1. Kureyş’in ilâfı (güven ve barış andlaşmalarından faydalanmalarını sağlamak) için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kış ve yaz seferlerinde (faydalandıkları andlaşmaların) kadrini bilmiş olmaları için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Bu Beyt (Kâbe)nin Rabbine kulluk etsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O, kendilerini açlıktan kurtararak beslemiştir ve her tehlikeye karşı onlara emniyet vermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster