1. En büyük övgü, gökleri ve yeri yaratıp, sonra karanlığı ve aydınlığı var eden Allah’a aittir. Buna rağmen gerçekleri inkar edenler Rablerine ortak koşuyorlar Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O Allah ki, sizi topraktan yaratan ve yeryüzünde ne kadar kalacağınıza karar verendir. Sizin yeryüzünde ne kadar kalacağınızın bilgisi onun yanındadır. Buna rağmen (O nun ilahlığı konusunda) siz hala şüphe içindesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Allah hem göklerde ve hemde yerdedir. Sizin gizlediklerinizi de, açıkça yaptıklarınızı da ve ne kazandıklarınızı da O bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ne zaman ki sonlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelse, hemen ondan yüz çevirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Gerçek onlara geldiğinde, mutlaka onu yalanlamışlardır. Alay ettikleri şeylerin (öldükten sonra dirilme, hesaba çekilme vs. ) haberleri mutlaka onlara gelecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onlar görmüyorlar mı? Sizi yerleştirmediğimiz yer yüzündeki mekanlara, onlardan önce yerleştirdiğimiz nice şehirleri helak ettik. Onların üzerine gökten yağmurlar indirdik de, altlarından akan ırmaklar haline getirdik, sonrada günahlarıyla birlikte onları yok ettik ve onlardan sonra başka şehirler inşa ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Biz sana sayfalar içinde yazılı ayetler göndersek ve onlarda elleriyle ona dokunmuş olsalar, doğruları inkar edenler "Bu apaçık bir sihir" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. "O elçiyle birlikte bir melek indirilseydi ya" derler. Eğer melek indirilmiş olsaydı, (gelen ayetleri inkar ettiklerinde) onlar hakkında hemen hüküm verilirdi ve sonra onlar (durumlarını düzeltmeleri için) hiç beklenmezdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Biz elçiyi meleklerden yapsaydık, onu yine bir adam (suretinde) yapardık ve elçi meleğe, onların üzerlerine giydiği kıyafetlerinden giydirirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Andolsun ki senden önceki peygamberler ile de alay edilmişti. Fakat alay ettikleri şey, onlarla alay edenleri çepeçevre kuşatıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Deki "Yeryüzünü dolaşın da, önceki yalanlayanların durumu ne olmuş, görün. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Deki "Göklerde ve yerde olanlar kime aittir?" Deki "Allah’a aittir. Allah, rahmeti nefsine yazmış ve geleceğinde hiçbir şüphenin olmadığı bir günde sizi mutlak toplayacaktır. " Kendilerine yazık etmiş olanlar var ya, bunlara inanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Gece ve gündüzün içinde barınan her şey de Allah’a aittir. O her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Deki "Göklerin ve yerin yaratıcısı Allah varken, ondan başkalarına mı sığınacağım? (Bütün canlıları) yedirip, içiren O dur. O nun yiyip içmeye ihtiyacı yoktur. " Deki "Ben Allah’a teslim olanların ilki olmakla emrolundum. " Sakın ola ki müşriklerden olma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Deki "Ben (Allah dan başkalarına kulluk edip) Rabbime isyan edersem, büyük bir günün azabından korkarım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O gün, kim azaptan uzak tutulmuşsa, hiç şüphe yoktur ki ona merhamet edilmiştir. İşte bu, açıkça kurtuluştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Allah, sana bir zarar verirse, ondan başka, ona engel olacak yoktur. Sana bir iyilik verirse, O her şeyi planlamaya ve dilediğini yapmaya gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O Allah, kullarının üzerinde mutlak bir hâkimiyet gücüne sahiptir. Her şeyin hükmünü veren ve her şeyden haberdar olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Deki "Şahitlik etmeğe layık olan, en büyük hangi şeydir. " Deki "Sizinle benim aramda şahit olarak en büyük Allah dır. Sizi ve Kur’an ın ulaştığı herkesi uyarmam için bu Kur’an bana vahy olundu. Öyle ise siz, Allah la birlikte başka ilahlar olduğuna şahitlik eder misiniz?" Deki "Ben asla şahitlik etmem. " Deki "Ancak ve ancak tek ilah O dur. Ben sizin ona ortak koştuklarınızdan uzağım. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Kendilerine kitap verdiklerimiz, kendilerine gelen elçiyi, kendi öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. O kimseler kendilerine yazık etmiş olanlardır. Sonra onlar kesinlikle iman etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Allah adına yalan uydurandan ve O nun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim vardır? O, kendisine iftira eden zalimleri asla kurtuluşa erdirmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Kıyamet günü onların hepsini toplar ve müşriklere deriz ki "Allah’ın ortakları olduğunu zannettiğiniz ortaklarınız, şimdi neredeler?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Sonra onları yanıltan, aldatan şey (dünyada iken müşrik oldukları halde) "Rabbimiz Allah’a yemin olsun ki biz müşriklerden değiliz " diye söyledikleri sözleri olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onları izle, kendi kendilerini nasıl yalancı durumuna koyuyorlar? Uydurdukları sahte ilahlar onlardan nasıl uzaklaştı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onların içinde, kalplerine anlamalarını engelleyen perdeler çektiğimiz ve kulaklarına da dinlemelerine mani olan ağırlıklar koyduğumuz kimseler var ki, mucizelerimizin tamamını görseler de inanmazlar. Ve birde sana geldiklerinde "Bu öncekilerin masalları" diyerek seninle mücadele ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onlar Kur’an’ı dinlemeyi yasaklarlar ve kendileri de ondan uzak dururlar. Bu şekilde davranmakla, ancak kendi nefislerini helak ediyorlar, ama bunun farkında değiller. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ateşin karşısında durduklarında, onları bir görseydin! Sonra "(pişmanlıkla) keşke geri döndürülsek de, Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve inananlardan olsaydık" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Hayır! Önceden gizledikleri şeyler (hesap günü) onların yüzlerine açıklanmıştır. (okunmuştur) Onlar geriye (hayata) döndürülse, Allah’ın yasaklamış olduğu haramlara tekrar dönerler. Onlar gerçekten yalancıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (Daha önceden) "Hayat bu dünya hayatıdır, sonra biz tekrar yeniden diriltilecek değiliz" demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Sen onları, Rablerinin huzuruna getirildiklerinde bir görsen. Onlara "Şimdi bu (diriltilme) gerçek değimli?" denildiğinde, "Rabbimize yemin olsun ki evet" derler. Allah "Öyleyse inkarlarınızdan dolayı azabı tadın" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Böylece Rablerine kavuşmayı yalanlayanlar hayal kırıklığına uğramışlardır. Onlara kıyamet saati ansızın geldiğinde, yükleri sırtlarında sarılmış olarak gelirler ve "Allah’ın uyarılarını umursamadığımız için bize yazıklar olsun" derler. Taşıdıkları şeyler ne kadar kötü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Dünya hayatı ancak bir oyalanma ve eğlencedir. Halbuki, ahiret hayatı korunanlar için daha hayırlıdır. Aklınızı kullanmıyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. İnkarcıların söylediklerinin seni üzdüğünü elbette ki biz biliyoruz. Şunu bil ki onlar seni yalanlamıyorlar, o zalimler yalnızca Allah’ın ayetlerini inkar ediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Senden önceki elçilerde yalanlanmış olmalarına rağmen, yalanlanmalara ve eziyetlere, bizim yardımımız gelinceye kadar sabır gösterdiler ve Allah’ın sözlerini değiştirmediler. Zaten önceki gönderilen elçilerin haberleri sana gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Onların yüz çevirmeleri sana ağır gelince, gücün yetse de, yerin dibine girerek veya merdiven dayayıp göğe çıkmak suretiyle onlara mucize göstermeyi isterdin. Allah dileseydi, onları doğru yolda hepsini toplardı. (Onları ikna etmek için kendinden girişimlerde bulunarak) Sakın ola ki cahillerden olma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Ancak (çağrıyı) işitenler cevap verir. Ölülere gelince, Allah onları diriltecek, sonrada O na dönecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onlar "Rabbinden ona bir mucize indirilseydi ya" derler. Deki "Allah mucize indirmeye her zaman gücü yeter, ancak insanların çoğu bilmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Yeryüzünde ki bütün canlılar ve iki kanadıyla uçan kuşlar, ancak sizin gibi bir topluluktur (ümmettir). Biz kitapta hiçbir şeyi unutmadık (atlamadık), sonra hepsi Rablerinin huzurunda toplanacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ayetlerimizi yalanlayanlar sağır ve karanlıklar içinde kalmış körlerdir. Kim dilerse, Allah onu sapıklık içinde bırakır, kim de dilerse, onun doğru yola ulaşmasını sağlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Deki "Kendi kendinize şunu sorun; eğer Allah’ın azabı size gelse veya kıyamet saati başlasa, samimi kimseler iseniz söyleyin: Allah dan başkasını mı çağırırsınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Elbetteki Allah’ı çağırırsınız, O da dilerse üzerinizden azabı kaldırır ve sizde daha önce O na ortak koştuklarınızı unutursunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Senden önceki topluluklara (elçiler veya azabı) gönderdik. Onları sıkıntı ve zararlara soktuk ki, belki Rablerine karşı saygı ile boyun eğerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Onlara azabımız geldiğinde, boyun eğmeleri gerekmez miydi? Fakat, şeytan onlara yaptıkları yanlışları süslü gösterdiği için, kalpleri katılaştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onlar, kendilerine hatırlatılan mesajları unuttukları zaman, onlara her şeyin kapısını açtık, kendilerine verilenlerle sevindiklerinde, bizde onları ansızın yakaladık. O zaman bütün ümitlerini birden bire kaybettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Zulmeden toplulukların mutlaka sonu getirilmiştir. Bundan dolayı alemlerin Rabbi olan Allah, övülmeye değer tek ilahtır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Deki "Bakın şimdi, Allah kulaklarınızı sağırlaştırıp, gözünüzü kör etse ve kalplerinize perde çekse, Allah’ın sizden aldıklarını size hangi ilah geri getirir. " Dikkat et! Biz ayetleri nasıl kullanıyoruz. Sonra yinede yüz çeviriyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Deki "Kendi kendinize bir düşünün! Allah’ın azabı ansızın veya açıkça gelse, yalnızca zulmeden topluluklar mı yok edilir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Biz elçileri ancak ve ancak müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim elçiye ve getirdiklerine iman eder, kendini yeni gelen emirlere göre düzeltirse, artık onlar için hiçbir korku yok ve onlar hiçbir zaman üzülmeyecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ama ayetlerimizi yalanlayanlara, yoldan çıkmaları sebebiyle azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Deki "Allah’ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum, ayrıca bilinmeyenleri (gaybı) da ben bilmem ve ben melek olduğumu da söylemiyorum ve ben, ancak bana vahy olunana uyuyorum. " Deki "Şimdi görenle görmeyen bir olur mu? Hiç düşünmüyor musunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları, sana indirilen vahiyle uyar. Onların Allah’dan başka ne koruyucuları (velileri) ve nede arka çıkanları (şefatçıları) var. Böylece belki Allah’dan korunurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Sabah akşam Rablerini görmedikleri halde, yalnızca onun rızasını kazanmak için ibadet edenleri, sakın ola ki terk etme (dışlama). Onların hesabından senin bir sorumluluğun olmadığı gibi, senin hesabından da, onlar için bir sorumluluk yok. Eğer onları dışlarsan (terk edersen), kendine zulmedenlerden olursun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. "Allah’ın aramızda kendisine iyiliklerde bulunduğu kimse bu mu?" demeleri için onların bir kısmını diğer bir kısmıyla imtihan ettik. . Allah kendisine şükredenleri en iyi bilen değil mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Ayetlerime inananlar sana geldiğinde, onlara "Allah’ın selamı üzerinize olsun. Allah Kendisine merhameti yazmıştır. Sizden kim cehaletle kötü bir iş yapar, ondan sonra yaptığı kötülükten pişman olup vaz (tövbe eder) geçerde, kendi durumunu düzeltir ve tekrar yanlış yapmazsa, Allah elbetteki bağışlayıcı ve merhametlidir" de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Ayetlerimizi açık ve anlaşılır durumda anlatıyoruz ki, günahkârların yolu net bir şekilde ortaya çıksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Deki "Allah dan başka yardıma çağırdıklarınıza kulluk etmem, kesinlikle bana yasaklandı. " Deki "Sizin arzularınıza uymayacağım, eğer size uyarsam sapkınlardan ve doğru yoldan uzaklaşmış olanlardan olurum. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Deki "Ben, Rabbim den gelen kesin doğru delillerle hareket ettiğim halde, siz bu açık delilleri yalanlıyorsunuz. Sizin benden acil olarak istediğiniz (mucizeler veya azap) benim elimde değil. Bu konuda kesin hükmü veren Allah dır. Doğru olanı anlatan O dur. Çünkü O, doğru ile yanlışı ayıranların en hayırlısıdır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Deki "Eğer sizin benden acil olarak istediğiniz şeyler, benim elimde olsaydı, sizinle benim aramdaki iş, şimdiye kadar bitmiş olurdu. " Allah zulüm edenleri en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Gaybın anahtarları (bilgisi) ancak O nun yanında olup, ancak ve ancak bilinmeyenleri (gaybı) bilen O dur. Karada ve denizde olanları da o bilir. Yapraklardan her birisinin ağacından düşmesi bile, yalnızca O nun bilgisi iledir. Yeryüzünün karanlıklarındaki en küçük taneyi de O bilir. Yaş ve kuru her şey açık bir kitapta yazılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Sizi gece öldüren (uyutan) ve gündüz de ne kazandıklarınızı bilen, sonra belirlenmiş bir zamana kadar sizi yeryüzüne gönderen O dur. Dönüşünüz O nadır ve size yaptıklarınızın hepsini haber verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Kulları üzerinde mutlak bir otorite sahibi olan ve üzerinize koruyucular gönderen de O dur. Öyle ki, sizden birisinin ölüm zamanı geldiğinde, elçilerimiz onu öldürür ve asla bu görevi geçiştirmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Sonra gerçek sığınacakları yer olan Allah’a döndürülürler. Hüküm yalnızca Allah’ın değil midir? Hesap görenlerin en çabuk olanı da, O dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. De ki: "Bizi bu durumdan kurtarırsa andolsun şükredenlerden olacağız, diye boyun büküp ürpererek O’na yakardığınızda, karanın ve denizin karanlıklarından/tehlikelerinden sizi kim kurtarıyor?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Deki "Bulunduğunuz zor durumdan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtardığı halde, yinede O na ortaklar koşuyorsunuz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Deki "Allah dilediğinde, üzerinizden veya ayaklarınızın altından bir azap göndermeye veya bir kısmınızın, diğer bir kısmınıza azabı tattırmaları için, sizi değiştirip, onları sizin yerinize getirmeye gücü yetendir. " Dikkat et! Allah, ayetlerini anlasınlar diye, nasıl yerli yerince kullanıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Buna rağmen senin kavmin, açıkladığımız ayetler gerçek oldukları halde yalanladılar. Deki "Yalanlamanızdan dolayı ben sizden sorumlu değilim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. "Size bildirilen haberlerin mutlaka oluşacağı bir zaman vardır ve siz bunları kesinlikle göreceksiniz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Ayetlerimiz hakkında tartışanları gördüğünde, onların tartışmaları sırasında, başka bir konuya girinceye kadar tartışmalarına katılma. Eğer şeytan sana unutturur da, sonra hatırlarsan, zalimler topluluğuyla birlikte oturma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşanların verecekleri hesaptan, Allah dan korunanların hiçbir sorumluluğu yoktur. Ancak (onların yaptıkları yanlışlar) bir hatırlatmadır ki, belki aynı yanlışları yapmaktan korunurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Dinlerini bir oyun ve eğlence haline getirenleri (kendi hallerine) bırak. Dünya hayatı onları aldattı. Bir nefsin kendi kazandığı yüzünden karşılaşacağı zorlukları, Allah’ın ayetleri ile hatırlat ki, hesap gününde onlar için Allah dan başka ne bir koruyucu ve nede bir aracı (şefaat edenin) olmadığını bilsinler. Eğer bir kimse yaptıkları tüm yanlışların karşılığını ödemek istese, ondan kabul edilmez. Onlar için yaptıklarının karşılığı olarak, kaynar içecekler ve inkar etmelerinden dolayı da can yakıcı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Deki "Bize ne bir faydası ve nede bir zararı olmayanları mı (zor durumlarımızda) çağıracağız? Allah bize doğru yolu gösterdikten sonra, kendilerini en doğru olan Allah’ın yoluna, "Bize gelin" diye çağıran arkadaşlarını bırakıp ta, yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşan şeytanların kendilerine çağırdığı kimse gibi, ökçelerimizin üzerinden gerisin geriye mi dönelim?" Deki "Allah’ın gösterdiği yol, en doğruya ileten yoldur. Biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. "Ve aynı zamanda namazı kılmak ve O ndan korunmakla emrolunduk. Kendisinin huzurunda toplanacağımız kimsede O dur. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. "Gökleri ve yeri hak ile (İnsan yaşamına en uygun biçimde) yaratan O dur. O bir şeyin olması için "ol" der o da oluverir. O nun sözü gerçektir. Kıyamet günü sura üfürüldüğünde (işaret verildiğinde) bütün mülk onundur. O bilinmeyenleri de, açıkta olanları da bilir. Her şeyin hükmünü veren de, her şeyden haberdar olan da O dur. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. İbrahim babası Azer’e "Putları ilahlar mı ediniyorsun? Ben seni ve kavmini açık bir sapıklık içerisinde görüyorum" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Böylece göklerin ve yerin hakimiyetinin delillerini, tam bir kanaat getirmesi için gösterdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Gece karanlığı çöktüğünde bir yıldız gördü ve "Bu benim Rabbim" dedi. Yıldız kaybolduğunda, "Ben kaybolanları sevmem" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Ayı doğmuş halde görünce "İşte, benim Rabbim bu" dedi. Ay kaybolunca, "Rabbim bana doğru yolu göstermemiş olsaydı, sapmış topluluklarla birlikte olacaktım" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Bu defa güneşi doğmuş bir halde görünce, "Bu benim Rabbim dir. Çünkü bu daha büyük" dedi. Güneş batınca, "Ey kavmim! Ben sizin Allah’a koştuğunuz ortaklardan uzağım. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. "Ben yüzümü, doğru ve gerçekleri kabul etmiş (hanif) olarak yalnızca O’na, gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ben asla ortak koşanlardan değilim" dedi Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Kavmi onunla tartıştı. "Allah beni doğru yola eriştirmişken, O nun hakkında benimle mi tartışıyorsunuz? Rabbim benim hakkımda herhangi bir şey dilemedikçe, ben Allah’a ortak koştuklarınızdan korkmam. Rabbim ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Hiç düşünmüyor musunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. "Sonra siz, haklarında Allah’ın hiçbir bağlayıcı delil indirmediği şeyleri O na ortak koşmaktan korkmazken, ben sizin Allah’a ortak koştuklarınızdan nasıl korkarım? Şimdi biliyorsanız söyleyin bakalım. Bu iki guruptan (Allah’a şirk koşanla, koşmayan) hangisi Allah’ın yanında güvenli olmaya daha layıktır?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. İman etmiş olanlar ve haksızlık yaparak (zulümle) imanlarını yok etmeyenler, işte onlar güven içinde olup, doğru yol üzerindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Kavmine karşılık, İbrahim’e verdiğimiz güçlü delillerimizdir bunlar. Biz dilediğimiz kimseye farklı farklı üstünlükler veririz. Senin Rabbin her şeyin hükmünü veren ve her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Biz İbrahim’e İshak’ı ve Yakub’u verdik, hepsi doğru yol üzerinde idiler. Önceden Nuh’a doğru yolu göstermiştik ve Davut, Süleyman, Eyyüb, Yusuf, Musa ve Harun onun (Nuh’un) soyundandı. İyilik yapanlara yaptıklarının karşılığını böylece veririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas da, hepsi salih (doğru işler yapan) insanlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. İsmail, Elyesa, Yunus ve Lut, onlarda yaptıkları samimi kulluklarından dolayı tüm zamanların insanları arasında üstün tuttuğumuz kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Bu saydığımız insanların babaları, zürriyetleri ve kardeşlerinden seçtiklerimiz ve en doğru yola ulaştırdıklarımız var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Allah’ın dosdoğru yolu budur, kullarından dileyenleri bu yola iletir. Eğer onlar Rablerine ortak koşsalardı, bütün yaptıkları boşa giderdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Onlar, kendilerine kitap, hüküm ve peygamberlik (Allah’ın vahyini haber veren) verdiğimiz kimselerdir. Eğer verdiğimiz kitabı ve hükümlerini inkar etselerdi, onların yerine bu görevi üstlenecek başka topluluklar (görevlendirirdik) getirirdik de, onlar emanetleri inkar etmezlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. İşte onlar Allah’ın kendilerine doğru yolu gösterdiği kimselerdir. Sende onların doğru yoluna uy. Elçilik yaptığın insanlara deki "Size verdiğim mesajlara karşılık, sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim size getirdiğim, tüm zamanlar (her çağda yaşayan insanlar) için bir öğüttür. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. (Öncekiler) "Allah hiçbir insana bir şey indirmiş değildir" demekle Allah’ı gereği gibi kavrayamadılar. Deki "Musa’nın getirdiği, yollarını aydınlatan ve insanlar için doğruluk rehberi kitabı, kim indirdi? Siz onları işe yaramaz kağıt parçaları haline getirdiniz ve o kitabın bir kısmını da insanlara açıklıyorsunuz. Halbuki size ve atalarınıza bilmediğiniz şeyler, o kitapla öğretildiği halde, öğretilenlerin pek çoğunu da gizliyorsunuz. " Deki "(Musa’ya inen kitabı) Allah indirdi. " Sen onları bulundukları durumda bırak, oyalansınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Bu kitap kendinden önce indirilmiş olanları tasdik eden, Mekke halkını ve çevresindekileri uyarman için indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ahiret gününe inananlar ona inanırlar ve namazlarının kendilerine yüklediği sorumlulukları (korurlar) yerine getirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Allah adına yalan uydurandan, kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken "Bana da vahyolunuyor" diyen ve bende Allah’ın indirdiğinin aynısını indireceğim diyenden daha zalim kim vardır. Canlarını almak için ölüm meleklerinin ellerini uzattıklarında ölümün korkusundan bu zalimlerin ne hale geldiklerini bir görseydin. Bu gün, gerçek olmayan şeyleri Allah adına söylemenizden ve Allah’ın ayetlerine karşı kibirlenip reddetmenizden dolayı, alçaltıcı azapla cezalandırılacağınız gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Sizleri daha önce ilk defa yarattığımız gibi, bize yalnız başınıza geleceksiniz. Size yapmanız gerekenleri bildirdiğimiz halde, onları arkanıza atıp terk ettiniz. Kendi içinizde Allah’ın ortakları olarak zannettiğiniz şefaatçilerinizi sizinle beraber göremiyoruz. Onlar sizinle olan bağlarını kopardılar ve kıyamet günü yardımlarını umduklarınız kayboldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Taneyi ve çekirdeği yaran Allah dır. Ölüden diriyi çıkarıyor ve diriden de ölüyü çıkaran O dur. İşte Allah böyle olduğu halde, siz (O ndan başka ilahlar) uyduruyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Sabahları da (gecenin içinden) sıyırıp çıkaran, geceyi dinlenmek için, güneşi ve ayı bir hesapla var eden O dur. Bunlar her şeyi bilen ve her şeye güç yetirenin planlamasıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Karanın ve denizin karanlıklarında onlarla yolunuzu bulmanız için yıldızları yaratan da O dur. Bunları bilen bir topluluğa ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Sizi tek bir nefisten (aynı cinsten) yaratan, yeryüzünde ne kadar kalacağınıza ve yeryüzünden ne zaman ayrılacağınıza karar veren de O dur. Anlayan bir topluma ayetleri böyle açıklıyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Gökten suyu indiren, o suyla her türlü bitkileri çıkaran da biziz. O bitkileri yeşillikler halinde çimlendiririz, sonra o çimlenen bitkilerden tohumlarını aynı özellikte çıkarırız. Hurma ağaçlarının dallarından salkım salkım hurmalar, üzüm bağlarından üzümler, zeytinler ve narlar ki, onların bazısı aynı, bazıları da farklı tatlarda olan bu meyveleri çıkaran biziz. O ağaçlara meyve verdiklerinde (çağla halinde) ve birde meyveleri olgunlaştığında bir bakın. İşte bunlarda inanan bir toplum için işaretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Onları Allah yarattığı halde, bilmedikleri, tanımadıkları şeyleri (cinleri) Allah’a ortaklar koştular ve bilgisizce "Allah’ın oğulları ve kızları var" diye yalan uydurdular. Allah onların vasıflandırdıkları şeylerden çok yüce ve uzaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Göklerin ve yerin yaratıcısı O olduğu halde, O’nun nasıl çocuğu olabilir, hem O’nun hayat arkadaşı (eşi) de olmamıştır. Her şeyi yaratan, her şeyi bilen O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. İşte sizin Rabbiniz, ondan başka ilah olmayan ve her şeyi yaratandır. Artık yalnızca O na kulluk edin. O her şeyin sorumluluğunu üzerine almıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Gözler O nu algılayamaz ama, O, bütün gözlere (yarattığı her şeye) ulaşır. O latif ve her şeyden haberi olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Size Rabbinizden, çevrenizdeki her şeyi doğru anlamak için bir ölçü (Kur’an) gelmiştir. Kim bu ölçülerle hayata bakarsa, kendisi için yararlı olur. Kimde bu doğru ölçüleri görmemezlikten gelirse, kendi aleyhinedir. Ben sizi koruyucu değilim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Ayetleri bu şekilde anlatıyoruz ki, onlar "Dersini iyi almışsın" demeleri ve bilen bir topluma daha açık anlatmak için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Sana Rabbinden vahyolunana uy, O ndan başka hiçbir ilah yok ve ortak koşanlardan yüz çevir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Allah dileseydi, onlar Rablerine ortak koşmazlardı, seni onların üzerine koruyucu yapmadık ve sen onların yaptıklarından da sorumlu değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Onların Allah’dan başka yardıma çağırdıklarına (ilahlarına) sövmeyin. Onlarda (sizin sövmenize karşılık olarak) bilgisizce ve düşmanlıkla Allah’a söverlerse (sorumlu olursunuz). Böylece her topluma yaptıklarını süslü gösterdik ki, dönüşleri Rablerine olup bütün yaptıkları kendilerine haber verilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Eğer onlara elçiliğinin kanıtı olarak bir mucize getirirsen, sana inanacaklarına dair bütün güçleriyle Allah’a yemin ediyorlar. Deki "Bütün mucizeler Allah’ın elindedir. Size onu göstermiyor. " Hem, o mucize onlara gelse de inanmayacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Nasıl ki elçi, onlara ilk defa geldiğinde ona inanmamışlardı, şimdi de inanmadıkları için, onların kalplerini ve gözlerini (doğrulardan) çevirir ve onları kendi seçenekleri ile boğuşur bir halde bırakırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Biz onlara melekleri indirseydik veya ölüler onlarla konuşsaydı veya her şeyi onların karşısına getirip toplasaydık, Allah dilemedikçe onlar iman etmezlerdi. Ama şunu bilin ki onların pek çoğu cahillik ediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Böylece biz her peygamber için bilinen ve bilinmeyen, doğruya karşı çıkanları (şeytanları) düşmanlar yaptık. Kendilerini aldatmak için, süslü sözlerle birbirleriyle fısıltılaşıyorlar. Rabbin dileseydi bunları yapamazlardı. O halde onları uydurdukları ila baş başa bırak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Ahirete inanmayanların gönülleri, kendi aralarındaki süslü sözlere meyletsinler ve tercih ettiklerine razı olsunlar ve birbirlerini istedikleri derecelere yükseltsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. Allah, kitabı tafsilatlı bir şekilde size indiren o olmuşken, ondan başka hüküm verici mi arayacağım. Kendilerine kitap verdiklerimiz, sana inen kitabın içindeki gerçeklerle Rabbinden indirildiğini çok iyi biliyorlar. Sen asla şüpheye düşenlerden olma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. Rabbinin kelimeleri doğruluk ve adaletle tamamlandı. Kesinlikle onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O her şeyi işiten ve bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Sen yeryüzünde yaşayanların çoğunun arzularına uyarsan, seni Allah’ın yolundan saptırırlar. Onlar zanna uyuyorlar ve yalnızca yalan söylüyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Elbetteki senin Rabbin, yolundan sapanları da, doğru yolda olanları da çok iyi biliyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Eğer Allah’ın ayetlerine inanıyorsanız, Allah’ın ismi anılarak kesilmiş helal hayvanlardan yiyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. Size ne oluyor da Allah’ın ismi anılarak kesilmiş hayvanların etlerini yemiyorsunuz. Hâlbuki size zaruretlerin dışında nelerin haram olduğu ayrıntılı olarak açıklanmıştı. Buna rağmen pek çoğu bilgisizce, arzularına göre insanları saptırıyorlar. Rabbin haddini aşanları en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Günahı açıkça veya gizlice yapanları bırak. Elbette ki günahları işleyenler, kazandıklarının karşılığı ile cezalandırılacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. Allah’ın ismi anılmadan kesilmiş hayvanları yemeyin. Zira onları yemek yoldan çıkmaktır. Doğruların karşısına dikilmiş (şeytanlar) olanlar, yandaşlarına sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunuyorlar. Eğer onlara itaat ederseniz, Allah’a ortak koşanlardan olursunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. Ölü halde iken dirilttiğimiz ve insanların içinde, bizim gösterdiğimiz aydınlık yol üzerinde yürüyenle, karanlıklar içinde olup ta içinden çıkamayan bir insanın durumu aynı mıdır? Biz gerçekleri inkar edenlerin yaptıklarını, kendilerine süslü gösterdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Böylece her yerleşim yerindeki, günahkar davranan seçkinlerine, istedikleri gibi hileler yapmalarına olanak sağladık. Yaptıkları hileler ancak kendi nefislerini aldatıyor, ama bunun farkında değiller. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. Onlara ayetlerimiz geldiğinde "Allah’ın elçilerine verilmiş olan (kitaplar, vahy) bize de verilmedikçe sana inanmayacağız" dediler. Allah elçiliğini kime vereceğini en iyi bilendir. Günah işleyenler Allah’ın katında aşağılanacaklar ve yaptıkları hilelerin karşılığında da çok şiddetli bir azaba uğrayacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. Allah kimi doğru olan yola iletmek isterse, onun göğsünü İslam’a ısındırır (açar). Kimi de saptırmak isterse, sanki yükseğe çıkıp ta havasızlıktan göğsü daralan gibi, göğsünü daraltır. İşte böylece Allah inanmayanları pislik içerisinde bırakır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. İşte Rabbinin dosdoğru yolu budur. Öğüt alan bir toplum için ayetleri böyle açıklamışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. (Bu dosdoğru yola uyanlar için) Rableri katında, güvenle kalacakları mekanlar var ve yaşadıkları dünya hayatındaki yaptıklarının karşılığında, onları sahiplenip koruyan O dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. Allah onları toplu bir halde dirilttiği gün "Ey karanlık düşünceler topluluğu! İnsanlardan yanınıza çektiklerinizle (yeryüzünde) çoğunluklar haline geldiniz. Kötü düşünenlerin yardımcılarından bilinenler "Rabbimiz sen bize tanıdığın zamana kadar, biz birbirimizden faydalandık (işbirliği yaptık). Allah "Allah diklemedikçe, ateş, sizin sürekli kalacağınız yerdir" dedi. Senin Rabbin her şeye, bildiğine göre hüküm verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 129. Böylece kendilerine zulmedenlerin bazılarını, yaptıkları davranışlardan (ortak yanlışlarından) dolayı bazılarına yakınlaştırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 130. "Ey önceki isimleri bilinmeyen (Cin) ve sonrakiler tarafından tanınan ve bilinen (İns) topluluklar! İçinizden, benim ayetlerimi anlatan ve karşılaştığınız hesap günü ile sizi uyaran elçiler gelmedi mi?" Dediler ki "Biz kendi kendimize şahitlik ettik. " Dünya hayatı onları aldattı ve (hesap gününde) kendilerinin inkarcı olduklarına, kendi nefisleri şahit oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 131. Uyarıdan habersiz bir toplumu, Rabbin haber vermeden, zulümle yok edecek değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 132. Yaptıklarından her bir şeyin, farklı farklı karşılıkları var. Senin Rabbin onların yaptıkları şeylerden habersiz değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 133. Rabbin ihtiyaçsız (zengin) ve rahmet sahibidir. Eğer dilerse sizi yok eder, sizin arkanızdan, sizlerin yerini alacak, dilediği kimseleri getirir. Zira sizi de diğer toplulukların zürriyetinden meydana getirdiği gibi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 134. Elbetteki size vaat edilen şey (hesap günü) gelecektir. Siz ona asla mani olamazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 135. Deki "Ey kavmim! Bulunduğunuz mekânda ne yapmak istiyorsanız yapın. Bende doğru bildiklerimi yapacağım. Sonra gelecek olan saadet yurdu kime aitmiş bileceksiniz. Elbetteki Allah, haksızlık yapanları kurtuluşa eriştirmez. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 136. Onlar tarlalara ektiklerinden ve sahip oldukları hayvanlardan Allah’a bir pay ayırdılar. Dediler ki " Bunlar Allah için ayırdıklarımız onların kendi kafalarına göre (rasgele) ayırdıkları bunlarda bizim Allah’a ortak koştuklarımız için ayırdıklarımız. " Ayırdıkları paylar ortak koştuklarına ait değildir. Aynı zamanda Allah için ayırdıkları da Allah’a ait olduğu halde, o Allah için ayırdıkları paylar, onları Allah’a yaklaştıracak değillerdir. Ama ayırdıkları paylar, onları ortak koştuklarına daha çok yaklaştırır. Hüküm verdikleri şey ne kadar kötüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 137. Böylece onların batıl düşüncede ortak olanları, evlatlarını öldürmeyi ortak koşanların pek çoğuna süslü gösterdi ki, onlar helak olsunlar ve batıl olan dinlerini onlara hâkim kılsınlar. Allah dileseydi bunların hiçbirisini yapamazlardı. Sende onları ve uydurdukları şeyleri bırak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 138. Dediler ki "Şu hayvanlar ve şu tarladakiler yasaklanmış olup, bizim tespit ettiklerimizin dışında (kendilerine göre belirledikleri kişiler) hiçbir kimse onlardan yiyemez. " Ayrıca şu şu hayvanlarla da yük taşıma yasaklanmış ve birtakım hayvanları keserken de "Allah, isminin anılmasını yasaklamıştır" diyerek, Allah adına yalan uydurmak suretiyle, Allah’ın isminin anılmasını engellemişlerdir. Allah adına uydurduklarının karşılığını görecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 139. Dediler ki "Özellikle şu hayvanların doğuracağı hayvanlar yalnızca erkeklerimize ayrılmış olup, eşlerimiz bunlardan yiyemezler. Eğer bu hayvanların karnındakiler ölü doğarsa, o zaman bizimle birlikte kadınlar da yiyebilirler. Kendilerine yakıştırdıklarının karşılığını çekecekler. Allah her şeyi bilen ve ona göre hüküm verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 140. Akılsızca, batıl inançlarının cehaletiyle çocuklarını öldürenler ve Allah’ın onlara verdiği rızıkları, Allah adına yalan uydurarak haram edenler, kendilerine yazık etmişlerdir. Doğru yolda olmadıklarından, böyleleri sapmış kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 141. Ekilebilir ve ekilemeyen bahçeleri, hurmaları, çeşit çeşit ürünler veren tarlaları, zeytinleri ve tatları birbirine benzeyen ve benzemeyen narları yaratan O dur. Onların verdiği ürünleri yiyin. Ürünleri olgunlaşıp da hasat ettiğinizde, fakirlerin haklarını verin ve israf edipte aşırı gitmeyin, Allah israf edenleri sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 142. Yük taşınan, yünlerinden ve kıllarından yataklar ve kilimler yaptığınız hayvanlar var. Allah’ın rızık olarak verdiklerinden yiyin ve şeytanın (yenilen, içilen, helal ve haramlar hususunda) adımlarına uymayın, zira o size apaçık bir düşmandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 143. İki koyundan ve iki keçiden sekiz çift olarak, iki erkek mi, yoksa iki dişi mi haram oldu. Veyahut ta dişilerin karnında taşıdıkları yavrular mı haram? Eğer gerçeği biliyorsanız bildiklerinizi bana haber verin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 144. İki deve mi yoksa iki sığır mı haram? Yoksa iki erkeği mi yahut iki dişinin karnında taşıdığı mı haram? Allah bu şekilde size tavsiye etti de, sizler buna şahitlik mi ediyorsunuz? Yalan bir sözü, bilgisizce (cahilce) insanları saptırmak için, Allah adına uydurandan daha zalim kim vardır. Allah haksızlık yapan bir topluluğu doğru yola eriştirmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 145. Deki "Yemek yiyip karnını doyuracak birisi için, bana vahyolunanlar içinde, ölü eti veya akıtılmış kan veya domuz eti ki "O pisliktir", veyahut Allah dan başkası için adanmış kurban dan başka haram edilmiş, yiyecek bulamıyorum. Kim darda kalırsa, zaruretten dolayı, aşırı yememek ve haddi aşmamak şartıyla yiyebilir. " Senin Rabbin bağışlayan ve merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 146. Biz Yahudi olanlara sığırlardan, koyun ve keçilerden her tırnaklı hayvanları haram etmiştik. Ayrıca sırtlarındaki, bağırsaklarındaki ve kemiklerine karışmış yağların dışındaki, tüm içyağlarını da haram etmiştik. Bu şekilde cezalandırmamızın sebebi, onların isyan etmelerinden dolayıdır. Biz sözümüz de duranlarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 147. Eğer seni yalanlarlarsa deki "Rabbiniz rahmeti, her şeyi kuşatıcı olandır. O nun azabı suçlu toplumlardan asla çevrilemez. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 148. Allah’a ortak koşanlar "Allah dileseydi biz ve atalarımız ortak koşmaz ve hiçbir şeyi haram etmezdik" diyeceklerdir. Onlardan öncekilerde, azabımız onlara gelinceye kadar, yalanlamaya devam etmişlerdi. Deki "Yanınızda bir bilgi mi var? O halde onu bize gösterseniz ya! Hayır,. siz yalnızca zanna uyuyorsunuz ve yalan söylüyorsunuz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 149. Deki "Mutlaka, kesin delil (son sözü söylemek) Allah’a aittir. Eğer O dilerse hepinizi topluca doğru olana iletir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 150. Deki " Allah bunu haram etti dediğinize dair, şahitlik edecek şahitlerinizi getirin. " Eğer şahitlik ederlerse, onlarla beraber sakın şahitlik etme, ayetlerimizi yalanlayanların ve ahiret gününe inanmayanların arzularına uyma. Onlar Rablerine başkalarını denk tutuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 151. Deki "Gelin, Rabbinizin size neyi haram ettiğini okuyayım. O na hiçbir şeyi ortak koşmamanızı haram etmiş, ana babaya iyilik yapmanızı emretmiştir. Çocuklarınızı yoksulluk korkusuyla öldürmeyin, sizin de onlarında rızıklarını biz veriyoruz. Açık veya gizli Allah’ın yasakladığı kötülüklere yaklaşmayın. Allah’ın yasakladığı bir nefsi geçerli bir neden olmadan öldürmeyin. Allah size bu kitapla tavsiyelerde bulunuyor ki, belki aklınızı kullanırsınız. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 152. Yetimin mallarına, rüştüne erinceye kadar, en güzel bir şekilde yaklaşın. Ölçü ve tartı ile yaptığınız işlerde adaletle ölçün, tartın. Biz hiçbir nefse, gücünün yettiğinden fazlasını yüklemeyiz. Yakınlarınızda olsa, söylemeniz gereken bir sözü, adalet içerisinde söyleyin. Allah ile olan sözleşmelerinizi yerine getirin. Böylece Allah size tavsiyelerde bulunuyor ki, belki düşünürsünüz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 153. (Ey insanlar) Benim dosdoğru olan yolum budur. Yalnızca ona uyun ve başka yollara uymayın, başka yollara uymak sizi Allah’ın yolundan ayırır. Allah size bu şekilde tavsiyede bulunuyor ki, belki kendinizi korursunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 154. Biz Musa’ya bütün güzellikleriyle tamamlanmış, her şeyin ayrıntılı bir şekilde açıklandığı, doğru olan yola ileten ve Allah’dan rahmet olan bir kitap verdik. Belki onlar Rablerine kavuşmaya inanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 155. Bu indirdiğimiz (Kur’an) çok saygın bir kitaptır, ona uyun. Kendinizi (o kitabın emrettikleriyle) koruyun ki, merhamet olunasınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 156. Veya "Bizden önce şu iki (Yahudi ve Hıristiyan) topluma kitap indirilmişti ama, (sizin kitabınız Kur’an da olanları) ehli kitap olanlardan öğrenmiş değiliz" demekten (sakının). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 157. Veya "Kitap bize indirilmiş olsaydı, biz onlardan daha doğru yolda olurduk" demekten sakının. Zira size Rabbinizden doğru yolu gösteren ve rahmetlerle dolu açıklayıcı kitap gelmiştir. Allah’ın ayetlerini yalanlayandan ve onun ayetlerinden yüz çevirenden daha zalim kim vardır. Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden dolayı en kötü azapla cezalandıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 158. Onlar kendilerine meleklerin gelmesini mi, yoksa Rabbinin (emrinin) gelmesini mi yahut rablerinden bir takım nişanelerin (mucizelerin) gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin bir takım nişaneleri (mucizeleri) geldiği gün, bir kimse daha önce inanmamışsa veya imanıyla bir iyilik kazanmamışsa, imanı ona fayda vermez. Onlara, "Bekleyin, doğrusu biz de bekleyicileriz" de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 159. Dinlerinde fırka fırka ayrılanlar ve fırkalarının vazgeçilmez taraftarları olanlarla senin hiçbir ilgin olamaz. Böylelerinin işleri Allah’a kalmıştır sonra Allah yaptıklarını onlara haber verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 160. Kim bir iyilik yaparak gelirse, yaptığı iyiliğin on katı kendisine karşılık olarak verilir. Kimde kötülüklerle gelirse, yalnızca kötülüğünün karşılığı ona ödenir ve kimseye zulmedilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 161. Deki "Rabbim beni dosdoğru bir yola iletti. Öyle sağlam bir yol ki, Allah’a ortak koşmayan İbrahim’in dinine. İbrahim ortak koşanlardan olmadı. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 162. Deki "Namazım, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 163. "O’nun hiçbir ortağı yoktur. Bu şekilde inanmakla ve O’na teslim olanların ilki olmakla emrolundum. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 164. Deki "O Allah her şeyin Rabbi iken, ondan başka bir Rab mi arayacağım? Her nefsin kazandığı kendisi içindir. Hiçbir günahkar, bir başkasının günahını yüklenmez. Sonra dönüşünüz Rabbinize olup, ayrılığa düştüğünüz konuları size haber verecektir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 165. Sizi, birbirinizin ardından yer yüzünün sahipleri yapan O’dur. Size verdikleri ile imtihan etmesi için, bazınızı bazınızdan rızık olarak üstün tutmuştur. Elbetteki Rabbinin hesap görmesi çok çabuktur ve O bağışlayan ve acıyandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster