1. Hamd gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve nuru var eden Allah’ındır. Sonra da küfürlerinde bilinçli olarak ısrar edenler Rablerine eş tutuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Sizi çamurdan yaratan, sonra bir ecel belirleyen O’dur. O’nun katında belirli bir ecel daha vardır. Sonra siz yine de şüphe edersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Göklerde ve yerde Allah yalnız O’dur. Gizlinizi de açığınızı da bilir. Ne kazandığınızı da bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelse, mutlaka ondan yüz çevirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Elbette onlar hak kendilerine geldiğinde yalanladılar. Fakat yakında onlara alaya aldıkları şeyin haberleri gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Görmediler mi ki biz kendilerinden önce nice nesilleri helak ettik. Biz, sizi yerleştirmediğimiz bir şekilde onları yerleştirmiş, gökten üzerlerine bol bol yağmur indirmiş, altlarından nehirler akıtmıştık. Ardından günahları sebebiyle onları helak ettik ve arkalarından başka bir nesil yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Biz sana kâgıt üzerinde yazılmış olarak bir kitap indirseydik ve onlar elleriyle ona dokunsalardı, küfürlerinde bilinçli olarak ısrar edenler yine de: "Bu ancak apaçık bir sihirdir." derlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. "Ona bir melek indirilmeli değil miydi?" dediler. Biz bir melek indirseydik elbette iş bitirilmiş olurdu sonra kendilerine mühlet de verilmezdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Biz onu bir melek kılsaydık elbette onu bir adam yapardık da düşürmekte oldukları şeye düşürürdük. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Andolsun elbette ki senden önceki rasullerle de alay ederlerdi de alaya aldıkları şey onlardan alay edenleri çepeçevre kuşatıverirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. De ki: "Yeryüzünde gezip dolaşın, sonra da yalanlayanların sonu nasıl olmuş görün!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. De ki: "Göklerde ve yerde olanlar kimindir?" De ki: "Allah’ındır." O rahmeti kendi üzerine yazdı. Kendisinde şüphe olmayan kıyamet gününde elbette sizi toplayacaktır. Nefislerini hüsrana uğratanlar, işte onlar iman etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Gece ve gündüzün içinde barınan her şey O’nundur. Ve O’dur yalnızca her şeyi hakkıyla duyan ve hakkıyla bilen. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. De ki: "Gökleri ve yeri yoktan var eden, kendisi yedirdiği halde yedirilmeyen Allah’tan başkasını mı veli edinecek mişim?" De ki: "Ben İslam’a girenlerin ilki olmakla ve asla müşriklerden olmamakla emrolundum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. De ki: "Muhakkak ki ben Rabbime isyan edersem o büyük günün azabından korkarım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O gün kim ondan çevrilirse muhakkak ona rahmet edilmiştir. İşte bu apaçık bir kurtuluştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Allah sana bir zarar dokundurursa onu O’ndan başka giderecek yoktur. Sana bir hayır dokundurursa da O her şeye kadirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O, kulları üzerinde kahir olandır. Şüphesiz O, Hakîm’dir, Habîr’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. De ki: "Hangisi şahitlik bakımından daha büyüktür?" De ki: "Benimle sizin aranızda Allah şahittir. Sizi ve her kime ulaşırsa onunla uyarmam için bana bu Kur’an vahyolundu. Allah ile beraber başka ilahların olduğuna siz gerçekten de şahitlik ediyor musunuz?" De ki: "Ben şahitlik etmem." De ki: "O ancak tek bir ilahtır, muhakkak ki ben sizin ortak koşmakta olduklarınızdan uzağım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Kendilerine kitap verdiklerimiz öz oğullarını tanır gibi tanırlar. Kendilerini hüsrana uğratanlar... işte onlar iman etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Allah’a bir yalanı iftira edenlerden veya ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir. Muhakkak ki zalimler kurtuluşa eremezler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. O gün onların hepsini toplayacağız, sonra da şirk koşanlara: "İddia ettiğiniz ortaklarınız nerede?" diyeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Sonra onların: "Rabbimiz olan Allah’a andolsun ki biz müşriklerden değildik!" demelerinden başka bir fitneleri olmayacak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Bak kendilerine karşı nasıl yalan söylediler ve uydurdukları şeyler onlardan kaybolup gitti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlardan seni dinleyenler vardır; halbuki biz onu anlamalarına engel kalpleri üzerine perdeler koyduk, kulaklarına ağırlık yerleştirdik. Onlar her ayeti görseler de onlara iman etmezler. Hatta küfre girenler sana geldikleri zaman: "Bu öncekilerin masallarıdır." diye seninle mücadele ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onlar hem ondan alıkoyarlar, hem de kendileri ondan uzaklaşırlar. Onlar yalnızca kendilerini helak ederler de farkında değillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onları ateşin üstünde durdurulduklarında bir görsen "Keşke biz geri döndürülseydik de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve mü’minlerden olsak." diyecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Hayır, önceden saklı tuttukları (şirk ve küfür gibi) şeyler kendilerine açıklandı(ğı için böyle söylüyorlar). Eğer (hayata) geri döndürülmüş olsalardı, kendilerine yasaklanmış olan şeye yine dönerlerdi. Zira onlar geçekten yalancıdırlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Onlar: "Ancak dünya hayatımız vardır, biz diriltilecek de değiliz." dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Onları Rablerinin huzuruna çıkarıldıkları zamanı görsen! Allah, onlara: "Bu (ahiret hayatı) gerçek değil miymiş?" diye sorar. Onlar: "Rabbimiz hakkı için, evet" derler. Allah da onlara: "O halde inkârcılığınızdan dolayı azabı çekiniz bakalım" buyurur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Allah’a kavuşmayı yalanlayanlar muhakkak ki hüsrana uğramışlardır. Nihayet o an onlara ansızın geliverince günahlarını sırtlarına yüklenerek: "Orada yaptığımız kusurlardan dolayı yazıklar olsun bize!" diyeceklerdir. Dikkat edin, yüklendikleri ne kötüdür... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Dünya hayatı bir oyun ve bir oyalanmadan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise takva sahipleri için elbette daha hayırlıdır. Hala akletmeyecek misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onların söylediklerinin seni mahzun ettiğini muhakkak biliyoruz. Onlar elbette seni yalanlamıyorlar, fakat o zalimler gerçekten de Allah’ın ayetlerini yalanlıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Andolsun senden önceki rasuller de yalanlanmıştı. Onlara yardımımız gelinceye kadar yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine sabrettiler. Allah’ın kelimelerini değiştirebilecek yoktur! Andolsun ki rasullerin haberlerinden bir kısmı sana gelmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Onların yüz çevirmeleri sana ağır geliyorsa gücün yeterse yerin içine bir tünel ya da göğe bir merdiven ara ki onlara bir mucize getiresin! Allah dileseydi elbette onların hepsini hidayet üzere toplardı. O halde sakın cahillerden olma! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Ancak dinleyenler icabet eder. Ölüler –Allah onları diriltir sonra O’na döndürülürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. "Ona Rabbinden bir ayet indirilmeli değil miydi?" dediler. De ki: "Muhakkak ki Allah ayet indirmeye kadirdir. Fakat onların çoğu bilmezler." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Yeryüzünde yürüyen hiç bir canlı ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki sizin gibi ümmetler olmasın. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra onlar ancak Rablerine toplanacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklar içinde sağırdırlar, dilsizdirler. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de dosdoğru yolda bulundurur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. De ki: "Bana haber verin, size Allah’ın azabı gelirse ya da saat gelip çatarsa Allah’tan başkasını mı çağıracaksınız? Eğer doğru kimselerseniz..." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Hayır yalnız O’na yalvarırsınız. O da dilerse yalvardığınız şeyi giderir ve şirk koşmakta olduklarınızı unutursunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Andolsun ki senden önceki ümmetlere de gönderdik de belki yalvarırlar diye darlık ve sıkıntıya uğrattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Onlara azabımız geldiği zaman yalvarsalardı ya! Fakat onların kalpleri katılaştı ve şeytan onlara yaptıklarını süslü gösterdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Kendilerine hatırlatılanı unuttuklarında biz de üzerlerine her şeyin kapılarını açtık. Nihayet kendilerine verilenler ile şımardıklarında onları ansızın yakalayıverdik. Böylece onlar ümitlerini kestiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Böylece zalimler topluluğunun arkası kesildi. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’adır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. De ki: "Bana haber verin Allah sizin işitmenizi ve görmenizi alıverir, kalplerinizi de mühürlerse onları size getirebilecek Allah’tan başka ilah kimdir?" Bak ayetlerimizi nasıl çeşitli olarak açıklıyoruz, sonra da onlar yüz çeviriyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. De ki: "Bana haber verin, Allah’ın azabı size ansızın ya da açıkça gelse zalimler topluluğundan başkası helak olur mu?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Biz rasulleri ancak müjdeleyici ve uyarıcılar olarak gönderiyoruz. O halde kim iman ederse ve düzeltirse onlar için korku yoktur, onlar üzülecek de değillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ayetlerimizi yalanlayanlara fasıklık ettikleri için azap dokunacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. De ki: "Ben size Allah’ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben gerçekten bir meleğim de demiyorum. Ben ancak bana vahyolunana uyarım." De ki: "Görmeyen ile gören bir olur mu? Hala düşünmez misiniz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Rablerinin huzuruna toplanacaklarından korkanları onunla uyar ki onların O’ndan başka ne bir velileri vardır, ne de şefaatçileri... umulur ki sakınırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. O’nun yüzünü isteyerek sabah akşam Rablerine dua edenleri kovma! Onların hesabından senin üzerine bir şey yoktur. Senin hesabından da onlar üzerine bir şey yok ki onları kovup ta zalimlerden olasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Böylece: "Allah içimizden bunlara mı lutfetti?" demeleri için biz onların bazısını bazısıyla denedik. Allah şükredenleri daha iyi bilen değil midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Ayetlerimize iman edenler sana geldiklerinde onlara de ki: "Size selam olsun. Rabbiniz rahmeti kendi üzerine yazdı ki içinizden her kim cehaletle bir kötülük işler de sonra arkasından tevbe eder ve düzeltirse, muhakkak ki O Ğafûr’dur, Rahîm’dir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Günahkârların yolu apaçık ortaya çıksın diye ayetleri böylece açıklıyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. De ki: "Muhakkak ki ben sizin Allah’ın yanısıra dua ettiklerinize ibadet etmekten nehyedildim." De ki: "Ben sizin arzularınıza uymam. O takdirde muhakkak sapmış olurum da doğru yola erenlerden olmam." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. De ki: "Muhakkak ben Rabbimden apaçık bir delil üzerindeyim. Fakat siz onu yalanladınız. Sizin acele gelmesini istediğiniz şey benim yanımda değildir. Hüküm yalnızca Allah’ındır. O hakkı anlatır. O, ayırdedenlerin en hayırlısıdır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. De ki: "O acele istediğiniz şey benim yanımda olsaydı elbette benimle aranızda iş bitirilmiş olurdu. Allah zulmedenleri, hakkıyla bilendir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Gaybın anahtarları O’nun katındadır. Onları O’ndan başkası bilmez. Karada ve denizde her ne varsa O bilir. Bir yaprak düşmeye görsün mutlaka onu bilir. Yeryüzünün karanlıklarında tek bir tane, yaş ve kuru müstesna olmamak üzere hepsi apaçık bir kitaptadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Sizi geceleyin öldüren ve gündüz ne kazandığınızı bilen, sonra belirlenmiş bir ecel tamamlanıncaya kadar sizi onda dirilten O’dur. Sonra dönüşünüz yalnız O’nadır. Ardından yapmakta olduğunuz şeyleri size haber verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. O kulları üzerinde kahir olandır. Üzerinize koruyucular gönderiyor ki nihayet birinize ölüm gelip çattığında elçilerimiz onun ruhunu alırlar, onlar kusur etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Sonra gerçek mevlaları olan Allah’a döndürülürler. Dikkat edin hüküm yalnız O’nundur ve O, hesap görenlerin en süratlisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. De ki: "Bizi bundan kurtarırsan andolsun şükredenlerden olacağız!" diye gizli ve açık yalvararak dua ettiğiniz zaman karanın ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. De ki: "Ondan ve her türlü sıkıntıdan sizi kurtaran Allah’tır. Sonra da siz şirk koşarsınız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. De ki: "O, size üstünüzden ya da ayaklarınızın altından azap göndermeye veya sizi birbirinize kıydırıp kiminizin baskısını kiminize tattırmaya kadirdir." Bak iyice anlamaları için ayetleri nasıl açıklıyoruz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Kavmin de onu yalanladı. Halbuki o haktır. De ki: "Ben sizin üerinize vekil değilim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Her bir haberin kararlaştırılmış bir zamanı vardır. Yakında siz de bileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Ayetlerimiz hakkında dalanları gördüğün zaman onlar başka bir söze geçinceye kadar onlardan yüz çevir. Şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra o zalimler topluluğu ile beraber oturma! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Sakınanlar üzerine onların hesabından birşey yoktur. Ancak sakınırlar diye hatırlatmak gerekir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Dinlerini bir oyun ve bir eğlence edinenleri ve dünya hayatının aldatmış olduğu kimseleri bırak. Onunla hatırlat ki bir nefis kendi kazandıklarıyla helake düşmesin. O taktirde onun Allah’tan başka ne bir velisi vardır ne de şefaatçisi. Her türlü fidyeyi verse de kabul edilmez. İşte onlar, kazandıkları sebebiyle helake uğrayanlardır. İnkâr ettikleri için onlara kaynar sudan bir içecek ve can yakıcı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. De ki: "Bize yararı ve zararı olmayan Allah’tan başka şeylere mi ibadet edelim? Allah bizi doğru yola ilettikten sonra şeytanların saptırıp şaşkın şaşkın dolaştırdığı, arkadaşlarının "Bize gel!" diye doğru yola çağırdıkları kimse gibi ökçelerimiz üzerinde gerisin geriye mi döndürüleceğiz?" De ki: "Muhakkak ki Allah’ın hidayeti doğru yolun ta kendisidir. Biz de alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Ayrıca: "Namazı dosdoğru kılın ve O’ndan sakının!" Yalnız O’nun huzuruna toplanacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. O, gökleri ve yeri hak ile yaratandır. O’nun "ol" diyeceği gün o da oluverir. O’nun sözü haktır. Sur’a üfürüleceği günde mülk yalnız O’nundur. Görüneni de görünmeyeni de hakkıyla bilendir. Şüphesiz O Hakîm’dir, Habîr’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Hani İbrahim babası Azer’e: "Sen bir takım putları ilah mı ediniyorsun? Gerçekten de ben seni ve kavmini apaçık bir sapıklık içinde görüyorum." demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Biz İbrahim’e yakîn sahiplerinden olsun diye göklerin ve yerin mülkünü böylece gösteriyorduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Gece onu örtünce bir yıldız görmüş ve demişti ki: "Bu imiş benim Rabbim!?" O sönünce de: "Ben böyle sönenleri sevmem." demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Ardından ayı doğarken görünce: "Bu imiş benim Rabbim!?" demişti. O da kaybolunca: "Andolsun ki Rabbim beni doğru yola iletmezse elbette sapanlardan olurdum." demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Sonra güneşi doğarken görünce: "Bu daha büyük olduğu için bu imiş benim Rabbim!?" demişti. O da batınca: "Ey kavmim! Ben sizin şirk koştuğunuzdan uzağım." demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. "Muhakkak ki ben hanif olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana çevirdim ve ben müşriklerden değilim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Kavmi onunla mücadeleye girişti. O da dedi ki: "O beni doğru yola iletmişken Allah hakkında benimle mücadele mi ediyorsunuz? Ben sizin O’na ortak koştuklarınızdan korkmam ancak Rabbim’in dilemesi müstesna. Rabbim’in ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala düşünmeyecek misiniz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. "Allah’ın size hakkında hiçbir delil indirmediği şeyi siz O’na ortak koşmaktan korkmuyorsunuz da ben sizin ortak koştuklarınızdan nasıl korkarım. Şu halde bu iki gruptan hangisi güven duymaya daha layıktır? Eğer bilirseniz..." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. İman edenler ve imanlarına zulüm karıştırmayanlara gelince işte güven onlar içindir; hidayete erenler de onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. İşte bu kavmine karşı İbrahim’e verdiğimiz hüccetimizdir. Biz dilediğimizi derece derece yükseltiriz. Muhakkak Rabbin Hakîm’dir, Alîm’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. O’na İshak’ı ve Yakub’u verdik. Hepsini hidayete erdirdik. Daha önce de Nuh’u ve onun soyundan Davud’u, Süleyman’ı, Eyyub’u, Yusuf’u, Musa’yı ve Harun’u da hidayete erdirdik. Biz iyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Zekeriyya’yı, Yahya’yı, İsa’yı ve İlyas’ı da... Hepsi de salihlerdendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. İsmail’i, Elyesa’yı, Yunus’u ve Lut’u da. Hepsini alemlere üstün kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Babalarından, soylarından ve kardeşlerinden kimini de... Onları seçtik ve onları dosdoğru yola ilettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Bu, Allah’ın hidayetidir. Kullarından dilediğini onunla hidayete erdirir. Eğer onlar da şirk koşsalardı yaptıkları boşa giderdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Onlar kendilerine kitap, hikmet ve nübüvvet verdiğimiz kimselerdir. Onları inkâr ediyorlarsa, onları inkâr etmeyen bir topluluğu onlara vekil kılmışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. İşte bunlar Allah’ın hidayet ettiği kimselerdir. O halde sen de onların doğru yoluna uy. De ki: "Ben bunun için bir ücret istemiyorum. O ancak alemler için öğüttür." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Allah’ı hakkıyla O’nun kadrini gereği gibi takdir edemediler de: "Allah beşere hiçbir şey indirmemiştir." dediler. De ki: "O halde Musa’nın insanlar için bir nur ve hidayet olarak getirdiği kitabı kim indirdi, ki siz onu parça parça kâğıtlar haline getirip kimini açıklıyor, pek çoğunu da gizliyorsunuz? Üstelik sizin bilmediğiniz atalarınızın da bilmediği şeyler size öğretilmiştir." Sen: "Allah’tır." de sonra onları bırak daldıkları batakta oynayadursunlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. İşte bu da kendisinden öncekileri doğrulayıcı olmak üzere şehirlerin anası ile çevresindekileri uyarman için bizim gönderdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ahirete iman edenler ona da iman ederler. Onlar namazlarını da muhafaza ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Allah’a yalan iftira edenden yahut kendisine hiçbir şey vahyolunmamışken "Bana da vahyolundu." Diyenden, bir de: "Allah’ın indirdiğinin benzerini ben de indiririm." diyenden daha zalim kim olabilir? Sen zalimleri ölümün sıkıntıları içinde meleklerin de ellerini uzatarak: "Canlarınızı çıkarın! Allah’a karşı hak olmayanı söylediğiniz ve O’nun ayetlerine karşı kibirlendiğiniz için bugün alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız.!" derlerken bir görsen! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Andolsun ki bize sizi ilk defa yarattığımız gibi tek başına geldiniz ve size bağışladığımız şeyleri arkanızda bıraktınız. İçinizden gerçekten ortak olduklarını boş yere iddia ettiğiniz şefaatçilerinizi de yanınızda görmüyoruz. Andolsun, onlarla aranızdaki bağlar kopmuş ve iddia ettikleriniz sizden uzaklaşıp gitmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Şüphesiz ki Allah taneyi ve çekirdeği yaran; ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarandır. İşte Allah budur. O halde nasıl döndürülüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Sabahı yaran, geceyi sükunet kılan, güneşi ve ayı da birer hesap ölçüsü yapan O’dur. İşte bu Azîz ve Alîm olan Allah’ın takdiridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Karanın ve denizin karanlıklarında onlarla yolunuzu bulasınız diye sizin için yıldızları yaratan O’dur. Muhakkak biz ayetleri bilen bir topluluk için genişçe açıkladık... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Sizi tek bir nefisten meydana getiren O’dur. Sonra bir yerleşme yeri bir de emanet yeri vardır. Muhakkak biz ayetleri kavrayabilen bir topluluk için genişçe açıkladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Gökten su indiren de O’dur. Biz bununla her türlü bitkiyi çıkardık. Ondan bir yeşillik çıkardık. Ondan da birbiri üzerine binmiş taneler çıkardık. Hurma tomurcuğundan yere sarkmış salkımlar, birbirine hem benzeyen, hem benzemeyen üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri... Meyvesine bir meyve verdiği zaman, bir de olgunlaştığı zaman bakıverin. Şüphesiz bütün bunlarda iman eden bir toplum için ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Cinleri Allah’a ortak koştular; halbuki onları O yaratmıştır. Bir de bilgisizce O’na oğullar ve kızlar uydurdular. O ise onların nitelemelerinden münezzehtir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Gökleri ve yeri örneksiz olarak yaratan O’dur. O’nun bir eşi yokken nasıl çocuğu olabilir?! Her şeyi yaratan O’dur. Şüphesiz O her şeyi hakkıyla bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. İşte sizin Rabbiniz olan Allah! O’ndan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır. O halde yalnız O’na ibadet edin. Şüphesiz O herşeye vekildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Gözler O’nu idrak edemez. O, ise bütün gözleri idrak eder. Şüphesiz O Latîf’tir, Habîr’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Muhakkak ki size Rabbinizden basiretler gelmiştir. Artık kim görürse kendi lehine kim de görmezse kendi aleyhinedir. Ben üzerinize bir koruyucu değilim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. İşte biz ayetleri böylece çeşitli biçimlerde açıklıyoruz ki onlar: "Sen okumuşsun" desinler ve biz de bilen bir topluluğa onu apaçık gösterelim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Rabbinden sana vahyedilene uy. O’ndan başka ilah yoktur. Müşriklerden de yüz çevir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Allah dileseydi onlar şirk koşmazlardı. Biz seni onlar üzerine bir gözetleyici kılmadık; sen onlar üzerine bi vekil de değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Onların Allah’tan başka yalvardıklarına sövmeyin ki onlar da bilgisizce haddi aşarak Allah’a söverler. İşte biz her ümmete yaptıklarını böyle süsledik. Sonra nihayet onların dönüşleri yalnız Rabblerinedir. O yapmakta oldukları şeyleri onlara haber verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Kendilerine bir ayet gelse mutlaka ona iman edeceklerine dair kuvvetlice Allah adına yemin ettiler. De ki: "Ayetler ancak Allah katındandır ki onlara geldiği zaman da kesinlikle iman etmeyeceklerinin farkında değil misiniz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Biz onların kalplerini ve gözlerini ilkinde iman etmedikleri gibi tersine çeviririz de onları azgınlıkları içinde kör ve şaşkın bırakırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Biz onlara gerçekten de melekleri indirseydik, onlarla ölüler konuşsaydı ve her şeyi karşılarına toplasaydık –Allah’ın dilemesi müstesna onlar yine de iman etmeyeceklerdi. Fakat onların pek çoğu bilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Biz böylece her nebiye insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Onlardan kimisi kimini aldatmak için yaldızlı sözler fısıldar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Artık sen de onları iftiraları ile başbaşa bırak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Ahirete iman etmeyenlerin kalpleri de ona meyletsin, ondan hoşlansınlar ve yüklenebildiklerini yüklensinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. "O size kitabı açıklanmış olarak indirdiği halde Allah’tan başka bir hakem mi arayayım?" Kendilerine kitap verdiklerimiz bunun kesinlikle Rabbinden bir hak olarak indirildiğini bilirler. O halde sakın şüphelenenlerden olma! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. Rabbinin kelimeleri doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. O’nun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. Şüphesiz O Semî’dir, Alîm’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Yeryüzünde bulunanların çoğunluğuna itaat edecek olursan seni Allah yolundan saptırırlar. Çünkü onlar ancak zanna uyarlar; onlar ancak yalan söylerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Muhakkak Rabbin kendi yolundan sapanları daha iyi bilir. O hidayete erenleri de hakkıyla bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. O’nun ayetlerine iman edenlerseniz üzerlerine Allah’ın adı anılanları yiyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. Size ne oluyor da üzerine Allah’ın adı anılanlardan yemiyorsunuz? Halbuki O, şüphesiz –onlara zaruret sebebiyle ihtiyaç duymanız müstesna haram kıldığı şeyleri size ayrı ayrı açıklamıştır. Buna rağmen pek çoğu arzularına uyarak bilgisizce saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin haddi aşanları hakkıyla bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Günahın açığını da gizlisini de bırakın! Muhakkak günah kazananlar yüklendikleri sebebiyle cezalandırılacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. Üzerine Allah’ın adı anılmayanları yemeyin, çünkü bu elbette fısktır! Muhakkak ki şeytanlar, sizinle mücadele etmeleri için dostlarına telkinde bulunurlar. Onlara itaat ederseniz, muhakkak siz de müşriklerden olursunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. Ölü iken kendisini dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürümesi için kendisine bir nur verdiğimiz kimse karanlıklarda kalıp çıkış yolu bulamayan kimse gibi midir? İşte kâfirlere yaptıkları şeyler böyle süslü gösterilmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Böylece biz her ülkenin önde gelenlerini –orada hileli düzenler kursunlar diye günahkârları kıldık. Oysa onlar hileli düzeni ancak kendilerine kurarlar da farkına varmazlar!.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. Onlara bir ayet geldiği zaman: "Allah’ın rasullerine verilenin benzeri bize de verilinceye kadar biz asla iman etmeyiz!?" derler. Allah risaletini kime vereceğini daha iyi bilir. Günahkârlara hileleri sebebiyle Allah tarafından bir alçaklık ve şiddetli bir azap erişecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. Allah kimi hidayete erdirmek isterse onun sinesini İslam’a açar; kimi de saptırmak isterse onun sinesini göğe çıkıyormuşcasına daraltır. Allah iman etmeyenlerin üzerine işte böyle rics çökertir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. İşte bu da Rabbinin dosdoğru yoludur. Muhakkak biz iyice düşünen bir topluluk için ayetleri geniççe açıkladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. Onlar için Rableri katında selamet yurdu vardır. Yaptıkları sebebiyle O kendilerinin velisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. O gün onların hepsini bir araya toplayacak: "Ey cin topluluğu! İnsanlardan bir çoğunu kendinize uydurdunuz." Onların dostları olan insanlar şöyle diyecek: "Rabbimiz, kimimiz kimimizden faydalandı ve bizim için belirlediğin süreye ulaştık." Buyuracak ki: "Allah’ın dilediği müstesna sizin barınağınız içinde ebedi kalacağınız ateştir." Muhakkak ki Rabbin Hakîm’dir, Alîm’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 129. Biz kazanmakta oldukları sebebiyle zalimlerin kimini kimine işte böyle musallat ederiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 130. "Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi okuyan ve sizi bu gününüzün gelip çatacağı ile uyaran rasullerimiz gelmedi mi?" Onlar: "Biz nefislerimize karşı şahitlik ederiz." derler. Dünya hayatı onları aldattı ve gerçekten kâfir olduklarına dair nefislerine karşı şahitlik ettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 131. Bu şu sebepledir ki, Rabbin halkı habersiz iken ülkeleri zulmederek helak edici değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 132. Herkes için yaptıklarına göre dereceler vardır; Rabbin onların yaptıklarından gafil değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 133. Rabbin Ğaniyy’dir, rahmet sahibidir. Dilerse sizi giderir ve sizden sonra yerinize dilediğini getirir. Tıpkı sizi başka bir kavmin soyundan yarattığı gibi... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 134. Muhakkak size vaad edilen kesinlikle gelecektir. Siz aciz bırakacak değilsiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 135. De ki: "Ey kavmim gücünüz yettiğince yapacağınızı yapın. Ben de yapıyorum. Bu yurdun sonunun kimin olacağını yakında bileceksiniz! Muhakkak zalimler kurtuluşa eremezler..." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 136. O’nun yarattığı ekin ve hayvanlardan Allah için bir pay ayırdılar da kendilerinin boş iddialarına göre: "Bu Allah’ın, bu da ortaklarımızındır!?" dediler. Ortaklarına ait olan Allah’a ulaşmıyor, Allah’a ait olan ise ortaklarına ulaşıyor. Ne kötü hüküm veriyorlar!.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 137. Bunun gibi, müşriklerden pek çoğuna çocuklarını öldürmeyi kendi ortakları süslü göstermiştir ki hem onları helak etsinler hem de dinlerini karıştırsınlar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. O halde sen onları iftiraları ile başbaşa bırak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 138. Kendi zanlarınca dediler ki: "Bu hayvanlar ve ekinler dokunulmazdır. Onları dilediğimiz kimselerden başkası yiyemez. Bazı hayvanların da sırtları haram kılınmıştır." Öyle hayvanlar da vardır ki –O’na iftira etmek suretiyle üzerlerine Allah’ın adını anmazlar. O, onların iftira ettikleri şeyler sebebiyle cezalandıracaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 139. Yine dediler ki: "Şu hayvanların karınlarında olanlar yalnız erkeklerimize aittir, kadınlarımıza ise haram kılınmıştır. Şayet (yavru) ölü doğarsa, o zaman (kadın erkek) hepsi onda ortaktır." Allah bu değerlendirmelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz ki O, hüküm ve hikmet sahibidir, (her şeyi) hakkıyla bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 140. Çocuklarını bilgisizlik sebebiyle akılsızca öldürenler ve O’nun rızkını Allah’a iftira ederek haram sayanlar muhakkak hüsrana uğramışlardır. Elbette ki onlar sapmış ve doğru yolu da bulamamışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 141. Asmalı ve asmasız bağları, tadları farklı hurmaları, ekinleri, hem birbirine benzeyen hem de benzemeyen zeytinleri, narları meydana getiren O’dur. Her biri meyve verdiği zaman meyvelerinden yiyin. Hasad günü de hakkını verin israf etmeyin. Muhakkak ki O, israf edenleri sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 142. Davarlardan yük taşıyanı ve döşek yapılanı da. Allah’ın size verdiği rızıktan yiyin ve şeytanın adımlarına uymayın çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 143. Sekiz eş; koyundan iki, keçiden de iki. De ki: "Onların erkeklerini mi, dişilerini mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde barındırdıklarını mı haram kıldı? Doğru kimseler iseniz bana bir ilimle haber verin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 144. Deveden de iki, sığırdan da iki... De ki: "Onların erkeklerini mi, dişilerini mi yahut bu iki dişinin rahimlerinde barındırdıklarını mı haram kıldı? Yoksa Allah bunu size tavsiye ettiği zaman şahit miydiniz? Bilgisizce insanları saptırmak için bir yalanı Allah’a iftira eden kimseden daha zalim kim olabilir? Muhakkak ki Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 145. De ki: "Bana vahyolunanlar arasında onları yiyecek olan kimseye haram kılınmış bir yiyecek bulamıyorum. Ancak ölü veya akan kan, domuz eti –ki o gerçekten de murdardır yahut Allah’tan başkası adına ses yükseltilerek kesilenler bir fısk olması müstesna. Her kim de çaresiz, haddi aşmamak ve taşkınlık etmemek üzere mecbur kalırsa muhakkak Rabbin Ğafûr’dur, Rahîm’dir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 146. Biz Yahudi olanlara sığırlardan, koyun ve keçilerden her tırnaklı hayvanları haram etmiştik. Ayrıca sırtlarındaki, bağırsaklarındaki ve kemiklerine karışmış yağların dışındaki, tüm içyağlarını da haram etmiştik. Bu şekilde cezalandırmamızın sebebi, onların isyan etmelerinden dolayıdır. Biz sözümüz de duranlarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 147. Seni yalanlarlarsa de ki: "Rabbiniz geniş bir rahmet sahibidir. Fakat buna rağmen O’nun azabı günahkârlar topluluğundan geri çevrilmez." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 148. Müşrikler: "Allah dileseydi biz de atalarımız da Allah’a şirk koşmaz ve hiçbir şeyi haram kılmazdık." diyecekler. Onlardan öncekiler de azabımızı tadıncaya kadar işte böyle yalanladılar. De ki: "Yanınızda bize çıkarabileceğiniz bir bilgi var mı? Siz ancak zanna uyuyorsunuz ve siz yalnızca yalan söylüyorsunuz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 149. De ki: "Apaçık delil Allah’ındır. O dileseydi elbette hepinizi hidayete erdirirdi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 150. De ki: "Allah bunu haram kıldı diye şahitlik edecek şahitlerinizi getirin." Eğer onlar şahitlik ederlerse sen onlarla birlikte şahitlik etme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahirete iman etmeyenlerin arzularına uyma ki onlar Rablerine eş tutmaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 151. De ki: "Gelin Rabbinizin neleri haram kıldığını okuyayım. O’na hiçbir şeyi şirk koşmayın, ana babaya iyilik edin. Yoksulluk endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin; çünkü sizin de onların da rızkını biz veririz. Çirkinliğin açığına da gizlisine de yaklaşmayın, Allah’ın haram kıldığı canı öldürmeyin –ancak hak ile olması müstesna işte bunlar Allah’ın size kendisiyle tavsiyede bulunduğu şeylerdir, umulur ki akledersiniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 152. "Yetimin malına yaklaşmayın. Ancak rüşdüne erişinceye kadar en güzel bir şekilde olması müstesna. Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. Biz hiçbir nefse gücünün yettiğinden başkasını yüklemeyiz. Konuştuğunuz zaman –akrabanız da olsa adaletli olun, Allah’ın ahdine vefa gösterin. İşte bunlar Allah’ın size kendisiyle tavsiyede bulunduğu şeylerdir. Umulur ki düşünürsünüz..." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 153. Muhakkak ki benim dosdoğru yolum budur; o halde ona uyun; sizi O’nun yolundan ayıracak yollara uymayın. İşte bu size kendisiyle tavsiyede bulunulan şeydir. Umulur ki sakınırsınız... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 154. Sonra biz Musa’ya, iyi davrananlara nimetimitamamlamak ve her şeyi ayrı ayrı açıklamak üzere bir hidayet ve rahmet olan Kitabı verdik. Umulur ki Rablerine kavuşacaklarına iman ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 155. İşte bu da indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. O halde ona uyun ve sakının ki merhamet olunasınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 156. "Bizden önce kitap yalnız iki topluluğa indirildi ve biz onların öğrendiklerinden habersizdik." demeyesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 157. Ayrıca: "Bize de kitap indirilseydi muhakkak onlardan daha fazla doğru yolda olurduk." demeyesiniz diye işte size Rabbinizden apaçık bir belge, bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Allah’ın ayetlerini yalanlayan ve onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmeleri sebebiyle yakında çok kötü bir azapla azaplandıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 158. Onlar ancak kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin ayetlerinden bir kısmının gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin ayetlerinden geldiği gün daha önce iman etmemiş veya imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye imanı fayda vermez. De ki: "Bekleyin, elbette biz de beklemekteyiz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 159. Gerçekten de dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlar var ya, sen hiçbir şeyde onlardan değilsin. Onların işi ancak Allah’a aittir. Sonra O, yaptıklarını onlara haber verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 160. Her kim iyilikle gelirse kendisine onun on misli vardır. Her kim de bir kötülükle gelirse ancak onun misli ile cezalandırılır ve onlar zulmolunmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 161. De ki: "Muhakkak ki Rabbim beni dosdoğru bir yola, dimdik ayakta duran bir dine, İbrahim’in dinine iletti. O müşriklerden olmadı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 162. De ki: "Muhakkak ki benim namazım, kurbanım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 163. "O’nun hiçbir ortağı yoktur, ben böyle emrolundum ve ben müslümanların ilkiyim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 164. De ki: "Allah her şeyin Rabbi iken ben Allah’tan başka bir rab mi arayayım? Her bir nefis ancak kendi aleyhine kazanır. Günahkâr olan, başkasının günahını yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O size bakarak anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 165. Sizi yeryüzünün halifeleri yapan ve size verdikleriyle sizi denemek için kiminizi kiminize derecelerle üstün kılan O’dur. Muhakkak ki Rabbin cezalandırması çok çabuk olandır. Muhakkak ki O, elbette Ğafûr’dur, Rahîm’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster