1. Göklerdekilerin ve yerdekilerin hepsi Allah’ı tesbih eder. O, üstündür, hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yapmayacağınızı söylemeniz, Allah yanında şiddetli bir buğza sebeb olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Allah, kendi yolunda kenetlenmiş bir duvar gibi saf bağlayarak savaşanları sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bir zaman Musa, kavmine: «Ey kavmim! Benim, Allah’ın size gönderdiği elçisi olduğumu bildiğiniz halde niçin beni incitiyorsunuz?» demişti. Onlar eğrilince, Allah da kalblerini eğriltti. Allah fasıkları doğru yola iletmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Meryem oğlu İsa da: «Ey İsrailoğulları! Ben size Allah’ın elçisiyim. Benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici olarak (geldim).» demişti. Fakat onlara apaçık delillerle gelince «Bu, apaçık bir büyüdür.» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İslâm’a davet olunduğu halde Allah üzerine yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Allah zalim toplumu doğru yola iletmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kâfirler hoş görmese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O, Resulünü hidayet ve hak dinle gönderdi ki, müşrikler istemese de onu, bütün dinlerin üstüne çıkarsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ey İman edenler! Sizi acı bir azabdan kurtaracak ticareti size göstereyim mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah’a ve Resulüne inanırsınız, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda savaşırsınız. Eğer bilirseniz sizin için en iyisi budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (Eğer böyle yaparsanız Allah) sizin günahlarınızı bağışlar ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere, Adn cennetlerinde hoş yerlere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Seveceğiniz bir şey daha var: Allah’tan yardım ve yakın bir fetih.. Müminleri müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ey inananlar, Allah’ın yardımcıları olun! Nitekim Meryem oğlu İsa da havarilere: «Allah’a (giden yolda) benim yardımcılarım kimdir?» demişti. Havariler: «Allah (yolun)un yardımcıları biziz.» dediler. İsrail oğullarından bir zümre inandı, bir zümre inkar etti. Biz de inananları, düşmanlarına karşı destekledik, onlar üstün geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster