1. Her türlü övgü, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah`a aittir. Bunca delilden sonra hakikati inkâr edenler, başka güçleri Rabbleri ile denk tutarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Sizi balçıktan yaratan ve sonra sizin için bir ömür tayin eden O`dur. Bir de O`nun katında belirli bir ömür/ecel vardır. Fakat siz hâlâ şüphe edip duruyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O, göklerde ve yerde tek Allah`tır. Sizin içinizi de dışınızı da bilir. Ne kazanacağınızı da bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Rabblerinin âyetlerinden onlara bir âyet gelmeyedursun; o âyetlerden yüz çevirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Gerçekten onlar, kendilerine hak geldiğinde, onu yalanlamışlardı. Fakat yakında onlara, alay ettikleri şeyin haberleri gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onlardan önce nice nesilleri yok ettiğimizi görmezler mi? Size vermediğimiz bütün imkânları kendilerine verdiğimiz, gökten üzerlerine bol bol yağmurlar indirip evlerinin altından ırmaklar akıttığımız toplumları, günahları sebebiyle helâk ettik ve onların ardından başka nesiller yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Eğer sana kâğıt üzerine yazılmış bir kitap indirseydik de onlar elleriyle ona dokunmuş olsalardı, yine de o inkâra batmış olanlar, “Bu, apaçık büyüden başka bir şey değildir” derlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. “Ona bir melek gönderilmeli değil miydi?” dediler. Eğer biz öyle bir melek indirseydik, elbette iş bitirilmiş olur, artık kendilerine göz bile açtırılmazdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Eğer peygamberi bir melek kılsaydık, elbette onu insan sûretine sokar, onları yine düşmekte oldukları kuşkuya düşürürdük. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Senden önce de peygamberlerle alay edilmişti. Ancak onlardan alay edenleri alaya almış oldukları şey çepeçevre kuşattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. “Yeryüzünde dolaşınız ve hakikati yalanlayanların sonlarının ne olduğunu görünüz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. “Rahmeti ve şefkati kendisine ilke edinen Allah`a aittir. Sizi varlığında şüphe olmayan kıyamet gününde elbette toplayacaktır. Kendilerini ziyana sokanlar var ya, işte onlar inanmazlar.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Gece ve gündüzde barınan her şey O`nundur. O her şeyi işitendir; bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. “Bana, Müslüman olanların ilki olmam ve müşriklerden olmamam emredildi.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. “Eğer Rabbime isyan edersem, büyük bir günün azabından korkarım.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O gün kendisinden azap uzaklaştırılana, Allah, rahmetini bağışlamış olur. Bu da apaçık bir kurtuluş olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Eğer Allah başına bir musibet verirse onu O`ndan başka hiç kimse gideremez. Eğer sana bir iyilik verirse, kuşkusuz O`nun gücü her şeye yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Zira kullarının üzerine otorite sahibi sadece O`dur. O, hikmet sahibidir; her şeyden haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. “O sadece tek bir tanrıdır ve ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Kendilerine kitap verdiklerimiz, Peygamberi kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Kendilerini ziyan edenler var ya, işte onlar inanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Allah`a yalan uyduran ya da O`nun âyetlerini yalanlayanlardan daha zâlim kim olabilir? Şüphesiz zâlimler kurtuluşa eremezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Bir gün onların hepsini bir araya toplayacağız. Sonra da, Allah`a ortak koşanlara, “Nerede boş yere davasını güttüğünüz ortaklarınız?” diyeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. “Rabbimiz Allah`a yemin olsun ki, ortak koşanlardan değildik.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Bak da gör, öz benliklerine karşı nasıl yalan söylediler! İftirâ için kullandıkları şeyler, kendilerinden nasıl kaybolup gitti! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. İçlerinden seni dinleyenler vardır; fakat biz onu anlamalarına engel olmak için kalplerinin üstüne kılıflar, kulaklarının içine de ağırlık koyduk. Onlar her mucizeyi görseler de yine ona inanmazlar. Hatta sana geldiklerinde, seninle tartışırlar. O kâfirler, “Bu, eskilerin masallarından başka bir şey değildir” derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onlar hem insanları peygambere yaklaşmaktan vazgeçirmeye çalışırlar, hem de kendileri ondan uzaklaşırlar. Ama bu şekilde, yalnız kendilerini mahvederler de, üstelik bunun da farkında olmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ateşin başında durdurulmuş iken onların, “Ah ne olurdu, keşke biz dünyaya geri çevrilseydik de Rabbimizin âyetlerini yalanlamasaydık, inananlardan olsaydık!” dediklerini bir görsen! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Hayır! Daha önce gizlemekte oldukları şeyler kendilerine göründü. Eğer dünyaya geri gönderilseler, yine kendilerine yasak edilen şeylere döneceklerdir. Zira onlar gerçekten yalancıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Onlar, “Hayat ancak bu dünyadaki hayatımızdan ibarettir; biz, bir daha da dirilecek değiliz” demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Rabblerinin huzuruna getirildikleri zaman sen onları bir görsen! Allah onlara, “Öldükten sonra dirilme doğru değil miymiş?” diyecek. Onlar, “Rabbimize andolsun ki evet!” diyecekler. Allah da, “Öyleyse inkâr ettiğinizden dolayı azabı tadın!” diyecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. “Dünyada iyi amelleri terk etmemizden dolayı vay halimize!” Dikkat ediniz! Taşıdıkları şey ne kötüdür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Sakınanlar için âhiret yurdu elbette ki daha hayırlıdır. Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onların söylediği şeylerin seni üzdüğünü biliyoruz. Gerçekte onlar seni yalanlamıyorlar, fakat o zâlimler, bile bile Allah`ın âyetlerini inkâr ediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Senden önce de peygamberler yalanlanmıştı. Yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine sabrettiler, nihayet onlara yardımımız yetişti. Allah`ın kelimelerini değiştirebilecek kimse yoktur. Sana da peygamberlerin haberinden bir parça gelmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Eğer onların yüz çevirmesi sana ağır geldiyse, haydi yerin içine bir tünel aç, ya da göğe bir merdiven daya ki, onlara bir mucize getiresin. Allah dileseydi, elbette onları hidayet üzerinde toplardı. O halde câhillerden olma! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Ancak samimiyetle dinleyenler çağrıyı kabul eder. Ölülere gelince, Allah onları diriltecek, sonra da O`na döndürüleceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. “Şüphesiz, Allah bir mucize indirmeye kadirdir. Fakat onların çoğu bilmiyorlar.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Yerde yürüyen ne kadar hayvan, kanatlarıyla uçan ne kadar kuş varsa, bütün bunlar sizin gibi birer topluluktur. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Onlar sonunda Rabbleri önünde toplanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Bizim âyetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklara gömülmüş sağır ve dilsizlerdir. Allah, sapmayı dileyeni saptırır; doğru yola girmeyi dileyeni de doğru yola yöneltir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. “Ne dersiniz, size Allah`ın azabı gelse veya o kıyamet gelip çatıverse siz, Allah`tan başkasına mı yalvarırsınız? Doğru sözlü iseniz söyleyin bakalım!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Hayır, yalnız O`na yalvarırsınız da, O dilerse, yakındığınız belâyı uzaklaştırır. Siz, ortak koştuklarınızı unutuverirsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Senden önce de milletlere peygamberler göndermiştik. Boyun eğsinler diye onları darlık ve sıkıntıya uğrattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Hiç olmazsa kendilerine böyle baskımız geldiği zaman boyun eğselerdi! Fakat kalpleri iyice katılaştı ve şeytan da onlara yaptıklarını cazip/süslü gösterdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Kendilerine yapılan uyarıları unuttuklarında, üzerlerine her şeyin kapılarını açıverdik. Nihayet, kendilerine verilenler yüzünden şımardıkları sırada onları ansızın yakaladık, birden bire bütün umutlarını yitirdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Böylece, zulmeden toplumun kökü kesildi. Övgü, âlemlerin Rabbi Allah`a aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. “Ne sanıyorsunuz? Eğer Allah kulaklarınızı sağır, gözlerinizi kör eder, kalplerinizi de mühürlerse, size bunları Allah`tan başka kim geri verebilir? Bakınız, delilleri nasıl açıklıyoruz. Onlar hâlâ yüz çeviriyorlar!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. “Söyler misiniz? Size Allah`ın azabı ansızın veya açıkça gelirse, zâlim toplumdan başkası mı helâk olur?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Biz peygamberleri, sadece müjdeleyici ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kimler inanır ve uslanırsa, onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, yoldan çıkmalarından dolayı azaba çarptırılacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. “Kör ile gören hiç bir olur mu? Hâlâ düşünmüyor musunuz?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Rabblerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları, Kur`ân ile uyar! Onlar için Rabblerinden başka ne bir dost ne de bir aracı vardır; belki sakınırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Rabblerinin rızâsını isteyerek sabah akşam O`na yalvaranları yanından kovma! Onların hesabından sana bir sorumluluk, senin hesabından da onlara herhangi bir sorumluluk yoktur ki, onları kovup da zâlimlerden olasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. “Aramızda Allah`ın kendilerine lütuf ve ihsanda bulunduğu kimseler de bunlar mı?” demeleri için onların bir kısmını diğerleriyle işte böyle imtihan ettik. Allah şükredenleri hakkıyla değil midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Âyetlerimize inananlar sana geldiğinde, onlara de ki; “Selâm size! Rabbiniz rahmet ve şefkati kendisine ilke edindi. Gerçek şu ki, sizden kim bilmeyerek bir kötülük yapar, ardından tövbe edip de kendini ıslah ederse, bilsin ki Allah, çok bağışlayandır; çok merhamet edendir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Böylece suçluların yolu belli olsun diye âyetleri iyice açıklıyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. “Ben sizin arzularınıza uymam; aksi halde sapıtırım da, hidayete erenlerden olmam.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. “Şüphesiz ben Rabbimden gelen apaçık bir kanıta dayanmaktayım ve siz onu yalanlamış oluyorsunuz. Çabucak gelmesini istediğiniz azap, benim yanımda değildir. Hüküm ancak Allah`ındır. O, hakkı anlatır ve en iyi hüküm veren O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. “Acele istediğiniz şey benim elimde olsaydı, elbette benimle sizin aranızda iş bitirilmişti. Allah, zâlimleri hakkıyla bilir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Gaybın anahtarları Allah`ın yanındadır; onları O`ndan başkası bilemez. O, karada ve denizde ne varsa bilir. O`nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. Yerin karanlıkları içindeki tek bir tane, yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Geceleyin sizi öldüren, gündüzün de ne işlediğinizi bilen, sonra belirlenmiş ecel tamamlansın diye gündüzün sizi dirilten O`dur. Sonra dönüşünüz yine O`nadır. Ardından O, yaptıklarınızı size haber verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. O, kullarının üstünde yegâne kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucular gönderir. Nihayet birinize ölüm geldi mi, elçilerimiz onun canını alırlar. Onlar vazifede kusur etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Sonra insanlar gerçek sahipleri olan Allah`a döndürülürler. Bilesiniz ki, hüküm yalnız O`nundur ve O, hesap görenlerin en çabuğudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. ‘Eğer bizi bundan kurtarırsan and olsun şükredenlerden olacağız` diye dua edersiniz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. “Ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır. Sonra siz yine O`na ortak koşarsınız.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. “Allah`ın size üstünüzden/gökten veya ayaklarınızın altından/yerden bir azap göndermeye ya da birbirinize düşürüp kiminize kiminizin hıncını tattırmaya gücü yeter.” Bak, anlasınlar diye âyetlerimizi nasıl açıklıyoruz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. “Ben size vekil değilim.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Her haber, belli bir süreç içinde gerçekleşir. Siz, zaman içinde anlayacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Âyetlerimiz hakkında ileri-geri konuşanları gördüğünde, onlar başka bir söze dalıncaya kadar onlardan uzak dur! Eğer şeytan sana unutturur da onlarla oturursan, hatırladıktan sonra artık o zâlimler topluluğu ile oturma! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Takvâ sahiplerine, inanmayanların hesabından herhangi bir sorumluluk yoktur. Fakat korunurlar diye hatırlatmak gerekir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Dinlerini bir oyuncak ve bir eğlence edinen ve dünya hayatının aldattığı kimseleri bırak! Kazandıkları sebebiyle hiçbir nefsin felâkete dûçar olmaması için Kur`ân ile öğüt ver! O kimse için Allah`tan başka ne dost vardır, ne de şefaatçi. O, bütün varını fidye olarak verse, yine de ondan kabul edilmez. Onlar kazandıkları günahlar yüzünden helâke sürüklenmişlerdir. İnkâr ettiklerinden dolayı onlar için kaynar sudan ibaret bir içecek ve elem verici bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. “Allah`ın gösterdiği yol, doğru yolun ta kendisidir ve biz âlemlerin Rabbine teslim olmakla emr olunduk.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. “Namazı kılınız, Allah`a saygı duyunuz” diye de emrolunduk. O, huzuruna varıp toplanacağımız Allah`tır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. O, gökleri ve yeri bir amaç uğruna yaratandır. “Ol” dediği gün her şey oluşmaya başlar. O`nun sözü gerçektir. Sûr`a üflendiği gün de hükümrânlık O`nundur. Gizliyi ve âşikâr olanı bilendir. O, tam hikmet sahibidir ve her şeyden haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. “Sen putları tanrı mı ediniyorsun? Doğrusu ben, seni ve kavmini açık bir sapıklık içinde görüyorum.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Böylece biz İbrâhim`e, kesin inananlardan olsun diye göklerin ve yerin melekûtunu/ kainatın işleyiş kanunlarını gösteriyorduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. “Budur rabbim” dedi. Yıldız batınca, “Batanları sevmem” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. “Budur rabbim” dedi. O da batınca, “Rabbim bana doğru yolu göstermeseydi, elbette sapan topluluktan olurdum” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. “Ey kavmim! Ben sizin Allah`a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. “Ben, benliğimi tamamen gökleri ve yeri yoktan var edene çevirdim ve artık ben Ona ortak koşanlardan değilim!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. “Beni doğru yola iletmiş iken Allah hakkında benimle tartışıyor musunuz? Ben sizin O`na ortak koştuğunuz şeylerden korkmam; ancak Rabbimin dilediği olur! Rabbim, bilgisi ile her şeyi kuşatmıştır. Hâlâ kendinize gelip öğüt almıyor musunuz?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. “Hem siz, tanrı oldukları hakkında Allah`ın size hiçbir delil indirmediği şeyleri, O`na ortak koşmaktan korkmuyorsunuz da, ben nasıl sizin O`na ortak koştuğunuz şeylerden korkarım? Şimdi biliyorsanız söyleyiniz, iki topluluktan hangisi, tek Allah`a inananlar mı, yoksa Allah`a ortak koşanlar mı güvende olmaya daha lâyıktır?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. İnanıp da imanlarına herhangi bir şirki bulaştırmayanlar var ya, işte güven onlarındır ve onlar doğru yolu bulanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. İşte bu, kavmine karşı İbrâhim`e verdiğimiz delillerimizdir. Dilediğimiz kimselerin derecelerini yükseltiriz. Şüphesiz ki senin Rabbin hikmet sahibidir; hakkıyla bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Biz ona İshâk ve Yâkub`u da armağan ettik; hepsini de doğru yola ilettik. Daha önce de Nûh`u ve onun soyundan Dâvud`u, Süleymân`ı, Eyyûb`u, Yûsuf`u, Mûsâ`yı ve Hârun`u doğru yola iletmiştik. Biz iyi davrananları işte böyle ödüllendiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Zekeriyyâ, Yahyâ, Îsâ ve İlyâs`ı da doğru yola iletmiştik. Hepsi de iyilerden idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. İsmâil, Elyesa‘, Yûnus ve Lût`u da hidayete erdirdik. Hepsini âlemlere üstün kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Onların babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarına da üstün meziyetler verdik. Onları seçkin kıldık ve doğru yola ilettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. İşte bu, Allah`ın hidayetidir, kullarından dileyeni ona iletir. Eğer onlar da Allah`a ortak koşsalardı, yapmakta oldukları amelleri elbette boşa giderdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. İşte onlar, kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer kâfirler bunları inkâr ederlerse, şüphesiz, yerlerine bunları inkâr etmeyecek bir toplum getiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. “Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Bu, âlemler için sadece bir öğüttür.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. “Öyle ise Mûsâ`nın insanlara bir nûr ve hidayet olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Siz onu kâğıtlara yazıp açıklıyor, çoğunu da gizliyorsunuz. Sizin de atalarınızın da bilemediği şeyler, size öğretilmiştir.” Sen, “Allah” de, sonra onları bırak, daldıkları bataklıkta debelenip dursunlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Bu da, şehirlerin anası olan Mekke`yi ve çevresini uyarman için sana indirdiğimiz, feyiz kaynağı ve kendinden öncekini doğrulayan bir kitaptır. Âhirete inananlar ona da inanırlar, namazlarına devam ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. “Çıkarın canlarınızı!” diye. Allah`a karşı gerçek olmayanı söylemenizden ve O`nun âyetlerine karşı kibirlilik taslamış olmanızdan ötürü bugün alçaklık azabı ile cezalandırılacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Andolsun ki, sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geleceksiniz ve dünyada size verdiğimiz şeyleri arkanızda bırakacaksınız. Sizinle ilgili olarak ortaklarımız sandığınız şefaatçilerinizi de yanınızda göremeyeceksiniz. Andolsun aranızdaki bütün bağlar kopmuş ve tanrı sandığınız şeyler sizden kaybolup gitmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Şüphesiz Allah, tohumu ve çekirdeği çatlatandır; ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarandır. İşte Allah budur. O halde haktan nasıl döndürülüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Allah, sabahı aydınlatandır. O, geceyi dinlenme zamanı, güneş ve ayı vakitlerin tayini için birer hesap ölçüsü kılandır. İşte bu, güçlü olan ve her şeyi pek iyi bilen Allah`ın takdiridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. O, kara ve denizin karanlıklarında kendileri ile yol bulasınız diye sizin için yıldızları yaratandır. Gerçekten, bilen bir toplum için âyetleri geniş geniş açıkladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. O, sizi bir tek nefisten/cevherden yaratandır. Sizin için bir kalma yeri, bir de emanet olarak konulacağınız yer vardır. Anlayan bir toplum için âyetleri ayrıntılı bir şekilde açıkladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. O, gökten su indirendir. İşte biz her çeşit bitkiyi onunla bitirdik. O bitkiden de kendisinde üst üste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşillik, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, bir kısmı birbirine benzeyen, bir kısmı da benzemeyen zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman, her birinin meyvesine bakın! Şüphesiz bütün bunlarda, inanan bir toplum için dersler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Cinleri Allah`a ortak koştular. Oysa ki, onları da Allah yaratmıştı. Bilgisizce O`na oğullar ve kızlar yakıştırdılar. O`nun şanı yücedir, onların ileri sürdükleri vasıflardan uzaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. O, göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. O`nun eşi olmadığı halde, nasıl çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve her şeyi hakkı ile bilen O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. İşte Rabbiniz Allah O`dur. O`ndan başka tanrı yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O`na kulluk ediniz; güvenilip dayanılacak tek varlık O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Gözler O`nu göremez; halbuki O, gözleri görür. O, eşyayı pek iyi bilen, her şeyden haberdar olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Doğrusu size Rabbiniz tarafından basiretler/idrâk kabiliyeti verilmiştir. Artık kim hakkı görürse faydası kendine, kim de kör olursa zararı kendinedir. Ben üzerinize bekçi değilim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Böylece biz âyetleri derinlemesine açıklıyoruz ki, “Sen ders almışsın” demesinler; onu kavrayan topluma izah ediyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Rabbin tarafından sana vahyolunana uy! O`ndan başka tanrı yoktur. Ortak koşanlardan yüz çevir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Allah dileseydi, onlar ortak koşamazlardı. Biz seni onların üzerine bir bekçi kılmadık. Sen onların vekili de değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Allah`tan başkasına tapanlara sövmeyiniz! Sonra onlar da bilmeyerek Allah`a söverler. Böylece biz her ümmete kendi işlerini süsledik. Sonunda dönüşleri Rabblerinedir. Artık O, ne yaptıklarını kendilerine bildirecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. “Mucizeler ancak Allah`ın yanındadır.” Hem bilir misiniz, o gelmiş olsa da onlar inanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Gönüllerini ve gözlerini ters çeviririz, ilkin ona inanmadıkları gibi, mucizeyi gördükten sonra da inanmazlar. Onları şaşkın olarak azgınlıkları içinde bırakırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Biz onlara melekleri indirseydik, ölüler kendileriyle konuşsaydı ve her şeyi toplayıp karşılarına getirseydik, Allah dilemedikten sonra yine inanmazlardı; fakat çokları cehalet üretiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Böylece biz, her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar, aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi, onu da yapamazlardı. Artık onları, uydurdukları şeylerle baş başa bırak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Âhirete inanmayanların kalpleri, yaldızlı söze kansın, ondan hoşlansınlar ve işledikleri suçu işlemeye devam etsinler diye böyle yaparlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. Allah`tan başka bir hakem mi arayacağım? Halbuki size kitabı açık olarak indiren O`dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Kur`ân`ın gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. Rabbinin sözü, doğruluk ve adâlet bakımından tamamlanmıştır. O`nun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O işitendir; bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Yeryüzündekilerin çoğunluğuna uyarsan, seni Allah`ın yolundan saptırırlar. Onlar zandan başka bir şeye uymazlar ve onlar sadece yalan söylerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Şüphesiz ki Rabbin, yolundan sapanları çok iyi bilir; doğru yolda olanları da en iyi bilen O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Eğer Allah`ın âyetlerine inanıyorsanız, Allah`ın adı anılarak kesilen hayvanlardan yiyiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. Allah`ın adı anılarak kesilenlerden niçin yemeyesiniz? Oysa Allah, çaresiz yemek zorunda kaldığınız dışında, haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır. Doğrusu birçoğu bilgisizce, kendi kötü arzularına uyarak saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin, haddi aşanları çok iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Günahın açığını da gizlisini de bırakınız! Çünkü günah işleyenler yaptıklarının cezasını mutlaka çekeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. Üzerine Allah`ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyiniz! Şüphesiz bu büyük günahtır. Gerçekten şeytanlar dostlarına, sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız, şüphesiz siz de Allah`a ortak koşanlardan olursunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. Ölü iken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu? İşte kâfirlere, yaptıkları böyle süslü gösterilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Böylece biz her kasabada, oralarda bozgunculuk yapmaları için günahkârlarını liderler yaptık. Onlar yalnız kendilerini aldatırlar, ama farkında olmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. Onlara bir âyet geldiğinde, “Allah`ın peygamberlerine verilenin benzeri kendilerine verilmedikçe, kesinlikle inanmayacağız” dediler. Allah, peygamberliğini kime vereceğini tam bilendir. Suç işleyenlere, yapmakta oldukları hilelere karşılık Allah tarafından aşağılık ve çetin bir azap erişecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. Allah kimi doğru yola iletmek isterse, onun kalbini İslâm`a açar; kimi de saptırmak isterse, göğe çıkıyormuş gibi kalbini iyice daraltır. Allah, inanmayanların üstüne işte böyle murdarlık verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. Bu, Rabbinin doğru yoludur. Biz, öğüt alacak bir kavim için âyetleri ayrıntılı olarak açıkladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. Rabbleri katında onlara esenlik yurdu vardır. Yapmakta oldukları işler sebebiyle Allah onların dostudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. «Sizin ikametgahınız, Allah`ın dilediği zamanlardan başka, ebedi kalmak üzere ateştir. Şüphesiz Rabbin hikmet sahibidir, herşeyi bilendir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 129. İşte kazandıkları günahlarından ötürü zâlimlerin bir kısmını diğer bir kısmının peşine böyle takarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 130. “Kendi aleyhimize şâhitlik ederiz.” Dünya hayatı onları aldattı ve kâfir olduklarına dair kendi aleyhlerine şâhitlik edecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 131. Gerçek şu ki; halkı habersizken, Rabbin haksızlıkla ülkeleri helâk edici değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 132. Herkesin, yaptıkları işlere göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 133. Kendi kendine yeterli olan ve sınırsız merhamet sahibi yalnızca Rabbindir. O dilerse sizin varlığınıza son verir ve daha sonra dilediğini sizin yerinize geçirir, tıpkı sizi başka insanların soyundan var ettiği gibi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 134. Size vaad edilen mutlaka gelecektir. Siz bunu önleyemezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 135. “Ey kavmim! Elinizden geleni yapınız! Ben de yapacağım! Yurdun sonunun kimin lehine olduğunu yakında bileceksiniz. Gerçek şu ki, zâlimler iflâh olmazlar.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 136. Onlar, Allah`ın yarattığı ekin ve davar gibi şeylerden bir pay ayırırlar. Kendi zanlarınca, “Bu, Allah`ındır, bu da ortaklarımızındır” derler. Ortakları için olan Allah`a ulaşmıyor, Allah için olan ortaklarına ulaşıyordu. Bunlar ne kadar kötü hükmediyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 137. Aynen bunun gibi, müşriklerden birçoğuna, Allah`a ortak koştukları putlar, öz evlâtlarını öldürmeyi güzel göstermiştir ki hem onları yok etsinler, hem de dinlerini karmakarışık hale getirsinler. O halde onları, düzdükleri iftirâlarla baş başa bırak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 138. “Bu, tanrılar için ayrılan hayvanlarla ekinler, haramdır. Bunları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Bunlar da, binilmesi yasaklanmış hayvanlardır.” Bir kısım hayvanları da Allah`a iftirâ ederek üzerlerine Allah`ın adını anmadan boğazlarlar. Allah, düzdükleri iftirâlar yüzünden onları cezalandıracaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 139. “Şu hayvanların karınlarında olanlar, yalnız erkeklerimize aittir; kadınlarımıza ise haram kılınmıştır. Şâyet yavru ölü doğarsa, o zaman kadın-erkek hepsi onda ortaktır. Allah, bu değerlendirmelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz ki O, hikmet sahibidir; hakkıyla bilendir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 140. Akılsızlıkları yüzünden bilgisizce çocuklarını öldüren ve Allah`a iftirada bulunarak Allah`ın onlara rızık olarak verdiği şeyleri kendilerine haram kılanlar elbette hüsrana uğramışlardır. Onlar sapıtmışlar ve doğru yola erememişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 141. Çardaklı ve çardaksız bahçeleri, ürünleri, çeşit çeşit hurmaları, sebzeleri, zeytinleri, narları yaratan O`dur. Her biri meyve verdiği zaman, meyvesinden yiyiniz. Devşirilip toplandığı gün de hakkını/zekât ve sadakasını veriniz. İsraf etmeyiniz, çünkü Allah isrâf edenleri sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 142. Hayvanlardan yük taşıyanı da, tüyünden döşek yapılanı da yaratan yine O`dur. Allah`ın size verdiği rızıklardan yiyiniz, şeytanın ardına düşmeyiniz. Şüphesiz o, sizin için apaçık bir düşmandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 143. “O, bunların erkeklerini mi, dişilerini mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram kıldı? Eğer doğru iseniz bana bir bilgi söyleyiniz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 144. “O, bunların erkeklerini mi, dişilerini mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram kıldı? Yoksa Allah`ın size böyle vasiyet ettiğine şâhit mi oldunuz? Bilgisizce, insanları saptırmak için Allah`a karşı yalan uydurandan daha zâlim kimdir? Şüphesiz Allah, zâlimler topluluğunu doğru yola iletmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 145. “Bana vahyedilende, leş veya akan kan veya iğrenç bir şey olan domuz eti ya da üzerinde Allah`tan başka bir ismin anıldığı günahkârca bir kurban dışında, yenmesi yasak olan hiçbir şey bulamıyorum. Ama kişi zaruret içindeyse, başkasına zarar vermemek ve sınırı aşmamak üzere yiyebilir. Rabbin affedicidir; merhamet sahibidir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 146. Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sırtlarında veya bağırsaklarında taşıdıkları ya da kemiğe karışan yağlar hariç olmak üzere sığır ve koyunun iç yağlarını da onlara haram kıldık. Bu, zulümleri yüzünden onlara verdiğimiz cezadır. Biz elbette doğruyu söyleriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 147. “Rabbiniz geniş bir rahmet sahibidir. Bununla beraber, O`nun azabı, suçlular topluluğundan uzaklaştırılamaz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 148. “Yanınızda bize açıklayacağınız bir bilgi var mı? Siz zandan başka bir şeye uymuyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 149. “Kesin delil Allah`a aittir. Allah dileseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 150. “Allah şunu yasak etti, diye şehâdet edecek şâhitlerinizi getiriniz!” Eğer onlar şâhitlik ederlerse, sen onlarla beraber şâhitlik etme! Âyetlerimizi yalanlayanların ve âhiret gününe inanmayanların arzularına uyma! Onlar Rabblerine eş tutuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 151. O`na hiçbir şeyi ortak koşmayınız; anne babaya iyilik ediniz; fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyiniz! Sizin de onların da rızkını biz veririz; kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayınız ve Allah`ın yasakladığı cana haksız yere kıymayınız! İşte, aklınızı kullanasınız diye Allah size bunları emretti.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 152. “Rüşd çağına erişinceye kadar yetimin malına, sadece en iyi tutumla yaklaşınız; ölçü ve tartıyı adaletle yapınız! Biz, herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz. Söz söylediğiniz zaman, yakınlarınız dahi olsa adaletli olunuz; Allah`a verdiğiniz sözü tutunuz. İşte, düşünüp öğüt alasınız diye Allah size bunları emretti.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 153. “Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Buna uyunuz, başka yollara uymayınız; zira o yollar sizi Allah`ın yolundan ayırır. İşte, sakınmanız için Allah size bunları emretti.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 154. Sonra, güzel davrananlara nimetimizi tamamlamak, her şeyi açıklamak, bir kılavuz ve rahmet olmak üzere Mûsâ`ya kitabı verdik ki onlar Rablerine kavuşacaklarına inanabilsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 155. Bu Kur`ân da bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Buna uyunuz ve sakınınız ki size merhamet edilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 156. (156-157) “Kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa indirildi, biz ise onların okumasından gerçekten habersizdik” demeyesiniz, yahut “Eğer bize kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk” demeyesiniz diye bu kitabı indirdik. İşte size de Rabbinizden açık bir delil, kılavuz ve rahmet geldi. Allah`ın âyetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zâlim kim olabilir? Âyetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden dolayı azabın en kötüsüyle cezalandıracağız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 157. (156-157) “Kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa indirildi, biz ise onların okumasından gerçekten habersizdik” demeyesiniz, yahut “Eğer bize kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk” demeyesiniz diye bu kitabı indirdik. İşte size de Rabbinizden açık bir delil, kılavuz ve rahmet geldi. Allah`ın âyetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zâlim kim olabilir? Âyetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden dolayı azabın en kötüsüyle cezalandıracağız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 158. «Bekleyin bakalım, biz de bekliyoruz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 159. Dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlarla senin hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah`a kalmıştır. Sonra Allah, onlara yaptıklarını haber verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 160. Kim Allah`ın huzuruna bir güzellik getirirse ona, getirdiğinin on katı vardır. Kim de kötülük getirirse, o sadece getirdiğinin dengi ile cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 161. “Rabbim beni dosdoğru yola, dosdoğru dine, Hanîf olan İbrâhim`in dinine iletmiştir. İbrâhim, ortak koşanlardan değildi.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 162. “Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm, hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 163. “O`nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 164. “Allah her şeyin Rabbi iken, O`ndan başka rab mi arayayım? Herkesin kazandığı yalnız kendisine aittir. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenemez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O, ihtilâfa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 165. Sizi yeryüzünde iktidar sahipleri yapan O`dur. Verdiği nimetlerle sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan da O`dur. Şüphesiz Rabbin, cezası çabuk olandır ve gerçekten O, çok bağışlayandır; çok merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster