وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ
Ve kaffeyna ala asarihim bi ıysebni meryeme müsaddikal lima beyne yedeyhi minet tevrati ve ateynahül incıle fıhi hüdev ve nuruv ve müsaddikal lima beyne yedeyhi minet tevrati ve hüdev ve mev’ızatel lil müttekıyn
Kelime
Anlamı
Kökü
وَقَفَّيْنَا
ve gönderdik
عَلَىٰ
üzerine
اثَارِهِمْ
onların ardından
بِعِيسَى
Îsa’yı
ابْنِ
oğlu
مَرْيَمَ
Meryem
مُصَدِّقًا
doğrulayıcı olarak
لِمَا
olan
بَيْنَ
يَدَيْهِ
ellerinde
مِنَ
التَّوْرَاةِ
Tevrat’ı
وَاتَيْنَاهُ
ve ona verdik
الْإِنْجِيلَ
İncil’i
فِيهِ
içinde bulunan
هُدًى
yol gösterme
وَنُورٌ
ve nur
وَمُصَدِّقًا
ve doğrulayan
لِمَا
olan
بَيْنَ
يَدَيْهِ
ellerinde
مِنَ
التَّوْرَاةِ
Tevrat’ı
وَهُدًى
ve yol gösterici
وَمَوْعِظَةً
ve öğüt
لِلْمُتَّقِينَ
korunanlar için

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Onların izinden de, ellerinde bulunan Tevrât’ı gerçeklemek üzere Meryemoğlu İsa’yı gönderdik ve ona, içinde doğru yola sevk eden hükümler ve nûr bulunan ve ellerindeki Tevrât’ı gerçekleyen, çekinenleri doğru yola sevk eden sakınanlara öğüt olan İncil’i verdik.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Biz Meryem oğlu İsa’yı o geçmiş peygamberlerin izleri üzerinde, asıl Tevrat’ı doğrulayıcı olarak gönderdik. O’na da içinde doğru yolu gösterme ve nur bulunan kendinden önceki asıl Tevrat’ı doğrulayıcı, sakınanlara da bir yol gösterici ve öğüt olmak üzere İcil’i verdik.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Kendinden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı olarak peygamberlerin izleri üzerine, Meryem oğlu İsa’yı arkalarından gönderdik. Ve ona, içinde doğruya rehberlik ve nûr bulunmak, önündeki Tevrat’ı tasdik etmek, sakınanlara bir hidayet ve öğüt olmak üzere İncil’i verdik.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Daha onların (teslim olmuş Nebilerin) izleri üzere, Tevrat’tan, ellerindekini (gerçek olanını) tasdik edici olarak Meryemoğlu İsa’yı gönderdik. Ona, içinde Hüda (hakikat ilmi) ve Nûr bulunan; Tevrat’tan Ona ulaşmış olanı da tasdik eden, korunanlar için bir hidâyet kılavuzu mahiyetindeki İncil’i, öğüt olması için verdik.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Onların ardından, kendisinden önce gelmiş olan Tevrat’ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa’yı gönderdik. Ona da içerisinde hidayet ve nur bulunan, kendinden önceki Tevrat’ı doğrulayan, takva sahipleri için de yol gösterici ve öğüt olan İncil’i verdik.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Onların (peygamberleri) ardından yanlarındaki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa’yı gönderdik ve ona içinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat’ı doğrulayan ve muttakiler için yol gösterici ve öğüt olan İncil’i verdik.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Arkadan da, o peygamberlerin izleri üzere Meryem’in oğlu Îsa’yı, kendinden önceki Tevrat’ı tasdikçi olarak gönderdik; ve ona, sakınanlara bir hidâyet olmak üzere de, içinde nurla hidâyet bulunan ve önündeki Tevrat’ı tasdik eden İNCİL’i vermiştik.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Ardından, o peygamberlerin izleri üzere Meryem oğlu Îsâ`yı gönderdik. Tevrat`tan yanında bulunanı doğruluyordu. Onda hidayet ve ışık olan İncil`i ona verdik. Tevrat`tan yanında olanı doğrulayıcı idi. Doğruya ve güzele kılavuz, takvâya sarılanlara bir öğüttür.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Onlarin izi uzerine arkalarindan Meryem oglu Isa’yi, ondan once gelmis bulunan Tevrat’i dogrulayarak gonderdik. Ona, yol gosterici, aydinlatici olan ve onunde bulunan Tevrat’i dogrulayan Incil’i sakinanlara ogut ve yol gosterici olarak verdik.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Ardından da peygamberlerin izleri üzerine Meryem oğlu İsa’yı. önündeki Tevrat’ı tasdîk edici olarak gönderdik ve ona, içinde hidâyet (doğru yolu gösterici, kalb ve kafaları) aydınlatıcı belgeler bulunan, sakınanlar için hidâyet ve öğüt olan İncil’i verdik.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Kendinden önce gelen Tevrat`ı doğrulayıcı olarak peygamberlerin izleri üzerine (daha sonra da), Meryem oğlu İsa`yı gönderdik. Biz, ona, Allah`a karşı sorumluluk bilinciyle yaşayanlara bir rehber ve bir öğüt olarak Tevrat`tan (o güne) kalanı tasdik eden, içinde rehberlik ve aydınlık bulunan İncil`i verdik.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  O peygamberlerin izleri üzere Meryem oğlu İsa’yı, önündeki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak gönderdik. Ona, içerisinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat’ı doğrulayan, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için doğru yola iletici ve bir öğüt olarak İncil’i verdik.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Kendinden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı olarak peygamberlerin izleri üzerine, Meryem oğlu İsa’yı arkalarından gönderdik. Ve ona, içinde doğruya rehberlik ve nûr bulunmak, önündeki Tevrat’ı tasdik etmek, sakınanlara bir hidayet ve öğüt olmak üzere İncil’i verdik.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Onların ardından, önceki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa’yı gönderdik. Ona, içinde hidayet ve ışık bulunan, önceki Tevrat’ı doğrulayan ve erdemliler için bir kılavuz ve öğüt olan İncil’i verdik.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  O peygamberlerin ardından, yanlarındaki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak Meryemoğlu İsa’yı gönderdik ve ona içinde hidayet ve nur olan, kendinden önceki Tevrat’ı tasdik eden ve Allah’dan korkanlar için bir hidayet rehberi ve bir öğüt olan İncil’i verdik.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Bu peygamberlerin ardından kendisinden önce gelen Tevrat’ı onaylayıcı olarak Meryemoğlu İsa’yı gönderdik; O’na doğru yol bilgisi ile ışık içeren, önündeki Tevrat’ı onaylayan, takvalılar için yol gösterici ve öğüt olan İncil’i verdik.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Onların (peygamberleri) ardından, yanlarındaki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa’yı gönderdik. Ona, içinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat’ı doğrulayan ve muttakiler için bir kılavuz ve öğüt olan İncil’i verdik.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Onların izleri üzerine kendinden önceki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa’yı gönderdik ve biz ona kendisinde bir hidayet ve nur bulunan kendinden önceki Tevrat’ı doğrulayıcı, muttakiler için bir hidayet ve öğüt olan İncil’i verdik.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Arkadan da (bu peygamberlerin) izlerince Meryem oğlu İsâyı — kendinden evvelki Tevrâhn bir tasdikcisi olarak — gönderdik. Ona da içinde bir hidâyet, bir nur bulunan İncili — ondan evvelki Tevrâtın bir tasdikcisi ve takvaa saahibleri için bir hidâyet ve öğüd olmak üzere — verdik.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Ardından da onların (o peygamberlerin) izleri üzerine, kendinden önceki Tevrât`ı tasdîk edici olarak Meryemoğlu Îsâ`yı gönderdik. Ona da içinde bir hidâyet ve bir nûr bulunan, ve kendinden önceki Tevrât`ı tasdîk edici, takvâ sâhibleri için de bir hidâyet ve bir nasîhat olan İncîl`i verdik.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Ve onların izinden Meryem oğlu İsa’yı, önündeki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak gönderdik. Ve ona İncil’i verdik. Onda hidayet ve nur vardır. Kendinden önceki Tevrat’ı doğrulayıcı, hidayet ve müttakiler için bir öğüt olarak.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  İsrail oğullarına gönderilen elçilerin devamı olarak ve kendinden önceki Tevrat da emredilmiş olan hükümleri tasdik edici olmak üzere, Meryem’in oğlu İsa’yı gönderdik. Biz İsa ya, içinde doğru yolu gösteren, kendisine tabi olanların geleceğini aydınlatan, doğru yol rehberi ve Allah dan sakınanlar için öğütlerle dolu Tevrat’ı tasdik edici olarak, İncili verdik.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Onların izleri üzerine, Tevrat’tan ellerinde bulunanı tasdik edici olarak Hz. Meryem’in oğlu İsâ’yı gönderdik. Ve ona, içinde bir hidâyet ve bir nur olan, Tevrat’tan ellerinde bulunanı tasdik eden ve müttekîler (takvâ sahipleri) için, hidâyete erdirici ve vaaz edici (öğüt verici) olan İncil’i verdik.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Onların izi üzerine arkalarından, kendisinden önceki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa’yı gönderdik. Ona içinde bir hidayet ve nur bulunan, kendisinden önceki Tevrat’ı doğrulayıcı ve takva sahipleri için bir hidayet ve öğüt olmak üzere İncil’i verdik.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Biz, Meryem oğlu İsayı, o (geçmiş peygamber)lerin izleri üzerinde Tevrattan (o güne) kalanın doğruluğunu tasdik edici olarak gönderdik. Biz, ona, Allaha karşı sorumluluk bilinci taşıyanlara bir rehber ve bir öğüt olarak Tevrattan (o güne) kalanı tasdik eden, içinde rehberlik ve aydınlık bulunan İncili verdik.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Ve ardından onları izdüşümü olarak Meryem oğlu İsa`yı, Tevrat`tan geriye kalanların doğruluğunu tasdik edici olarak gönderdik. Yine Biz kendisinde rehberlik ve ışık olan, muttakilere bir rehber ve bir öğüt olarak Tevrat`tan geriye kalan hakikatleri onaylayan İncil`i verdik.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ve arkadan da onların izleri üzerine Meryem’in oğlu İsa’yı önündeki Tevrat’ın bir tasdikçisi olarak gönderdik. Ve ona İncil’i verdik ki, içinde bir hidayet bir nûr vardır. Ve önündeki Tevrat’ı musaddıktır. Ve muttakîler için bir hidayet ve bir mev’izedir.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Onların izleri üzerine arkalarından Meryem oğlu İsâ’yı, ondan önce gelmiş bulunan Tevrat’ı doğrulayıcı olarak gönderdik. Ve ona, yol gösterici, aydınlatıcı olan ve önündeki Tevrat’ı tasdik eden İncil’i takvâ sahiplerine öğüt ve yol gösterici olarak verdik.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  O peygamberlerin izleri üzere Meryemoğlu İsa’yı, önündeki Tevrat’ı tasdik edici/doğrulayıcı olarak gönderdik. Ona, içerisinde hidâyet ve nûr bulunan; önündeki (İncil öncesi gönderdiğimiz) Tevrat’ı doğrulayan, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için doğru yola iletici ve bir öğüt olarak İncil’i verdik.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Bu peygamberlerin ardından kendisinden önce gelen Tevrat’ı onaylayıcı olarak Meryemoğlu İsa’yı gönderdik; O’na doğru yol bilgisi ile ışık içeren, önündeki Tevrat’ı onaylayan, takvalılar için yol gösterici ve öğüt olan İncil’i verdik.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  O peygamberlerin izlerince Meryem oğlu Îsâ’yı, kendisinden önceki Tevrat’ı tasdik edici olarak gönderdik. Ona; kendisinden önceki Tevrat’ın tasdikçisi ve müttakilere bir hidâyet ve öğüt olmak üzere içinde hidâyet ve aydınlık bulunan İncîl’i verdik.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Onların ardından, yanlarındaki Tevrât’ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu Îsâ’yı gönderdik ve ona, içinde yol gösterme ve nur bulunan, önündeki Tevrât’ı doğrulayan, korunanlar için yol gösterici ve öğüt olan İncil’i verdik.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Onların ardından Meryem oğlu İsa’yı kendinden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı olarak gönderdik. Ona yol gösterici, aydınlatıcı olan ve önündeki Tevrat’ı doğrulayıcı ve muttakiler için yol gösterici ve öğüt olarak İncil’i verdik.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Onların (Peygamberlerin) ardından yanlarındaki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa’yı gönderdik ve ona içinde ve hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat’ı doğrulayan ve muttakiler için yol gösterici ve öğüt olan İncil’i verdik.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Ardından o peygamberlerin izleri üzere Meryem oğlu İsa’yı gönderdik. Tevrat’tan yanında bulunanı doğruluyordu. Ona İncil’i verdik. Hidayet ve ışık vardı onda. Tevrat’tan yanında olanı tasdikleyici idi. Doğruya ve güzele kılavuzdu, takvaya sarılanlara bir öğüt.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  And in their footsteps We sent Jesus the son of Mary, confirming the Law that had come before him: We sent him the Gospel: therein was guidance and light, and confirmation of the Law that had come before him: a guidance and an admonition to those who fear Allah.