1. Senin için göğsünü açıp genişletmedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (2-3) Ve senden yükünü indirmedik mi? Öyle ki, senin sırtına pek ağırlık vermişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (2-3) Ve senden yükünü indirmedik mi? Öyle ki, senin sırtına pek ağırlık vermişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (4-5) Ve senin için şanını yükselttik. Artık şüphe yok, çetinlikle beraber bir kolaylık vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (4-5) Ve senin için şanını yükselttik. Artık şüphe yok, çetinlikle beraber bir kolaylık vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hakikaten her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (7-8) Artık boş kaldın mı hemen çalış. Ve ancak Rabbine teveccüh et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (7-8) Artık boş kaldın mı hemen çalış. Ve ancak Rabbine teveccüh et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster