مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ۙ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۖ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
Ma cealellahü mim behıyrativ ve la saibetiv ve la vesıyletiv ve la hamiv ve lainnellezıne keferu yefterune alellahil kezib ve ekseruhüm la ya’kılun
Kelime
Anlamı
Kökü
مَا
جَعَلَ
yapmamıştır
اللَّهُ
Allah
مِنْ
ne
بَحِيرَةٍ
"bahîre"
وَلَا
ve ne
سَائِبَةٍ
"sâibe"
وَلَا
ve ne
وَصِيلَةٍ
"vasîle"
وَلَا
ve ne
حَامٍ
"ham"
وَلَٰكِنَّ
fakat
الَّذِينَ
kimseler
كَفَرُوا
inkar eden(ler)
يَفْتَرُونَ
uyduruyorlar
عَلَى
karşı
اللَّهِ
Allah’a
الْكَذِبَ
yalan
وَأَكْثَرُهُمْ
ve çokları da
لَا
يَعْقِلُونَ
akıl erdiremiyorlar

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Allah, ne bahîreyi meşru kılmıştır, ne sâibeyi, ne vasîlayı, ne de hâmı; fakat kâfir olanlar, Allah’a, yalan yere iftirâ ederler ve onların çoğunun da aklı ermez.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Bazı hayvan cinslerinin, batıl inanç ve düşüncelerle binilmemesi, kesilmemesi ve batıl ilahlara adanması şeklinde işaretlenmesi ve insanların kullanımından alıkonması, Allah’ın emri değildir. Ama Allah’tan gelen gerçekleri örtbas edenler, kendi uydurdukları yalanları Allah’a yakıştırırlar ve onların çoğu akıllarını asla kullanmazlar.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Allah bahîra, sâibe, vasîle ve hâm diye bir şey (meşru) kılmamıştır. Fakat kâfirler, yalan yere Allah’a iftira etmektedirler ve onların çoğunun da kafaları çalışmaz.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Allâh Bahire, Saibe, Vasıyle ve Ham (isimleriyle tanımlanan bir kısım kurbanlıklar) diye bir şey hükmetmemiştir (bu bir kısım insanların uydurmacılık geleneğidir). Ne var ki, hakikat bilgisini inkâr edenler, Allâh üzerine yalan uyduruyorlar! Onların çoğunluğu aklını kullanmaz!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Kulağı yarılıp salıverilen, putlara adanan, erkek dişi ikizler doğuran ve on defa yavru yapmasından dolayı sırtına yük vurulmayan hayvanlarla ilgili uygulamaların hiçbirini Allah emretmemiştir. Ancak kâfirler Allah’a karşı yalan uyduruyorlar. Onların çoğu akıl erdiremiyor.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Allah Bahriye’den, Saibe’den, Vasiyle’den ve Ham’dan hiçbirini (meşru) kılmamıştır. Ancak inkar edenler, Allah’a karşı yalan düzüp-uyduruyorlar. Onların çoğu akıl erdirmezler.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Allah, (câhiliyyet devrindeki âdet üzere) kulağı yarılıp salıverilen ve putlara adak yapılan develerle, putlar için kesilen erkek koyunların ve sırtı yüke haram kılınan develerin hiç birini meşru kılmamıştır. Fakat, küfredenler, Allah’a yalan uydururlar. Onların çoğunun akılları ermez.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Allah bahîre, sâibe, vasîle ve hâm diye bir şey yapmamıştır. Fakat inkârcılar, kendi uydurdukları yalanları Allah`a yakıştırırlar ve onların birçoğu akıllarını asla kullanmazlar.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Allah, kulagi centilen, saliverilen, erkek disi ikizler doguran, on defa yavrulanmasindan oturu yuk vurulmayan hayvanlarin adanmasini emretmemistir; fakat inkar edenler Allah’a karsi yalan uydururlar ve cogu da akletmezler.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Allah ne bahire, ne sâibe, ne vesile, ne de hâm’dan hiç biriyle emretmemiş ve meşru’ da kılmamıştır. Ama o küfredenler Allah’a karşı yalan uydurup iftirada bulunuyorlar; çoğunun da aklı ermemektedir.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Allah, (cahiliye devrindeki âdet üzere hayvanlar için) “bahire”, “saibe”, “vesile” ve “ham” diye bir şey meşru kılmamıştır. Fakat inkârcılar, Allah`a yalan uydururlar. Zaten onların çoğu akıllarını kullanmazlar (körü körüne tabi olurlar).

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Allah, ne "Bahîre", ne "Sâibe", ne "Vasîle", ne de "Hâm" diye bir şey meşru kılmamıştır. Fakat, inkâr edenler Allah’a karşı yalan uyduruyorlar. Zaten çoklarının aklı da ermez.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Allah bahîra, sâibe, vasîle ve hâm diye bir şey (meşru) kılmamıştır. Fakat kâfirler, yalan yere Allah’a iftira etmektedirler ve onların çoğunun da kafaları çalışmaz.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Belli bir erkek ve dişi kombinasyonuyla yavrulayanların, yemin sonucu salıverilenlerin, arka arkaya iki erkek doğuranların ve on kez döl veren erkek develerin haram edilişini ALLAH onaylamıyor; inkârcılar ALLAH’a iftira ediyor. Çoğu akletmez onların.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Allah, ne «bahîre»yi, ne «sâibe»yi, ne «vesile»yi ve ne de «hâm»ı meşru kılmıştır. Fakat küfredenler, Allah’a yalan iftira etmektedirler. Onların çoğunun akılları ermez.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Allah, Bahire, Saibe, Vesile ve Hami diye bir şey koymamıştır. Fakat kâfirler Allah adına yalan uydururlar. Onların çoğu düşünme yeteneğinden yoksundur.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Tanrı Bahriye’den Saibe’den, Vasiyle’den ve Ham’dan hiç birini (meşru) kılmamıştır. Ancak küfredenler, Tanrı’ya karşı yalan düzüp uyduruyorlar. Onların çoğu akletmez.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Allah, bahire, saibe, vasile, ham diye bir şey belirlememiştir. Halbuki kâfirler yalan söyleyerek Allah’a iftira ediyorlar. Çünkü onların pek çoğunun aklı ermez.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Allah ne «Bahıyre den, ne «Sâbibe» den, ne «Vasiyle den, ne de «Ham» dan hiç birini (meşru) kılmamışdır. Fakat o küfredenler Allaha karşı («Bize bunları o emretmişdir» diye) yalan düzerler. Onların çoğunun (avamının) ise akılları ermez.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Allah, ne bahîre, ne sâibe, ne vasîle, ne de hâm`dan hiçbirini (meşrû`)kılmamıştır; fakat inkâr edenler Allah`a karşı yalan uyduruyorlar! Çünki onların çoğu akıl erdiremezler.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Allah; ne Bahire’den, ne Saibe’den, ne Vasile’den, ne de Ham’dan hiç birini meşru kılmamıştır. Fakat küfredenler; Allah’a karşı yalan uydurdular. Onların çoğunun ise akılları ermez.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Allah ne bahire’i, ne saibe’i, ne vesile’i ve nede Haam’ı emretmemiş, yalnız gerçekleri inkar edenler Allah adına yalan söylemişlerdir. Onların çoğu aklını kullanmayanlardır.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Allâh, ’’bahîre, sâibe, vasîle ve hâm" diye bir şey yapmamıştır(meşru kılmamıştır). Ama o kâfirler (inkâr edenler), Allâh’a karşı yalan iftirada bulunuyorlar (uyduruyorlar). Onların çoğu aklını kullanmıyor.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Allah, beşinci doğurduğu erkek olan kulağı çentilmiş deveyi, adak olarak adanan deveyi, dişi ve erkek olmak üzere ikiz doğuran koyunu ve dölünden on deve meydan gelmiş olan erkek deveyi (kesmemek, yememek ve binmemek üzere salıvermeyi) karar kılmamıştır. Fakat küfre sapanlar Allah’a karşı yalan uydururlar ve çoğu da akıl etmezler.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Bazı hayvan cinslerinin batıl inançlarla işaretlenmesi ve insanların kullanımından alıkonulması, Allahın emri değildir: Ama hakikati inkara şartlanmış olanlar, kendi uydurdukları yalanları Allaha yakıştırırlar. Ve onların bir çoğu akıllarını asla kullanmaz:

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Ne bahira ve saibe, ne de vasile ve ham (adı altında, hayvanların batıl inançlarlar yaratılış amacı dışına çıkarılmaları) Allah`ın emri değildir. Fakat hakikati inkarda ısrar edenler, kendi uydurdukları yalanları Allah`a yakıştırıyorlar. Zira onların çoğu kafalarını kullanmıyorlar.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Allah Teâlâ bahireden, saibeden, vasileden ve hâmden hiçbirini (meşru) kılmamıştır. Fakat kâfir olanlar Allah Teâlâ’ya karşı yalan söyleyerek iftirada bulunurlar. Ve onların çokları ise akıl erdiremezler.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Allah, bahire, saibe, vasile, ham diye bir şey belirlememiştir. Halbuki kâfirler yalan söyleyerek Allah’a iftira ediyorlar. Çünkü onların pek çoğunun aklı ermez.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Allah (cahiliyet devrindeki adet üzere); ne "Bahîre" (kulağı yarılıp salıverilen develerle), ne "Sâibe" (putlar için ayrılan hayvan), ne "Vasîle" (davarların dişisi), ne de "Hâm" (binilmesi yasak olan hayvan) diye bir şey meşru kılmamıştır. Fakat, inkâr edenler Allah’a karşı yalan uyduruyorlar. Zaten birçokları da ilerisini düşünmüyorlar.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Allah, Bahire, Saibe, Vesile ve Hami diye bir şey koymamıştır. Fakat kâfirler Allah adına yalan uydururlar. Onların çoğu düşünme yeteneğinden yoksundur.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Allah ne bahîre, ne sâibe, ne vasîle, ne de hâm diye bir şey bildirmemiştir. Fakat, o kâfirler bu inançlarını Allah’a mal ederek O’na iftira etmişlerdir. Onların ekserisinin akılları ermez.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Allâh, bahire, sâibe, vasile ve hâm diye bir şey yapmamıştır. Fakat inkâr edenler, Allah’a yalan uyduruyorlar ve çokları da akıl erdiremiyorlar.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Allah, bahîre, sâibe, vesîle ve hâm (diye bir şeyler) belirlemedi. Fakat küfredenler Allah’a yalan yere iftira ediyorlar. Onların çoğu akletmezler.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Allah Bahiyre’den Saibe’den Vasiyle’den ve Hâm’dan hiç birini (meşru) kılmamıştır. Ancak küfredenler, Allah’a karşı yalan düzüp uyduruyorlar. Onların çoğu akıl erdirmez.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Allah ne bahîre yapmıştır ne sâibe ne vasîle ne de hâm. Ne var ki küfre sapanlar yalan uydurarak Allah’a iftira ediyorlar ve çokları da akıl erdiremiyorlar.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  It was not Allah who instituted (superstitions like those of) a slit-ear she-camel, or a she-camel let loose for free pasture, or idol sacrifices for twin-births in animals, or stallion-camels freed from work: It is blasphemers who invent a lie against Allah; but most of them lack wisdom.