1. Kureyş’in uzlaşıp anlaşması için, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yaz ve kış yolculuklarında uzlaşıp anlaşması için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Bu evin Rabbine kulluk etsin onlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O Rabb ki kendilerini açlıktan doyurmuş ve korkudan güvenliğe eriştirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster