1. (Ey Rasûlüm, o Kureyş kabilesine haber ver ki, diğer nimetler bir yana, hiç olmazsa şu iki büyük nimet olan) Kureyş’in meydana getirilmiş ünsiyyet ve alışkanlıkları için: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kışın (Yemen’e) ve yazın (Şam’a) göç etmeğe alıştıkları için; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Bu Beyt’in = Kâbe’nin Rabbine ibadet etsinler, (putlara tapmayı terk etsinler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O Rab ki, onları açlıktan doyurdu ve kendilerini (Ashab-ı Fîl’in saldığı) korkudan emin kıldı... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster