لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ
Leyse aleyküm cünahun en tebteğu fadlem mir rabbiküm fe iza efadtüm min arafatin fezkürullahe ındel meş’aril haram vezküruhü kema hedaküm ve in küntüm min kablihı le mined dallın
Kelime
Anlamı
Kökü
لَيْسَ
yoktur
عَلَيْكُمْ
sizin için
جُنَاحٌ
bir günah
أَنْ
تَبْتَغُوا
aramanızda
فَضْلًا
lutfunu
مِنْ
رَبِّكُمْ
Rabbinizin
فَإِذَا
zaman
أَفَضْتُمْ
ayrılıp akın ettiğiniz
مِنْ
-tan
عَرَفَاتٍ
Arafat-
فَاذْكُرُوا
anın (hatırlayın)
اللَّهَ
Allah’ı
عِنْدَ
yanında
الْمَشْعَرِ
Meş’ar-i
الْحَرَامِ
Haram
وَاذْكُرُوهُ
O’nu anın
كَمَا
gibi
هَدَاكُمْ
sizi hidayet ettiği
وَإِنْ
ve
كُنْتُمْ
siz idiniz
مِنْ
قَبْلِهِ
O’ndan önce
لَمِنَ
الضَّالِّينَ
sapıklardan

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Rabbinizden rızık fazlalığı isteyerek ticarette bulunmanızda bir beis yok. Arafat’tan seller gibi boşanıp hep berâber inince de Meş’ar-ül-Harâm’da Allah’ı anın. Hem de o, size doğru yolu nasıl gösterdi, onu anmanızı nasıl bellettiyse öyle anın. Bundan önce gerçekten de sapıklardandınız ya.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Bununla beraber, hac mevsiminde ticaret yaparak kâr ve yarar istemenizde size bir günah yoktur. Arafat’tan kalabalıklar halinde dalga dalga Müzdelife’ye indiğinizde, Allah’ı gündeminizde tutun ve O’nu, yolunuzu gerçekten kaybetmişken, size doğru yolu gösteren bir ilah olarak tanıyın.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  (Hac mevsiminde ticaret yaparak) Rabbinizden gelecek bir lütfu (kazancı) aramanızda size herhangi bir günah yoktur. Arafat’tan ayrılıp akın ettiğinizde Meş’ar-i Haram’da Allah’ı zikredin ve O’nu size gösterdiği şekilde anın. Şüphesiz siz daha önce yanlış gidenlerden idiniz.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  (Hac süresi içinde) Rabbinizin fazlından istemenizde bir suç yoktur. Arafat’tan hep birlikte akıp dönerken, Meşari Haram’da (Müzdelife) Allâh’ı zikredin. O’nu, hidâyetinin sizde açığa çıktığı kadarıyla zikredin. Muhakkak ki bundan önce siz (hakikatten) sapmışlardandınız.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Rabbinizden bir lütuf istemenizde sizin için herhangi bir sakınca yoktur. Arafat’tan topluca indiğinizde Meş’ar-ı Haram’da Allah’ı anın. O size doğru olanı gösterdiği gibi siz de O’nu anın. Gerçekte siz bundan önce sapıklardan idiniz.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Rabbinizden bir fazl istemenizde sizce sakınca yoktur. Arafat’tan hep birlikte indiğinizde Allah’ı Meş’ar-ı Haram’da anın. O, sizi nasıl doğru yola yöneltip-ilettiyse, siz de O’nu anın. Gerçek şu ki, siz bundan evvel sapmışlardandınız.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Hac mevsiminde Rabbinizin fazlından ticaret istemeniz (alışveriş etmeniz) size günah değildir. Arafat’dan dönüşünüzde Meş’ari Haram nâmındaki yerde Allah’ı zikredin. O, size nasıl hidayet etti ise, siz de onu öylece anın. Doğrusu siz Bundan önce (Allah’ın hidayetinden evvel) cidden sapıklardandınız.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Rabbinizden gelecek bir lütfu aramanızda size herhangi bir günah yoktur. Arafat`tan ayrılıp akın ettiğinizde, Meş‘ar-i Harâm`da Allah`ı anın ve O`nu size gösterdiği şekilde anın. Şüphesiz siz, daha önce yanlış gidenlerden idiniz.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Rabbiniz’den refah istemenizde bir engel yoktur. Arafat’tan indiginizde, Allah’i Mesari Haram’da anin; O’nu, size gosterdigi sekilde zikredin. Nitekim siz onceleri hic suphesiz sapiklardandiniz.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Rabbinizden (ticaret amacıyla) kâr ve yarar istemenizde size bir günah yoktur. Arafat’tan akıp geldiğinizde Meş’ar-i Haram yanında Allah’ı anın. O sizi nasıl doğruya eriştirdiyse siz de O’nu öylece anın ; her ne kadar bundan önce sapık kimselerdendiniz (ama şimdi doğru yola eriştirildiniz).

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (Bununla beraber), Rabbinizden (hac esnasında) bir lütuf elde etmek için ticaret yaparsanız günah işlemiş olmazsınız. Arafat`tan ayrılıp (Müzdelife`ye) akın ettiğinizde, Meş`ari Haram`da (Müzdelife`de) Allah`ı zikredin (O`nu dua ve telbiye ile anın). Ve size doğru yolu gösterdiği gibi siz de O`nu anın! Doğrusu siz O`nun yol göstermesinden önce yolunu şaşırmışlardan idiniz.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (Hac mevsiminde ticaret yaparak) Rabbinizin lütuf ve keremini istemekte size bir günah yoktur. Arafat’tan ayrılıp (sel gibi Müzdelife’ye) akın ettiğinizde, Meş’ar-i Haram’da Allah’ı zikredin. Onu, size gösterdiği gibi zikredin. Doğrusu siz onun yol göstermesinden önce yolunu şaşırmışlardan idiniz.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (Hac mevsiminde ticaret yaparak) Rabbinizden gelecek bir lütfu (kazancı) aramanızda size herhangi bir günah yoktur. Arafat’tan ayrılıp akın ettiğinizde Meş’ar-i Haram’da Allah’ı zikredin ve O’nu size gösterdiği şekilde anın. Şüphesiz siz daha önce yanlış gidenlerden idiniz

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Efendinizin iyiliğini aramanızda sakınca yok. Tanışma/kimlik istasyonundan ayrıldığınızda Sınırlanmış Bölgede ALLAH’ı anın. Sizi doğru yola ilettiği için O’nu anın; bundan önce siz sapıtmıştınız.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Rabbinizin lütfunu istemenizde size bir günah yoktur. Arafat’tan indiğiniz zaman Meş’ar- i Haram yanında (Müzdelife’de) Allah’ı zikredin. O’nu, size gösterdiği şekilde zikredin. Doğrusu siz, bundan önce gerçekten sapmışlardandınız.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Rabbinizin lütuf ve keremini istemenizin hiçbir sakıncası yoktur. Arafat’tan aşağı inince Meşar- ı Haram’da Allah’ı anın. O sizi nasıl doğru yola iletti ise siz de O’nu anın. Zira O’nun yol göstermesinden önce, kuşkusuz, sapıklardan idiniz.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Rabbinizden (hac bölgesinde ticaret yaparak) bir fazl istemenizde sakınca yoktur. Arafat’tan hep birlikte indiğinizde Tanrı’yı Meş’ar-ı Haram’da anın. O sizi nasıl doğru yola yöneltip ilettiyse, siz de O’nu anın. Gerçek şu ki, siz bundan önce sapmışlardınız.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Rabbinizden herhangi bir lütfu aramanızda size bir günah yoktur. Arafat’tan hep birlikte indiğinizde Meş’arı Haram’ın yanında Allah’ı zikredin. Size hidayet ettiği gibi O’nu zikredin! Muhakkak siz ondan önce sapıklardan idiniz.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (Hacc mevsiminde ticâretle) Rabbinizden rızık istemenizde bir günâh yokdur. Arafatdan (orada «vakfe» den sonra, seller gibi) boşanıp (elbirlik) akdığınız zaman «Meş’ar-i haraam» ın yanında Allahı zikredin, O, size nasıl hidâyet etdiyse siz de Onu öylece anın. (Bilirsiniz ya) siz bundan evvel gerçek sapıklardandınız!

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (Hac esnâsında ticâret yaparak) Rabbinizden bir ihsan aramanızda size bir günah yoktur. Nihâyet Arafat`tan (ayrılıp) akın ettiğiniz zaman, Meş`ar-i Harâm (tepesi) yanında(Müzdelife`de) artık Allah`ı zikredin! Ve (O) sizi hidâyete erdirdiği gibi, (siz de) O`nu zikredin! Doğrusu (siz) bundan evvel de elbette dalâlete düşenlerdendiniz.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Rabbınızın lutf-u keremini aramanızda bir günah yoktur. Arafat’tan geri döndüğünüz zaman, Meş’ar-ı Haram’ın yanında Allah’ı zikredin. O, sizi hidayete ulaştırdığı gibi, siz de O’nu zikredin. Nitekim siz bundan önce, sapıklardan idiniz.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Rabbinizden lütuf (hayırlı kazanç) istemeniz günah (yasak) değildir. Arafat dan topluca inip, Mescidi Harama geldiğinizde Allah’ı anın. Allah’ın sizi doğru yola ulaştırdığını hatırlayın ki, ondan önce sapkınlardandınız.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Rabbinizden fazl istemeniz size günah değildir. Artık Arafat’tan akın akın geldiğiniz zaman Meş’aril Haram’ın yanında Allah’ı zikredin. Ve sizi hidayete erdirdiği şekilde siz de O’nu zikredin. Doğrusu siz ondan önce (hidayetten önce) elbette dalâlette olanlardandınız.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  (Hacda) Rabbinizden bir yarar dilemenizde (ticaret yapmanızda) bir sakınca yoktur. Arafat’tan akın ettiğinizde, Allah’ı Meş’ar’il Haram’da anın; sizi hidayete ulaştırdığı gibi, siz de O’nu zikredin. Şüphesiz (unutmayınız ki) bundan önce sapık olanlardan idiniz.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  (Bununla beraber), Rabbinizden (hac esnasında) bir lütuf elde etmek için çalışırsanız günah işlemiş olmazsınız. Arafat’tan kalabalıklar halinde dalga dalga indiğinizde, kutsal mahalde Allah’ı anın ve O’nu, yolunuzu gerçekten kaybetmişken size doğru yolu gösteren bir İlah olarak anın.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Rabbinizin lutfundan pay almak istemenizde size bir vebal yoktur. Arafat`tan çağlayıp akarken Meş`ari`l-Haram`da Allah`ı anın! Artık O`nu, size gösterdiği gibi anın! Doğrusu siz, bundan önce yolunu şaşıranlar arasındaydınız.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Rabbinizden bir rızık talep etmeniz sizin üzerinize bir günah değildir. Arafat’tan geri döndüğünüz zaman Allah Teâlâ’yı Meş’ar-i Haram yanında hemen zikrediniz. Ve O’nu, size hidâyet ettiği gibi zikreyleyiniz. Şüphe yok ki, siz bundan evvel dalâlette kalmış kimselerden idiniz.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Rabbinizin lütuf ve ihsanını aramanızda size hiçbir vebal ve günah yoktur. Arafat’tan ayrılıp akın ettiğinizde Meş’ari haram’ın yanında Allah’ı zikredin. O size nasıl hidayet ettiyse, siz de O’nu öylece zikredin. Bundan evvel siz sapıklardan idiniz.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  (hacda) rabbinizden bir lütuf istemenizde/ticaret yapmanızda size bir günah yoktur. Arafat’tan ayrılıp (Müzdelife’ye) akın ettiğinizde, Allah’ı Meş’arı Haram’ın yanında zikredin/bolca anın. Şüphesiz bundan önce sapıklardan idiniz.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Rabbinizin lütuf ve keremini istemenizin hiçbir sakıncası yoktur. Arafat’tan aşağı inince Meşar- ı Haram’da Allah’ı anın. O sizi nasıl doğru yola iletti ise siz de O’nu anın. Zira O’nun yol göstermesinden önce, kuşkusuz, sapıklardan idiniz.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Hac mevsiminde ticaret yaparak, Rabbinizden size gelecek kâr ve yarar taleb etmenizde size bir vebal yoktur. Arafat’ta vakfeden ayrılıp sel gibi Müzdelife’ye doğru akın ettiğinizde, Meş’ar-ı Haram’da Allah’ı zikredin. O size nasıl güzelce doğru yolu gösterdiyse, siz de öyle güzel bir şekilde O’nu zikredin! Bilirsiniz ki, O’nun yol göstermesinden önce siz yolu şaşırmış kimselerdendiniz.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Rabbinizin lutuf ve keremini aramanızda sizin için bir günâh yoktur. Arafat(taki duruş)tan ayrılıp (Müzdelife’ye) akın edince Meş’ar-i harâm’da Allâh’ı anın, O’nun size gösterdiği biçimde O’nu anın. O’nun yol göstermesinden önce siz, sapıklardan idiniz.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Rabbinizden rızık/fazl istemenizde her hangi bir günah yoktur. Arafat’tan ayrılınca Meş’ari Haram’da Allah’ı zikredin. Nitekim, O, size yol göstermeden önce gerçekten, şaşkınlardan / dalalette olanlardan idiniz ya!

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Rabbinizden bir fazl istemenizde size sakınca yoktur. Arafat’tan hep birlikte indiğinizde Allah’ı Meş’ar-ı Haram’da anın. O, sizi nasıl doğru yola yöneltip ilettiyse, siz de O’nu anın. Gerçek şu ki, siz bundan evvel sapık olanlardandınız.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Rabb’inizden bir lütuf ve bereket istemenizde hiç bir sakınca yoktur. Arafat’tan ayrılıp akın ettiğinizde Meş’ar-i Haram’da Allah’ı zikredin. O’nu, O’nun size gösterdiği gibi anın. Siz bundan önce gerçekten sapıklardan idiniz.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  It is no crime in you if ye seek of the bounty of your Lord (during pilgrimage). Then when ye pour down from (Mount) Arafat, celebrate the praises of Allah at the Sacred Monument, and celebrate His praises as He has directed you, even though, before this, ye went astray.