1. Kureyş’in (seyahate) ülfet ettirildiğinden dolayı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onların kış ve yaz seyahatine ülfet ettirilmiş oldukları için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Bu beytin (Kabe-i Muazzama’nın) Rabbine ibadette bulunsunlar ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Onları açlıktan (kurtarıp) doyurdu ve onları korkudan emin kıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster