فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
Fe telekka ademü mir rabbihı kelimatin fe tabe aleyh innehu hüvet tevvabür rahıym
Kelime
Anlamı
Kökü
فَتَلَقَّىٰ
derken aldı
ادَمُ
Adem
مِنْ
-nden
رَبِّهِ
Rabbi-
كَلِمَاتٍ
kelimeler
فَتَابَ
tevbesini kabul etti
عَلَيْهِ
onun
إِنَّهُ
şüphesiz
هُوَ
O
التَّوَّابُ
tevbeyi çok kabul edendir
الرَّحِيمُ
çok esirgeyendir

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Âdem, Rabbinden bâzı sözler belledi de Allah tövbesini kabul etti. Şüphe yok ki o, bütün tövbeleri kabul eder, rahîmdir.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Derken Adem, Rabbinden tevbeye götürücü sözler belleyip aldı ve O’na yalvardı. Allah da O’nun tevbesini kabul etti. Çünkü tevbeyi çokça kabul eden ve kullarına çokca acıyan O’dur.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Bu durum devam ederken Âdem, Rabbinden bir takım ilhamlar aldı ve derhal tevbe etti. Çünkü Allah tevbeleri kabul eden ve merhameti bol olandır.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Âdem, Rabbinden (beynindeki Esmâ mertebesi boyutundan) gelen ilim ile -kelimeler- (yapmaması gerekeni fark edip, kendisinden açığa çıkan vehmine tâbi olma hatasını itiraf edip) tövbe etti. Tövbesi kabul edildi. Şüphesiz ki HÛ; O, tövbeyi kabul edip Rahıymiyeti ile bunun güzel sonuçlarını yaşatandır.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Adem daha sonra Rabbinden bazı sözler öğrendi (ve onlarla Rabbine tevbe etti), Rabbi de onun tevbesini kabul etti. Şüphesiz O, tevbeleri daima kabul edendir ve çok rahmet sahibidir.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Derken Adem, Rabbinden (birtakım) kelimeler aldı. Bunun üzerine (Allah da) tevbesini kabul etti. Şüphesiz O, tevbeleri kabul edendir, esirgeyendir.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Derken Âdem, Rabbinden bir takım kelimeler aldı. O’na yalvarıp tevbe etti. O da tevbesini kabul buyurdu. Çünkü tevbeyi çok çok kabul eden asıl esirgeyici O’dur.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Bunun üzerine Âdem, Rabbinden bazı kelimeler alıp öğrendi. Allah da tövbesini kabul etti. Çünkü Allah, tövbeyi çok kabul eden ve çok merhamet edendir.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Adem, Rabbi’nden emirler aldi; onlari yerine getirdi. Rabb’i de bunun uzerine tevbesini kabul etti. Suphesiz o tevbeleri daima kabul edendir, merhametli olandir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (Bu kayma ve kendine zulmetme üzerine büyük bir pişmanlık duyup tevbe eden) Âdem, Rabbinden (gelen ve onun kalbine ilka olunan) kelimeleri karşılayıp aldı. Allah da onun tevbesini kabul etti. Çünkü tevbeyi çokça kabul eden ve çokça merhamette bulunan ancak O’dur.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Bunun üzerine Âdem, Rabbinden bir takım ilhamlar aldı (tevbe ve istiğfarla ilgili kelimeler öğrendi) ve (onlarla) Rabbine tevbe etti, O`da tevbesini kabul etti. Çünkü Allah tevbeleri kabul eden ve merhameti bol olandır.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Derken, Âdem (vahy yoluyla) Rabbinden birtakım kelimeler aldı, (onlarla amel edip Rabb’ine yalvardı. O da) bunun üzerine tövbesini kabul etti. Şüphesiz O, tövbeleri çok kabul edendir, çok bağışlayandır.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Bu durum devam ederken Âdem, Rabbinden bir takım ilhamlar aldı ve derhal tevbe etti. Çünkü Allah tevbeleri kabul eden ve merhameti bol olandır.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Adem, Efendinden kelimeler aldı. Bunun üzerine onun tövbesini kabul etti. O, yönelişlere karşılık verendir, Rahim’dir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Derken Âdem Rabb’ından birtakım kelimeler aldı, (onlarla tevbe etti. O da) tevbesini kabul etti. Muhakkak O, tevbeyi çok kabul eden, çok esirgeyendir.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Derken Adem, Rabbinden bir takım kelimeler belleyerek aldı da Rabbi onu affetti. Hiç şüphesiz O, tevbelerin kabul edicisidir ve merhametlidir.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Adem, rabbinden kelimeler aldı. Bunun üzerine onun tevbesini kabul etti. O, yönelişlere karşılık verendir, rahimdir.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Derken Âdem Rabbinden kelimeler aldı. Tevbesini kabul etti.Çünkü Tevvâb ve Rahîm olan O’dur, yalnız O!

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Derken Âdem Rabbinden kelimeler belleyip aldı (Ona yalvardı). O da Tevbesini kabul etdi. Çünkü tevbeyi en çok kabul eden, asıl esirgeyen odur.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Nihâyet Âdem, Rabbinden birtakım kelimeler aldı (ve onlarla yalvardı, tevbe etti), bunun üzerine (Rabbi) tevbesini kabûl etti. Çünki Tevvâb (tevbeleri çok kabûl eden), Rahîm (merhameti bol olan) ancak O`dur.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Adem, Rabbından kelimeler belleyip aldı. Bunun üzerine onun tevbesini kabul etti. Şüphesiz ki Tevvab, Rahim O’dur, O.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Âdem, Rabbinden kelimeler (bağışlanmayı dileyen duayı) öğrendi. Sonra Rabbine pişmanlığını (tövbesini) arz etti. Çünkü O tövbeleri kabul eden, kullarına acıyan ve esirgeyendir.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Sonra Âdem, Rabbinden kelimeler aldı (ve Rabbine tövbe etti.) Bunun üzerine (Allah), onun tövbesini kabul buyurdu. Muhakkak ki O, Tevvab’tır, Rahîm’dir (tövbeleri kabul eden, merhametli ve rahmet nuru gönderendir).

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Derken Âdem, Rabbinden bir takım kelimeler aldı da Rabbi bunun üzerine tevbesini kabul etti. Şüphesiz O, tevbeleri daima kabul edendir, merhameti bol olandır.);

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Derken Adem Rabbinden (yol gösterici) sözler aldı. Ve (Allah) O’nun tevbesini kabul etti: Çünkü yalnız O’dur tevbeleri kabul eden, rahmet dağıtan.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Fakat Adem Rabbinden aldığı birtakım kelimelere sarıldı, (Allah) da onun tevbesini kabul etti: çünkü O, evet O`ydu tevbeleri kabul etme makamında olan, her işinde merhamet sahibi olan.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Âdem, Rabb-i Azîm’i tarafından bir kısım kelimeler telakkî etti. Onun üzerine tevbe eyledi. Tevbeleri ziyâdesiyle kabul eden, pek ziyâde merhamet sahibi olan ise ancak o Rabb-i Kerîm’dir.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Âdem Rabbinden bir takım kelimeler (ilhamlar) aldı ve derhal tevbe etti. Çünkü Allah tevbeleri kabul eden ve merhametli olandır.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Adem rabbinden birtakım kelimeler öğrendi ve yalvardı. Rabbinin (vahiy ile kalbine bıraktığı) kelimeleri aldı. O da tövbesini kabul etti. Şüphesiz Allah tövbeleri kabul eden merhamet sahibidir.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Derken Adem, Rabbinden bir takım kelimeler belleyerek aldı da Rabbi onu affetti. Hiç şüphesiz O, tevbelerin kabul edicisidir ve merhametlidir.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Büyük pişmanlık duyan Âdem, Rabbinden birtakım kelimeler öğrenip onlara göre hareket etti. Rabbine yalvardı. Allah da tövbesini kabul etti. Zaten O tövbeyi kabul eder, merhameti boldur.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Âdem, Rabbinden birtakım kelimeler aldı (onlarla amel edip Rabbine yalvardı, O da) bunun üzerine onun tevbesini kabul etti. Şüphesiz O, tevbeyi çok kabul eden (kulunun günâhından geçen) dir, çok esirgeyendir.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Adem, Rabbinden emirler aldı, onları yerine getirdi. Bunun üzerine, Rabbi de tevbesini kabul etti. Nitekim O, tevbeleri daima kabul eden ve merhametli olandır.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Derken Adem, Rabbinden (birtakım) kelimeler aldı. (Allah da) Bunun üzerine tevbesini kabul etti. Şüphesiz O, tevbeleri kabul edendir, esirgeyendir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Bunun üzerine Âdem, Rabb’inden bazı kelimeler öğrenip belledi de O’na yöneldi. O da onun tövbesini kabul etti. Gerçekten de O, evet O, Tevvâb’dır, tövbeleri cömertçe kabul eder; Rahîm’dir, rahmetini cömertçe yayar.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Then learnt Adam from his Lord words of inspiration, and his Lord Turned towards him; for He is Oft-Returning, Most Merciful.