إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ ۖ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ
İnnema tuadune leativ ve ma entüm bi mu’cizın
Kelime
Anlamı
Kökü
إِنَّ
muhakkak
مَا
تُوعَدُونَ
size söylenen uyarı
لَاتٍ
gelecektir
وَمَا
ve değil(siniz)
أَنْتُمْ
siz
بِمُعْجِزِينَ
onu engelleyecek

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Muhakkak size vaadedilen şeyler gelecek ve siz, olacak şeylerin önüne geçemezsiniz.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Şüphe yok ki, size vaad olunan o hesaplaşma vakti mutlaka gelecektir. Ve siz ondan kaçamayacaksınız.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Size vadedilen mutlaka gelecektir; siz bunu önleyemezsiniz.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Muhakkak ki (size) vadolunanlar kesinlikle gelecektir... Siz (vaadini yerine getirmesi konusunda onu) acze düşüremezsiniz!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Size vaad edilenler mutlaka gelecektir ve siz onun önüne geçemezsiniz.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Hiç şüphesiz, size vadedilen mutlaka gelecektir. Ve siz aciz bırakılacak değilsiniz.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Size edilen vaad (kıyametin kopması gibi şeyler) muhakkak başınıza gelecektir, siz onun önüne geçemezsiniz.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Size vaad edilen mutlaka gelecektir. Siz bunu önleyemezsiniz.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Size vadedilen, mutlaka yerine gelecektir; siz O’nu aciz kilamazsiniz.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Size va’dolunan elbette gelecektir ve siz (gelecek olan kazayı engelleyip Allah’ı) âciz kılacak değilsin izdir.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Şüphe yok ki size vaat edilen o (hesaplaşma günü) mutlaka gelecektir. Siz, onu engelleyemezsiniz.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Şüphesiz size va’dedilen şeyler mutlaka gelecektir. Siz bunun önüne geçemezsiniz.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Size vadedilen mutlaka gelecektir; siz bunu önleyemezsiniz.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Size söz verilenler elbette yerine gelecektir ve onun önüne geçemezsiniz.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Size vaad edilenler muhakkak gelecektir, siz, onun önüne geçemezsiniz.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Size va’dedilen akıbet kesinlikle yerine gelecektir. Siz onun önüne geçemezsiniz.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Hiç şüphesiz, size vadedilen mutlaka gelecektir. Ve siz aciz bırakacak değilsiniz.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Muhakkak size vaad edilen kesinlikle gelecektir. Siz aciz bırakacak değilsiniz!

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Hakıykat, size (başınıza geleceği) va’d olunan şeyler elbette gelib çatacakdır. Siz, önüne geçebilecekler değilsiniz.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Şübhesiz ki ne va`d olunuyorsanız mutlaka gelecektir ve siz (ona) mâni` olacak kimseler değilsiniz!

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Muhakkak size vaad olunan; yerine gelecektir. Siz, O’nu aciz kılacaklar değilsiniz.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Elbetteki size vaat edilen şey (hesap günü) gelecektir. Siz ona asla mani olamazsınız.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Muhakkak ki; size vaadedilen (vaadolunduğunuz) şey mutlaka gelecektir. Ve siz, aciz bırakacak değilsiniz (önleyemezsiniz).

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Size vaat edilen, mutlaka (yerine) gelecektir. Siz O’nu aciz kılıcılar değilsiniz.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Şüphe yok ki size vaat edilen o (hesaplaşma) mutlaka gelecektir ve siz ondan kaçamayacaksınız!

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Kaçış yok: tehdit edildiğiniz şey mutlaka gerçekleşecektir: ve siz ona asla engel olamayacaksınız.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Şüphe yok ki, vaad olunduğunuz şey elbette gelecektir. Ve siz onu bertaraf edebilecek değilsinizdir.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Size vaad edilen mutlaka gelecektir. Siz onun önüne geçemezsiniz.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Size söz verilen muhakkak gelecektir. Siz kesinlikle (Allah’ı) güçsüz bırakamazsınız!

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Size va’dedilen akıbet kesinlikle yerine gelecektir. Siz onun önüne geçemezsiniz.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Size vâd edilen şeyler mutlaka gelecektir, siz bunun önüne geçemezsiniz.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Size söylenen uyarı, muhakkak gelecektir, siz onu engelleyemezsiniz.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Size yapılan vaat mutlaka gerçekleşecek ve siz onu engelleyemeyeceksiniz.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Hiç şüphesiz, size vadedilen mutlaka gelecektir. Ve siz aciz bırakacak değilsiniz.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Size vaat edilen şeyler kesinlikle meydana gelecektir. Siz engel olamazsınız.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  All that hath been promised unto you will come to pass: nor can ye frustrate it (in the least bit).