1. Mekke’de yaşayan Kureyşlilere her türlü kolaylıklar sağlanıp diğer toplumlara göre güven verme nimeti sunulduğu için, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. onları yaz ve kış yolculuklarına alıştırıp, her türlü nimet ve rahatlığa ısındırdığı için, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. bu evin Rabbine kul ve köle olsunlar, hayatlarını O’nun tanzim ettiği esaslara göre yaşasınlar yani Kâbe’nin tek olan Rabbine kulluk yapsınlar, O Rabbin yolundan ayrılmasınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Çünkü Kâbe’nin Rabbi olan Allah bunları aç kalmasınlar diye her zaman doyuragelmiş ve aç koymamış ve her türlü tehlike ve korkulardan da kurtarıp güven içinde bir hayat yaşatmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster