1. Kureyş’in emniyeti ve dokunulmazlığı için; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kış ve yaz yolculuklarının emniyet ve dokunulmazlığı için; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Bu ev’in (ibadet için yapılan Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster