أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
E fetatmeune ey yü’minu leküm ve kad kane ferıkum minhüm yesmeune kelamellahi sümme yüharrifunehu mim ba’di ma akaluhü ve hüm ya’lemun
Kelime
Anlamı
Kökü
أَفَتَطْمَعُونَ
umuyor musunuz?
أَنْ
ki
يُؤْمِنُوا
inanacaklar
لَكُمْ
size
وَقَدْ
oysa
كَانَ
vardı ki
فَرِيقٌ
bir grup
مِنْهُمْ
bunlardan
يَسْمَعُونَ
işitirlerdi de
كَلَامَ
sözünü
اللَّهِ
Allah’ın
ثُمَّ
sonra
يُحَرِّفُونَهُ
onu değiştirirlerdi
مِنْ
-ından
بَعْدِ
ard-
مَا
عَقَلُوهُ
düşünüp akıl erdirdikten
وَهُمْ
ve onlar
يَعْلَمُونَ
bildikleri halde

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Bunların, size inanıvereceklerini mi umuyor, buna mı tamah ediyorsunuz? İçlerinde bir bölük var ki Allah sözünü duyduktan, akılları o sözleri aldıktan sonra da bile bile değiştirirlerdi o sözleri.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Ey peygamber ve müslümanlar! O kendilerine kitap verilenlerin, size inanacaklarını çok mu istersiniz? Aksine bunların birçoğu Allah’ın kelamını dinler ama, onu anladıktan sonra, bile bile çarpıtırlardı.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Şimdi (ey müminler!) onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa ki onlardan bir zümre, Allah’ın kelâmını işitirler de iyice anladıktan sonra, bile bile onu tahrif ederlerdi.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Şimdi siz ey iman edenler, (genetik geçmişi bu olan Yahudilerin) size inanmalarını mı ümit ediyorsunuz? Oysa onların bir kısmı vardı ki, kelâmullahı (Musa’yı) dinler, dediklerini anlar, sonra da bile bile tahrif ederlerdi (değiştirirler başka anlamlara çevirirlerdi).

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Siz onların size inanmalarını mı umuyorsunuz! Oysa onların içinde öyle bir topluluk vardı ki, Allah’ın sözünü duyuyor ve onu iyice kavradıktan sonra bile bile değiştiriyorlardı.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Siz (Müslümanlar,) onların size inanacaklarını umuyor musunuz? Oysa onlardan bir bölümü, Allah’ın sözünü işitiyor, (iyice algılayıp) akıl erdirdikten sonra, bile bile değiştiriyorlardı.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Ey müminler, Yahûdilerin size inanacaklarını umar mısınız? Halbuki onlardan bir zümre vardı ki, Allah’ın kelâmını (Tevratı) dinlerler ve duyarlardı da, hakkı anladıktan sonra, onu bile bile değiştirirlerdi.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Artık onların, size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Onlardan bir zümre vardı ki, Allah`ın kelâmını dinlerler ve kavrayıp anladıktan sonra, bile bile onda değişiklik yaparlardı.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Size inanacaklarini umuyor musunuz? Oysa onlardan bir takimi Allah’in sozunu isitiyor, ona akillari yattiktan sonra, bile bile onu tahrif ediyorlardi.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (Ey Peygamber ve mü’minler! Yahudilerin) size inanmalarını çok mu istiyorsunuz ? Halbuki onlardan bir topluluk Allah’ın Kelâmını (Tevrat’ı) dinlerler, ona akıl erdirdikten sonra onu bile bile tahrif ederlerdi.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Şimdi siz (ey inananlar) onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Aksine, birçoğu Allah`ın kelamını dinler ama onu anladıktan sonra bilerek çarpıtırlar.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Şimdi, bunların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa içlerinden birtakımı, Allah’ın kelamını dinler, iyice anladıktan sonra, onu bile bile tahrif ederlerdi.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Şimdi (ey müminler!) onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa ki, onlardan bir zümre, Allah’ın kelâmını işitirler de iyice anladıktan sonra, bile bile onu tahrif ederlerdi.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Onların sizi onaylayacaklarını mı umuyorsunuz? Halbuki onların bir kısmı, ALLAH’ın sözünü işitip kavradıktan sonra, bile bile çarpıtıp tahrif ederlerdi.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Şimdi bunların, size hemen inanacaklarını ümit mi ediyorsunuz? Halbuki bunlardan bir grup vardı ki, Allah’ın kelâmını işitirlerdi de sonra ona akılları yattığı halde bile bile onu tahrif ederlerdi.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Şimdi siz onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa onlar arasında öyle bir grup var ki, Allah’ın kelâmını işitirler ve anlamına akılları yattıktan sonra, onu bile bile değiştirirlerdi.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Onların size inanacaklarını (güveneceklerini) umuyor musunuz? Oysa onların bir bölümü / zümresi (feriykun) Tanrı’nın sözünü (kelam) işitip (yesmeune) aklettikten sonra, bile bile / bilerek (yalemun) onu değiştirirlerdi (yuharrifunehu).

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Hala size inanacaklarını ümit eder misiniz? Halbuki onlardan bir grup var ki, Allah’ın kelamını işitirlerdi de sonra onu akıl erdirmelerinin ardından bildikleri halde onu tahrif etmekteydiler.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Artık (ey mü’minler) onların (Yahudilerin) size inanacaklarını umar mısınız? Hâlbuki onlardan (hahamlık eden) bir zümre vardır ki Allah'ın kelâmını (Tevrâtı) dinlerlerdi de akılları aldıkdan sonra onlar bunu bile bile tahrif (ve tağyir) ederlerdi.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (Ey mü`minler! Onların) size inanacaklarını mı ümîd ediyorsunuz? Hâlbuki gerçekten onlardan bir fırka vardı ki, Allah`ın kelâmını işitirler, sonra onu anlamalarının ardından, kendileri bile bile onu tahrîf eder (değiştirir)lerdi.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Onlardan öyle bir zümre vardı ki, Allah’ın kelamını dinlerlerdi de akılları yattıktan sonra, bile bile bunu değiştirirlerdi.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  (Sizler ey inananlar) Kalpleri katılaşmış olanların size inanmalarını mı bekliyorsunuz? Onlardan bir gurup Allah’ın sözlerini dinlerler, çok iyi anladıkları halde, bile bile Allah’ın sözlerini bozarlar.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  (Ey mü’minler)! Şimdi bunların size inanacaklarını umuyor musunuz? Onlardan bir fırka (grup) vardı ki; Allah’ın kelâmını işitip ona arif olduktan (öğrendikten) sonra onu bile bile tahrif ederlerdi.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Size iman edeceklerine mi tamah ediyorsunuz? Oysa onlardan bir takımı Allah’ın sözünü işitiyor, ona akılları yattıktan sonrada, bile bile onu tahrif ediyorlardı.);

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Şimdi, onların tebliğ ettiğimiz şeye inanacaklarını bekliyor musunuz? Aksine, bir çoğu Allah’ın kelamını dinler ama onu anladıktan sonra bile bile çarpıtırlar.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Bütün bu olanlardan sonra siz, onların size inanmalarını mı bekliyorsunuz? Oysa onlardan bir çoğu Allah`ın kelamını işitip ne demek istediğini kavradıkları halde, bile bile tahrif ediyorlar.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Artık sizin için onların imân edip inanacaklarını ümit eder misiniz? Onlardan muhakkak bir gürûh vardır ki Allah’ın kelâmını işitirler de O’nu akılları ile anladıktan sonra tağyire kalkışırlar. Halbuki onlar bilirler.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  (Ey müminler!) Şimdi siz onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa onlardan (hahamlık eden) bir zümre vardı ki, Allah’ın kelâmını (Tevrat’ı) işitirler de iyice anladıkları halde onu bile bile tahrif eder (değiştirirler) di.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Şimdi, bunların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa içlerinden birtakımı, Allah’ın kelamını dinler, iyice anladıktan sonra, onu bile bile tahrif ederlerdi/çarpıtırlardı.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Şimdi siz onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa onlar arasında öyle bir grup var ki, Allah’ın kelâmını işitirler ve anlamına akılları yattıktan sonra, onu bile bile değiştirirlerdi.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Nasıl olur onların size güvenmelerini beklersiniz ki onlardan bir zümre vardı ki Allah’ın kelamını işitip akılları aldıktan sonra, bile bile onu tahrif eder, değiştirirlerdi.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Şimdi (ey mü’minler) siz, bunların size inanmalarını mı umuyorsunuz? Oysa bunlardan bir grup vardı ki, Allâh’ın sözünü işitirlerdi de düşünüp akıl erdirdikten sonra, bile bile onu değiştirirlerdi.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa onlardan bir grup vardı ki Allah’ın sözünü işitirlerdi de düşünüp akıl erdirdikten sonra, bile bile onu bozarlardı.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Siz (müslümanlar,) onların (Yahudilerin) size inanacaklarını umuyor musunuz? Oysa onlardan bir bölümü, Allah’ın sözünü işitiyor, (iyice algılayıp) akıl erdirdikten sonra, bile bile değiştiriyorlardı.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Şimdi siz bunların size inanmalarını mı umuyorsunuz? Bunların içlerinden bir fırka vardı ki, Allah’ın kelamını dinliyorlar, sonra onu, kavramalarının ardından, bilip durdukları halde tahrif ediyorlardı.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Can ye (o ye men of Faith) entertain the hope that they will believe in you?- Seeing that a party of them heard the Word of Allah, and perverted it knowingly after they understood it.