1. Kureyş’in güvenliği ve iyiliği için .. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onların kış ve yaz yolculuklarının güvenliğinden dolayı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Bu Beyt/Kâbe’nin Rabbine kulluk etsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Onları açlıktan doyuran ve korkularından emin kılana.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster