1. (Her yanı yaygın olarak kuşatacak olan) Kıyametin haberi sana geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O gün, öyle yüzler vardır ki, ’zillet içinde aşağılanmıştır.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Çalışmış, boşuna yorulmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kızgın bir ateşe yollanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Kaynar bir kaynaktan içirilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onlar için (öldürücü ve zehirli olan) dari’ dikeninden başka bir yiyecek yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ne doyurup semirtir, ne de açlıktan korur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O gün, öyle yüzler de vardır ki, nimette (engin bir mutluluk içinde)dirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Harcadığı çabadan dolayı hoşnuttur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yüksek bir cennettedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Orada ’anlamsız ve saçma olan’ bir söz işitmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Orada ’durmaksızın akan’ bir kaynak vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Orada yükseklerde kurulmuş, tahtlar da vardır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Konulmuş (içecek dolu) kaplar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Dizi dizi yastıklar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ve serilmiş yaygılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Bakmıyorlar mı o deveye; nasıl yaratıldı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Göğe; nasıl yükseltildi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Dağlara; nasıl oturtulup kuruldu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yere; nasıl yayılıp döşendi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Artık sen, öğüt verip hatırlat. Sen, yalnızca bir öğüt verici, bir hatırlatıcısın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Onlara ’zor ve baskı’ kullanacak değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ancak kim yüz çevirir ve küfre saparsa, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Allah, onu en büyük azab ile azablandırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Hiç şüphesiz onların dönüşleri bizedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Sonra onları hesaba çekmek de elbette bize aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster