الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ
Ellezı at’amehüm min cuıv ve amenehüm min havf
Kelime
Anlamı
Kökü
الَّذِي
o ki
أَطْعَمَهُمْ
onları yedirip
مِنْ
-tan (kurtardı)
جُوعٍ
açlık-
وَامَنَهُمْ
ve onları güvene kavuşturdu
مِنْ
-dan
خَوْفٍ
korku-

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Öyle Rab ki doyurdu da kurtardı sizi açlıktan ve emîn etti sizi korkudan.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Çünkü Kâbe’nin Rabbi olan Allah bunları aç kalmasınlar diye her zaman doyuragelmiş ve aç koymamış ve her türlü tehlike ve korkulardan da kurtarıp güven içinde bir hayat yaşatmıştır.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kıldı.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  O ki, onları açlıktan doyurdu ve korkudan emin etti.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Ki o kendilerini açlıktan doyurmuş ve onları korkudan güvene kavuşturmuştur.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Ki O, kendilerini açlıktan (kurtarıp) doyuran ve korkudan güvenliğe kavuşturandır.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  O Rab ki, onları açlıktan doyurdu ve kendilerini (Ashab-ı Fîl’in saldığı) korkudan emin kıldı...

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  O ki onları yedirip açlıktan kurtardı ve onları korkudan güvene kavuşturdu.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (3-4) Oyleyse kendilerini acken doyuran ve korku icindeyken guven veren bu Kabe’nin Rabbine kulluk etsinler.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  O Rab ki, onları açlıktan (kurtarıp) doyurdu ve onları korkudan güvene kavuşturdu.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  O Rab ki, onları (Kabe hürmetine) açlıktan doyurdu ve kendilerini (Ashabı Fil`in saldığı) korkudan güvenliğe kavuşturdu.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (1-4) Kureyş’i ısındırıp alıştırdığı; onları kışın (Yemen’e) ve yazın (Şam’a) yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş de, kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsin.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (1-4) Kureyş’e kolaylaştırıldığı, evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  O ki onları açlıktan kurtarıp doyurdu ve korkudan güvene kavuşturdu.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  O, kendilerini açlıktan kurtararak beslemiştir ve her tehlikeye karşı onlara emniyet vermiştir.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  O Rabb ki kendilerini açlıktan doyurmuş ve korkudan güvenliğe eriştirmiştir.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Ki O, kendilerini açlıktan (kurtarıp) doyuran ve korkudan güvenliğe kavuşturandır (amenehüm).

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  O ki, kendilerini açlıktan doyurdu ve korkudan güvenlik verdi.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (O Rab ki) onları açlıkdan (kurtarıb) doyuran, kendilerine korkudan emînlik verendir O.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  O (Beyt`in Rabbi) ki, onları açlıktan doyurdu ve kendilerini korkudan emîn kıldı.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Ki o, kendilerini açlıktan kurtarmış ve korkudan emin kılmıştır.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Açlıktan onları doyuran ve korkudan emin kılan Rablerine kulluk etsinler.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  O ki, onları açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  O (Kâbe’nin Rabbi), kendilerini açlıktan (kurtarıp) doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  O ki, aç kalmasınlar diye onları beslemiş ve tehlikelerden emin kılmıştır.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Ki O, onları açlığa rağmen doyurmuş, her tür tehlike ve tehdide rağmen güvende kılmıştır.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Onları açlıktan (kurtarıp) doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  O ki, kendilerini açken doyurmuş, korku içindeyken her türlü korkudan emin kılmıştır.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  O Rabb ki kendilerini açlıktan doyurmuş ve korkudan güvenliğe eriştirmiştir.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran, korkudan emin kılan Rab’lerine kulluk etsinler!

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  O ki onları yedirip açlıktan kurtardı ve onları korkudan güvene kavuşturdu.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Onları açlıktan doyuran ve korkularından emin kılana..

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Ki O, kendilerini açlıktan (kurtarıp) doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  O ki, onları doyurup kurtardı açlıktan ve kendilerini güvene çıkardı korkudan.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Who provides them with food against hunger, and with security against fear (of danger).