1. Kureyş’in ülfet ve hürmete mazhariyeti için, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kış ve yaz seferinde rahat ve ülfetleri için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Bu Beyt’in Rabbine (tevhid ehli olarak) kulluk etsinler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O ki, onları açlıktan doyurdu ve korkudan emin etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster