlerden olmuşlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki Allah yakında öyle bir toplum getirecek ki, Allah onları sever, onlar da Allah`ı sever. Müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı güçlü ve şiddetlidirler. Allah yolunda cihad ederler; hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar. Bu, Allah`ın bir lütfudur, onu dilediğine verir. Allah lütfunda sınırsızdır ve her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Sizin dostunuz, ancak Allah`tır, peygamberdir ve Allah`ın emirlerine boyun eğerek namazı kılıp zekâtı veren, iman edenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kim Allah`ı, peygamberini ve inananları dost edinirse bilsin ki, şüphesiz Allah`tan yana olanlar üstün gelirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alay ve oyun konusu edinenleri ve kâfirleri dost edinmeyiniz. Eğer inanıyorsanız Allah`tan sakınınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Namaza çağrıldığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu davranış, onların düşünmeyen bir toplum olmalarındandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Ey Kitap ehli! Yalnızca Allah`a, bize ve bizden daha önce indirilene inandığımız için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa çoğunuz yoldan çıkmış insanlarsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Allah katında yeri bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? Allah`ın lanetlediği ve gazap ettiği, aralarından maymunlar, domuzlar ve tâğûta tapanlar çıkardığı kimseler. İşte bunlar, daha kötü olan ve doğru yoldan daha ziyade sapmış bulunanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Yanınıza inkârla girip inkârla çıktıkları halde, size geldiklerinde, “inandık” derler. Allah, gizlediklerini daha iyi bilmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Onların çoğunun günah işlemede, düşmanlık ve haram yemede yarıştıklarını görürsünüz. Yaptıkları ne kadar kötüdür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Din adamları ve âlimleri, onları günah olan sözleri söylemekten ve haram yemekten menetselerdi ya! İşledikleri ne kötüdür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Yahudiler, “Allah`ın eli bağlıdır/cimridir” dediler. Hay, dedikleri yüzünden elleri bağlanası ve lânet olasılar! Bilâkis, Allah`ın elleri açıktır/cömerttir, dilediği gibi verir. Andolsun ki sana Rabbinden indirilen, onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü arttırır. Aralarına, kıyamete kadar düşmanlık ve kin soktuk. Ne zaman savaş için bir ateş yakmışlarsa, Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuğa koşarlar; Allah ise bozguncuları sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Eğer kitap ehli iman edip kötülüklerden sakınsalardı, elbette kötülüklerini örter ve onları naîm cennetlerine koyardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Eğer onlar Tevrat`ı, İncil`i ve Rabblerinden onlara indirileni doğru dürüst uygulasalardı, elbette hem üstlerinden/gökten hem de ayaklarının altlarından/yerden yerlerdi. Onlardan aşırılığa kaçmayan bir zümre vardır, fakat çoğunun yaptıkları ne kötüdür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et! Eğer bunu yapmazsan, O`nun peygamberliğini yapmamış olursun. Allah, seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler topluluğuna rehberlik etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. “Ey kitap ehli! Siz Tevrat`ı, İncil`i ve Rabbinizden size indirileni hakkıyla uygulamadıkça bir şey üzerinde değilsinizdir.” Rabbinden sana indirilen, onlardan çoğunun inkâr ve azgınlığını elbette arttıracaktır. Kâfirler topluluğuna üzülme! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. İman edenlerle Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sâbiîlerden Allah`a ve âhiret gününe inanıp iyi amel işleyenler üzerine asla korku yoktur, onlar üzülecek de değillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Gerçek şu ki, biz İsrâiloğulları`ndan kesin bir söz aldık ve onlara peygamberler gönderdik. Ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin arzu etmediğini getirdiyse, bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Bir fitne kopmayacak sandılar da kör ve sağır kesildiler. Sonra Allah onların tövbesini kabul etti. Sonra yine çokları kör ve sağır kesildiler. Allah yaptıklarını görüyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. “Ey İsrâiloğulları! Benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah`a kulluk ediniz; zira kim Allah`a ortak koşarsa muhakkak ki Allah ona cenneti haram etmiştir ve onun varacağı yer ateştir; zâlimlerin yardımcıları yoktur!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. “Allah, üçün üçüncüsüdür” diyenler elbette kâfir olmuşlardır. Oysa yalnız bir tek Tanrı vardır, başka Tanrı yoktur. Bu dediklerinden vazgeçmezlerse, elbette onlardan inkâr edenlere acı bir azap dokunacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Hâlâ Allah`a tövbe edip O`ndan af dilemiyorlar mı? Allah bağışlayandır; merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Meryem oğlu Mesih, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmişti. Annesi de dosdoğruydu. İkisi de yemek yerlerdi. Bak, onlara nasıl âyetlerimizi açıklıyoruz, sonra bak nasıl haktan çevriliyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Allah`ı bırakıp size zarar ve yarar vermeye gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa Allah işitendir; bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. “Ey kitap ehli! Dininizde haksız yere haddi aşmayınız. Daha önceden sapan, birçoklarını saptıran ve yolun doğrusundan uzaklaşan bir topluma uymayınız.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. İsrâiloğulları`ndan kâfir olanlar, Dâvûd ve Meryem oğlu Îsâ diliyle lânetlenmişlerdir. Bunun sebebi, söz dinlememeleri ve sınırı aşmalarıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Onlar, işledikleri kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Andolsun, yaptıkları ne kötüdür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Onlardan çoğunun, inkâr edenlerle dostluk ettiklerini görürsün. Nefislerinin onlar için önceden hazırladığı şey ne kötüdür! Allah onlara gazap etmiştir ve onlar azap içinde devamlı kalıcıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Eğer onlar Allah`a, peygambere ve ona indirilene iman etmiş olsalardı, kâfirleri dost edinmezlerdi; fakat onların çoğu fâsıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. İnsanlar içinde iman edenlere düşmanlık bakımından en şiddetli olarak Yahudiler ile şirk koşanları bulacaksın. Onlar içinde iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da, “Biz Hıristiyanlarız” diyenleri bulacaksın. Çünkü onların içinde keşişler ve rahipler vardır ve onlar kibre kapılmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. “Ey Rabbimiz! İman ettik; bizi şâhit olanlarla beraber yaz!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. “Rabbimizin bizi dürüst ve erdemliler arasına katmasını o kadar şiddetle arzuladığımız halde, nasıl Allah`a ve bize indirilen hakikate inanmakta zaaf gösterebilirdik?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. bu, iyilik yapanların ödülüdür; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. İnkâr eden ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar yakıcı ateşe mahkûmdurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Ey iman edenler! Allah`ın size helâl kıldığı iyi ve temiz şeyleri haram kılmayınız ve sınırı aşmayınız. Allah sınırı aşanları sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Allah`ın size verdiği rızıklardan helâl ve temiz olarak yiyiniz ve inandığınız Allah`tan sakınınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Allah sizi, kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden dolayı sorumlu tutmaz. Fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun kefâreti, ailenize yedirdiğiniz yemeğin orta hallisinden on fakire yedirmek yahut onları giydirmek ya da bir köle âzat etmektir. Bunları bulamayan kişi üç gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğiniz takdirde, yeminlerinizin kefâreti işte budur. Yeminlerinizi koruyunuz. Allah size âyetlerini açıklıyor; umulur ki şükredersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Ey İnananlar! Alkol, kumar, dikili taşlar, fal okları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçınınız ki kurtuluşa eresiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Şeytan, alkol ve kumar ile, aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah`ı anmaktan ve namazdan alıkoymak istiyor. Artık bunlardan vazgeçecek misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Allah`a ve peygambere itâat ediniz, kötü şeylerden sakınınız. Eğer gösterdiğimiz yoldan dönerseniz, biliniz ki peygamberimize düşen, açıkça tebliğ etmektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. İnanıp iyi işler yapanlara, bundan böyle kötülüklerden korunup inandıkları ve iyi işler yaptıkları, sonra korunup inandıkları, sonra yine korunup iyilik ettikleri takdirde, daha önce yediklerinden ötürü bir günah yoktur. Allah, güzel davrananları sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Ey iman edenler! Allah sizi ellerinizin ve mızraklarınızın erişeceği bir av ile dener ki, gizlide kendisinden kimin korktuğunu bilsin. Kim bundan sonra sınırı aşarsa onun için acı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Ey iman edenler! İhramda iken avlanmayınız. Sizden kim avı kasten öldürürse, öldürdüğü hayvanın dengi bir cezası vardır. Buna, Kâbe`ye varacak bir kurban olmak üzere, içinizden adâlet sahibi iki kişi hükmeder. Yahut fakirleri doyurmaktan ibaret bir kefârettir; ya da onun dengi oruç tutmaktır. Ta ki böylece o insan, yaptığı işin cezasını çekmiş olsun. Allah geçmişi affetmiştir. Kim bu suçu tekrar işlerse, Allah ondan öç alır. Allah daima galiptir; intikam alandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Hem size hem de yolculara faydalanmanız için denizde avlanmak ve onu yemek size helâl kılındı. İhramlı iken size kara avı yasaklandı. Huzuruna toplanacağınız Allah`tan sakınınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Allah, Kâbe`yi, o saygıya lâyık evi, insanlar için maddî ve mânevî yönden bellerini doğrultmalarına sebep kıldı. O saygı değer ayı, kurbanı, boynu bağlı kurbanlıkları da böyle yaptı ki Allah`ın, göklerde ve yerde olanları ve her şeyi bilen olduğunu anlayasınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. İyi biliniz ki, Allah`ın cezası çetindir. Allah affedicidir; merhamet edicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Peygamber, tebliğ etmekten başka bir şeyle yükümlü değildir. Allah, sizin açıktan yaptığınız her şeyi ve bütün gizlediklerinizi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. “Pisliğin çokluğu seni hayrete düşürse bile, pisle temiz bir olmaz. Öyle ise ey akıl sahipleri! Allah`tan sakınınız ki, kurtuluşa eresiniz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Ey iman edenler! Açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayınız. Eğer Kur`ân indirilirken onları sorarsanız, size açıklanır. Açıklamadığına göre Allah onları affetmiştir. Zira Allah çok bağışlayıcıdır; yumuşak davranandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Sizden önceki insanlar da böyle sorular sormuş ve sonuçta onları inkâr etmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Allah bahîre, sâibe, vasîle ve hâm diye bir şey yapmamıştır. Fakat inkârcılar, kendi uydurdukları yalanları Allah`a yakıştırırlar ve onların birçoğu akıllarını asla kullanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Onlara, “Allah`ın indirdiğine ve peygamberine geliniz” denildiğinde, “Babalarımızı üzerinde bulduğumuz yol bize yeter” derler. Ataları hiçbir şey bilmiyor ve doğru yol üzerinde bulunmuyor iseler de mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Ey iman edenler! Siz kendinize bakınız. Siz doğru yolda olunca, sapan kimseler size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah`adır. Artık O size yaptıklarınızı haber verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Ey iman edenler! Birinize ölüm gelip çatınca, vasiyet esnasında içinizden iki âdil kişi aranızda şâhitlik etsin. Yahut seferde iken başınıza ölüm musibeti gelmişse, sizden olmayan başka iki kişi şâhit olsun. Eğer şüpheye düşerseniz, o iki şahidi namazdan sonra alıkor, “Bu vasiyet karşılığında hiçbir şeyi satın almayacağız, akraba menfaatine de olsa Allah`ın şahitliğini saklamayacağız; çünkü böyle yaparsak elbette günahkârlardan oluruz” diye Allah`a yemin ettirirsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Bu şâhitlerin sonradan yalan söyleyerek bir günah kazandıkları anlaşılırsa, haklarına şâhitlerin tecavüz ettiği ölüye daha yakın olan mirasçılardan iki kişi onların yerini alır ve “Andolsun ki bizim şâhitliğimiz onların şâhitliğinden daha gerçektir ve biz kimsenin hakkına tecavüz etmeyeceğiz, aksi takdirde biz, elbette zâlimlerden oluruz” diye Allah`a yemin ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Bu usûl, şâhitliği gerektiği şekilde yapmaya, yahut yeminlerinden sonra yeminlerin mirasçılar tarafından reddedilmesinden korkmalarına çare olarak daha uygundur. Allah`tan sakınınız ve O`nu dinleyiniz. Allah fâsıklar topluluğuna rehberlik etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Allah, peygamberleri bir araya getirip de, “Size ne cevap verildi?” dediği gün, “Bizim hiçbir bilgimiz yok; gizlilikleri hakkı ile bilen ancak sensin” diyeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. “Ey Meryem oğlu Îsâ! Sana ve annene verdiğim nimetimi hatırla! Hani seni mukaddes ruh/Cebrâil ile desteklemiştim; bu sayede sen beşikte iken yetişkin çağdaki insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı okuyup yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil`i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyordun da ona üflüyordun, hemen benim iznimle o bir kuş oluyordu. Yine benim iznimle anadan doğma körü ve alacalıyı iyileştiriyordun. Ölüleri benim iznimle hayata getiriyordun. Hani İsrâiloğulları`nı seni öldürmekten engellemiştim; kendilerine apaçık deliller, mucizeler getirdiğin zaman, içlerinden inkâr edenler, ‘Bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir` demişlerdi.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Hani havârîlere, “Bana ve peygamberime iman ediniz” diye ilham etmiştim. Onlar da “İman ettik, bizim Allah`a teslim olmuş kimseler olduğumuza sen de şâhit ol” demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Hani havârîler, “Ey Meryem oğlu Îsâ! Rabbin bize gökten donatılmış bir sofra indirebilir mi?” demişlerdi. O, “İman etmiş kimseler iseniz, Allah`tan sakınınız” cevabını vermişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Onlar, “Ondan yiyelim, kalplerimiz doyuma ulaşsın; bize doğru söylediğini bilelim ve ona gözleriyle görmüş şâhitler olalım istiyoruz” demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. “Ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir, Havarilerle bana, şu anki nesillerimize ve gelecekteki nesillerimize bir bayram ve senden bir delil olsun. Bizi rızıklandır; zaten sen, rızık verenlerin en cömerdisin.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. “Şüphesiz ben onu size indireceğim, ama bundan sonra içinizden kim inkâr ederse, kâinatta hiçbir kimseye etmediğim azabı ona edeceğim.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. “Hâşâ! Seni tenzih ederim, hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Bunu söylemiş olsaydım sen muhakkak bilirdin! Sen benim içimdeki her şeyi bilirsin, halbuki ben senin zâtında olanı bilmem. Gizlilikleri eksiksiz bilen yalnızca sensin!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. “Ben onlara, ancak bana emrettiğini söyledim. ‘Benim de rabbim, sizin de rabbiniz olan Allah`a kulluk ediniz` dedim. İçlerinde bulunduğum müddetçe onlar üzerinde kontrolcü idim. Beni vefat ettirince, artık onlar üzerinde gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şeyi hakkı ile görensin.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. “Eğer kendilerine azap edersen, şüphesiz onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan, şüphesiz sen izzet ve hikmet sahibisin.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. “Bu, doğrulara, doğruluklarının fayda vereceği gündür. Onlara, içinde süreli kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da O`ndan razı olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş budur.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Göklerin, yerin ve içlerindeki her şeyin mülkiyeti Allah`ındır. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster