وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۚ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ
Ve lemma caehüm kitabüm min ındillahi müsaddikul lima mealhüm ve kanu min kablü yesteftihune alellezıne keferu fe lemma caehüm ma arafu keferu bihı fe la’netüllahi alel kafirın
Kelime
Anlamı
Kökü
وَلَمَّا
Ne zaman ki
جَاءَهُمْ
onlara geldi
كِتَابٌ
bir Kitap (Kur’an)
مِنْ
عِنْدِ
katından
اللَّهِ
Allah
مُصَدِّقٌ
doğrulayıcı
لِمَا
şeyi
مَعَهُمْ
yanlarında bulunan (Tevrat)ı
وَكَانُوا
ve idiler
مِنْ
قَبْلُ
daha önce
يَسْتَفْتِحُونَ
yardım istedikleri
عَلَى
karşı
الَّذِينَ
kimselere
كَفَرُوا
inkar eden
فَلَمَّا
ne zaman
جَاءَهُمْ
kendilerine gelince
مَا
şey
عَرَفُوا
o bildikleri (Kur’an)
كَفَرُوا
inkar ettiler
بِهِ
onu
فَلَعْنَةُ
artık la’neti
اللَّهِ
Allah’ın
عَلَى
üzerine olsun!
الْكَافِرِينَ
inkarcıların

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Evvelce kâfir olanlara üst gelmek için imdat isterlerken Allah tarafından, onların inandığı kitabı tasdik eden bir kitap geldi, bildikleri, tanıdıkları zuhur etti mi ona kâfir oldular. Hay Allah’ın lâneti kâfirlere olsun.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Daha önce, Allah’tan gelen gerçekleri örtbas eden kâfirlere üstün gelmek için yardım isterlerken, Allah tarafından kendi inandıkları Allah’ın kitabını doğrulayan bir kitap gelip te, ellerindeki Allah’ın kitabından bilip öğrendikleri gerçekler karşılarına dikilince, hemen Allah’tan gelen gerçekleri görmezlikten geliverdiler. Artık, Allah’ın rahmetinden uzak kalmak, o hakkı örtbas eden kâfirlerin üzerinedir.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Daha önce kâfirlere karşı zafer isterlerken kendilerine Allah katından ellerindeki (Tevrat’ı) doğrulayan bir kitap gelip de (Tevrat’tan) bilip öğrendikleri gerçekler karşılarına dikilince onu inkâr ettiler. İşte Allah’ın lâneti böyle inkârcılaradır.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Daha önce, dini inkâr eden kâfirlere karşı zafer kazanmak üzere bir açılım istediklerinde (Yahudiler), kendilerindeki bilgiyi tasdik eden bir yeni bilgi, Allâh tarafından onlara verildi; O geleceğini bildikleri (Hz. Muhammed) geldi, ama onu inkâr ettiler! Artık onlar Allâh’tan uzak düşmüş bir hâlde yaşarlar (Allâh lâneti hakikati reddedenler üzerinedir)!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Daha önce kâfirlere karşı kendilerine bir ilahi yardımın gelmesini diledikleri halde; Allah katından kendi yanlarında olanı doğrulayıcı bir Kitab, özelliklerinden tanıdıkları şey kendilerine gelince onu inkar ettiler. Allah’ın laneti de inkar edenlerin üzerine olsun.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Allah Katından yanlarında olan (Tevrat)ı doğrulayan bir kitap geldiği zaman, -ki bundan önce inkar edenlere karşı fetih istiyorlardı- işte bilip-tanıdıkları gelince, onu inkar ettiler. Artık Allah’ın laneti kafirlerin üzerinedir.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Vaktâ ki onlara (Yahudî’lere), Allah katında beraberlerindekini (Tevrat’ı iman esaslarında) tasdîk eden Kur’an geldi, (bunu tanımadılar); halbuki Kur’an gelmeden önce, (bu yahudîler, arap müşrikleri ile mücadelelerinde zor duruma düştükleri zaman: Tevrat’da anılan âhir zaman Peygamberi gelseydi de bize yardım etseydi diye) o müşriklere karşı (Allah’dan) imdat diliyorlardı. İşte o (Tevrat’da vasfını) bildikleri (Peygamber) onlara gelince, onu inkâr ettiler. Artık Allah’ın lâneti o kâfirler üzerine olsun...

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Daha önce kâfirlere karşı zafer isterlerken, kendilerine Allah katından, yanlarındakilerini doğrulayan bir kitap gelip de öğrendikleriyle karşılaşınca inkâr ettiler. İşte Allah`ın laneti böyle inkârcılaradır.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Vaktaki Allah katindan onlara, kendilerinde olani tasdik eden Kitab geldi ki onlar bundan onceleri, inkar edenlere karsi kendilerine yardim gelmesini beklerlerdi, bildikleri gelince onu inkar ettiler. Allah’in laneti, inkar edenlerin uzerine olsun.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Allah katından onlara, yanlarındaki kitab (Tevrat)ı tasdîk eden (yanlışlarını düzeltip semavî olduğunu bildiren) bir kitab (Kur’ân) gelince, ki daha önce inkâr edenlere karşı böyle bir fetih (yardım kapısının açılmasını) istiyorlardı (Tevrat’da vasfını görüp) tanıdıkları şey (Kur’ân ve Hz. Muhammed A.S.) kendilerine gelince, onu inkâr ettiler. O sebeple Allah’ın laneti inkâr edenler üzerinedir.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Kendilerine ellerindekini (Tevrat`ın aslını) tasdik eden bir kitap (Kur`an) gelince (Yahudiler) onu inkâr ettiler. Oysa, daha önce (bu kitabı getirecek peygamber ile) inkârcılara (müşriklere) karşı yardım istiyorlardı. (Tevrat`tan) tanıyıp bildikleri (bu peygamber) kendilerine gelince bu sefer (bu İsmailoğulları`ndandır diye) kendileri onu inkâr ettiler. Artık Allah`ın lâneti bütün inkârcıların üzerinedir.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Kendilerine ellerindekini (Tevrat’ı) tasdik eden bir kitap (Kur’an) gelince onu inkâr ettiler. Oysa, daha önce (bu kitabı getirecek peygamber ile) inkârcılara (Arap müşriklerine) karşı yardım istiyorlardı. (Tevrat’tan) tanıyıp bildikleri (bu peygamber) kendilerine gelince ise onu inkâr ettiler. Allah’ın lâneti inkârcıların üzerine olsun.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Daha önce kâfirlere karşı zafer isterlerken kendilerine Allah katından ellerindeki (Tevrat’ı) doğrulayan bir kitap gelip de (Tevrat’tan) bilip öğrendikleri gerçekler karşılarına dikilince onu inkâr ettiler. İşte Allah’ın lâneti böyle inkârcılaradır.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  İnkarcılara karşı yardım beklemelerine rağmen, onlara ALLAH katından yanlarındakini doğrulayıcı bir kitap, bu bekledikleri şey, kendilerine gelince onu inkâr ettiler. ALLAH’ın laneti, inkarcılara olsun!

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Yanlarındakini tasdik etmek üzere onlara Allah katından bir kitap gelince, daha önceleri inanmayanlara karşı onunla yardım isteyip durdukları halde, o tanıdıkları kendilerine gelince, bu sefer kendileri onu inkâr ettiler. İşte bundan dolayı Allah’ın laneti kâfirleredir.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Onlara Allah katından elleri altındaki Tevrat’ı onaylayan bir kitap (Kur’an) gelince - ki, daha önce kâfirlere karşı zafer kazanmak istedikleri halde ötedenberi bilip durdukları bu kitap kendilerine gelince- onu inkâr ettiler. Allah’ın lâneti kâfirlerin üzerinedir.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Tanrı katından yanlarında olanı doğrulayan bir kitap geldiği zaman, daha önce küfredenlere karşı yardım isteyip dururlarken bilip tanıdıkları gelince ona küfrettiler. Artık Tanrı’nın laneti kafirlere olsun!

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Allah katından kendilerine beraberlerinde bulunanı tasdik edici bir kitap gelince daha önce küfürlerinde bilinçli olarak ısrar edenlere karşı (onunla) fetih istedikleri halde o tanıdıkları şey kendilerine gelince, onu inkâr ettiler.Artık Allah’ın laneti o kafirlerin üzerinedir..

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Vaktaki onlara Allah katından nezdlerinde bulunan (Tevrat) ı tasdıyk edici (ve doğrultucu) bir Kitab (Kur’an) geldi, ki daha evvel küfredenlerin (Arab müşriklerinin) aleyhine (Allahdan böyle bir) feth istiyorlardı, işte (Tevrâtın şehâdet ve saraahatiyle) tanıdıkları o şey (Kur’an) kendilerine gelince ona (hasedlerinden ve mevki’ hırsından dolayı) küfretdiler. Artık Allahın lâ’neti o kâfirlerin tepesine.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Hem onlara Allah tarafından, yanlarında bulunanı (Tevrât`ı) tasdîk edici bir Kitab(Kur`ân) gelince, ki daha önce (o gönderilecek peygamberi vesîle yaparak) inkâr edenlere karşı zafer istiyorlardı; işte (bu kadar iyi) tanıdıkları (o peygamber) kendilerine gelince, onu inkâr ettiler. Bu yüzden, Allah`ın lâ`neti o kâfirler üzerinedir!

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Ne zaman ki; Allah’ın katından, kendilerinde olanı tasdik eden kitab geldi, onlar bundan önceki küfredenlere karşı kendilerine yardım gelmesini beklerlerken, bildikleri gelince onu inkar ettiler. Allah’ın la’neti kafirlerin üzerinedir.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Allah’ın katından, onların yanındakini tasdik eden bir kitap (Kur’an) geldiğinde, daha önceden (Tevrat’ı) inkâr edenlere karşı zafer istiyorlardı. Şimdi onların iyi bildiği vahiy geldiğinde, inkâr ediyorlar. Allah’ın laneti gerçekleri inkâr edenlerin üzerinedir.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Onlara, Allah katından onların beraberindeki şeyi (Tevrat’ı) tasdik eden bir Kitap, (Kur’ân) geldiği zaman (O’nu kabul etmediler). Oysa (Kur’ân gelmeden) önce kâfirlere karşı (zor durumda kaldıklarında, Tevrat’ta bahsi geçen ahir zaman Peygamberi adına) fetih ve zafer için (Allah’tan) yardım isteyip dururlardı. O (Tevrat’ta vasfını) bildikleri (Peygamber) onlara gelince O’nu inkâr ettiler. Bu yüzden Allah’ın lâneti kâfirlerin üzerindedir.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Daha önce küfre sapanlara karşı kendilerine yardım gelmesini diledikleri halde böylece Allah katından onlara, kendilerinde olanı onaylayan kitap ve tanıdıkları (Peygamber) gelince onu inkâr ettiler. Allah’ın lâneti, kâfirlerin üzerine olsun!);

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Ve ne zaman Allah katından onlara, halen sahip oldukları hakikati tasdik eden bir (yeni) vahiy geldiyse, daha önce, hakikati inkara şartlanmış olanlara karşı üstün gelmek için yalvarıp yakardı(klarını çarçabuk unutarak) daha önce tanıdıkları (hakikati) bu defa inkara kalkıştılar. Ve Allah’ın laneti, hakikati inkar eden herkesin üzerindedir.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Allah katından o (Yahudilere) halen sahip oldukları bilgiyi doğrulayan bir kitap geldiğinde; -ki önceleri inkar edenlere (o kitap ve peygamberle) istikbalde galip gelecekleri (tehdidinde) bulunuyorlardı- işte böylesine tanıdıkları o kitap kendilerine geldiğinde onu inkar ettiler: Allah`ın laneti inkarcıların üzerine olsun!

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Vaktâ ki onlara taraf-ı ilâhîden yanlarındakini musaddık olan bir kitap geldi, halbuki evvelce kâfirlere karşı fetih ve nusret isterlerdi. Fakat o bildikleri şey kendilerine gelince onu inkar ettiler. Artık Allah’ın lâneti kâfirler üzerinedir.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Yanlarında bulunan (Tevrat’ı) tasdik etmek üzere onlara Allah katından bir kitap gelince, daha önceleri kâfirlere karşı onunla yardım isteyip durdukları halde, tanıdıkları ve bekledikleri (o Kur’an) kendilerine gelince, bu defa onu inkâr ettiler. İşte bundan dolayı Allah’ın lâneti kâfirlerin üzerinedir.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Ve ne zaman kendilerine, yanlarındakini tasdik eden bir kitap gelince onu inkâr ettiler. Oysa daha önce (bu kitabı getirecek peygamber ile) inkârcılara (Arap müşriklerine) karşı, fetih için yardım istiyorlardı. Nihayet, tanıyıp bildikleri (bu peygamber), kendilerine gelince onu inkâr ettiler. Allah’ın lâneti inkârcıların üzerine olsun!

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Onlara Allah katından elleri altındaki Tevrat’ı onaylayan bir kitap (Kur’an) gelince - ki, daha önce kâfirlere karşı zafer kazanmak istedikleri halde ötedenberi bilip durdukları bu kitap kendilerine gelince- onu inkâr ettiler. Allah’ın lâneti kâfirlerin üzerinedir.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Onlara, Allah tarafından, ellerindeki Tevrat’ı tasdik eden bir kitap gönderildiği zaman. Daha önce kâfirlere karşı zafer kazanmak için "ahir zaman Peygamberi hakkı için" diye dua ettikleri halde. Evet o tanıyıp bekledikleri Peygamber kendilerine gelince, onu inkâr ettiler. Bu sebeple, Allah’ın lâneti de kâfirlerin boynuna olsun!

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Ne zaman ki, onlara Allâh katından, yanlarında bulunan (Tevrat)ı doğrulayıcı bir Kitap (Kur’ân) geldi, daha önce inkâr edenlere karşı yardım isteyip dururlarken o bildikleri (Kur’ân) kendilerine gelince onu inkâr ettiler; artık Allâh’ın la’neti, inkârcıların üzerine olsun!

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Allah katından, onlara, yanlarında bulunan (Tevrat)ı tasdik eden bir kitap geldiği zaman; daha önce kafirlere karşı kendilerine yardım gelmesini beklerlerken; onlara, bildikleri şey gelince onu inkar ettiler. Allah’ın laneti kafirlerin üzerinedir.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Allah katından yanlarında olan (Tevrat) ı doğrulayıcı bir Kitap geldiği zaman, -ki bundan önce küfredenlere karşı fetih istiyorlardı- işte bilip tanıdıkları gelince, onu inkâr ettiler. Artık Allah’ın laneti kâfirlerin üzerinedir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Yanlarındakini doğrulamak üzere kendilerine Allah katından bir kitap geldiğinde, daha önce inkâr edenlere karşı zafer isteyip durdukları halde, tanıyıp bildikleri kendilerine gelince, onu inkâr ettiler. Küfre sapanların üstüne olsun Allah’ın laneti!...

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  And when there comes to them a Book from Allah, confirming what is with them,- although from of old they had prayed for victory against those without Faith,- when there comes to them that which they (should) have recognised, they refuse to believe in it but the curse of Allah is on those without Faith.