وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ
Ve kalu kulubüna ğulf bel leanehümüllahü bi küfrihim fe kalılem ma yü’minun
Kelime
Anlamı
Kökü
وَقَالُوا
ve dediler
قُلُوبُنَا
kalblerimiz
غُلْفٌ
perdelidir
بَلْ
bilakis
لَعَنَهُمُ
onları la’netlemiştir
اللَّهُ
Allah
بِكُفْرِهِمْ
inkarlarından dolayı
فَقَلِيلًا
artık çok az
مَا
يُؤْمِنُونَ
inanırlar

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Dediler ki: kalplerimiz örtülü, kılıf içinde. İş öyle değil. Küfürleri yüzünden Allah onları rahmetinden uzaklaştırdı. Onun için azı, pek azı inanır.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  "Kalplerimiz örtülü ve kılıf içindedir, bizi hiçbir şey etkilemez" dediler. Hayır öyle değil, Allah onların hakkı örtbas etmelerinden dolayı, rahmetinden uzaklaştırdı. Onun için pek azı inanır.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  (Yahudiler peygamberlerle alay ederek) "Kalplerimiz perdelidir" dediler. Hayır; küfür ve isyanları sebebiyle Allah onlara lânet etmiştir. O yüzden çok az inanırlar.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Dediler ki: "Kalplerimiz (düşünü - algılamamız) koza (dünyamız) içindedir (hakikatimizi yaşayamayız)!" Hayır, belki de hakikati inkâr ettikleri için (lânete uğramışlar) Allâh’tan uzak düşmüşlerdir! İmanınız ne kadar az!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  ’Bizim kalplerimiz örtülüdür’ dediler. Aksine, Allah inkarcılıklarından dolayı onları lanetlemiştir. Artık çok az iman ederler.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Dediler ki: "Bizim kalplerimiz örtülüdür." Hayır; Allah, inkarlarından dolayı onları lanetlemiştir. Bundan dolayı pek azı iman eder.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Yahûdiler, Kur’an’ı anlamak ve bu kelâmı kabul etmek hususunda: "-Kalblerimiz örtülü ve kılıflıdır." dediler. Öyle değil, bilâkis Allah onları küfürleri sebebiyle rahmetinden kovmuştur. Onlardan (İbni Selâm ve arkadaşları gibi) ancak az kimseler iman ederler.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Yahudiler, “Kalplerimiz perdelidir” dediler. Hayır, küfür ve isyanları sebebiyle Allah onlara lanet etmiştir; bu yüzden çok azı inanır.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  «alplerimiz perdelidir» dediler, hayir, Allah inkarlarindan dolayi onlari lanetlemistir. Onlarin pek azi inanirlar.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (Yahudiler) «Kalblerimiz kılıflıdır» (artık hiçbir şey te’sir etmez veya kalblerimiz ilim ve İrfanla doludur, başka şeye ihtiyacımız yoktur) dediler. Öyle değil, (siz o sözü bırakın). Allah küfürleri sebebiyle onlara lanet etti. Böyle olunca da pek azı imân ederler..

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Yahudiler: “(Kur`an`ı anlamak hususunda) kalplerimiz örtülüdür (kalplerimizin başka bilgiye ihtiyacı yoktur)” dediler. Hayır, hakikati kabullenmeyi reddettikleri için Allah onları lanetlemiştir. Bunun için onların çok azı iman eder.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  "Kalplerimiz muhafazalıdır" dediler. Öyle değil. İnkârları sebebiyle Allah onları lânetlemiştir. Bu yüzden pek az iman ederler.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (Yahudiler peygamberlerle alay ederek) «Kalplerimiz perdelidir» dediler. Hayır; küfür ve isyanları sebebiyle Allah onlara lânet etmiştir. O yüzden çok az inanırlar.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Hatta "Sabit fikirliyiz" dediler. Halbuki, inkârlarından dolayı ALLAH onları lanetlemişti! Bu yüzden onların pek azı gerçeği onaylar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  (Yahudiler, peygamberimize karşı alaylı bir ifade ile): «Bizim kalblerimiz kılıflıdır.» dediler. Bilakis Allah, onları kâfirlikleri yüzünden lanetledi. Bundan dolayı çok az imana gelirler.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Yahudiler; «Kalplerimiz kılıflıdır» dediler. Hayır, yalnız kâfir olduklarından dolayı Allah onları lânetledi. Onların pek azı iman eder.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  "Kalplerimiz örtülüdür / kılıflıdır / fazlalıklıdır" (gulf) dediler. Hayır / Halbuki Tanrı küfürlerinden dolayı onları lanetlemiştir! Bundan dolayı onların pek azı inanır.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Bir de: "Kalplerimiz kılıflıdır" dediler.Bilakis Allah küfürleri sebebiyle onlara lânet etmiştir. Bu sebeple ne kadar da az îmân ederler.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (Yahudiler, Peygamberle istihza yolunda) dediler: «Kalblerimiz perdelidir (kaşerlenmişdir. Bize ne söylersen kâretmez)». Öyle değil. Allah onları küfürleri yüzünden rahmetinden koğmuşdur. Onun için ancak birazı îman edeceklerdir.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Hem (Peygambere:) `Kalblerimiz perdelidir! (Dediklerini anlamıyoruz)` dediler. Hayır! İnkâr etmeleri sebebiyle Allah onlara lâ`net etmiştir (rahmetinden uzaklaştırmıştır); bu yüzden pek az inanırlar.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Dediler ki; bizim kalblerimiz perdelidir. Öyle değil, Allah küfürlerinden dolayı onları la’netlemiştir. Onların pek azı inanırlar.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  "Kalplerimiz perdelidir" dediler. Hayır! Allah küfre sapmalarından dolayı onları lânetlemiştir. Bu yüzden pek az şeye iman ederler.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve dediler ki: "Bizim kalplerimiz kılıflıdır." Hayır, Allah, küfürleri (sebebi) ile onları lânetledi. Bu sebeple ne kadar az îmân ediyorlar.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  "Kalplerimiz perdelidir" dediler. Hayır! Allah küfre sapmalarından dolayı onları lânetlemiştir. Bu yüzden pek az şeye iman ederler.);

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Ama onlar: "Kalplerimiz zaten bilgi ile dolu!" derler. Hayır, bilakis Allah, onları hakikati kabullenmeyi reddettikleri için gözden çıkarmıştır. Zira onlar sadece basmakalıp birkaç şeye inanırlar.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  "Kalplerimiz (bilgi ile) kaplıdır" dediler. Aksine Allah, hakikati inkar ettikleri için onları rahmetinden dışlamıştır; baksanıza, ne kadar da azı inanıyor.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ve dediler ki: «Bizim kalblerimiz perdelidir.» Öyle değil, Allah Teâlâ onlara küfürleri sebebiyle lânet etmiştir. Onun içindir ki az, pek az imân ederler.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  "Kalplerimiz perdelidir. " dediler. Öyle değil! Allah küfürleri yüzünden onları lânetlemiştir. Artık pek azı inanırlar.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Ama onlar (atalarınız): "Kalplerimiz muhafazalı" dediler. Hayır, öyle değil! Allah onları zulümleri sebebiyle lânetledi (azarladı, kovdu). Onlardan pek azı iman etti.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Yahudiler; «Kalplerimiz kılıflıdır» dediler. Hayır, yalnız kâfir olduklarından dolayı Allah onları lânetledi. Onların pek azı iman eder.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  "Kalplerimiz perdelidir." dediler. Öyle değil! Kâfirlikleri sebebiyle Allah onlara lânet etti. Onun için pek az iman ederler.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  "Kalblerimiz, perdelidir," dediler. Hayır, ama inkârlarından dolayı Allâh onları la’netlemiştir, artık çok az inanırlar.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  -Kalplerimiz perdelidir! dediler. Hayır, Allah, inkarları yüzünden onları lanetlemiştir. Ancak onların çok az bir kısmı inanır.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Dediler ki: «Bizim kalplerimiz örtülüdür.» Hayır; Allah, küfürlerinden dolayı onları lanetlemiştir. Bundan dolayı onların pek azı iman eder.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  "Kalplerimiz kabuk tutmuştur." dediler. Hayır öyle değil. Küfürleri yüzünden Allah onları lanetlemiştir de çok az bir kısmı iman eder.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  They say, "Our hearts are the wrappings (which preserve Allah´s Word: we need no more)." Nay, Allah´s curse is on them for their blasphemy: Little is it they believe.