1. Kureyşin ülfetini (emin ve rahat olmalarını) sağladığı için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onları, yaz ve kış yolculuklarında (göçlerinde) ülfet ettirdiği (emin ve rahat olmalarını sağladığı) (için). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Artık bu Beyt’in (Kâbe’nin) Rabbine kul olsunlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O ki, onları açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster