وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
Ve vassa biha ibrahımü benıhi ve ya’kub ya beniyye innellahestafa lekümüd dıne fe la temutünne illa ve entüm müslimun
Kelime
Anlamı
Kökü
وَوَصَّىٰ
ve vasiyyet etti
بِهَا
bunu
إِبْرَاهِيمُ
İbrahim
بَنِيهِ
kendi oğullarına
وَيَعْقُوبُ
ve Ya’kub da
يَا بَنِيَّ
oğullarım
إِنَّ
şüphesiz
اللَّهَ
Allah
اصْطَفَىٰ
seçti
لَكُمُ
sizin için
الدِّينَ
bu dini
فَلَا
تَمُوتُنَّ
öyleyse ölmeyin
إِلَّا
başka (bir şekilde)
وَأَنْتُمْ
sizler
مُسْلِمُونَ
müslümanlar olmaktan

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  İbrahîm de bunu oğullarına vasiyet etti, Yakup da, oğullarım dedi, Allah şüphesiz sizin için bir din seçti, siz de artık ancak Müslüman olarak ölün.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  "Evlatlarım! Bakın Allah size en saf ve en temiz inancı bahşetti. Öyleyse müslümanlar olarak ölün."

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Bunu İbrahim de kendi oğullarına vasiyet etti, Yakub da: Oğullarım! Allah sizin için bu dini (İslâm’ı) seçti. O halde sadece müslümanlar olarak ölünüz (dedi).

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  İbrahim (bu gerçek doğrultusunda) oğullarına vasiyette bulundu, Yakup da: "Oğullarım, Allâh sizin için bu dini (sistem anlayışını) seçti. Allâh’a teslim olmuşluğunuzun farkında olmadan sakın ölmeyin." (Müslim, Allâh’a tam - kesin teslim olmuş olduğunun bilincine ermiş olan.)

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  ’Ey oğullarım! Allah sizin için bu dini seçti. Artık ancak Müslüman kimseler olarak ölün.’

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Bunu İbrahim, oğullarına vasiyet etti, Yakup da: "Oğullarım, şüphesiz Allah sizlere bu dini seçti, siz de ancak Müslüman olarak can verin" (diye benzer bir vasiyette bulundu.)

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Bu dini, Hazreti İbrahim, kendi oğullarına vasiyyet ettiği gibi, Hazreti Yakub da vasiyyet etti: "-Ey oğullarım, şüphe yok ki, Allah, râzı olduğu İslâm dinini sizin için seçti. O halde siz, (ölüm gelmeden önce müslüman bulunun da) ancak müslüman olarak can verin" dedi.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Bunu İbrâhim de oğullarına vasiyet etti. Yakub da, “Ey oğullarım! Allah sizin için bu dini seçti. O halde Müslüman olarak ölünüz” dedi.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Ibrahim bunu ogullarina vasiyet etti. Yakub da: «Ogullarim! Allah dini size secti, siz de ancak O’na teslim olmus olarak can verin» dedi.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Bunu (dini ve teslimiyeti) İbrahim kendi oğullarına tavsiye etti. Yâkub da tavsiyede bulunarak (dedi ki): «Oğullarım! Allah bu dini sizin için beğenip seçmiştir. Artık siz de ancak müslüman olarak (Hakk’a gönülden bağlanıp boyun eğerek) can verin.»

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Aynı şeyi, İbrahim, oğullarına da tavsiye etti. (Torunu) Yakup da (öyle yaptı ve): “Ey oğullarım! Allah size bu dini seçmiş bulunuyor. O halde (Müslüman olarak yaşayın ki) ancak Müslümanlar olarak ölün.”

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  İbrahim, bunu kendi oğullarına da vasiyet etti, Yakub da öyle: "Oğullarım! Allah, sizin için bu dini (İslâm’ı) seçti. Siz de ancak müslümanlar olarak ölün" dedi.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Bunu İbrahim de kendi oğullarına vasiyet etti, Ya’kub da, «Oğullarım! Allah sizin için bu dini (İslâm’ı) seçti. O halde sadece müslümanlar olarak ölünüz» (dediler).

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  İbrahim ve daha sonra Yakup şunu çocuklarına öğütledi: "Evlatlarım! ALLAH sizin için bu dini seçti; Müslüman olarak ölmeye bakın."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Bu dini İbrahim, kendi oğullarına vasiyyet etti, Yakub da öyle yaptı: «Ey oğullarım! Muhakkak ki, bu dini size Allah seçti, başka dinlerden uzak durun, yalnızca müslüman olarak can verin!» dedi.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  İbrahim (bu ilâhî buyruğu) oğullarına tavsiye etti. Yakub da; «Ey oğullarım, Allah sizin için bu dini seçti, mutlaka müslüman olarak ölünüz» dedi.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Bunu İbrahim oğullarına vasiyet etti. Yakup da: "Oğullarım, kuşkusuz Tanrı sizlere bu dini seçti, siz de ancak / yalnızca müslüman olarak can verin [diye benzer bir vasiyette bulundu].

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  İbrahim onu oğullarına vasiyet etti, Yakub da… "Oğullarım, şüphesiz Allah sizin için bu dini seçti; öyleyse, siz de ancak müslümanlar olarak can verin!"

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  İbrahim, bunu (ayni şey’i) oğullarına da tavsiye etdi. (Torunu) Ya’kûb da (öyle yapdi:) «Ey oğullarım, Allah sizin için (İslâm) dîni (ni) beğenib seçdi. O halde siz de (başka değil) ancak müslümanlar olarak can verin (dedi)».

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Ve İbrâhîm bunu oğullarına vasiyet etti, Ya`kub da. (O böylece dedi ki:) `Ey oğullarım! Şübhesiz ki Allah, sizin için bu dîni seçti; öyleyse siz ancak (Allah`a) teslîm olmuş kimseler olarak can verin!`

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  İbrahim bunu oğullarına da tavsiye etti. Ya’kub da: Ey oğullarım, Allah sizin için dinini seçti. Onun için siz de yalnız Müslüman olarak can verin, dedi.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  İbrahim de, Yakup da oğullarına "Ey Oğullarım! Allah sizin için bir din seçti (belirledi). Ancak ve ancak bu dine teslim olmuşlar (müslümanlar) olarak ölün" dediler.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  İbrâhîm de bunu kendi oğullarına vasiyet etti. Yâkub da: "Ey oğullarım! Muhakkak ki Allah, bu dîni sizin için seçti. Artık siz ölmeyin. Ancak Allah’a teslim olarak (ölün)." dedi.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  İbrahim bunu (teslimiyeti) oğullarına vasiyet etti. Yakup da "Oğullarım! Allah dini size seçti, siz de ancak teslim olmuş kimseler olarak can verin" dedi.);

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Ve İbrahim çocuklarına bunu aynen vasiyet etti; Yakup da (böyle yaptı): "Evlatlarım! Bakın, Allah size en saf ve temiz inancı bahşetti; öyleyse O’na teslim olmadan ölümün sizi alt etmesine izin vermeyin."

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  İşte İbrahim, kendi oğullarına bu dini vasiyet etmişti; nitekim Yakub da öyle yaptı: "Yavrucuklarım! Allah size en saf, en temiz inancı seçti! Şu halde (Allah`a) tam teslim olmadan can verecekseniz sakın ölmeyin!"

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ve bununla (diyanet-i İslâmiyye ile) İbrahim de oğullarına vasiyette bulundu, Yakup da. Her biri dedi ki: «Oğullarım, şüphe yok ki Allah Teâlâ sizin için din-i İslâm’ı ihtiyar buyurdu. Binaenaleyh siz ölmeyiniz, ancak müslüman olduğunuz halde ölünüz.»

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  İbrahim de bunu kendi oğullarına vasiyet etti. Yakup da: "Oğullarım! Allah bu dini sizin için beğenip seçmiştir. Siz de ancak müslümanlar olarak can verin. " dedi.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Ibrahim bunu kendi oğullarına da vasiyet etti, Yakup ta öyle: "Oğullarım! Allah sizin için bu dini seçti. Siz de ancak müslümanlar olarak ölün" dedi.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  İbrahim (bu ilâhî buyruğu) oğullarına tavsiye etti. Yakub da; «Ey oğullarım, Allah sizin için bu dini seçti, mutlaka müslüman olarak ölünüz» dedi.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Bu dini İbrâhim kendi evlatlarına vasiyet ettiği gibi Yâkub da böyle yaptı ve: "Evlatlarım! dedi, Allah sizin için bu dini seçti. Sakın Müslümanlıktan başka bir din üzere ölmeyin."

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  İbrâhim de bunu kendi oğullarına vasiyyet etti, Ya’kub da: "Oğullarım, Allâh, sizin için o dini seçti, bundan dolayı sadece müslümanlar olarak ölünüz." (dedi).

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  İbrahim, bunu oğullarına da tavsiye etti. Yakup da öyle yaptı (ve onun da oğullarından son dileği şuydu:) -Ey oğullarım, Allah sizin için bu dini seçti. Öyleyse, siz de ancak müslüman olarak can verin!

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Bunu İbrahim, oğlullarına vasiyet etti, Yakup da: «Oğullarım, şüphesiz Allah sizlere bu dini seçti, siz de ancak müslüman olarak can verin» (diye benzer vasiyette bulundu.)

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  İbrahim de oğullarına şunu vasiyet etti, Yakub da: "Oğullarım! Allah sizin için bu dini seçmiştir. O halde ancak müslümanlar olarak can verin."

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  And this was the legacy that Abraham left to his sons, and so did Jacob; "Oh my sons! Allah hath chosen the Faith for you; then die not except in the Faith of Islam."