1. Biz kalbini aç(ıp ferahlat)madık mı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. ve üzerinden yükü kaldırmadık mı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. o belini büken (yükü)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Şerefini ve itibarını yükseltmedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Elbette her güçlükle birlikte bir kolaylık vardır: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Şüphesiz, her güçlükle bir kolaylık! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Öyleyse (sıkıntıdan) kurtulduğun zaman sağlam dur, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. ve yalnız Rabbine sevgi ile yönel. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster