وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ
Ve minhüm ümmiyyune la ya’lemunel kitabe illa emaniyye ve in hüm illa yezunnun
Kelime
Anlamı
Kökü
وَمِنْهُمْ
onların içinde vardır
أُمِّيُّونَ
ümmiler
لَا
يَعْلَمُونَ
bilmezler
الْكِتَابَ
Kitabı
إِلَّا
dışında
أَمَانِيَّ
kuruntuları
وَإِنْ
هُمْ
onlar
إِلَّا
sadece
يَظُنُّونَ
zannediyorlar

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  İçlerinde, anasından doğduğu gibi kalan, okuma yazma bilmeyenler de var ki onlar, kitap nedir bilmezler. Bildikleri şey, ancak kuruntularıdır, onlar, ancak zanna kapılırlar.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Onlar arasında ilâhî kelamın gerçek bilgisine sahip olmayan, kitap ile ilgisiz insanlar var; ki bunlar sadece birtakım kuruntular ve hayaller peşindedirler.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  İçlerinde bir takım ümmîler vardır ki, Kitab’ı (Tevrat’ı) bilmezler. Bütün bildikleri kulaktan dolma şeylerdir. Onlar sadece zan ve tahminde bulunuyorlar.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Onlardan ümmî olanlar vardır ki, vehmettikleri (kafalarında şartlanmalarına göre kurguladıkları) ötesinde Kitabı (hakikat bilgisini) bilmezler; (asılsız) zanlarıyla yaşarlar.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Onların içinde bir de Kitab’ı bilmeyen cahiller vardır ki, bunların bütün bildikleri boş kuruntulardan ibaret şeylerdir ve bunlar sadece zanna kapılmaktadırlar.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Onlardan bir kısmı ümmidir. Kitabı bilmezler; (bildikleri) bir sürü asılsız şeylerden başkası değildir ve yalnızca zannederler.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Yahûdiler içinde okuma ve yazma bilmiyenler vardır ki, Tevrat’ı anlamaz cahillerdir. Ancak bir takım kuruntu yığını uydurmalar düzer, sadece şüphe ve zanda bulunurlar.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Onların arasında kitabı bilmeyen cahiller vardır. Bildikleri sadece kendilerine anlatılan asılsız kuruntulardır. Onlar sadece zanda bulunuyorlar.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Onlarin bir kisminin okuyup yazmasi yoktu. Kitab’i bilmezlerdi; bildikleri sadece bir takim yalan ve kuruntulardi. Onlar ancak vehim icindedirler.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Onlardan bir kısmı ümmîdir (okuyup yazması yoktur); Kitab (Tevrat)! bilmezler, ancak birtakım kuruntuları bilirler. Onlar sadece zan peşindedirler.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  İçlerinde bir takım ümmîler (okuma yazma bilmeyenler) vardır ki, Kitab`ı (Tevrat`ı) bilmezler. Bütün bildikleri kulaktan dolma şeylerdir. Ve onlar ancak zanna/kuruntuya dayanırlar.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Bunların bir de ümmî takımı vardır; Kitab’ı (Tevrat’ı) bilmezler. Onların bütün bildikleri bir sürü kuruntulardır. Onlar sadece zanda bulunurlar.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  İçlerinde bir takım ümmîler vardır ki, Kitab’ı (Tevrat’ı) bilmezler. Bütün bildikleri kulaktan dolma şeylerdir. Onlar sadece zan ve tahminde bulunuyorlar.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Aralarında ümmiler var ki kuruntu ve söylentilerin dışında kitabı bilmezler; bildiklerini zannederler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Bunların bir de ümmî (okuma yazması olmayan) kısmı vardır, kitabı bilmezler, ancak birtakım kuruntu yığınına, boş saplantılara kapılır ve zan içinde dolaşır dururlar.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Onların içinde bir de ümmiler (okuma- yazma bilmeyenler) vardır ki, bunlar kitabı bilmezler. Bütün bildikleri birtakım asılsız kuruntulardır. Onlar sırf zanlara (saplantılara) kapılmışlardır.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Onlardan (bir bölümü) ümmidir / (İçlerinde / aralarında) ümmiler vardır, kuruntu ve söylentilerin / asılsız şeylerin (emaniyye) dışında kitabı bilmezler; yalnızca zannederler.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Onlardan ümmîler de vardır ki o kitabı bilmezler; kuruntular müstesna… Onlar sadece zanda bulunurlar.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Onların içinde ümmî ler de var ki Kitabı (Tevrâtı) bilmezler. (Bütün bildikleri yalınız reislerinin telkin etdikleri) bir sürü kuruntu ve yalandan başkası değil. Onlar başka değil, yalınız zanda (ve cehâletde) kalmış bulunuyorlar.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Onlardan ümmî olanlar da vardır ki, Kitâb`ı (Tevrât`ı) bilmezler; ancak (reislerinden duydukları) boş temennîler(i bilirler) ve onlar ancak zanda bulunurlar.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Onlardan bir kısmı ümmidirler, kitabı anlamazlar. Bir takım batıl şeyleri onlar sadece zanneder dururlar.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Onların içinde kitabı bilmeyen, sadece kuruntularına uyan ümmiler (vahyi tanımayan ve vahiyden habersiz) olanlar var. Böyleleri yalnızca zanlarına uyarlar.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Onlardan bir kısmı ümmîlerdir. Onlar (Allah’ın) Kitabı’nı bilmezler, sadece emaniyyeyi (kişilerin yazdığı kitapları) bilirler. Ve onlar sadece zannediyorlar.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Onların bir kısmı da bir takım kuruntular dışında kitabı bilmeyen ümmilerdir. Onlar sadece zannediyorlar.);

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Onlar arasında ilahi kelamın gerçek bilgisine sahip olmayan, kitap ile ilgisiz insanlar var; (ki bunlar) sadece bir takım kuruntular(a tabi olurlar) ve zanna dayanırlar.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Onların içerisinde ümmiler de var. Onları kitabı bilmezler, sadece birtakım kuruntulara sahipler; ve onlar (gerçekleri bilmiyor) yalnızca zannediyorlar.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ve onlardan bazıları da ümmîdirler. Kitab’ı bilmezler. Ancak birtakım bâtıl şeyleri bilirler. Ve onlar yalnız zanneder dururlar.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Onlardan bir kısmı okuma yazması olmayan ümmidirler, Kitab’ı (Tevrat’ı) anlamazlar. Bir takım bâtıl şeyleri onlar sadece zanneder dururlar.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Bunların bir de ümmi takımı vardır, kitabı bilmezler. Onların bütün bildikleri bir sürü kuruntulardır. Onlar sadece zan ile hareket ederler.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Onların içinde bir de ümmiler (okuma- yazma bilmeyenler) vardır ki, bunlar kitabı bilmezler. Bütün bildikleri birtakım asılsız kuruntulardır. Onlar sırf zanlara (saplantılara) kapılmışlardır.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Onların bir kısmı da ümmîdir. Kitap nedir bilmezler. Bütün bildikleri, kendilerine anlatılan birtakım kuruntu ve uydurmalardır. Onlar sadece bir zan içindedirler.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Onların içinde bir de ümmiler var ki, Kitabı bilmezler, bütün bildikleri birtakım kuruntular(yahut kulaktan dolma şeyler)dir; onlar sadece zannediyorlar.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Onların bir kısmının okuyup yazması yoktur. Kitabı bilmezler, bildikleri sadece bir takım yalan ve kuruntulardır. Onlar yalnızca zanneder dururlar.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Onlardan bir bölümü de ümmidir. Kitabı bilmezler; (bildikleri) bir sürü asılsız şeylerden başka değil; bunlar yalnızca zannederler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  İçlerinde ümmî olanlar da vardır ki Kitap’ı bilmezler, sadece hayal ve kuruntu bilirler. Onlar yalnız sanıya saplanırlar.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  And there are among them illiterates, who know not the Book, but (see therein their own) desires, and they do nothing but conjecture.