1. Kureyş kabilesi’nin anlaşıp bağdaşması (sağlandığı) için, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (Evet), yaz ve kış seferlerinde anlaşıp bağdaştıkları için ; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Şu Beytin (Kabe’nin) Rabbı’na ibâdet etsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O Rab ki, onları açlıktan (kurtarıp) doyurdu ve onları korkudan güvene kavuşturdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster