فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ
Fe in hıftüm fe ricalen ev rukbana fe iza emintüm fezkürullahe ke ma allemeküm ma lem tekunu ta’lemun
Kelime
Anlamı
Kökü
فَإِنْ
eğer
خِفْتُمْ
(bir tehlikeden) korkarsanız
فَرِجَالًا
yaya
أَوْ
yahut
رُكْبَانًا
binmiş olarak
فَإِذَا
zaman da
أَمِنْتُمْ
güvene kavuştuğunuz
فَاذْكُرُوا
anın
اللَّهَ
Allah’ı
كَمَا
şekilde
عَلَّمَكُمْ
size öğrettiği
مَا
şeyleri
لَمْ
تَكُونُوا
olmadığınız
تَعْلَمُونَ
biliyor

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Korkuyorsanız yürüyerek, yahut hayvana binmiş olduğunuz halde kılın. Emniyete çıktınız mı bilmediğiniz şeyleri size belleten Allah’ı anın.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Fakat savaş ve değişik tehlikelerden korkarak, namazı rahat kılabilme imkanı bulamazsanız, namazı terketmeyin, ayakta veya binit üzerinde de olsa, mutlaka kılınız ve namazlarınızı geçirmeyiniz. Korkuyu atıp güvene kavuştuğunuz anda, yine Allah’ı size bilmediğiniz şeyleri nasıl öğrettiyse o şekilde anın, namazı yine belirlenen şekilde kılmaya devam edin.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Eğer (herhangi bir şeyden) korkarsanız (namazlarınızı) yürüyerek yahut binmiş olarak (kılın). Güvene kavuştuğunuz zaman, siz bilmezken Allah’ın size öğrettiği şekilde O’nu anın (namaz kılın).

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Sizi korkutacak tehlike söz konusu ise yürürken veya bineğiniz üstünde de (salâtı ikame edebilirsiniz)... Güvende olduğunuzda, bilmediklerinizi öğretenin öğretisince Allâh’ı zikredin (O’nun Esmâ’sının âlemlerde açığa çıkışını düşünün).

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Eğer korkarsanız yürürken veya binek üzerinde kılın. Güvene kavuştuğunuz zaman, size bilmediklerinizi öğrettiği gibi Allah’ı zikredin.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Eğer korkarsanız, yaya veya binekte iken kılın. Güvenliğe girdiğinizde ise, yine Allah’ı, bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği gibi zikredin.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Eğer (düşman veya yırtıcı hayvanlardan) korkarsanız, yaya, binekli iken (mümkün olan tarafa yönelerek) namazınızı kılın. Bu korkulardan emin bulunduğunuz zaman, böyle bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği gibi Allah’ı anın.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Ama eğer tehlikede iseniz, yaya veya binekli olarak kılınız; güvene kavuşunca Allah`ı anınız, çünkü bilmediklerinizi size öğreten O`dur.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Eger korkarsaniz, yaya yahut binekte iken kilin, guvene eris

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Eğer (düşman ve benzeri bir tehlikeden korkar da belirlenen şekilde huzurda duramazsanız) yaya ya da süvari olarak (namazı kılın). Korkuyu atıp güvene kavuştuğunuzda, size bilmediğiniz şeyleri öğrettiği gibi Allah’ı anın, namazı yine (belirlenen şekilde) kılmaya devam edin.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Eğer tehlikede iseniz, yürürken ve binek üzerinde iken namazınızı ifa edin. Güvenliğe kavuşunca da, Allah`ı, daha önce bilmediğiniz ve O`nun size öğrettiği şekilde anın (namazı belirlenen şekilde kılmaya devam edin).

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Eğer (bir tehlikeden) korkarsanız, namazı yaya olarak veya binek üzerinde kılın. Güvenliğe kavuşunca da, Allah’ı, daha önce bilmediğiniz ve onun size öğrettiği şekilde anın (namazı normal vakitlerdeki gibi kılın).

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Eğer (herhangi bir şeyden) korkarsanız (namazlarınızı) yürüyerek yahut binmiş olarak (kılın). Güvene kavuştuğunuz zaman, siz bilmezken Allah’ın size öğrettiği şekilde O’nu anın (namaz kılın).

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Bir kaygı ve endişeniz varsa, yaya veya binmiş olarak (namazı kılın.) Güvene kavuştuğunuz zaman, bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği gibi ALLAH’ı anın.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Eğer bir korku hâlindeyseniz, yaya veya binekli olarak giderken kılın, (korkudan) emin olduğunuz zaman da böyle bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği şekilde Allah’ı zikredin (namazlarınızı yine her zamanki gibi huşû ile kılın).

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Eğer korku altında iseniz namazı yürürken ya da binek hayvanının sırtında kılın. Güvene kavuştuğunuzda Allah size bilmediğiniz şeyleri nasıl öğretti ise siz de O’nun adını anın.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Eğer korkarsanız, yaya veya binekte iken kılın. Güvenliğe (emintüm) girdiğinizde ise, yine Tanrı’yı, bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği gibi zikredin.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Eğer korkarsanız, yaya olarak veya binek üzerinde, güvene kavuştuğunuz zaman size bilmediğiniz şeyleri öğrettiği gibi Allah’ı anın!

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Fakat (muhaarebe, su baskını ve benzerleri gibi bir tehlikeden) korkar (ak hakkın dîvânına tam huşu’ ve taatle durmak imkânını bulamaz) sanız o halde (namazı) yürüyerek, yahud süvari olarak (Kıbleye veya her hangi bir semte karşı) kılın (bırakmayın). (Tehlikeden) emîn (ve salim) olduğunuz vakit ise yine Allahı, size bilmediğiniz şeyleri nasıl öğretdi ise, o vech ile, anın.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Fakat (düşmandan) korkarsanız, o takdirde yaya olarak veya binek üzerinde(namaz kılın)! Emîn olduğunuz zaman ise, artık bilmiyor olduğunuz şeyleri size öğrettiği gibi(namazı nasıl kılmanızı ta`lîm etti ise, öylece) Allah`ı zikredin (namazınızı kılın)!

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Eğer korkarsanız yaya veya binmiş olarak kılın. Emin olduğunuz vakitte de Allah’ın size bilmediğiniz şeyleri öğrettiği şekilde Allah’ı zikredin.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Eğer, toplu olarak yürürken ve yahut binekler üzerinde iken (saldırıya uğramaktan) korkuyorsanız, güvenliğe erdiğinizde, Allah’ın bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği gibi Allah’ı (namaz kılarak) anın.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Fakat eğer (hayatî bir tehlikeden) korkarsanız, o zaman yaya yürürken veya binekte iken (namazınızı kılın). Nihayet (korkuyu atıp da) emin olduğunuz zaman (Allah’ı nasıl zikredeceğinizi) siz bilmiyorken size öğrettiği şekilde artık siz de Allah’ı zikredin.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Eğer korkarsanız, (namazı) yaya veya binek üstünde giderken kılın, güvene erişince, (namaz hükümleri hakkında) bilmediklerinizi öğrettiği şekilde Allah’ı anın.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Ama eğer tehlikede iseniz, yürürken ve binek (üzerin)de (namazınızı ifa edin); tekrar güvenliğe kavuşunca Allah’ı anın, çünkü daha önce bilmediklerinizi size öğreten O’dur.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Fakat tehlikedeyseniz, yaya ya da binek üzerinde eda edin! Tekrar güvenliğe kavuştuğunuzda Allah`ı, bilmezken size bildirdiği gibi anın!

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Fakat korkarsanız yayan veya süvari olarak (namazınızı kılın). Emin olduğunuz zaman ise Allah Teâlâ’yı, sizlere bilmediğiniz şeyleri nasıl öğretti ise öylece zikrediniz.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Eğer korkarsanız, yaya yahut binek üzerinde kılın. Emniyete kavuştuğunuzda, bilmediklerinizi size öğrettiği gibi Allah’ı zikredin.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Eğer (bir tehlikeden) korkarsanız; namazı yaya/yürüyüş halinde iken veya binek üzerinde iken kılabilirsiniz! Güvenliğiniz sağlandığında ise Allah’ı; daha önce bilmediğiniz ve O’nun size öğrettiği biçimde anın!

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Eğer korku altında iseniz namazı yürürken ya da binek hayvanının sırtında kılın. Güvene kavuştuğunuzda Allah size bilmediğiniz şeyleri nasıl öğretti ise siz de O’nun adını anın.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Eğer bir korku halinde iseniz, yaya olarak veya binek üzerinde namaz kılın. Fakat güvenliğe çıktığınızda, bilmediğiniz şeyleri size öğreten Allah’ın öğrettiği gibi ibadetinizi ifa edin!

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Eğer (bir tehlikeden) korkarsanız, yaya, yahut binmiş olarak kılın; güvene kavuştuğunuz zaman, bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği şekilde Allâh’ı anın.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Eğer bir tehlikeden korkarsanız, yaya yahut binekli olarak namaz kılın. Güvene kavuştuğunuz zaman bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği gibi Allah’ı zikredin.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Eğer korkarsanız, yaya veya binekte iken kılın. Güvenliğe girdiğinizde ise, yine Allah’ı, size bilmediklerinizi nasıl öğrettiyse öyle anın.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Bir korku ve endişe duyarsanız yürüyerek veya binit üzerinde kılın. Güvene kavuştuğunuzda bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği şekilde Allah’ı zikredin.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  If ye fear (an enemy), pray on foot, or riding, (as may be most convenient), but when ye are in security, celebrate Allah´s praises in the manner He has taught you, which ye knew not (before).